ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๓๕ น.

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”

ปภ. รายงาน 5 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๖๒

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 5 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 5 จังหวัดภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อน 4 มาตรการเชิงพื้นที่ 4 มาตรการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๖๑

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 65 จังหวัดเสี่ยงไฟป่าเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันเชิงรุกครอบคลุมทุกมิติ น้อมนำโครงการพระราชดำริสร้างป่า สร้างรายได้มาใช้ในการ

ปภ. รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือมีปริมาณหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน เร่งประสานทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอ ทั่วไป—๒๘ มี.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 05.00 น. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้ง 9 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงราย เชียงใหม่ แพร่

ปภ.รายงาน 5 จังหวัดภาคเหนือมีปริมาณหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน เร่งประสานทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ทั่วไป—๒๘ มี.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. มี 4 จังหวัดที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ได้แก่ ลำพูน แพร่ พะเยา และตาก ขณะที่ 5 จังหวัด

ปภ. รายงาน 3 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—๒๒ มี.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง เชียงราย และตาก คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 9 จังหวัดภาคเหนือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้มข้น

ปภ. รายงานพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน 3 จังหวัด พร้อมประสานทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญห ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 05.00 น. มี 3 จังหวัด ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน และตาก ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสาน 9

ปภ.รายงานพื้นที่ภาคเหนือมีสถานการณ์หมอกควัน 2 จังหวัด พร้อมประสานทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอ ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 05.00 น. มี 2 จังหวัด ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสาน 9

ปภ.ประสาน 65 จังหวัดเสี่ยงภัย บูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในมิติเชิงพื้นที่อย่างเข้มข้น ทั่วไป—๙ มี.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 65 จังหวัดเสี่ยงภัย เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควันอย่างเข้มข้น โดยจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และอำเภอ

ปภ. รายงานจังหวัดลำปาง มีปริมาณหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน ประสาน 9 จังหวัดภาคเหนือ ทั่วไป—๙ มี.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 06.00 น. จังหวัดลำปาง ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสาน 9 จังหวัดภาคเหนือ

ปภ.รายงานพื้นที่ภาคเหนือมีสถานการณ์หมอกควัน 2 จังหวัด พร้อมประสานทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอ ทั่วไป—๙ มี.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 05.00 น. มี 2 จังหวัด ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ลำปาง และเชียงราย ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสาน 9

ปภ.ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้ ทั่วไป—๙ มี.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้มข้น

ปภ. รายงานเกิดสถานการณ์ไฟป่า 3 จังหวัด และปัญหาหมอกควัน 1 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดบูรณาการแก้ไขปัญ ทั่วไป—๗ มี.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์ไฟป่าใน 3 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ น่าน และพะเยา ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ1 จังหวัด ได้แก่ ได้แก่ ลำปาง ทั้งนี้

ปภ. รายงาน 2 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—๖ มี.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)รายงาน 2 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย และลำปาง คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 9 จังหวัดภาคเหนือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้มข้น โดยใช้กลไก

ปภ.ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้ ทั่วไป—๖ มี.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้มข้น

ปภ. ขับเคลื่อนกลไก ประชารัฐ เพิ่มความเข้มข้น แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันช่วงวิกฤต ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงควบคุมเข้มข้น โดยจัดตั้งกองอำนวยการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ พร้อมใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ปภ. ขับเคลื่อนกลไก ประชารัฐ เพิ่มความเข้มข้น แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันช่วงวิกฤต ทั่วไป—๑๗ ก.พ. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงควบคุมเข้มข้น โดยจัดตั้งกองอำนวยการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ พร้อมใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ปภ. เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ช่วงฤดูแล้ง ทั่วไป—๒๒ ม.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเชิงรุก โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบ "ประชารัฐ" ภายใต้ 3 มาตรการสำคัญ ทั้งการเตรียมพร้อมรับมือ ด้วยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ

ปภ. เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ช่วงฤดูแล้ง ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเชิงรุก โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบ "ประชารัฐ" ภายใต้ 3 มาตรการสำคัญ ทั้งการเตรียมพร้อมรับมือ ด้วยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ

มท. สั่งการผู้ว่าฯ บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อน ประชารัฐ แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างเข้มข้น ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๕๙

ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขับเคลื่อนการทำงานในรูปแบบ "ประชารัฐ" โดยจัดประชุมชี้แจงหน่วยปฏิบัติในพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง กำหนดภารกิจ

ปภ.จัดประชุมศูนย์เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมศูนย์เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และประสานการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ปภ.บูรณาการ ประชารัฐ เตรียมพร้อมป้องกัน-แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เน้นมาตรการป้องกันควบคุม - ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อน การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ผ่านกลไก "ประชารัฐ" ดำเนินการในมิติเชิงพื้นที่ (Area Approach) เน้นหนัก ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยกำหนด 3

ปภ.บูรณาการป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คุมเข้มการเผาในพื้นที่เสี่ยง ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๕๘

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการเชิงรุกในการวางแผนรับมือวิกฤติปัญหาไฟป่าและหมอก

ปภ.บูรณาการป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คุมเข้มการเผาในพื้นที่เสี่ยง ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๕๘

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการเชิงรุกในการวางแผนรับมือวิกฤติปัญหาไฟป่าและหมอก

ปภ.จัดประชุมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2557 นายกฯ ทั่วไป—๑๒ ธ.ค. ๕๖

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

กรมป่าไม้ห่วงใยปัญหาไฟป่า ออกกฎเข้มแก้ไขปัญหา ทั่วไป—๑ เม.ย. ๕๖

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบาย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 เกี่ยวกับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

ปภ. ประสานจังหวัดภาคเหนือคุมเข้มการเผา 3 พื้นที่สำคัญ ลดผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทั่วไป—๑๑ มี.ค. ๕๖

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่า และติดตามคุณภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมง

ปภ. พร้อมรับมือไฟป่าหมอกควัน 9 จว.ภาคเหนือ ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๕๖

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ได้เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ปภ. ยึดหลัก 2P 2R บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๖

ฤดูกาลการเกิดไฟป่าของประเทศไทยอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายนของทุกปี โดยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ามากที่สุด เนื่องจากมีสภาพอากาศแห้ง ทำให้เกิดไฟป่าได้ง่าย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์

ปภ.ประสานจังหวัดรับมือวิกฤตไฟป่าและหมอกควัน ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๕

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานจังหวัดเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการดับไฟป่า

สสส.หนุนแก้ปัญหา"ไฟป่า-หมอกควัน"ภาคเหนือ ดึง"ชุมชน-รัฐ"จัดการพื้นที่นิเวศน์ป่าอย่างมีส่วนร่วม ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๕๔

ราวเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ มักจะเป็นข่าวเกิดขึ้นมาเป็นประจำทุกปี เนื่องจากปัญหาหมอกควันได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง สร้างมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพ ธุรกิจการท่องเที่ยวทางภาคเหนือต้องหยุดชะงัก