ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๖:๐๘ น.

ปลัดกระทรวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวง”

วธ. จัดประกวดโครงการสร้างภาพยนตร์ศิลปวัฒนธรรม คัดเลือกไปนำเสนอเพื่อการร่วมลงทุน ณ ทั่วไป—๒ มี.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในต่างประเทศ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์)

ภาพข่าว: สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๕๘

พรวิมล ดิษฐกุล นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ประจำปี เพื่อเป็นการขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ ภายใต้บรรยากาศงาน "เฮฮาปาร์ตี้ แฟนซี สคป.สป." อย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ที่ห้องมรกต โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์

ภาพข่าว: โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๕๘

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ 1/2558 ทั่วไป—๒๖ ก.พ. ๕๘

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั่วไป—๒๕ ก.พ. ๕๘

นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ว่า

ภาพข่าว: ไร้ทุจริต ทั่วไป—๒๕ ก.พ. ๕๘

นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ณ

ภาพข่าว: รมว.คลังลงนามในพิธีสาร7 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่ ทั่วไป—๒๕ ก.พ. ๕๘

วันนี้ (วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 14.00-14.30 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในพิธีสาร 7 เรื่องระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค :

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Circulating Coins Expert Director, Monnaire de ทั่วไป—๒๕ ก.พ. ๕๘

นายนริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mrs. Nathalie Pasquet, Circulating Coins Expert Director, Monnaire de Paris ในโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ The Lord Mayor of the City of Londonc and British ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๘

นายนริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Alan Yellow, The Lord Mayor of the City of Londonc และ H.E. Mr Mark Kent, British Ambassador to Thailand

กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน 99 ปี สหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๘

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการจัดงาน “99 ปี สหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

ก.เกษตรฯ หารือกรรมาธิการเกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาประมงอินโดฯ ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๕๘

กรรมาธิการเกษตรฯ หารือก.เกษตรฯ เร่งแผนแก้ภาคเกษตร พร้อมประสานหนุนผลักดันกฎหมาย 7 ฉบับ เดินหน้าเรื่องเร่งด่วนจัดทำพิมพ์เขียวแก้วิกฤติประมงน่านน้ำอินโดฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ก่อนสิ้นสุดการให้อนุญาตสัมปทานกับไทย นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย แถลงผลจ่ายสินไหมฯ มหาอุทกภัย ปี 54 หุ้น—๒๒ ก.พ. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว “การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน กรณีมหาอุทกภัย ปี 2554” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน นักลงทุนและผู้ประกอบการต่างๆ

ภาพข่าว: พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๕๘

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสรพล เถระพัฒน์ อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในพิธีมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) ให้กับสมาชิกสหกรณ์นิคมฟากท่า จำกัด จำนวน 500 ราย

กระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินกว่า 250,000 บาท ให้ทายาทของ อปพร. ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

กระทรวงการคลังจ่ายเงินช่วยเหลือทายาทของ อปพร. เป็นเงินโดยเร็วหลังการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2558 ในวันนี้ (12 ก.พ.) ว่า

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะทูตานุทูตเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะทูตานุทูตเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท และเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงรับรองในโครงการวัฒนธรรมสัญจรสำหรับคณะทูตานุทูต ครั้งที่ ๘ ณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการนโยบาย PPP ครั้งที่ 2/2558 ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2558 ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

ปพม. คาดวาเลนไทน์ในปีนี้ จะอบอวลด้วยความที่เหมาะสม กำชับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเด็กหญิงสองคน ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๕๘

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๐๐/๕๗-๕๘เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

วธ. นำคณะทูตานุทูตสัญจรอุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาทจ่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกปี ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรแหล่งมรดกโลกสำหรับคณะทูตานุทูต ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดอุดรธานี และนครหลวงเวียงจันทน์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดโครงการ มุ่งมั่นรวมใจ เนื้อหมู เป็ด ไก่ ไข่ ปลอดภัยรับเทศกาล ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๕๘

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการจับจ่าย เนื้อหมู เป็ด ไก่ และไข่ มาเป็นส่วนประกอบในพิธีไหว้เจ้า และบรรพบุรุษ ในปีนี้เช่นกัน เกษตรกรและผู้ประกอบการจะนำ เนื้อหมู เป็ด ไก่ และไข่

ภาพข่าว: เปิดตัวทีม สิงห์อมควัน สโมสรฟุตบอลยาสูบ ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๕๘

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวทีม “สิงห์อมควัน” สโมสรฟุตบอลยาสูบ หรือยาสูบ เอฟซี โดยมีนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ เป็นประธานสโมสรฟุตบอลยาสูบ และสโมสรจะลงแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 “ยามาฮ่า

กระทรวงวัฒนธรรมจัดประชุมสัมมนาแก้ไขปัญหาการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดประชุมสัมมนาแก้ไขปัญหาการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอโนมา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วธ. เข้มสั่งตรวจใบอนุญาตร้านคาราโอเกะ ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมเข้มงวดกับการออกใบอนุญาตร้านคาราโอเกะ ซึ่งกำลังครบอายุ 5 ปี และอยู่ระหว่างดำเนินการต่อใบอนุญาตในปี 2558 จำนวน 6,231 ร้าน จากทั้งหมด 11,810 ร้าน

งานเลี้ยงสังสรรค์ วปอ. 2549 และแสดงความยินดีแด่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ทั่วไป—๑๑ ก.พ. ๕๘

คณะผู้เข้าอบรมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ประจำปี 2549 กลุ่มนกหัวขวาน นำโดย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (คนที่ 4 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี พร้อมแสดงความยินดีแด่ พลเอกองอาจ พงษ์ศักดิ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) และ พลเอกวิชญ์

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ทั่วไป—๑๑ ก.พ. ๕๘

"ปรีดิยาธร" บี้ทุกส่วนราชการเร่งทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง คาดโทษปลัดกระทรวง-อธิบดีหากมีหน่วยงานเบิกจ่ายต่ำเป้ามาก ด้านศุลกากรโอดมาตรการรัฐกระทบแผนรีดรายได้ปีงบ 58 เฉียด 5 พันล้านบาท คลังแจงหนี้ประเทศเดือน ธ.ค.57 อยู่ที่ 5.62

กระทรวงเกษตรฯ ชู โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๘

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ได้อนุมัติ

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2557/58 ขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๘

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ

ก.พลังงาน เผยยอดสถานีบริการ NGV 497 แห่ง คลุม 54 จังหวัด เชื่อแก้ปัญหาคิวรอเติมก๊าซในสถานีเป็นไปตามแ พลังงาน—๑๐ ก.พ. ๕๘

มีการจัดหารถขนส่งแก๊ส เพิ่มหัวจ่าย เปลี่ยนสถานีน้ำมันเป็น NGV ช่วยชั่วโมงเร่งด่วน รับรถได้รวม 56,600 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วง 2555 ได้สูงถึง 9,600 คัน นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า

กระทรวงศึกษา จับมือ ทีโอที พร้อมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้รองรับ ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๘

วันนี้ (5 ก.พ. 2558) ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที จัดพิธีรับมอบ MOENet_Wi-Fi ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย MOENet_Wi-Fi

พม. เร่งช่วยเหลือเยียวยาเด็กหญิงวัย ๑๔ ปี ที่แม่พาเร่ขายบริการทางเพศ ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๘

นางสาวบงกช สัจจานิตย์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนและประสานราชการภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๙๕/๕๗-๕๘