ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๗:๓๒ น.

ปลัดกระทรวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวง”

ภาพข่าว: การสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 ทั่วไป—๒๗ เม.ย. ๕๘

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน ณ ห้องเพลนารีฮอลล์

ภาพข่าว: กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมภูมิภาคแห่งแรกของไทย ทั่วไป—๒๗ เม.ย. ๕๘

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (คนกลาง) นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่ 3 จากขวา) นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (คนที่ 2 จากขวา) ร่วมเปิด สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง

ภาพข่าว: ประกาศความพร้อม โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย พลังงาน—๒๔ เม.ย. ๕๘

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร (ที่สี่จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงพลังงาน อลงกรณ์ เหล่างาม (ที่สามจากซ้าย) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมศักดิ์ ห่มม่วง (ที่สี่จากขวา) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ กระทรวงคมนาคม รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร (ที่สองจากซ้าย)

ภาพข่าว: กระทรวงเกษตรและสกรณ์ แถลงผลงาน 6 เดือน ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๕๘

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิมล จันทรโรทัย โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวผลงานรอบ 6 เดือนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: ประกาศความพร้อม โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย พลังงาน—๒๓ เม.ย. ๕๘

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร (ที่สี่จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงพลังงาน อลงกรณ์ เหล่างาม (ที่สามจากซ้าย) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมศักดิ์ ห่มม่วง (ที่สี่จากขวา) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ กระทรวงคมนาคม รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร (ที่สองจากซ้าย)

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงเร่งแก้ IUU หลังอียูให้ใบเหลือง ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๕๘

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายชวลิต ชูชจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิมล จันทรโรทัย โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง แถลงข่าวแผนเร่งรัดการแก้ไขปัญหาไอยูยู

ภาพข่าว: แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลังในรอบ 6 เดือน ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลังในรอบ 6 เดือน

ก.เกษตรฯ พิจารณาโครงการสร้างรายได้ฯ บรรเทาภัยแล้ง ครบตามเป้า 3,051 ตำบล 6,598 โครงการ ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๘

นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ลงมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: การประชุมอนุกรรมการดำเนินการจัดเตรียมการประชุม คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการ ดำเนินการจัดเตรียมการประชุม คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 เมษายน

ภาพข่าว: บล.ไทยพาณิชย์ จัดสัมมนา Digital Economy Day: Forward to the future หุ้น—๒๑ เม.ย. ๕๘

นายเกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย (ขวา) และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) ให้การต้อนรับ ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล อีโคโนมี (ที่ 3

ภาพข่าว: กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนา สื่อวิทยุชุมชน เรื่อง รวมพลังหาร 2 เดินหน้าประเทศไทย พลังงาน—๒๐ เม.ย. ๕๘

นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เปิดงานสัมมนาสื่อวิทยุชุมชน เรื่อง “รวมพลังหาร 2 เดินหน้าประเทศไทย ลดใช้พลังงาน” เพื่อให้สื่อมวลชนวิทยุชุมชนได้รับสาระ ความรู้ วิธีการประหยัดพลังงานแบบง่ายๆ

ภาพข่าว: อีซูซุกวาด 7 รางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี 2015 ยานยนต์—๑๗ เม.ย. ๕๘

นายฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบ 7 รางวัลรถยอดเยี่ยมประจำปี 2015 หรือ “Car of the Year 2015” จาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพข่าว: ทส.ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส ครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทั่วไป—๑๖ เม.ย. ๕๘

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงาน.

วธ.สรุปผลจัดกิจกรรมรณรงค์สงกรานต์แบบดั้งเดิมในวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ เผยปชช.ให้การตอบรับดี ทั่วไป—๑๖ เม.ย. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รายงานผลการจัดประเพณีสงกรานต์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชน 76 จังหวัดทั่วประเทศ

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานสงกรานต์...สืบสานป ทั่วไป—๑๕ เม.ย. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานสงกรานต์...สืบสานประเพณีไทย สุขใจไทยทั้งหล้า พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวชนิสา แก้วเรือน ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน เข้าร่วมการแถลง

ก.เกษตรฯ เดินหน้ามาตรการติดตามผล โครงการสร้างรายได้ฯ ตำบลละไม่เกิน 1 ล้าน ชี้ทุกกิจกรรม เน้นถูกต้อง ทั่วไป—๑๕ เม.ย. ๕๘

นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินโครงการสร้างรายได้ฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

วธ. จัดประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ทั่วไป—๑๕ เม.ย. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า วธ. ได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ในหัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" เพื่อสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายที่ถ่ายทอดถึงคุณค่าความงดงาม

ภาพข่าว: กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนตัวแทนภาคเอกชนและเกษตรกรไทย เอ็มโอยู รัฐวิสาหกิจจีน ทั่วไป—๑๕ เม.ย. ๕๘

นายอภัย สุทธิสังข์ (คนที่ 5 จากขวา) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าระหว่างขบวนการสหกรณ์ไทยกับรัฐวิสาหกิจประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนางธัญลักษณ์ เจริญปรุ (คนที่สี่จากขวา)

ภาพข่าว: เทสโก้ โลตัส อาหารปลอดภัย ทั่วไป—๑๒ เม.ย. ๕๘

คุณพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์รองประธานกรรมการฝ่ายกฎหมายการค้าและเทคนิคเทสโก้ โลตัส ให้การต้อนรับ นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นางสาวทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร เยี่ยมชมโครงการ

ภาพข่าว: ก.ท่องเที่ยวมอบผ้าขาวม้าให้นายกรัฐมนตรี รับเทศกาลสงกรานต์เที่ยวทั่วไทย เก๋ไก๋ ไลฟ์สไตล์—๑๒ เม.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2558 - นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุวัตร สุทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอักกพล พฤกษะวัน

ภาพข่าว: บสย.ร่วมสมทบทุน ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๕๘

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มอบเงินสนับสนุนร่วมสบทบเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักปลัดกระทรวงการคลัง (สป. กค.) แก่นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง

ท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยววิถีไทย ไลฟ์สไตล์—๑๐ เม.ย. ๕๘

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวละกีฬา เป็นประธานเปิดงาน “ท่องเที่ยวชุมชน... ท่องเที่ยววิถีไทย” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย

ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสื่อการเรียนการสอนเรื่องพลังงาน จำนวน 200 ชุด ณ

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมรัตนโกสินทร์ ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมรัตนโกสินทร์ "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน

พม. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับแรงงานประมงไทย จากเกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน ๖๘ ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๕๘

วันที่ ๙ เม.ย. ๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้การต้อนรับแรงงานประมงไทย จากเกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน ๖๘ คน ที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย โดยเครื่องบิน C๑๓๐

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 6-7

ภาพข่าว: รับมอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ สป.กค ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จากผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน เนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 140 ปี ณ โถงห้องประชุมวายุภักษ์

ภาพข่าว: พิธีทำบุญกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 140 ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ปัจจัย และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 140 ปี ณ โถงห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 เมษายน

ภาพข่าว: พิธีจุดเทียนชัยถวายพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 2