ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๓:๐๘ น.

ปลัดกระทรวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวง”

พม. ห่วงใยปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว กรณีสองสามี-ภรรยา แขวนคอฆ่าตัวตาย ก่อนโพสต์ภาพลงเฟซบุ๊ก ทั่วไป—๙ ก.พ. ๕๙

ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่

วธ. จัดค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สร้างแกนนำเครือข่ายเตือนภัย ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มีการเปิดตัวค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม หวังสร้างเยาวชนแกนนำในการขยายเครือข่ายและแจ้งเตือนภัยความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชน โดยมีรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ)

ภาพข่าว: กระทรวงวัฒนธรรม เปิดค่ายเยาวชนอาสาสมัครเผ้าระวังทางวัฒนธรรม รุ่นที่ ทั่วไป—๘ ก.พ. ๕๙

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนอาสาสมัครเผ้าระวังทางวัฒนธรรม รุ่นที่ 15 โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

นายกผลักดันแผนปฏิรูปและบูรณาการท่องเที่ยว-กีฬา 5 กพ.59 ทั่วไป—๘ ก.พ. ๕๙

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่า ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

กอบกาญจน์สั่งการปลัดกระทรวงท่องเที่ยวชี้แจงข้อเท็จจริงเร่งด่วน กรณีข่าวใช้งบ 1.8 ลบ. ไลฟ์สไตล์—๘ ก.พ. ๕๙

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าวันนี้ได้มีข้อสั่งการถามรายละเอียดข้อเท็จจริงไปยังนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเร่งด่วน หลังมีข่าวว่ากระทรวงท่องเที่ยวใช้งบประมาณ 1.8

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ทั่วไป—๘ ก.พ. ๕๙

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีนายภราดร หอมแย้ม รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชมสวนฯ ณ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม หน.ส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ก.ท่องเที่ยว รับเจ้าภาพ ไลฟ์สไตล์—๕ ก.พ. ๕๙

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

กระทรวงเกษตรฯ เร่งยกระดับมาตรฐานการผลิตปลานิลและกุ้งทะเล พร้อมสร้างโอกาสเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้ ทั่วไป—๕ ก.พ. ๕๙

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สินค้าประมงหลักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลานิล และกุ้งทะเล ซึ่งจำเป็นต้องมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต

วธ. เปิดรับสมัคร โครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อการร่วมลงทุน ประจำปี 2559 ทั่วไป—๕ ก.พ. ๕๙

ศาสตราจารย์.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด.วธ) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญในการนำภาพยนตร์มาเป็นสื่อในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดการสร้างรายได้ในประเทศนั้น

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางหารือระเบียบด้านการเงินการคลัง (คลินิกคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หุ้น—๔ ก.พ. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะ ร่วมการประชุมหารือกับนายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ และนายพิริยะ เข็มพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ในภูมิภาคเอเชียใต้ รวม 5 ประเทศ

ภาพข่าว: ผนึกกำลังจัดใหญ่ SME BIZ ASIA 2016 ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 3 จากขวา)พร้อมด้วย นายสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบริก จำกัด(ที่ 2 จากขวา) และศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิสุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ที่

ปลัดเกษตรฯ บรรยายพิเศษหัวข้อ สถานการณ์ภัยแล้งและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2558/2559 ทั่วไป—๓ ก.พ. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "สถานการณ์ภัยแล้งและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2558/2559" ในการสัมมนาเกษตรศาสตร์นำไทย สู้ภัยแล้ง เนื่องในวันเกษตรศาสตร์ ว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ภาพข่าว: รำลึก250ปีบางระจัน ทั่วไป—๓ ก.พ. ๕๙

เมื่อวันก่อน พลอากาศเอกศิวเกียติ์ ชเยมะ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงวีรชนและวีรสตรีชาวบ้านบางระจัน โดยมีทีมนักแสดงจาก เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย ผู้ผลิต 'อตีตา' ละครฟอร์มยักษ์อิงประวัติศาสตร์แห่งบ้านบางระจัน ร่วมในพิธี อาทิ

ภาพข่าว: แม่น้ำ รามาดาพลาซา เข้าพบท่านรมว. ท่องเที่ยวและกีฬา หารือแนวทางโครงการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์—๒ ก.พ. ๕๙

พณฯ ท่านกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (คนกลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ (ที่ 3 จากขวา) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะตัวแทนจากหน่วยงานภายใน ให้เกียรติตอนรับ นายเดชา ตั้งสิน (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ

ภาพข่าว: เชื่อมั่นท่องเที่ยวไทย ไลฟ์สไตล์—๒ ก.พ. ๕๙

วานนี้ (1 ม.ค.59) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหารกระทรวงฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และตำรวจท่องเที่ยว

กระทรวงเกษตรฯ หนุนเพิ่มส่งออกทุเรียนไทยมีคุณภาพไปจีนและตลาดหลักในปี 59 ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๙

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เกี่ยวกับสถานการณ์ของทุเรียนไทยในตลาดจีนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 โดยการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาดต่างประเทศในช่วงครึ่งปีแรกของปี

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นำทีมตรวจสารเร่งเนื้อแดงในสุกร พร้อมชมมาตรฐานการผลิตหมูปลอดภัยของซีพีเอฟ ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๙

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทีมเฉพาะกิจตรวจฟาร์มปศุสัตว์โดยเจาะจงฟาร์มและโรงฆ่าสุกร เพื่อป้องปรามไม่ให้เกษตรกรลักลอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในระหว่างการเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงตามหลักการนโยบายอาหารปลอดภัยจากต้นทางสู่ปลายทาง เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เยี่ยมชมมาตรฐานการผลิตหมูปลอดสารเร่งเนื้อแดงของซีพีเอฟ ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ (กลาง) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชมมาตรฐานการผลิตสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง ด้วยกระบวนการผลิตทันสมัย ภายในฟาร์มสุกรสีเขียว (กรีนฟาร์ม) ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

IQS แม่โจ้ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานใน พิธีเปิด กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปภายใต้โครงการ TFV (Thailand Food Valley) และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล International Organic

ภาพข่าว: งานมหกรรมสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง 2559 เปิดให้ชมงานแล้ว! บ้าน/คอนโด—๑ ก.พ. ๕๙

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง 2559 โดยมีนายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน พร้อมคณะกรรมการสมาคม และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ ซึ่งงานมหกรรมสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2559 ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๙

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงข่าวแก้ปัญหาภัยแล้ง ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และความคืบหน้าผลการดำเนินงาน 8 มาตรการ ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๙

นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เตรียมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานความคืบหน้า 8 มาตรการ ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง 481 แห่ง มีปริมาตรน้ำใช้การได้ 16,870 ล้าน ลบ.ม.

กระทรวงเกษตรฯ วางแนวทางการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 59 ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรที่นำ ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้วางแนวทางการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอทั่วถึงและทันเวลาที่เกษตรกรต้องการนำไปเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ โดยคาดการณ์ว่าในปี 2562

ปลัด พม. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การวิเคราะห์ และเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคมจังหว ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๙

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การวิเคราะห์และเฝ้าระวังสถานการณ ทางสังคมจังหวัด ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ นายไมตรี กล่าวว่า

ปลัด พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือเด็กชาย ๒ พี่น้อง วัย ๑๓ ปี และ ๕ ขวบ ที่ถูกรถบรรทุกชน ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๙

ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๓๒๘/๒๕๕๗-๒๕๕๙

ภาพข่าว: คณะสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ2 เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๙

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ2 (สสว.2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชม "ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก" จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพข่าว: พิธีเปิดหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๙

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ (กลาง) ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตัวหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ หลักสูตรผลิตที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทย โดยร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา และส่งเสริมในการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาสังกัดกระทรวงการคลัง