ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๓:๕๕ น.

ปลัดกระทรวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวง”

ภาพข่าว: สพพ.สัมมนาประจำปี พ.ศ. 2558 ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรสาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติร่วมเดินทาง และเข้าร่วมการสัมมนาของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ.ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “การเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนในภูมิภาค” ซึ่งนำโดย

ภาพข่าว: รมว.คลังประชุมมอบนโยบายแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๕๘

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร รับ 2 รางวัลจากกระทรวงพาณิชย์ คือ บ้าน/คอนโด—๒๖ ส.ค. ๕๘

นายอธิป พีชานนท์ กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558 โดยมีนางสาว ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ โรงแรมดุสิตธานี

กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร บันเทิง—๒๕ ส.ค. ๕๘

ในวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีนิม่า ชั้น ๘ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิล์ด โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรมขยายศูนย์บันดาลไทยสู่จังหวัด ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๘

***ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการนำมิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๘

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงไอซีที

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะนักท่องเที่ยวฟื้นฟูความเชื่อมั่น ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๘

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และคณะผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว เดินทางไปสักการะศาลท้าวมหาพรหม

ภาพข่าว: มอบเงินเยียวยาฯ ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๕๘

วันนี้ (21 ส.ค.58 เวลา 11.00 น.) นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมต้อนรับและมอบเงินช่วยเหลือฯ แก่ญาตินักท่องเที่ยวชาวจีนที่เสียชีวิตบริเวณแยกราชประสงค์ รายละ 400,000 บาท

ปลัดกระทรวงไอซีที เปิดการประชุม ITU Regional Development Forum (RDF) ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๕๘

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการประชุม ITU Regional Development Forum (RDF) ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งกระทรวงไอซีทีและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)

ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธบางลำพู ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธบางลำพู โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายนริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ภาพข่าว: ก.ไอซีที รับมอบโล่เกียรติคุณจาก สนช. ในงานสัมมนาทางวิชาการ ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๘

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นผู้แทนกระทรวงไอซีทีเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณจากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

ภาพข่าว: ปลัด ก.ไอซีที เปิดการประชุม Asia-Pacific Regional Forum on e-Government, Smart Cities and ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๘

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิด การประชุม Asia-Pacific Regional Forum on e-Government, Smart Cities and Digital Societies for Sustainable Development เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

ภาพข่าว: มอบเงินกองทุนเยียวยาฯ ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๘

วันนี้ (20 ส.ค. 58) นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นตัวแทนกระทรวงฯ เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรณีเสียชีวิต ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ให้แก่ Mr. Kam Chuen Pang

ระบบตรวจเยี่ยมเกษตรกร ฟื้นฟูคนเกษตร ผลจากภัยแล้งลุ่มเจ้าพระยา ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๕๘

ภัยแล้งสร้างโอกาสให้คนเกษตร ใกล้ชิดเกษตรกรกว่าเคย ใน 22 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา 273 ชุดปฏิบัติการ เผชิญเหตุพร้อมแก้ไขทุกปัญหา หวังเป็นรูปแบบการทำงานเมื่อเกิดวิกฤต นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรณีเกษตรกรในพื้นที่ 22

ภาพข่าว: ของขวัญพระราชทาน เครื่องอักษรเบรลล์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แด่ผู้พิการทางสายตา ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๕๘

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องต้นแบบอักษรเบรลล์ 20 เซลล์ ฝีมือทีมวิศวกรของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม

มุมมองของประชาชนที่มีต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไทย ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๘

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง

ก.ไอซีที ร่วมฉลอง 150 ปี ITU เปิดเวทีระดับประเทศ เดินหน้าพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สู่สากล ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๘

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุม Asia-Pacific Regional Forum on e-Government, Smart Cities and Digital Societies for Sustainable Development ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมพลาซ่า

ก.ไอซีที ชูมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัฒนาซอฟต์แวร์ภาครัฐ ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๕๘

กระทรวงไอซีที เร่งจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจการนำมาตรฐาน ISO/IEC 29110ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัฒนาซอฟต์แวร์ภาครัฐ หนุนผู้ประกอบการไทยแข่งเวทีโลก นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพข่าว: เปิดมหกรรมโรคไม่ติดต่อ NCD สุขภาพ—๑๘ ส.ค. ๕๘

ศ.นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เปิดมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2015 บูรณาการ สานพลัง ลดเสี่ยง

กลาโหมจับมือไทยคม พัฒนาการสื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อความมั่นคง สื่อสาร—๑๗ ส.ค. ๕๘

กระทรวงกลาโหม โดย พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง กระทรวงกลาโหม (“กห.”) และ บมจ.ไทยคม (“ไทยคม”) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสื่อสารดาวเทียม ระหว่าง พลโทนเรศรักษ์ ฐิตะฐาน

ปลัดเกษตรฯ ติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมป ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๕๘

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กรมประมง ว่า สืบเนื่องจากการตั้งคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการเร่งรัดให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐ สำหรับความโปร่งใสฯ ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๕๘

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Multi-Stakeholder Group) สำหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ครั้งที่ 2/2558 โดยมีนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมงานคอนเสิร์ต เสียงทิพย์ เพลงหวาน กับ บันเทิง—๑๗ ส.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมงานคอนเสิร์ต “เสียงทิพย์ เพลงหวาน” กับ วปอ.2549 จัดโดยคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2549 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม

กระทรวงไอซีที แนะมาตรการป้องกัน-วิธีแก้เฟซบุ๊กติดไวรัส กระตุ้นคนไทยรู้เท่าทันภัยโซเชียลมีเดีย ไอที—๑๔ ส.ค. ๕๘

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า จากรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี 2558 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA พบว่า

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชม บูธนิสสัน ยานยนต์—๑๓ ส.ค. ๕๘

เมื่อเร็วๆ นี้ นายประพัฒน์ เชยชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสการตลาดและขาย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายจรวย ขันมณี ประธานกรรมการบริหาร บริษัทยานยนต์ สแควร์ กรุ๊ป

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ 2/2558 ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ 2/2558 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: วธ.เปิดนิทรรศการ ฝากไทยถอดรหัสเสน่ห์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ (ที่ ๔ จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานเปิดนิทรรศการ "ฝากไทย : ถอดรหัสเสน่ห์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว" ภายใต้โครงการศูนย์บันดาลไทย โดยมี ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ (ที่ ๓ จากซ้าย) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๕๘

นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการบริหาร เอสเอ็มอีแบงก์ และ นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

ภาพข่าว: ปราโมทย์ วิทยาสุข เป็นประธานเปิดงาน พิธีมอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกร ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๕๘

ปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน "พิธีมอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558" พร้อมมอบใบรับรองและโล่ อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพข่าว: กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมผู้ประกอบการ พัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ทั่วไป—๑๑ ส.ค. ๕๘

เมื่อเร็วๆนี้ นายธวัช ผลความดี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี 2558