ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๒:๕๙ น.

ปลัดกระทรวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวง”

ภาพข่าว: FPI ร่วมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ Roadway to mai ครั้งที่ 1 หุ้น—๒๘ มี.ค. ๖๐

นายสมชาย หาญหิรัญ (ที่ 3 จากขวา) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับนายประพันธ์ เจริญประวัติ( ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกิจกรรม Roadway to mai ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดmai โดยมีนายสมพล

ภาพข่าว: ก.แรงงานมอบประกาศ GLP ใช้แรงงานที่ดีแก่ฟาร์มไก่ CPF ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๖๐

มล.ปุณฑริก สมิติ (แถวนั่งกลาง) ปลัดกระทรวงแรงงานมอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน (GLP: Good Labour Practice) แก่ตัวแทนเกษตรกรฟาร์มไก่ภายใต้โครงการส่งเสริมฯ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จำนวน 1,296

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(27 มีนาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๗ มี.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--27 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 10.00 น. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมจัดงานแถลงข่าว การจัดงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้า ของใช้ ในบ้าน เดือนเมษายน 2560 ณ สำนักงานปลัดกระทรวง พาณิชย์

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(27 มีนาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๖ มี.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--26 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 10.00 น. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมจัดงานแถลงข่าว การจัดงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้า ของใช้ ในบ้าน เดือนเมษายน 2560 ณ สำนักงานปลัดกระทรวง พาณิชย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ส.ป.ก. และ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ร่วมลงนาม MOU ทั่วไป—๒๑ มี.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการวนเกษตรกิจกรรมป่าครอบครัวในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการพึ่งพาตนเองและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่าง

ภาพข่าว: MOUเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั่วไป—๒๑ มี.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการวนเกษตรกิจกรรมป่าครอบครัวในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการพึ่งพาตนเองและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดประชุมวิชาการกรมการข้าว เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแต่ล ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ประชุมวิชาการข้าว ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๐

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

บอร์ดสุขภาพจิตแห่งชาติ เร่งวางกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี เผย ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๐

ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์

บอร์ดสุขภาพจิตแห่งชาติ เร่งวางกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี เผย ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๐

ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์

รมว.วธ. มอบตั้ง คกก.พิจารณาแบบ พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระยะ 2 ทั่วไป—๑๖ มี.ค. ๖๐

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมติดตามงานและแผนการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) โดยได้รับรายงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ในภาพรวมของ สป.วธ. ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 17

ภาพข่าว: ก.เกษตร ฯ MOU สร้างทายาทหม่อนไหม ทั่วไป—๑๖ มี.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ระหว่างกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ ให้ทุนบุตรหลานก.ศึกษาฯเรียนปัญญาภิวัฒน์ ทั่วไป—๑๕ มี.ค. ๖๐

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล (กลาง) รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ และนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ (ที่3 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามความร่วมมือโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาพข่าว: การฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารแรงงานระดับสูง รุ่นที่ ๗ ที่โรงแรมริชมอนด์ ทั่วไป—๑๕ มี.ค. ๖๐

หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน (ท่านที่ 2 จากซ้ายมือ) ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษในงานฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารแรงงานระดับสูง" รุ่นที่ ๗ จัดโดย กระทรวงแรงงาน โดยมีท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ท่านที่ 2 จากขวามือ)

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังเดินหน้ายุทธศาสตร์ National e-Payment ลงนามเลือกผู้ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินท ทั่วไป—๑๕ มี.ค. ๖๐

กระทรวงการคลัง โดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ National e-Payment โครงการขยายการใช้บัตร

ภาพข่าว: ตัดริบบิ้นเปิดโครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขยะชุมชน พลังงาน—๑๕ มี.ค. ๖๐

พลเอกเดชา ปุญญบาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับ นายชยันต์พิสิฐ สมานสวน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด และมร.โฮงสอก ชอน ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท POSCO E&C VIETNAM จำกัด รวมถึง ร.ศ.ดร.สุชาติ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ผนึก กสิกรไทย พร้อมติดตั้งอีดีซี 550,000 เครื่องทั่วประเทศ หุ้น—๑๔ มี.ค. ๖๐

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) และ นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ขวา) ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง (กลาง) ร่วมถ่ายภาพ

ภาพข่าว: การฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพาณิชย์ระดับต้น รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๖๐

ท่านวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในงาน การฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารการพาณิชย์ระดับต้น" รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย คุณคณิต

ภาพข่าว: รองปลัด กระทรวงดิจิทัลฯ แถลงข่าวโครงการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๖๐

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานแถลงข่าวโครงการตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการกระจายเสียงจากวิทยุและโทรทัศน์ทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อก (โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber)

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พิเศษแก่ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ในประเด็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมชั้น 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม

ภาพข่าว: กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design Week 2017) ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๖๐

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในกิจกรรมเปิดบ้าน Thailand Industrial Design Center ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่จัดงานสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม Industrial Design Week 2017: Inspire Ideas for Smart SMEs (ID Week)

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสัญจร ครั้งที่ ทั่วไป—๑๐ มี.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางศิรพร เหลืองนวล ที่ปรึกษาการคลัง และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (สัญจร) ครั้งที่ 2/2560 ณ จังหวัดในพื้นที่เขต 2 คือ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี โดยได้เน้นให้ คบจ. และภาคเอกชน

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสัญจร ครั้งที่ ทั่วไป—๑๐ มี.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางศิริพร เหลืองนวล ที่ปรึกษาการคลัง และคณะ ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสัญจร ครั้งที่ 2/2560 ณ จังหวัดในพื้นที่เขต 2 คือ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรฯ เปิดแผนขับเคลื่อน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง เดือน มี.ค. 60 ทั่วไป—๙ มี.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กระทรวงเกษตรฯ แจงความคืบหน้ามาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ทั่วไป—๙ มี.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการและโครงการ ภายใต้แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/60 ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบสถานการณ์น้ำ แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ครั้งที่ 46/2560 ทั่วไป—๘ มี.ค. ๖๐

นายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ครั้งที่ 46/2560 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม

ภาพข่าว: การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ ทั่วไป—๘ มี.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายพชร อนันตศิลป์ รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน กับ หุ้น—๘ มี.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน กับ กอช. ระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ กับ

สสส. ร่วมมือภาครัฐและโครงการกำลังใจฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ทั่วไป—๘ มี.ค. ๖๐

เมื่อเร็วๆ นี้ นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม, นางจิรภา สินธุนาวา ผู้อำนวยการสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านยาเสพติดของภาครัฐ อาทิ นายจิตรนรา นวรัตน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด