ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๗:๒๔ น.

ปลัดกระทรวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวง”

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมหน่วยงานต้นแบบกระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต โครงการ สทบ. สำนักงานคุณธรรม ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กรมศุลกากร

ภาพข่าว: การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หุ้น—๒๒ ก.ย. ๖๐

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมพิจารณาตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามมาตรา 44) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 เมื่อวันที่ 22 กันยายน

ภาพข่าว: กลุ่ม KTIS รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๐

ม.ล.ปุณฆริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2559 ให้กับ กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS โดยมี นายพิชัย ตั้งนอบน้อม

ภาพข่าว: พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปีพุทธศักราช ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๐

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายมานัส ทารัตน์ใจ

ภาพข่าว: พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๐

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560 โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายมานัส ทารัตน์ใจ

ภาพข่าว: ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯเข้าพบรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๐

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เข้าพบเพื่อรับทราบความคืบหน้าการสานต่อนโยบายช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 123

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมหารือ กระทรวงการคลัง และธนาคารรัฐ หาแนวทางช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลอ ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๐

วันนี้ (20 ก.ย.60) เวลา 11.00 น. นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

กรมส่งเสริมสหกรณ์แจงความก้าวหน้าฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๐

กรมส่งเสริมสหกรณ์แจงเดินหน้าตามแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หลังตัวแทนสมาชิกสหกรณ์เข้าพบรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดเรื่องโครงการสนับสนุนเงินจากภาครัฐเพื่อสนับสนุนฟื้นฟูกิจการสหก

เปิดตัวโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๖๐

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา กล่าวว่า "ยางพารา" ถือเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูกยางพาราประมาณ 22 ล้านไร่

คลังมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๖๐

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเล็งเห็นความสำคัญของการให้กำลังใจบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความดีและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดที่มีความซื่อสัตย์สุจริตได้รับการยกย่อง

รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ปี 2560 หนึ่งเดียวในโลกอย่างยิ่งใหญ่ ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๖๐

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์ ประจำปี 2560 ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพิบูลย์ หัตถโกศล

ภาพข่าว: พม. จัดการประชุม คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ACW) ครั้งที่ 16 ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๖๐

นายไมตรี อินทุสุต (คนที่ 7 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ACW) ครั้งที่ 16 พร้อมด้วยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 13 ประเทศ และเจ้าหน้าที่ พม.เพื่อกำหนดทิศทางการทำงาน

ภาพข่าว: ปฐมนิเทศ วปธ.รุ่นที่ 10 ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๖๐

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนที่ 24 ให้เกียรติเป็นประธานในงานปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) รุ่นที่ 10 พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เปิดโลกธุรกิจ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี" โดยมี ดร.วิริยะ

ไทย-ฟิลิปปินส์-ญี่ปุ่น จับมือเจ้าภาพการประชุมเยาวชนท่องเที่ยวอาเซียน+3 ประเทศ (จีน ญี่ปุ่น ไลฟ์สไตล์—๑๙ ก.ย. ๖๐

วันนี้ (19 ก.ย. 2560) นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมเยาวชนท่องเที่ยวอาเซียน +3 ประเทศ ครั้งที่ 4 (The 4th ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2017) ณ โรงแรม The Berkeley Hotel

วธ.พร้อมย้ายไปที่ทำการใหม่ 1 ก.ย. ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๖๐

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้สร้างอาคารที่ทำการกระทรวงแห่งใหม่ ถนนเทียนร่วมมิตร กรุงเทพฯ (ติดกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) ล่าสุดการดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ จึงได้กำหนดย้ายที่ทำการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด

ก.เกษตรฯ จับมือ สสส. และ ม.ราชภัฏเพชรบุรี รณรงค์ ดื่มนมชมบอล ในรั้วสถานศึกษา ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๖๐

นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภคนม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ "ดื่มนมชมบอล..สร้างสรรค์สนุกได้ มันส์ได้ ไร้แอลกอฮอล์" ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ จังหวัดเพชรบุรี

สมชาย ประกาศปรับใหญ่แก้ 4 ประเด็นหลักเข้าถึงสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี มั่นใจพิจารณาเสร็จภายใน หุ้น—๑๘ ก.ย. ๖๐

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และในนามประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดเผยถึงกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทย ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน

ภาพข่าว: การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณ ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการประชุม ณ ห้องนาคารา1 โรงแรมรอยัล

การประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแถลงข่าวการประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ การเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ "การเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 พร้อมความท้าทายของสังคมสูงวัย" ในงานสัมมนาวิชาการ Wellness Aging สูงวัย มีสุข ณ หอประชุม ศ.สังเวียนฯ ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน

ภาพข่าว: รมว.คลังประชุมหารือทวิภาคีกับเลขาธิการ UNESCAP ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสมชัย สัจจพงษ์ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับ Mrs.Shamshad Akhtar เลขาธิการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก

อนันตพร ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจติดตามการใช้งบประมาณ Block Grant โครงการส่งเสริมพลังงานชุมชน พลังงาน—๑๘ ก.ย. ๖๐

วันนี้ (15 กันยายน 2560) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ร่วม MOU ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๖๐

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามใน "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข"ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพข่าว: โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ปตท. รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด พลังงาน—๑๕ ก.ย. ๖๐

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 หรือ "เครือข่ายสีเขียว" ให้แก่ คุณชาลี ใจหาญ ผู้จัดการฝ่ายโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม

พม. แถลงข่าวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACWC ครั้งที่ 15 และ ACW ครั้งที่ 16 ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๖๐

นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่า วันนี้ (4 ก.ย. 60) เวลา 10.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)

ภาพข่าว: KTAM จัดงานสัมมนาพิเศษ หุ้น—๑๕ ก.ย. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง (กลาง) ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาพิเศษ KTAM Exclusive Talk ในหัวข้อ "นโยบายการคลัง พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย ครึ่งปีหลัง" ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM

ภาพข่าว: ลูกค้า LIT คว้า 2 รางวัลในงาน Thailand Top SME Awards 2017 ตอกย้ำ ลีซ อิท หุ้น—๑๕ ก.ย. ๖๐

คุณสมพล เอกธีรจิตต์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บมจ.ลีซ อิท ผู้ให้สินเชื่อธุรกิจเพื่อ SMEs และลูกค้า SMEsร่วมงานพิธีประกาศรางวัล Thailand Top SME Awards 2017 ซึ่งมอบรางวัลโดยคุณสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยลูกค้าของ " ลีซ อิท " คว้ารางวัล Thailand

ภาพข่าว: OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ตอกย้ำความสำเร็จขององค์กร ด้วยรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๖๐

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รักคือพลังของชีวิต โดย คุณสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เข้ารับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน

ภาพข่าว: โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ปตท. รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด พลังงาน—๑๔ ก.ย. ๖๐

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 หรือ "เครือข่ายสีเขียว" ให้แก่ คุณสมนึก แพงวาปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง