ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๙:๔๖ น.

ปลัดกระทรวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวง”

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 57 ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๗

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ภาพข่าว: พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 57 ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ภาพข่าว: เปิดตัวท่องเที่ยววิถีไทย ไลฟ์สไตล์—๒๔ ต.ค. ๕๗

นายพรหมโชติ ไตรเวช ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถ่ายรูปกับผู้ร่วมงานในงาน เสวนาเปิดตัว “ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย 2557” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ สนับสนุนการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม

ภาพข่าว: ผอ.สศค. ร่วมการประชุม APEC Finance Deputies Meeting ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๗

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Deputies’ Meeting) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ ออกบูธ คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ในงาน "คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง" โดยมีนางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

รองปลัดกระทรวงการคลังเปิดงาน คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๒๑ ต.ค. ๕๗

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการ คลัง” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางอุไรวรรณ บรรจงสุวรรณ

พม. จัดการประชุมหารือแนวทางการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ทั่วไป—๒๑ ต.ค. ๕๗

วันนี้ (๑๖ ต.ค.๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรีศรันย์ สมานพันธ์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (อุ้มบุญ)

ภาพข่าว: รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลังรับจดหมายเปิดผนึกแก้ พ.ร.บ.สุรา ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ รับจดหมายเปิดผนึกจากผู้แทนกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในนามเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอลล์

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2557 โดยมีผู้แทนส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16

ภาพข่าว: งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชวาลา ตั้งอยู่ภูวดล (ที่ 3 จากขวา) อดีตเลขาธิการ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี (ที่ 4 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ตอ. รุ่น 34) และอดีตนายกสมาคม สนตอ. วาระ

ภาพข่าว: รักษาราชการรองปลัด ก.คลัง ตรวจเยี่ยมพร้อมหารือข้อราชการกับคณะผู้บริหารกรมสรรพากร ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๗

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ ตรวจเยี่ยมกรมสรรพากร พร้อมทั้งหารือข้อราชการ เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน การบริหาร การจัดเก็บภาษีอากร สำหรับปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายประสงค์

ภาพข่าว: กระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวเทศกาลหุ่นโลก ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๗

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัด "เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ ๒๐๑๔" (Harmony World Puppet Carnival in Bangkok Thailand 2014) โดยมี ศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ

ภาพข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานบำเพ็ญพระกุศลศพ ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๗

กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระ ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกโดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงาน

ภาพข่าว: ปตท.สผ. จัดงาน KM Week 2014 ส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในอุตสาหกรรมน้ำมันและ พลังงาน—๑๗ ต.ค. ๕๗

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ (กลาง) รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายเทวินทร์ วงศ์วานิช(ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และนายอัษฎากร ลิ้มปิติ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมพร้อมหารือข้อราชการกับคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๗

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ ตรวจเยี่ยมกรมศุลกากร พร้อมทั้งหารือข้อราชการ เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน การบริหาร สำหรับปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ

เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน เชิญร่วมรับฟังเจตนารมณ์คนทำงาน ต่อร่างแก้ไข พรบ. ประกันสังคม ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

หลังจากยื่นข้อเสนอคัดค้านร่างแก้ไข พรบ.ประกันสังคมต่อรองประธาน สนช. แล้วเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค) รุกคืบเข้าอีกขั้นเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านต่อกระปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมประกาศเจตนารมณ์ให้ พรบ. ประกันสังคมฉบับใหม่ ต้องบรรจุเนื้อหา 4 หลักการสำคัญ

ปส. เตรียมพร้อมกำกับดูแลเครื่อง Proton therapy สำหรับการรักษามะเร็งเครื่องแรกของประเทศ สุขภาพ—๑๖ ต.ค. ๕๗

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้สำหรับประโยชน์ทางการแพทย์ที่เรียกว่า “เครื่อง Proton

ภาพข่าว: เครื่องมือแพทย์สู่ AEC ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “ Thailand Medical Devices : Ready to move forward “อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ไทยก้าวไกลสู่สากล เพื่อสรุปโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ในช่วงปี 2555-2557 จำนวน 3

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2558 ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1

งานมหกรรมโลก Expo Milano 2015, Italy ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

นายสุรพิทย์ กีรติบุตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม (กลาง), นายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ 2 จากขวา), นายสมิตร โอบายะวาทย์ หัวหน้าคณะออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย)ให้เกียรติเข้าร่วมบันทึกเทปรายการ “คุณพระช่วย”

กระทรวงเกษตรฯ แจงนโยบายด้านการเกษตรไทยต่อองค์การพันธมิตรธุรกิจยุโรป-อาเซียน ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ Mr.March Czaplicki ผู้บริหารองค์การพันธมิตรธุรกิจยุโรป-อาเซียน (Europe-Asean Business Aliance: EABA) และคณะนักธุรกิจสหภาพยุโรป ว่า องค์การพันธมิตรธุรกิจยุโรป-อาเซียน

ภาพข่าว: สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเปิดงาน “ASEAN Day for Disaster Management And International Day for Disaster Risk Reduction 2014” (งานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน และวันลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากล ประจำปี 2014)

กระทรวงเกษตรฯ จัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลัก ข้าวเพื่อโลก ณ ทั่วไป—๑๕ ต.ค. ๕๗

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2557 (4th International Rice Congress 2014 : IRC2014) ว่า

เกษตรฯ เปิดเวทีซักซ้อมทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 58 ทั่วไป—๑๕ ต.ค. ๕๗

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนามาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2558 ว่า จากนโยบายของรัฐบาลกำหนดให้ภาครัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2558

ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง จ.ลพบุรี ทั่วไป—๑๕ ต.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง" ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม

ปฎิทินข่าวโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ทั่วไป—๑๔ ต.ค. ๕๗

เวลา 13.00น. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน ThailandMedical Devices: Ready to move forward อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ไทยก้าวไกลสู่สากล โดยมีนิทรรศการและบูธผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แสดงให้ชมด้วย ที่ห้องแกรนด์บอลรูม

กระทรวงเกษตรฯ เปิดงาน วันไข่โลก 10 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้างสยามสแควร์วัน ทั่วไป—๑๔ ต.ค. ๕๗

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “วันไข่โลก” ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้างสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ ว่า ในประเทศไทย

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ทั่วไป—๑๔ ต.ค. ๕๗

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ ตรวจเยี่ยมกรมสรรพสามิตพร้อมนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต โดยมีนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต

ภาพข่าว: หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ก.คลัง รักษาราชการแทนรองปลัดฯ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานใ ทั่วไป—๑๓ ต.ค. ๕๗

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ ตรวจเยี่ยมกรมสรรพสามิตพร้อมนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร กรมสรรพสามิต โดยมีนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต

ภาพข่าว: รัฐมนตรี ICT เยี่ยมชมบูธซินเน็คฯ ในงาน ITPC Sport Day Cyber Night Party ครั้งที่ ไอที—๑๓ ต.ค. ๕๗

นายพรชัย รุจิประภา (ที่ 2 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนางเมธินี เทพมณี (ที่3 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร และนางสุวิมล เทวะศิลชัยกุล (ที่ 2 จากซ้าย)