ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๙:๐๐ น.

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข่าวประชาสัมพันธ์ “พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ร่วมสมโภช ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงชั้นเอก วิจิตรด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ทรงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย ทั่วไป—๒๒ ม.ค. ๖๓

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและมีพิธีก่อพระฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๑๒ หลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้ ๑ ปี คำว่า "ราชบพิธ" หมายความว่า

ทีโอที ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันปิยมหาราช ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๖๒

ทีโอที ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ต.ค.62 เวลา 19.30 น. ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายสมศักดิ์

ภาพข่าว: ทีโอที ร่วมพิธีถวายบังคมและพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๖๒

23 ต.ค.62 ที่ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นางช่อทิพย์ รื่นนาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษาและสัญญา เป็นผู้แทน ทีโอที ร่วมพิธีถวายบังคมและพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ภาพข่าว: มกอช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๖๒

ดร. จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมคณะร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี

ภาพข่าว: วว.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๖๒

ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๖๒

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต โดยนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จัดงาน ปิยมหาราชานุสรณ์ 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๒

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชปูถัมภ์ โดยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดสอน ระบำดาวดึงส์ บันเทิง—๒๓ ส.ค. ๖๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนการสอนระบำมาตรฐาน "ระบำดาวดึงส์" หนึ่งในการแสดงมาตรฐานที่เป็นฉบับไทย ปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยจัดเป็นการเรียนการสอนระบำมาตรฐาน "ระบำดาวดึงส์" เปิดรับผู้สนใจ

ภาพข่าว: เฮงลิสซิ่ง สนับสนุนน้ำดื่ม วันกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๖๒

กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งชาติ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงจัดตั้งการปกครองท้องที่ระดับตำบลและหมู่บ้านขึ้น

เฮงลิสซิ่ง สนับสนุนน้ำดื่ม วันกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๖๒

กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งชาติ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงจัดตั้งการปกครองท้องที่ระดับตำบลและหมู่บ้านขึ้น

ศาลพิพากษาให้วัดกัลยาณมิตรสร้างเจดีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม (ราชสกุลประวิตร) ทั่วไป—๑ ส.ค. ๖๒

ศาลแพ่งธนบุรี พิพากษาให้วัดกัลยาณมิตรฯรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และสร้างเจดีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม(ราชสกุลประวิตร)ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ ตามแบบเดิม เพื่อทดแทนองค์เดิมที่ถูกทุบทำลายไปโดย พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ หรือนามเดิมประกอบ

ภาพข่าว: NPS สนับสนุน งานเฉลิมฉลอง ๑๑๐ ปี ลายพระหัตถ์ ร.๕ ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๒

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุน "งานเฉลิมฉลอง ๑๑๐ ปี ลายพระหัตถ์ในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕" ซึ่งจัดขึ้น ณ

มา เมซอง ปาร์คนายเลิศ เปิดตำรับเมนูพิเศษ Royal Thai Cuisine ย้อนตำราพระกายาหารทรงโปรดของรัชกาลที่ ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๖๑

ร้านอาหารไทย มา เมซอง (Ma Maison) เปิดเมนูพิเศษต้อนรับปีใหม่นี้ ด้วยเมนูอาหารไทย "Royal Thai Cuisine" ย้อนรอยตำราพระกายาหารทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่ 5

น้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ ร.5 ร่วมฉลอง 110 ปีลายพระหัตถ์ ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๖๑

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลอง 110 ปี ลายพระหัตถ์ในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ

สภากาชาดไทย ครบรอบ 125 ปี จัด วิ่งกระตุกหัวใจ หารายได้ซื้อเครื่อง AED สุขภาพ—๑๓ ธ.ค. ๖๑

กว่า 125 ปี ผ่านมา 6 แผ่นดิน นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง "สภากาชาดไทย" เพื่อองค์กรสาธารณะกุศลระดับชาติเป็นที่พึ่งของประชาชนและผู้ยากไร้ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค

ทัพดาราน้ำใจงาม ร่วมวิ่งระดมทุนซื้อเครื่อง AED บันเทิง—๑๓ ธ.ค. ๖๑

ทัพดาราน้ำใจงาม ร่วมวิ่งระดมทุนซื้อเครื่อง AED กว่า 125 ปี ผ่านมา 6 แผ่นดิน นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง "สภากาชาดไทย"

เชิญชม มหาบุรุษรัตโนดม เดอะมิวสิคัล ละครเวทีอัตชีวประวัติของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๖๑

ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้สนใจรับชม "มหาบุรุษรัตโนดม เดอะมิวสิคัล" การนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เชิญสั่งจอง รูปหล่อและเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๖๑

เชิญสั่งจอง รูปหล่อและเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) วาระครบ 150 ปี การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชวนศิษย์เก่าและผู้สนใจสั่งจองรูปหล่อและเหรียญ

เฉลิมฉลองวโรกาส 111 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสนอร์เวย์ ทั่วไป—๒ พ.ย. ๖๑

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสยุโรปและเดินทางเยือนประเทศนอร์เวย์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2450 หรือเมื่อ 111 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและนอร์เวย์

ทัพดาราคับคั่งร่วมงานแถลงข่าว โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย หรือ บันเทิง—๒๕ ต.ค. ๖๑

กว่า 125 ปี ผ่านมา 6 แผ่นดิน นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง "สภากาชาดไทย" เพื่อองค์กรสาธารณะกุศลระดับชาติเป็นที่พึ่งของประชาชนและผู้ยากไร้ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค

ภาพข่าว: ทิพยประกันภัย บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๖๑

นางวิชชุดา ไตรธรรม ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร และCSR พร้อมด้วยทีมงานทิพยประกันภัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ 5 พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

มิสทีน ไทยแลนด์ 2018 บาย ชาเม่ ร่วมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช บันเทิง—๒๔ ต.ค. ๖๑

เมื่อเวลา 8.00 น วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตัวแทนผู้เข้าประกวด "มิสทีน ไทยแลนด์ 2018 บาย ชาเม่" ได้เดินทางไปวางพวงมาลัยถวายสักการะรัชกาล ที่ 5 เนื่องใน วันปิยมหาราช

ภาพข่าว: วางพวงมาลา ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๖๑

นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมถวายพวงมาลาและกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กอช. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๖๑

วันนี้ (๒๓ ต.ค.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เนื่องในวันปิยมหาราช

ภาพข่าว: น้อมถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๖๑

นางวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และCSR พร้อมด้วย ทีมงานทิพยประกันภัย น้อมถวายราชสักการะ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพุทธเจ้าหลวง ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เตรียมจัดงาน ปิยมหาราชานุสรณ์ ๒๕๖๑ น้อมรำลึกสมเด็จพระปิยมหาราช ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๖๑

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เตรียมความพร้อมจัดงาน "ปิยมหาราชานุสรณ์ ๒๕๖๑" รวมใจน้องพี่สีชมพูถวายพวงมาลาสักการะและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมระดมเงินบริจาคสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวันให้นิสิตปัจจุบัน

ภาพข่าว: บุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมงาน วันรัฐวิสาหกิจไทย ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๖๑

วันที่ 20 กันยายน 2561 บุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมงาน "วันรัฐวิสาหกิจไทย" ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ร่วมวางพวงมาลา วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๒ ปี ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๑

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมวางพวงมาลาอนุสรณ์วีรชนป่าไม้ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ ๑๒๒ปี แห่งการก่อตั้ง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพข่าว: รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีถวายบังคมและถวายเครื่องสักการะ ไอที—๖ ส.ค. ๖๑

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส "วันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2561" 4 สิงหาคม

สนจ. จัดทำเหรียญที่ระลึก ครบรอบ 72 ปี นำรายได้สมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ ทั่วไป—๑๘ เม.ย. ๖๑

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) จัดทำเหรียญที่ระลึกปิยมหาราชานุสรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี โดยด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์พระเกี้ยว