พยาบาลกองทัพบก ข่าวประชาสัมพันธ์ “พยาบาลกองทัพบก” http://www.newswit.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81/ จักษุแพทย์ เตือนแสงสีฟ้าจากจอและแสงแดด ตัวการร้ายทำลายจอประสาทตา ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนได้เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก th-TH Fri, 20 Sep 2019 4:07:59 +0700 ภาพข่าว: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดฝึกอบรมหลักสูตร การรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Western Set) http://www.newswit.com/gen/2018-06-29/dd6d31cf57826d2442e932bc50f2506f/ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดฝึกอบรมหลักสูตร การรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Western Set) สำหรับนักเรียนพยาบาลชั้นที่ 2 รุ่นที่ 53 โดยมี พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องแคทลียา 1 http://www.newswit.com/gen/2018-06-29/dd6d31cf57826d2442e932bc50f2506f/ Fri, 29 Jun 2018 10:41:06 +0700 15 ตุลาคม วันล้างมือโลก 2016 ภาครัฐ-เอกชน รณรงค์มือสร้างสุข...สุข (อนามัย) สร้างโลก http://www.newswit.com/food/2016-10-13/c8d72635eab535b04cf2bbbacdf0cecb/ 15 ตุลาคม วันล้างมือโลก 2016ภาครัฐ-เอกชน รณรงค์มือสร้างสุข...สุข (อนามัย) สร้างโลกแนะล้างมือ 7-20-7 ช่วยขจัดแบคทีเรีย ลดโรคร้ายในเด็ก โพรเทคส์ ร่วมกับ กรมอนามัย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก http://www.newswit.com/food/2016-10-13/c8d72635eab535b04cf2bbbacdf0cecb/ Thu, 13 Oct 2016 17:26:11 +0700 โพรเทคส์รณรงค์วันล้างมือโลก 2015 มือสะอาด สร้างสุขภาพดี http://www.newswit.com/gen/2015-10-02/ea38b04fadfcaddc72bfb8973f55d2c9/ เนื่องในโอกาสวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) 15 ตุลาคมของทุกปี บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ได้ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก http://www.newswit.com/gen/2015-10-02/ea38b04fadfcaddc72bfb8973f55d2c9/ Fri, 02 Oct 2015 17:24:57 +0700 ภาพข่าว: ประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาพและชะลอวัยแบบองค์รวม http://www.newswit.com/gen/2015-09-15/31f835db3bb58ad3e79401b4555671c8/ ภก.ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาพและชะลอวัยแบบองค์รวม ซึ่งจัดโดย มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับชมรมโภชนวิทยามหิดล และ http://www.newswit.com/gen/2015-09-15/31f835db3bb58ad3e79401b4555671c8/ Tue, 15 Sep 2015 11:39:09 +0700 ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และนักวิชาการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการเซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอร์เรนซ์ ประจำปี 2015 เรื่อง Maximizing Your Brain, Body and Mind http://www.newswit.com/food/2015-09-07/4767cd74fb3ea2890a3eebe8889b63bc/ ถือเป็นการประชุมวิชาการด้านโภชนาการที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชมรมโภชนวิทยามหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/food/2015-09-07/4767cd74fb3ea2890a3eebe8889b63bc/ Mon, 07 Sep 2015 12:39:57 +0700 ภาพข่าว: พยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต วพบ. ชมโรงงานเซเรบอส http://www.newswit.com/gen/2014-10-10/e8c045b6f5744dc5783342d7f7fc3659/ นายมานะ เตียงตระกูลทอง ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ พ.ต.หญิงแอน ไทยอุดม อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นำคณะพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๗ http://www.newswit.com/gen/2014-10-10/e8c045b6f5744dc5783342d7f7fc3659/ Fri, 10 Oct 2014 13:57:56 +0700 รณรงค์วันล้างมือโลก 2014 http://www.newswit.com/gen/2014-09-26/0d8ec6944cb0d4b5509c8818c7ddcff6/ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ http://www.newswit.com/gen/2014-09-26/0d8ec6944cb0d4b5509c8818c7ddcff6/ Fri, 26 Sep 2014 16:51:29 +0700 ภาพข่าว: แบรนด์ต้อนรับคณะนายทหารสาขาการบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก http://www.newswit.com/gen/2014-03-18/399bb0b85c7414ab1758c2085a69b13a/ นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ พันเอกหญิง รุ่งนภา กุลภักดี อาจารย์เลขานุการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11 และคณะนายทหารสาขาการบริหารการพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก http://www.newswit.com/gen/2014-03-18/399bb0b85c7414ab1758c2085a69b13a/ Tue, 18 Mar 2014 14:56:39 +0700 ภาพข่าว: งาน จิบน้ำชา..ยามบ่าย นายทหารนักเรียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก http://www.newswit.com/gen/2014-02-28/0a31c306cd546f827af6302a738a8d29/ พลโท ธีรยุทธ ศศิประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานเปิดงาน จิบน้ำชา..ยามบ่ายนายทหารนักเรียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมี พันเอกหญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล ให้การต้อนรับณ คอนเวนชั่น C http://www.newswit.com/gen/2014-02-28/0a31c306cd546f827af6302a738a8d29/ Fri, 28 Feb 2014 16:22:36 +0700 ภาพข่าว: นักเรียนพยาบาล รับรางวัลทุนวิจัยเซเรบอส อวอรด์ 2013 http://www.newswit.com/gen/2014-02-17/4f014108525fdd6bff231f7bc859b54f/ พันเอกหญิงภารณี ฤกษ์เย็น ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนพยาบาลเครือวัลย์ พิรักษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ที่ได้เข้ารับประทานรางวัลทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด 2013 ของมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย http://www.newswit.com/gen/2014-02-17/4f014108525fdd6bff231f7bc859b54f/ Mon, 17 Feb 2014 16:38:34 +0700 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับ มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย ชมรมโภชน วิทยามหิดล และ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ จัดประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวทันการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม http://www.newswit.com/gen/2014-02-17/5b2d480800101f174734b5e4f58fa343/ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับ มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย ชมรมโภชน วิทยามหิดล และ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ จัดประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวทันการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม http://www.newswit.com/gen/2014-02-17/5b2d480800101f174734b5e4f58fa343/ Mon, 17 Feb 2014 15:51:53 +0700 ภาพข่าว: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดฝึกอบรมหลักสูตร การรับประทานอาหารแบบตะวันตก ที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2014-02-03/8a9a4d0f78c75b9e8c12f7b343c416d5/ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดฝึกอบรมหลักสูตร การรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Western Set)สำหรับนายทหารนักเรียนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11 วิทยากรโดย พันเอกหญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล ณ ห้อง การ์เด้น 1 http://www.newswit.com/gen/2014-02-03/8a9a4d0f78c75b9e8c12f7b343c416d5/ Mon, 03 Feb 2014 10:05:58 +0700 ภาพข่าว: แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการฯ คนใหม่ http://www.newswit.com/gen/2014-01-24/1c74d4b4b0df490b2a31a34038da1f3e/ นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเมืองไทย มอบกระเช้าแบรนด์แสดงความยินดีกับ พลตรีหญิงมยุรี สิริสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก http://www.newswit.com/gen/2014-01-24/1c74d4b4b0df490b2a31a34038da1f3e/ Fri, 24 Jan 2014 18:03:15 +0700 วันล้างมือโลก 2013 http://www.newswit.com/gen/2013-10-04/50e301e547e14bcbaa87fa72a8db636c/ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และ ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก 2013 http://www.newswit.com/gen/2013-10-04/50e301e547e14bcbaa87fa72a8db636c/ Fri, 04 Oct 2013 15:23:13 +0700 ภาพข่าว: 50 ปีวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก http://www.newswit.com/gen/2013-08-27/43be146f007dad18a5036b40767ede57/ พลโท กฤษฎา ดวงอุไร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า เป็นประธานเปิดงาน 50 ปีวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทุกความทรงจำที่ดีสู่วันนี้แห่งความภาคภูมิ ซึ่งจัดขึ้นโดย พลตรีหญิงสมใจ ทรัพย์พ่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมี พลเอก วิทยา ช่อวิเชียร http://www.newswit.com/gen/2013-08-27/43be146f007dad18a5036b40767ede57/ Tue, 27 Aug 2013 14:21:33 +0700 ภาพข่าว: แบรนด์ต้อนรับคณะนายทหารหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก http://www.newswit.com/gen/2013-03-04/da9ac38c292b05fe9db67d82aa6733aa/ นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ พันเอกหญิง วัฒนา อิ่มเงิน ผู้อำนวยการกองการปกครอง และคณะนายทหารหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก http://www.newswit.com/gen/2013-03-04/da9ac38c292b05fe9db67d82aa6733aa/ Mon, 04 Mar 2013 13:54:59 +0700 ภาพข่าว: 3 องค์กรดัง จัดประชุมวิชาการเพื่อสุขภาพดี http://www.newswit.com/food/2012-10-09/d712848168e3ebe0ccf90f055a504ea3/ ภก.ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ กรรมการ มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย เป็นประธานเปิดงานชุมวิชาการเรื่อง สร้างสมดุลชีวิต เพื่อสุขภาพดีแบบองค์รวม ซึ่งจัดโดย มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก http://www.newswit.com/food/2012-10-09/d712848168e3ebe0ccf90f055a504ea3/ Tue, 09 Oct 2012 14:21:42 +0700 คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ร่วมกับ กรมอนามัย จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก 2012 ภายใต้โครงการโพรเทคส์ ล้างมือต้านหวัด เด็กไทยแข็งแรง http://www.newswit.com/gen/2012-10-05/95dd337202ade907373b7ab717c00bca/ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก 2012 http://www.newswit.com/gen/2012-10-05/95dd337202ade907373b7ab717c00bca/ Fri, 05 Oct 2012 9:23:39 +0700 รณรงค์วันล้างมือโลก 2012 http://www.newswit.com/food/2012-10-02/52a996f6d0cde4c0e88e854f78fa5126/ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก 2012 http://www.newswit.com/food/2012-10-02/52a996f6d0cde4c0e88e854f78fa5126/ Tue, 02 Oct 2012 16:22:14 +0700 เตือนหนุ่ม-สาววัยทำงาน และวัย 40+ ระวังพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีสูงร้อยละ 12 สมาคมโรคตับฯ และมูลนิธิโรคตับ ผนึกภาครัฐ-เอกชน รณรงค์วันตับอักเสบโลก 2012 http://www.newswit.com/food/2012-07-30/d91040db79c0e7a9304db94db6801a3b/ สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิโรคตับ และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมรณรงค์วันตับอักเสบโลก 2012 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของในโครงการ หยุดไวรัสตับอักเสบบี ต้านภัยมะเร็งตับ...เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา http://www.newswit.com/food/2012-07-30/d91040db79c0e7a9304db94db6801a3b/ Mon, 30 Jul 2012 10:50:31 +0700 ภาพข่าว: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก http://www.newswit.com/gen/2012-05-04/028a78a5a3c65388102b7fd3a07113fe/ พันเอกหญิงอังคณา สุเมธสิทธิกุล บรรยายพิเศษเรื่อง การรับประทานอาหารแบบตะวันตก ในการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สำหรับนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 47 จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ณ ห้องการ์เด้น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2012-05-04/028a78a5a3c65388102b7fd3a07113fe/ Fri, 04 May 2012 9:29:08 +0700 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดฝึกอบรมหลักสูตร การรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Western Set) http://www.newswit.com/gen/2012-04-25/9e921c17951fad8c4ba5315e547ac1fc/ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดฝึกอบรมหลักสูตร การรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Western Set) หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สำหรับนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 47 วิทยากรโดย พันเอกหญิงอังคณา สุเมธสิทธิกุล ณ ห้องการ์เด้น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ http://www.newswit.com/gen/2012-04-25/9e921c17951fad8c4ba5315e547ac1fc/ Wed, 25 Apr 2012 10:19:29 +0700 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กำหนดเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคล ชาย - หญิง ประจำปีการศึกษา 2555 http://www.newswit.com/gen/2012-01-23/7d4e46e46fdca304e0090d81b61aafc8/ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กำหนดเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคล ชาย - หญิง ประจำปีการศึกษา 2555 ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ คณิต เข้าเป็นนักเรียนพยาบาล และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก (ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าทางวิชาชีพ) http://www.newswit.com/gen/2012-01-23/7d4e46e46fdca304e0090d81b61aafc8/ Mon, 23 Jan 2012 13:52:13 +0700 มะเร็งปากมดลูก รู้ทันป้องกันได้ http://www.newswit.com/food/2011-11-18/cbd65f11d644f1257277af616a44bd26/ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ สูตินรีแพทย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มะเร็งปากมดลูก รู้ทันป้องกันได้ แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ซึ่งโครงการผู้หญิงปกป้องผู้หญิงจากภัยมะเร็งปากมดลูกได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนให้หญิงไทยตระหนักถึงอันตรายข http://www.newswit.com/food/2011-11-18/cbd65f11d644f1257277af616a44bd26/ Fri, 18 Nov 2011 11:57:17 +0700 อาหารจุดเริ่มต้นสุขภาพดีและอ่อนเยาว์ การดูแลจากภายนอกช่วยได้เพียง 30% http://www.newswit.com/gen/2010-12-20/be111d6bb690ea15079475eeb8bc763f/ ปัจจุบันกระแสชะลอวัยมาแรงอย่างต่อเนื่อง เพราะคนยุคใหม่ไม่เพียงแค่ต้องการการมีสุขภาพดียืนยาวเฉกเช่นในอดีตเท่านั้น แต่ยังต้องการคงความอ่อนเยาว์ดูดีไว้ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้น สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ http://www.newswit.com/gen/2010-12-20/be111d6bb690ea15079475eeb8bc763f/ Mon, 20 Dec 2010 17:59:04 +0700 สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาพให้ดูดีและอ่อนเยาว์ http://www.newswit.com/food/2010-11-18/db6568a2f703353fa1e0e65c7266be97/ สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ชมรมโภชนวิทยามหิดล และผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองดีน่างาดำ2 เท่ามิราแคลเธอทีน ขอเชิญแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และบุคลากรการแพทย์ ร่วมประชุมวิชาการเรื่อง http://www.newswit.com/food/2010-11-18/db6568a2f703353fa1e0e65c7266be97/ Thu, 18 Nov 2010 14:10:45 +0700 โพรเทคส์ เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันล้างมือโลก 2010 http://www.newswit.com/biz/2010-10-04/0fc136e6644c15d26b9820031ccf2b4c/ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักการแพทย์ กทม. มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ชมรมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก http://www.newswit.com/biz/2010-10-04/0fc136e6644c15d26b9820031ccf2b4c/ Mon, 04 Oct 2010 15:21:32 +0700 รับสมัครเข้าเรียนพยาบาลทหารบก และผู้ช่วยพยาบาล ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก http://www.newswit.com/gen/2010-02-22/277bdbefdd22cd5bf973c5245a2d8bc9/ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก 1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลทดสอบทางการศึกษา O-Net , GAT และ PAT 2 http://www.newswit.com/gen/2010-02-22/277bdbefdd22cd5bf973c5245a2d8bc9/ Mon, 22 Feb 2010 9:46:42 +0700 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เยี่ยมชมกระบวนการผลิต http://www.newswit.com/gen/2010-01-20/8e66a76276a6af738b050ac7aeb8283b/ คณะนายทหารผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 7 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีกำหนดเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัยของโรงงาน บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ http://www.newswit.com/gen/2010-01-20/8e66a76276a6af738b050ac7aeb8283b/ Wed, 20 Jan 2010 14:16:00 +0700