ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๖:๐๔ น.

ปลัดกระทรวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวง”

ก.เกษตรฯ เร่งหาแนวทางปฏิบัติการร่วมกันภายใต้การใช้อำนาจ ม.44 ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการดำเนินการ ม.44 การครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 ไม่ยอมเข้ากระบวนการ จำนวน 429 แปลง เนื้อที่รวม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดงาน สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด 84 พรรษา ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการจัดงาน "สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 10 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -14 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ว่า

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 6/2559 ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 6/2259 โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26

ภาพข่าว: วปธ. ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 1-4 เข้าศึกษาดูงานธุรกิจเอสเอ็มอี และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยมี ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถามศึกษาปีที่ 1 6 ทั่วประเทศ มาประลองไอเดีย ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน "School Milk Art Contest 2016" ณ โรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาของสำนั ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒน ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าเทศบาลเมืองกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมกะทู้ ครั้งที่ ๘ เพื่อสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่น

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคน ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและได้ให้โอวาทแก่คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดที่ 30 ซึ่งจะมีวาระในการแต่งตั้งผู้มีอำนาจในการดำเนินการและทำนิติกรรมต่าง ๆ ของชุมนุมฯ

กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยม 2 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ OPOAI ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 2 สถานประกอบการในภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ OPOAI ได้แก่ บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด และบริษัท สยามชิกเค้น โปรดักท์ จำกัด

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังผูกบัญชีล่วงหน้า บริการกรุงไทย พร้อมเพย์ หุ้น—๒๑ ก.ค. ๕๙

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมข้าราชการผูกบัญชีล่วงหน้า บริการกรุงไทย พร้อมเพย์ บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยมี นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรมสุขภาพจิตสนับสนุนระบบการส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าช้าเขตภาคเหนือ รองรับสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ สุขภาพ—๒๐ ก.ค. ๕๙

ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พญ.ศิริพร กัญชนะ อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 และ

ปลัด พม. เปิดเผยผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔ / ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๙

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

ภาพข่าว: กรมโรงงานฯ รุกโครงการอุตสาหกรรมยั่งยืน ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๙

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (คนกลาง) นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (คนที่ 1 จากขวา) ร่วมเปิดตัวโครงการ "ความร่วมมือ เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน"

กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๙

ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธาน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธีเปิด ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม

ไทยร่วมปกป้อง โบราณวัตถุที่ถูกเคลื่อนย้ายโดยมิชอบ ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๙

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ ในประเทศไทย ว่า ตนได้นำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ หรือ ICOM

ภาพข่าว: กรมโรงงานฯ รุกอุตสาหกรรม 4.0 ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๙

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่ 3 จากขวา) ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (คนที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมประชุมและรับฟังการดำเนินงาน

ภาพข่าว: กระทรวงวิทย์ฯ มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งปี MOST Innovation Awards ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๙

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ (แถวหลัง-กลาง) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล MOST Innovation Awards2016 เพื่อเชิดชูนักวิจัยและผู้ประกอบการที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีผลงานโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว: โครงการพัฒนาสมรรถนะที่ปรึกษา ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๙

นายสุเมธ มโหสถ (กลาง) รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในงานโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์สานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพข่าว: สนับสนุนคู่มือเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สุขภาพ—๑๓ ก.ค. ๕๙

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พญ.ศิริพร กัญชนะ อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 และ นพ.สมัย ศิริทองถาวร รักษาการในตำแหน่ง

สหกรณ์ไทยครบรอบ 100 ปี จัดสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมร่วมเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง 100 ปี สหกรณ์ไทย และเฉลิมฉลอง วันสหกรณ์สากล ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "สหกรณ์ สร้างโลกที่ดีกว่า"

ภาพข่าว: สัมมนา 100 ปี สหกรณ์ไทย ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หัวข้อ "สหกรณ์ สร้างโลกที่ดีกว่า" เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง 100 ปี สหกรณ์ไทย และเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล โดยมีวัตถุประสงค์

ภาพข่าว: แถลงจัดงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานฯ ประจำปี 2559 ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม แถลงข่าวเปิดงาน "การประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2559 " ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B )

เปิด เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 59 พร้อมกัน 5 ภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๙

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า "ในปัจจุบัน วิทยาศาสตร์มีความสำคัญกับคนในทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่ในเด็กปฐมวัย เพราะวิทยาศาสตร์คือพื้นฐานของการเรียนรู้ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสร้างสวนป่า เบญจกิติ ครั้งที่ 3/2559 ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๙

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ครั้งที่ 3/2559 โดยมีนายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดลำปางนำร่อง เดินหน้าพัฒนาเป็นต้นแบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๕๙

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวหลังจากเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาจังหวัดต้นแบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัดลำปางอย่างเป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ภาพข่าว: แลกเปลี่ยนความรู้ อยู่อย่างพอเพียง ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๕๙

นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ภายใต้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) เรื่อง "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง"

ภาพข่าว: ส่งผู้สังเกตการณ์ลงเรือ ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจความพร้อมการออกปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์บนเรือ ที่จะออกเดินทางไปกับเรือขนถ่ายสัตว์น้ำมิสซูรีและเรือประมง เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์

กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๕๙

นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้งานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ภายใต้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) เรื่อง "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง" ณ

กรมประมงขานรับนโยบายรมว.กษ. สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ส่งผู้สังเกตการณ์ลงเรือเพื่อยกระดับประมงไทยสู ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๕๙

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ท่าเรือท่าจีนยูเนี่ยนพอร์ท จังหวัดสมุทรสาครนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมงและคณะผู้บริหารฯได้เดินทางไปตรวจความพร้อมของการออกปฎิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์บนเรือ

Egg board พิจารณาเห็นชอบกำหนดนโยบายมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เชิงพาณิชย์ (ไก่ไข่และไก่ไข่พันธุ์) ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg board) ว่า คณะกรรมการดังกล่าว ได้พิจารณาเห็นชอบกำหนดนโยบายมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เชิงพาณิชย์ (ไก่ไข่และไก่ไข่พันธุ์) เป็นมาตรฐานบังคับ