ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๓:๐๒ น.

ปลัดกระทรวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวง”

ภาพข่าว: กสอ. พัฒนาผู้ประกอบการภาคใต้ ทั่วไป—๒๘ พ.ค. ๕๘

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ประกอบการในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) พื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 289 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรุ่นที่ 290 จังหวัดพัทลุง

ภาพข่าว: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั่วไป—๒๘ พ.ค. ๕๘

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือข้อมูลการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: ประชุมข้อมูล ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๕๘

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือข้อมูลการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: รมว.คลัง พร้อมด้วย รมช.คลัง ร่วมแสดงความยินดีนโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ครบปีที่ ทั่วไป—๒๖ พ.ค. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายนริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์

ภาพข่าว: เปิดงาน Bevtec Asia 2015 ทั่วไป—๒๖ พ.ค. ๕๘

นายปณิธาน จินดาภู (ที่ 3 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน Bevtec Asia 2015 มหกรรมแสดงสินค้าและเทคโนโลยี กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม ณ

ปลัดกระทรวงการคลังลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่สำนักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในสังกัดสำนักง ทั่วไป—๒๖ พ.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุม “มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่สำนักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และภาคที่ 4

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ทั่วไป—๒๖ พ.ค. ๕๘

วันนี้ (๒๕ พ.ค. ๕๘) เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การจับกุมชาวโรฮีนจาจำนวนมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ขณะนี้

วธ.ยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปี 2558 ส่งเสริมงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างขึ้น ทั่วไป—๒๖ พ.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ.2525 ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี

พม. เผยยอดตัวเลขโรฮิงญาในความดูแลไม่เพิ่มขึ้น ดูแลตามหลักมนุษยธรรม ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๕๘

วันนี้ (๒๒ พ.ค. ๕๘) เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การจับกุมชาวโรฮิงญาจำนวนมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ขณะนี้

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิแห่งใหม่ ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิแห่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ร่วมในพิธี พร้อมกันนี้

คปก.ไฟเขียวกำหนดเขตที่ดินเพื่อรองรับการจัดซื้อที่ดิน 3 แห่ง พร้อมเข้มการตรวจสอบถือครองที่ดิน ทั่วไป—๒๒ พ.ค. ๕๘

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) โดยมีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ว่า

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ วันที่ ๒๑ ทั่วไป—๒๒ พ.ค. ๕๘

วันนี้ (๒๑ พ.ค. ๕๘) เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การจับกุมชาวโรฮีนจาจำนวนมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ขณะนี้

วธ.ประกาศผลภาพถ่ายทางวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศส่งผลงานที่แสดงถึงความงดงาม

ภาพข่าว: ก้าวหน้า ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๕๘

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานเร่งรัด ติดตาม การแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น พร้อมจัดตั้งคณะทำงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๕๘

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานเร่งรัด ติดตาม การแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขานรับนโยบายของรัฐบาล จัดงานเทศกาล ไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม ณ ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๕๘

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม พร้อมด้วยนางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 28 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ สนง.สรรพสามิตภาคที่ 3 ภาคที่ 4 ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และภาคที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีนางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ รองอธิบดี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๕๘

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานเร่งรัด ติดตาม การแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

มทส.-นาโนเทค-ซินโครตรอน ผนึกกำลัง สร้างงานวิจัยใช้ประโยชน์ได้จริง หวังเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๕๘

(จากภาพ ซ้ายไปขวา) รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ,

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ วันที่ ๑๙ ทั่วไป—๒๐ พ.ค. ๕๘

วันนี้ (๑๙ พ.ค. ๕๘) เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การจับกุมชาวโรฮีนจาจำนวนมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ขณะนี้

เทสโก้ โลตัส จับมือกระทรวงพาณิชย์ หนุนชาวสวน รับซื้อผลไม้ในฤดูกาลเพิ่มกว่า 80 % สินค้า—๒๐ พ.ค. ๕๘

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เทสโก้ โลตัส คืนความสุขหวานฉ่ำ อร่อยล้ำผลไม้ไทย” โดยมี นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส ,นายสถาพร ภู่วิจิตรวราภรณ์ ผู้จัดการอาวุโส

ปพม. ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมกำชับการเยียวยาผู้เสียหายจากการค ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๘

วันนี้ (๑๘ พ.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)

พม. ร่วมคัดแยกลูกเรือประมงไทยกลับจากเกาะอัมบนเพิ่มเติม ๕๑ ราย พบไม่มีเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๘

วันนี้ (๑๘ พ.ค. ๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ วันที่ ๑๘ ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๘

วันนี้ (๑๘ พ.ค. ๕๘) เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การจับกุมชาวโรฮีนจาจำนวนมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ขณะนี้

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ วันที่ ๑๗ ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๘

วันนี้ (๑๗ พ.ค. ๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การจับกุมชาวโรฮีนจาจำนวนมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ขณะนี้

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ วันที่ ๑๖ ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๘

วันนี้ (๑๖ พ.ค. ๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การจับกุมชาวโรฮีนจาจำนวนมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ขณะนี้

พม. เปิดโรงรับจำนำของรัฐ สาขาที่ ๒๕ แห่งใหม่ ใจกลางเมือง ซอยเพชรเกษม ๗๓ กรุงเทพฯ ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๕๘

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโรงรับจำนำของรัฐ สาขาที่ ๒๕ แห่งใหม่ ซอยเพชรเกษม ๗๓ กรุงเทพฯ และประชาสัมพันธ์ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล ฉลองเปิดสาขาใหม่วันแรก

พม. เผยยอดชาวโรฮีนจาที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ วันที่ ๑๔ ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๕๘

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า

พม. ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมคัดแยกเหยื่อการค้ามนุษย์ กรณีลูกเรือประมงไทย ๕๑ ราย ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๕๘

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดศาลาไทย ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดศาลาไทย ในหมู่บ้านนานาชาติ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย และเผยแพร่ภาพยนตร์ไทยแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนจากนานาชาติ ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม