ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๒:๑๑ น.

ผังเมืองรวมกรุงเทพ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ผังเมืองรวมกรุงเทพ”

กทม.วางระบบผังเมืองสอดรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๖๒

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกทม. เปิดเผยตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว แนวคิดการย้ายเมืองหลวง เนื่องจากตัวแปร สภาพแวดล้อม ประชากร การพัฒนาเมืองการทรุดตัวของพื้นดิน ส่งผลให้เมืองเปลี่ยนแปลงไปว่าร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

พิจารณาข้อสังเกตร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ฉบับใหม่อย่างรอบคอบก่อนบังคับใช้ ทั่วไป—๕ ก.ค. ๖๒

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกต การกำหนดสีผังเมืองในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ไม่ชัดเจน ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภาพข่าว: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทั่วไป—๒๕ มิ.ย. ๕๘

ผศ.ดร. นพนันท์ ตาปนานนท์, ดร. ดนัย ทายตะคุ, ยงยุทธ เทียนรุ่งเรือง, โฆษิต สุวินิจจิต และ วันชัย ถนอมศักดิ์ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินผล กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 9 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและผลกระทบ

ผังเมือง กทม. ต้องแก้ตั้งแต่วันนี้ บ้าน/คอนโด—๑๘ ก.ค. ๕๖

ตามที่ได้ประกาศใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครแล้ว และมีกำหนดหมดอายุในปี 2560 นั้น แม้ทางราชการจะประกาศว่าสามารถแก้ไขได้ทันที แต่เชื่อว่าคงไม่ได้แก้ไข เพราะลำพังผังเมืองรวมทั่วประเทศ 190 บริเวณก็หมดอายุไปเกินกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว ในอนาคตร่าง

ภาพข่าว: ผังเมืองกรุงเทพฯฉบับใหม่ ทั่วไป—๙ พ.ค. ๕๖

จุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่สาระสำคัญของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ

สำนักผังเมือง กทม. เชิญสื่อมวลชนรับฟังร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ฉบับที่ ทั่วไป—๒๙ ก.ค. ๕๔

เชิญสื่อมวลชนรับฟังร่างผังเมืองรวมฯ ปรับปรุงครั้งที่ 3 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจแนวทางการพัฒนาพื้นที่ และแจ้งให้ผู้ได้รับผลกระทบร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะปิดประกาศ 8 ส.ค.นี้ ณ 50 สำนักงานเขต และสำนักผังเมือง

ได้เวลาปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3 ทั่วไป—๘ มิ.ย. ๕๓

กทม. เตรียมปรับปรุงผังเมืองรวมฉบับปัจจุบันใหม่ครั้งที่ 3 ก่อนสิ้นสุดบังคับใช้ในกลางปี 54 สาเหตุจากประชากรเพิ่มเกินขนาดเมืองจะรองรับได้ ระบบขนส่งมวลชนไม่เป็นไปตามแผน เมืองขยายไปรอบนอกไม่มีทิศทาง เจ้าของที่ดิน หน่วยงานราชการ และประชาชนร้องให้ปรับใหม่

เขตบางเขนแชมป์การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท ย.4 ทั่วไป—๔ มิ.ย. ๕๓

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบริการพื้นฐานทางสังคม สาธารณูปโภค

สผม. ขออนุมัติปรับปรุงผังเมืองรวม กทม. ต่อคณะกรรมการผังเมือง ทั่วไป—๖ พ.ค. ๕๓

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง แจ้งว่า สำนักผังเมืองได้จัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยมีนายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิจารณาผลการประเมินกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549

สผม. จำหน่ายหนังสือผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ทั่วไป—๑๗ ธ.ค. ๕๒

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมือง ให้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครใช้บังคับอย่างต่อเนื่อง

“สผม. ให้บริการแผนที่กรุงเทพมหานคร” ทั่วไป—๒ ธ.ค. ๕๒

นางสาวอัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง สผม. เปิดเผยว่า นอกจาก สำนักผังเมือง จะมีภาระหน้าที่ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร แล้วยังมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เขตประเวศแชมป์การขอใช้พื้นที่ดินประเภท ย.3 ทั่วไป—๓๐ พ.ย. ๕๒

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2549

ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกทม. ทั่วไป—๒๑ ต.ค. ๕๒

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ทั้งของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ

สผม. เตรียมปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่3) ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๒

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า เป็นเวลากว่า 3 ปี แล้วที่ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 มีผลใช้บังคับ ซึ่งในปี 2552 สำนักผังเมืองได้จัดโครงการติดตามประเมินผลและแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

สผม. จัดสัมมนาฯการประเมินผลกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๒

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า หลังจากที่สำนักผังเมืองได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อระดมความคิดเห็นในการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549