ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๕:๒๐ น.

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข่าวประชาสัมพันธ์ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ไปรษณีย์ไทย จับมือไปรษณีย์รัสเซีย เปิดตัวแสตมป์ 120 ปี มิตรภาพไทย-รัสเซีย ทั่วไป—๕ ก.ค. ๖๐

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จับมือไปรษณีย์รัสเซีย จัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกร่วมกัน ในชื่อชุด "120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย" นำเสนอภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

ความฝันอันสูงสุด #Siriraj Dream ทั่วไป—๖ มิ.ย. ๖๐

จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วยเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร จึงก่อกำเนิดเป็น "โรงพยาบาลศิริราช"

สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ๑๔ ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นสถานการศึกษาที่ตั้งขึ้นโดยพระบรมราชโองการแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2436 และตามพระราชดำริแห่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

อลังการณ์งานกาล่าดินเนอร์ฯ ฉลองครบรอบ 125 ปี ชื่นชม หีบอัญมณีประดับเพชร ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๐

เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี วาระรำลึกถึงคุณประโยชน์ของ เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ (คุสตาฟ โรลิน ยัคมินส์) นักกฎหมายชาวเบลเยี่ยม ผู้เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์จัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 111 แห่งการก่อตั้งธนาคารไทยแห่งแรก หุ้น—๓๑ ม.ค. ๖๐

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ผู้ทรงก่อตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมถวายสักการะผ้าห่มต้นศรีมหาโพธิ์

เสวนา เครื่องโต๊ะสยาม ตอน ครบเครื่องเรื่องเหรียญ ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๕๙

เครื่องโต๊ะสยาม เป็นการตั้งโต๊ะเครื่องบูชาอย่างไทย ที่ตั้งแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องจีน โดยมีลักษณะมาจากโต๊ะที่แต่งบูชาแบบจีน แต่กำหนดรูปลักษณ์ใหม่ตามความนิยมอย่างไทย เป็นที่นิยมมากในช่วงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๙

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นำกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร และข้าราชการ - เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ พล.ต.อ วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้นำคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ หน้าพระลานพระบรมรูปทรงม้า

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100 ปี ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๙

กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมยุทธศึกษาทหารบก

กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๙ ทั่วไป—๒๓ ส.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แด่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับคัดเลือกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๒๖๓ รางวัล เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๕๙

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดพระบรมราชา นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี

พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สำนักงาน ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

ขอเชิญพสกนิกร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

ภาพข่าว: เครือสหวิริยา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ทั่วไป—๒๖ ต.ค. ๕๘

ทีมส่งเสริมและพัฒนา ในฐานะผู้แทนจากคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา 10 บริษัท ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีหน่วยงานราชการ คณะครู

วันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๘

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 น.จิรวัฒน์ อยู่วิทยา ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในงาน "พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณและวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5" เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

โรงพยาบาลปิยะเวทเชิญร่วมงาน วันปิยมหาราช ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๘

โรงพยาบาลปิยะเวท จัดงานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณและวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2558 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ในวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2558

ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ทั่วไป—๒๒ ก.ค. ๕๘

ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก" ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น สำหรับพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดงาน ๑๘ มีนา วันท้องถิ่นไทย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุ ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๕๘

เมื่อเร็วๆนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “๑๘ มีนา วันท้องถิ่นไทย” และงาน “๑๑๐ ปี เฉลิมฟ้าท่าฉลอม ๑๘ มีนา สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย วันท้องถิ่นไทย”

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๕๘

ผบ.สส.พร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทำพิธีบวงสรวงพระบรมรูปมหากษัตริย์ 9 พระองค์ วางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย ก่อนจะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพไทย

งานตราดรำลึก ไลฟ์สไตล์—๕ ม.ค. ๕๘

ชมขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองตราด การแสดงแสง สี เสียงเรื่องราวการได้เมืองตราดกลับคืนจากฝรั่งเศส การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร ข้อมูลการติดต่อ : TAT Call Center

งานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้าง ไลฟ์สไตล์—๑๙ ธ.ค. ๕๗

กิจกรรมภายในงานมีการแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์ จากน้ำตกธารมะยม มีขบวนแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์ นั่งเรือมาด ทำพิธีที่วัดวัชคามคชทวีป พีธีบวงสรวง การทำบุญเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีการแสดงแสง สี เสียง

ภาพข่าว: พิธีถวายสักการะพระปิยมหาราช ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๕๗

จิรวัฒน์ อยู่วิทยา ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลปิยะเวท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวง และวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่

ภาพข่าว: ริเวอร์ซิตี้ ร่วมกับ สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย จัดนิทรรศการเหรียญกีฬาและเหรียญที่ระลึกไทย ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๗

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ร่วมกับ สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย จัดงาน นิทรรศการเหรียญกีฬาและเหรียญที่ระลึกไทย ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเดือนแห่งการระลึกถึงพระองค์ท่าน

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 57 ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๗

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ภาพข่าว: พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 57 ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

รัชกาลที่ 5 กับการเปลี่ยนผ่านของโลก จากสังคมแบบจารีตนิยมสู่สังคมสมัยใหม่ ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ จัดงาน River City Collectibles Show 2014 งานแสดงของสะสมชิ้นงานประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภูมิภาคเอเชียตะวันออก ระหว่างวันที่ 13 – 26 ตุลาคม 2557 ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1

ริเวอร์ซิตี้ จัดแสดงชิ้นงานประวัติศาสตร์โชว์ศิลปโบราณวัตถุสมัยรัชกาลที่ ทั่วไป—๑๕ ต.ค. ๕๗

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ขอเชิญท่านชมงาน River City Collectibles Show 2014 งานแสดงของสะสมชิ้นงานประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและภูมิภาคเอเชียตะวันออก ระหว่างวันที่ 13 – 26 ตุลาคม 2557 ณ แกรนด์ฮอลล์

นั่งรถไฟ ไปเมืองมรดกโลก (พระนครศรีอยุธยา) ไลฟ์สไตล์—๑ ต.ค. ๕๗

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) ร่วมจัดทริปนำเที่ยวด้วยรถไฟขบวนพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ภาพข่าว: อ.ส.พ. ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๕๗

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นายภราดร หอมแย้ม รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง อ.ส.พ. ร่วมงาน วันรัฐวิสาหกิจไทย รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เรียนรู้ประวัติศาสตร์..สนุก..เข้าใจง่าย ในงาน Muse Fest ตอนวันพิพิธภัณฑ์ไทย ไลฟ์สไตล์—๑๗ ก.ย. ๕๗

ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายนนี้ มิวเซียมสยาม จะจัดงาน “มิว เฟส (Muse Fest) ตอน วันพิพิธภัณฑ์ไทย” ณ มิวเซียมสยาม เพื่อระลึกถึงวันก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ หรือมิวเซียม สำหรับประชาชนขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