ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๖:๑๘ น.

ปลัดกระทรวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวง”

ภสพข่าว: ลงนาม MOU ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๘

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมการวิจัยเกษตรสู่เชิงพาณิชย์” ระยะที่ 2 ระหว่างกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.

กระทรวงเกษตรลุยเมืองโอ่งจัดสัมมนาระดมกึ๋นปั้นวงการปลาสวยงาม เดินหน้าดันธุรกิจปลาสวยงามส่งออกหลายพันล้าน ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๘

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและให้นโยบายการขับเคลื่อนเพื่อการเชื่อมโยงภาคการผลิตและการตลาดปลาสวยงามระดับประเทศ โดยภายในงานดังกล่าวได้มีการลงนาม MOU

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ(SISB) ประกาศการก่อสร้างอาคารใหม่ชั้นมัธยมศึกษาที่สาขาประชาอุทิศพร้อ ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๘

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB) ประกาศให้มีการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษา สาขาประชาอุทิศพร้อมกับพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพข่าว: วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าวการประกวดผลการตัดสิน และพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ในหัวข้อ “วัฒนธรรมสุขสันต์

ภาพข่าว: Water Festival 2015 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าว "Water Festival 2015 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย" โดยมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายศุกรีย์ สิทธิวนิช

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) กล่าวในฐานะประธานงานแถลงข่าว และมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นที่มีการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อจัดทำแนวทางและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๒ กระทรวงการคลัง

พม. ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับกรณีการหลอกลวงรับเข้าเป็นข้าราชการกระทรวงฯ โดยไม่ต้องสอบ ที่ จ.ร้อยเอ็ด ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

วันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)

ภาพข่าว: กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดนโยบายเร่งด่วนอัดฉีด SMEs ไทยก่อนเปิดอาเซียน ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๘

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม(กลาง) และนายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ที่3จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดนโยบายขับเคลื่อน 3 นโยบายเร่งด่วน อัดฉีด SMEs ไทยปี 2558-2559” ได้แก่

บตท. แถลงผลการดำเนินงานปี 2557 และยุทธศาสตร์ปี 2558 พร้อมเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๘

วันนี้ (24 มีนาคม 2558) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และร่วมแถลงผลการดำเนินงาน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ "บตท." รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีนางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ประธานกรรมการ นางพรนิภา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดพิธีเปิดงาน GI Market 2015 ทั่วไป—๒๔ มี.ค. ๕๘

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิดงาน GI Market 2015 พบกับการจำหน่ายสินค้า GI จากทั่วไทยกว่า 60 ร้านค้า โดยมี นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1

อ.อ.ป. แถลงข่าวการจัดงาน วันช้างไทย สานสายใย คนรักช้าง 58 ทั่วไป—๒๔ มี.ค. ๕๘

วันที่ 9 มีนาคม 2558 ที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน “วันช้างไทย สานสายใย คนรักช้าง ประจำปี2558”

ภาพข่าว: เสวนาเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 การท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ทั่วไป—๒๔ มี.ค. ๕๘

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (ที่ 4 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ (ที่ 3 จากขวา) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวปาฐกถา “การเสวนาเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 การท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน” ณ

คปก.จับมือกท.พาณิชย์เดินหน้าเตรียมความพร้อมรองรับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ทั่วไป—๒๓ มี.ค. ๕๘

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนา “เตรียมพร้อม...รองรับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” ณ ห้องประชุม 30404 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีพลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ

กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมมนาการขับเคลื่อนเพื่อการเชื่อมโยงภาคการผลิตและการตลาดปลาสวยงามระดับประเทศ ทั่วไป—๒๓ มี.ค. ๕๘

พร้อมลงนาม MOU ร่วมกับผู้ประกอบการปลาสวยงาม หวังผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าปลาสวยงามที่มีคุณภาพของโลกภายในปี 2559 นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: ประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ระดับประเทศ ทั่วไป—๒๓ มี.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ระดับประเทศ พร้อมด้วยนายสถาพร นิยมทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดุริยางค์สากล กรมศิลปากร และตัวแทนระดับภาค ผู้เข้ารอบการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

