ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๕:๒๐ น.

ปลัดกระทรวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวง”

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปิดตลาดเกษตรดิจิทัล ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีปิดงาน "ตลาดเกษตรดิจิทัล" ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 5 - 25กันยายน 2559 ที่ผ่านมา พร้อมด้วย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 8/2559 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 8/2559โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ภาพข่าว: ม.รามฯ เปิดเทศการภาพยนตร์อาเซียน ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลและการประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st RU ASEAN Film Festival and

ปลัดฯ ท่องเที่ยว ย้ำ ! สร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ป.กก.) เปิดเผยถึงโครงการ "ประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว" ว่าเป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555

ภาพข่าว: คุณวรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ รับรางวัล ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ (ซ้าย) รองประธานบริหาร กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ ผู้นำด้านนวัตกรรมสีรักษ์โลก รักคุณ เข้ารับมอบรางวัล "ชนะเลิศการประกวดรางวัลการพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2559" จากสมชาย หาญหิรัญ (ขวา) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) วันที่ 26 กันยายน พลังงาน—๒๗ ก.ย. ๕๙

วันนี้ (26 กันยายน 2559) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน

ภาพข่าว: กรมอาเซียนมอบรางวัลคลิปวิดีโอ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน ร่วมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ให้แก่เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่ชนะเลิศการประกวดจัดทำคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ

ปลัดฯ ท่องเที่ยว ย้ำ ! สร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ป.กก.) เปิดเผยถึงโครงการ "ประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว" ว่าเป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555

สธ.เดินหน้านำเทคโนโลยี ระบบนำทางอัจฉริยะ Health Map ให้บริการประชาชน สุขภาพ—๒๓ ก.ย. ๕๙

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษกและรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้กำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีแผนงานในการนำ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการแพทย์และสาธารณสุข

งานวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day 2016) ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๙

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง " การท่องเที่ยวกับสื่อมวลชน : บทบาทของสื่อมวลชนในการร่วมรณรงค์เพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม " เนื่องในงาน " วันท่องเที่ยวโลก 2559 " (World Tourism Day 2016)

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือกรณีการนำศิลป ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๕๙

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมหารือกรณีการนำศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยมีนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางพิมพ์รวี

ภาพข่าว: พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๕๙

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 กันยายน

เริ่มแล้ว ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 คาดผู้ชมงานทะลุ 10,000 คน เงินสะพัดกว่า 3,000 สุขภาพ—๒๒ ก.ย. ๕๙

ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งาน ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 ถือเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมปั้นเกษตรกรสู่นักบริหารจัดการภาคการเกษตร ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคการเกษตร ทั้งภัยทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยการผลิต หรือกลไกทางการตลาดที่มีผลต่อราคาจำหน่าย

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 5/2559 ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๕๙

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) ครั้งที่ 5/2559 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง นายเอกนิติ

Gossip News: งานวันท่องเที่ยวโลก ไลฟ์สไตล์—๑๙ ก.ย. ๕๙

เตรียมโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเต็มที่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ถือโอกาสเปิดตัว Digital Tourism สู่สายตาชาวโลกในระหว่างการเฉลิมฉลอง "วันท่องเที่ยวโลก 2559" ที่ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ 27

ภาพข่าว: แอตต้า ทำการยื่นหนังสือให้กับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไลฟ์สไตล์—๑๙ ก.ย. ๕๙

คณะกรรมการบริหารสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือ แอตต้าทำการยื่นหนังสือให้กับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ถึงแนวทางมาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญที่ทางสมาคมฯได้จัดประชุมระดมความคิดร่วมกับผู้ประกอบการสรุปเป็นแนวทางนำเส

กระทรวงอุตสาหกรรมเยี่ยมสถานประกอบการโอปอย หนุนเศรษฐกิจฐานราก ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๕๙

กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยม 2 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ OPOAIจังหวัดลำพูน – จังหวัดเชียงใหม่ หนุนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรครบวงจร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

ภาพข่าว: อุตฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบาย ศก. ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๙

ดร.สุนทร คุณชัยมัง (ที่ 2 จากซ้าย) ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และดร.นิสากร จึงเจริญธรรม (ที่ 2 จากขวา) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวทัศนียา ลัธธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เผยผลการประเมินการจัดงาน ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 และ สรุปยอดผู้เข้าชมงาน ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประเมินผลการจัดงาน "ของดีจากชายแดนใต้" ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 3 – 11 กันยายน 2559 ณ กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด ที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมงานรวมทั้งสิ้น 27,600 คน

กระทรวงเกษตรฯ เผย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2559 เรื่อง ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่ง ที่ 53/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่

พม. จัดการประชุมหารือทวิภาคีด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคม ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๙

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ให้การต้อนรับ Mr.Soe Kyi (ซอ กี) อธิบดีกรมสวัสดิการสังคมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะผู้แทน จากภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งฝ่ายเมียนมาและฝ่ายไทย