ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๓:๒๓ น.

พงษ์ชัย อมตานนท์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “พงษ์ชัย อมตานนท์”

ภาพข่าว: FSMART ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หุ้น—๖ ส.ค. ๖๓

บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส หรือ FSMART ผู้นำเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงินครบวงจร ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นำโดยนายพิชิต นิ่มกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี

ภาพข่าว: ยิบอินซอย จับมือพันธมิตร คว้าโครงการระบบ Smart Metro Grid ยกระดับการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าแห่งอนาคต ปฏิทินข่าว—๒๐ ม.ค. ๖๓

นางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (ขวา) และนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (ซ้าย) ในนามกิจการร่วมค้ายิบอินซอยและฟอร์ท ร่วมลงนามสัญญากับนายกีรพัฒน์

ภาพข่าว: FSMARTลงนามสัญญาร่วมกับธนาคารกสิกรไทย หุ้น—๑๕ พ.ค. ๖๒

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ "FSMART" ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ "BeWallet" และตู้บุญเติม พร้อมกับนายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย

ภาพข่าว: กสิกรไทย สนับสนุน FSMART ยกระดับ BeWallet และตู้บุญเติม ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล หุ้น—๑๕ พ.ค. ๖๒

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย และนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ "FSMART" ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ "BeWallet" และตู้บุญเติม

ภาพข่าว: FSMARTประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลคงเหลืออัตราหุ้นละ 0.32 หุ้น—๒๖ เม.ย. ๖๒

นายพิชิต นิ่มกุล (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท ร่วมด้วยนายพงษ์ชัย อมตานนท์(ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี (ขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ FSMART

ภาพข่าว: ปิ๊บซื้อเครื่องดื่มที่ตู้บุญเติมเวนดิ้งด้วย คิวอาร์ โค้ด ผ่าน K PLUS หุ้น—๔ ก.ค. ๖๑

นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดให้บริการซื้อเครื่องดื่มด้วยคิวอาร์ โค้ด ที่ตู้บุญเติมเวนดิ้งทั่วประเทศ

ภาพข่าว: FSMARTอนุมัติปันผลคงเหลือหุ้นละ 0.30 บาท หุ้น—๒๖ เม.ย. ๖๑

นายพิชิต นิ่มกุล ประธานกรรมการบริษัท (ลำดับการนั่งที่ 3 จากซ้าย) นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (ลำดับการนั่งที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART

ภาพข่าว: FSMARTเลี้ยงขอบคุณตัวแทน หุ้น—๒๔ ม.ค. ๖๑

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร และนายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ FSMART ผู้นำช่องทางการชำระเงินที่มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศไทยผ่าน "ตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติม"

ภาพข่าว: FSMARTลงนามบันทึกข้อตกลง E-PAYMENT หุ้น—๑๐ พ.ย. ๖๐

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร นายสมชัย สูงสว่าง (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) "FSMART" ผู้นำช่องทางการชำระเงินที่มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศไทยผ่าน

ภาพข่าว: FSMART อนุมัติปันผลคงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หุ้น—๑๗ เม.ย. ๖๐

นายพิชิต นิ่มกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร นายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) "FSMART" ผู้นำช่องทางการชำระเงินที่มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศไทยผ่าน

ภาพข่าว: ร่วมบริจาคเงินสมทบศิริราชมูลนิธิ ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๙

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) "FSMART" เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จากผู้ที่ใช้บริการตู้เติมเงินบุญเติมทั่วประเทศ แก่ศิริราชมูลนิธิจำนวน 300,000 บาท

ภาพข่าว: กสิกรไทย ผนึกฟอร์ท สมาร์ท เพิ่มศักยภาพบริการเติมเงินออนไลน์ หุ้น—๒๐ ก.ย. ๕๙

นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: FSMART-KBANKร่วมลงนามสนับสนุนการเงินให้ตัวแทน หุ้น—๑๘ ส.ค. ๕๙

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (FSMART) ลงนามร่วมกับนายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

ภาพข่าว: FSMART ประชุมผู้ถือหุ้น หุ้น—๑๙ เม.ย. ๕๙

นายพิชิต นิ่มกุล ประธานกรรมการบริษัท (แถวล่างที่ 3 จากซ้าย) นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (แถวบนที่ 2 จากซ้าย) นายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ (แถวบนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (FSMART)

Gossip News: บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น(FORTH) และ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส(FSMART) เข้าร่วมงานวิศวะ ทั่วไป—๑๙ ก.ค. ๕๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานทั้งที "พงษ์ชัย อมตานนท์" กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น(FORTH) ที่เป็นศิษย์เก่าเลยขนทัพทั้งนวัตกรรมและสินค้าของ FORTH และตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมของ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท

Gossip News: งานเพียบ!! หุ้น—๑๒ มิ.ย. ๕๘

บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส หลังประกาศปรับเป้าหมายยอดเติมเงินเป็น 15,000 ล้านบาท “พงษ์ชัย อมตานนท์” กรรมการและประธานกรรมการบริหารก็สั่งเดินหน้าเต็มที่!! ทั้งขยายตู้เติมเงินให้ได้ 60,000 ตู้ในสิ้นปี ล่าสุด “สมชัย สูงสว่าง”

Gossip News: ประชุมผู้ถือหุ้น หุ้น—๓๐ มี.ค. ๕๘

ถ้าช่วงนี้ใครพบเห็นผู้บริหาร บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส หรือ FSMART ทั้งคุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ เจ้าของตู้เติมเงิน และชำระเงินแบรนด์บุญเติมฝากกระซิบให้พักผ่อนบ้าง

ภาพข่าว: FSMART ความภูมิใจของจังหวัด หุ้น—๒ มี.ค. ๕๘

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART และนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการนำหุ้น FSMART

ภาพข่าว: เลี้ยงตัวแทนบุญเติม ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๘

นายดำรงค์ แก้วประสิทธ์ ที่ปรึกษาบริษัท (ที่ 2 จากซ้าย) นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) และนายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ(ที่ 2 จากขวา) บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส(FSMART) ผู้ให้บริการเติมเงินมือถือ และเติมเงินออนไลน์ผ่านตู้เติมเงิน

Gossip News: ฉลองความสำเร็จ ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๘

ปี 2557 ที่ผ่านมาถือว่าจำนวน “ตู้เติมออนไลน์บุญเติม” เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ทะลุ 40,000 ตู้ ไม่นับรวมสินค้าใหม่อย่าง “บุญเติมเคาน์เตอร์เซอร์วิส” ที่ทยอยส่งลงตลาดอย่างต่อเนื่อง แววว่า… บอสใหญ่ “พงษ์ชัย อมตานนท์”

ภาพข่าว: พร้อมโรดโชว์ หุ้น—๒๒ ก.ค. ๕๗

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) นายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส หรือ FSMART (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (ซ้าย)

ภาพข่าว: ประชุมผู้ถือหุ้น หุ้น—๒๒ เม.ย. ๕๗

นายสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH (กลางซ้าย) เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ร่วมด้วยนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (กลางขวา) โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

ภาพข่าว: แจกเงินล้านชาวปทุมธานี สื่อสาร—๑๑ ก.พ. ๕๗

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (ที่2จากซ้าย) นายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) และทีมผู้บริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือ FSMART ร่วมมอบรางวัลในโครงการ

FORTH เซ็น MOU กับทีโอทีพัฒนาอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ รับงาน กฟภ.มูลค่า919ล้านบาท ไอที—๓๑ ม.ค. ๕๗

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่นจับมือ บมจ.ทีโอที เดินหน้าวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ หวังอนาคตผลิตอุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารทดแทนการสั่งซื้อจากต่างประเทศ ย้ำเป็นการแลกเปลี่ยน Knowhow ซึ่งกันและกัน ด้านประธานกรรมการบริหาร “พงษ์ชัย อมตานนท์”

FSMART ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นไอพีโอ 200 ล้านหุ้น ขยายตู้เติมเงิน 4 หมื่นตู้ทั่วประเทศในปี หุ้น—๒๔ ต.ค. ๕๖

“บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส” (FSMART) ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต เสนอขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ผู้บริหารมั่นใจธุรกิจเติบโตตามการใช้โทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งเป้าปี 2557 เพิ่มตู้

ภาพข่าว: แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน หุ้น—๑๔ ต.ค. ๕๖

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และทีมผู้บริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการเติมเงินระบบโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า และบริการเติมเงินออนไลน์อื่น ๆ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติในนาม

บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เตรียมความพร้อมเข้า เอ็ม เอ ไอ ผู้นำตลาดตู้เติมเงินออนไลน์อันดับ 1 หุ้น—๑๔ ต.ค. ๕๖

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ลงนามแต่งตั้งบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เชื่อมั่นในการเป็นผู้นำในตลาดตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือแบบออนไลน์

ภาพข่าว: เปิดตัวบุญเติมใหม่ ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๕

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คนที่ 3 จากซ้าย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "แนวทางการทำธุรกิจ บุญเติม ในอนาคต" และแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2555 ได้แก่ เครื่องชำระบิล ตู้จำหน่ายถุงยางอนามัย ตู้ขายน้ำอัตโนมัติ

ภาพข่าว: เปิดตัวบุญเติมใหม่ ทั่วไป—๘ ก.พ. ๕๕

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คนที่ 3 จากซ้าย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "แนวทางการทำธุรกิจ บุญเติม ในอนาคต" และแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2555 ได้แก่ เครื่องชำระบิล ตู้จำหน่ายถุงยางอนามัย ตู้ขายน้ำอัตโนมัติ