ทีวีไกด์: พลังงานวันนี้ ดร.ทวรัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษ ในรายการ บันเทิง—๒๒ มี.ค. ๕๘

ดร.ทวรัฐ สูตะบุตรรองปลัดกระทรวงพลังงานให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษในรายการ “พลังงานวันนี้”เรื่อง “โครงสร้างราคาพลังงาน”โครงสร้างราคาพลังงาน คืออะไร?ประกอบด้วยอะไรบ้าง? และมีวิธีคิดอย่างไร?ติดตามชมได้ในรายการ

รองปลัด ทส. ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำร่างโครงการวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นายเสรี โสภณดิเรกรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมคณะเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำร่างโครงการวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายประมุข

พม. รวมพลังนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๕๘

วันนี้ (๑๗ มี.ค. ๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด “การประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗” เนื่องในโอกาสงานวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง

แถลงข่าวการจัดงาน วันช้างไทย สานสายใย คนรักช้าง 58 ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๕๘

วันที่ 9 มีนาคม 2558 ที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน “วันช้างไทย สานสายใย คนรักช้าง ประจำปี 2558”

วธ. เตรียมประกวดบทเพลงรักชาติร่วมสมัยระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลรวมกว่า 3 ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) กล่าวในฐานะประธานการแสดงข่าวการประกวด บทเพลงรักชาติร่วมสมัย ระดับประเทศ ว่า กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินโครงการเพลงรักชาติร่วมสมัย

พม. จับมือสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง ทั่วไป—๑๙ มี.ค. ๕๘

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างสังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง

สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ จัดอบรม การสานต่อค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ทั่วไป—๑๙ มี.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--สถาพรบุ๊คส์ บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ขอเชิญร่วมอบรม ‘การสานต่อค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ อย่างสร้างสรรค์’ พบกับวิทยากรพิเศษ วินัย รอดจ่าย อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พันตรีสุธี สุขสากล อนุศาสนจารย์ กรมทหารสื่อสาร

พม. เร่งช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวหญิงชาวลพบุรีวัย ๕๒ ปี เสียชีวิต หลังเข้ารับการรักษา ทั่วไป—๑๙ มี.ค. ๕๘

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากกรณีหญิง อายุ ๕๒ ปี เกษตรกรชาวจังหวัดลพบุรี ซึ่งจุดไฟเผาตัวเองที่บริเวณศูนย์บริการประชาชน (ชั่วคราว) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล และโรดแม็ปภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—๑๙ มี.ค. ๕๘

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการายงานความคืบหน้าตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศที่มีผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชน ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ว่า

กระทรวงเกษตรฯ เร่งมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตไข่ไก่ เห็นชอบหลักการดึงไข่ไก่ออกจากระบบ ชดเชยฟองละ ทั่วไป—๑๙ มี.ค. ๕๘

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ โดยมีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ว่า

สวรส. ระดมสมอง จัดทำข้อเสนออัตรากำลังคนในหน่วยงานบริหารสาธารณสุข สุขภาพ—๑๘ มี.ค. ๕๘

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมระดมสมองเรื่อง “การศึกษาการวิเคราะห์งาน การจัดอัตรากำลังคน และความก้าวหน้าของบุคลากรในหน่วยงานบริหารสาธารณสุขระดับเขต จังหวัดและอำเภอ” โดยมี นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

เกษตรฯ ยันสหกรณ์ 76 แห่งที่ทำธุรกรรมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยังเข้มแข็ง ทั่วไป—๑๘ มี.ค. ๕๘

ไม่พบสัญญาณจุดเสี่ยงหรือขาดสภาพคล่อง พร้อมชี้ปัญหาความขัดแย้งคณะกรรมชุดที่ 30 กับสมาชิกสหกรณ์คลองจั่นมีข้อยุติ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวชี้แจงความเชื่อมั่นต่อระบบสหกรณ์ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก.เกษตร ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร 4 สินค้า ทั่วไป—๑๘ มี.ค. ๕๘

กระทรวงเกษตรฯ หารือแนวทางการจัดทำโครงการและงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร 4 สินค้า พร้อมเร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดและส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อย นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2558 ทั่วไป—๑๘ มี.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง