ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๒:๔๓ น.

พรหมวิหาร4 ข่าวประชาสัมพันธ์ “พรหมวิหาร4”

เรื่องย่อ: ซีรีส์ลูกผู้ชาย ตอน ภูผา บันเทิง—๒๒ ม.ค. ๖๒

มนุษย์แม้เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้ เช่นเดียวกับชีวิตของภูผา ที่ถึงแม้จะเกิดมาเป็นตัวซวย แต่เมื่อเขาไม่ย่อท้อและและมุ่งมั่นที่จะมีอานาคตที่ดี เขาก็ดิ้นรนต่อสู้จนไปถึงฝั่งฝัน โดยมีหลังยึดจากพรหมวิหาร 4 คือ เมตร กรุณา

“นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม มอบพรปีใหม่ ขอให้ทุกภาคส่วน ยึดหลัก พรหมวิหาร 4 นำทางชีวิต” ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๕๒

กรุงเทพฯ--10 เม.ย.--เกรียวกราว พลัส

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมกล่าว ในพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม เมื่อเร็วๆนี้ โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนยึดหลักพรหมวิหาร 4 อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา มาปรับใช้ในชีวิต เพื่อช่วยให้ทุกคนมีสติและคิดอย่างรอบคอบมีเหตุผลมากขึ้น

“ถ้าเราทุกคนมีความเมตตามีความรักและปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุข เราก็จะมีความสุขไปด้วย และเมื่อเรามีความกรุณาก็จะช่วยปัดเป่าความทุกข์กายทุกข์ใจให้เบาบางลงไป ส่วนมุทิตา คือการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ทำความดี ประสบความสำเร็จ เป็นที่ชื่นชมยินดี และอุเบกขาก็จะช่วยให้เราตระหนักได้ว่า เมื่อมีเหตุก็ย่อมมีผล เราต้องพิจารณาเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยจิตใจที่มั่นคง ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานความจริง ทำตัวให้เป็นอิสระจากภาวะกดดันรอบข้าง มองทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติ เคารพกฏเกณฑ์และความมีเหตุมีผล ที่สำคัญต้องแสดงออกถึงความกตัญญูและเมตตาต่อกัน ย่อมก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีงาม และนำมาซึ่งความเจริญ สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะนำไปใช้ในครอบครัว ชุมชนหรือองค์กรใดๆ ก็จะนำมาซึ่งความผาสุกทั้งกายและใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประมวล บุญมา 02-6449900 ต่อ 302