ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓:๕๖ น.

ปลัดกระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมหน่วยงานต้นแบบกระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต โครงการ สทบ. สำนักงานคุณธรรม ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กรมศุลกากร

ภาพข่าว: การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หุ้น—๒๒ ก.ย. ๖๐

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมพิจารณาตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามมาตรา 44) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 เมื่อวันที่ 22 กันยายน

คลังมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๖๐

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเล็งเห็นความสำคัญของการให้กำลังใจบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความดีและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดที่มีความซื่อสัตย์สุจริตได้รับการยกย่อง

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทย ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน

ภาพข่าว: การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณ ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการประชุม ณ ห้องนาคารา1 โรงแรมรอยัล

การประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแถลงข่าวการประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ การเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ "การเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 พร้อมความท้าทายของสังคมสูงวัย" ในงานสัมมนาวิชาการ Wellness Aging สูงวัย มีสุข ณ หอประชุม ศ.สังเวียนฯ ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน

ภาพข่าว: รมว.คลังประชุมหารือทวิภาคีกับเลขาธิการ UNESCAP ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสมชัย สัจจพงษ์ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับ Mrs.Shamshad Akhtar เลขาธิการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก

ภาพข่าว: KTAM จัดงานสัมมนาพิเศษ หุ้น—๑๕ ก.ย. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง (กลาง) ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาพิเศษ KTAM Exclusive Talk ในหัวข้อ "นโยบายการคลัง พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย ครึ่งปีหลัง" ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM

กรุงไทยนำร่องให้บริการ QR Code ที่กระทรวงการคลัง หุ้น—๑๑ ก.ย. ๖๐

ในวันนี้ (11 กันยายน 2560) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมเปิดงาน "MOF Digital Canteen" ที่กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ( คบจ ) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ( คบจ ) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมี คุณสุชาติ เกตุนวม ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

KTAM ขอเชิญร่วมงานสัมมนา นโยบายการคลัง พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย ครึ่งปีหลัง หุ้น—๘ ก.ย. ๖๐

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM ขอเชิญรับฟัง และทำข่าวงานสัมมนาพิเศษ KTAM Exclusive Talk หัวข้อ "นโยบายการคลัง พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย ครึ่งปีหลัง" จาก ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีนางชวินดา หาญรัตนกูล

ธนาคารกรุงไทย เชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์การชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มด้วย KRUNGTHAI QR Code หุ้น—๖ ก.ย. ๖๐

ด้วย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จะร่วมในพิธีเปิดให้บริการชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มด้วย KRUNGTHAI QR Code ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 11.00 - 12.30 น. ณ ศูนย์อาหารและสันทนาการ

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 ทั่วไป—๕ ก.ย. ๖๐

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานฯ และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 4

ปลัดกระทรวงการคลังเปิดกิจกรรม กอช. มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 Run for The ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๐

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดกิจกรรม "กอช. มินิมาราธอน" ครั้งที่ 1 Run for The Blind ณ สวนวชิรเบญจทัศ โดยมี นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังและประธานคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ คณะผู้บริหารกองทุนการออม แห่งชาติ

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้นำ 4.O ทั่วไป—๑ ก.ย. ๖๐

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้นำ 4.O"นวัตกรรมการบริหารจัดการประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก Believe Thailand 4.Oโดยมีผู้บริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ร่วมการอบรม จัดโดยสมาคม INSDA

กอช. มินิมาราธอน วิ่งออมบุญ ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๐

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดกิจกรรม "กอช. มินิมาราธอน" ครั้งที่ 1 Run for The Blind ณ สวนวชิรเบญจทัศ โดยมี นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังและประธานคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ คณะผู้บริหารกองทุนการออม แห่งชาติ

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังลงพื้นที่ติดตามผลการเปิดให้บริการระบบ ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๖๐

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามผลการเปิดให้บริการระบบเฟซเพย์ (FacePay) เทคโนโลยีการรับชำระเงินด้วยการสแกนใบหน้า มาใช้ชำระค่าอาหารในโรงอาหารของกระทรวงการคลัง ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานแห่งแรกของประเทศที่ได้นำระบบนี้มาใช้

ภาพข่าว: เพื่อความมั่งคั่งในอนาคต หุ้น—๒๒ ส.ค. ๖๐

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ (คนกลาง) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน "Future Wealth & Luxury Expo 2017" (ฟิวเจอร์ เวลท์ แอนด์ ลักชัวรี่ เอ็กซ์โป 2017) มหกรรมการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งในอนาคต ให้แก่จักรชัย บุญยะวัตร (ที่ 3 จากซ้าย) โดยมี เกศรา มัญชุศรี (ที่

ภาพข่าว: เยี่ยมชมบูธตลาดหลักทรัพย์ฯ ในงาน Future Wealth and Luxury Expo หุ้น—๒๑ ส.ค. ๖๐

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับ ดร. สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม รองประธานกรรมการ จักรชัย บุญยะวัตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด เยี่ยมชมบูธตลาดหลักทรัพย์ฯภายใต้แนวคิด "Happy

ผลการประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประยูร รัตนเสนีย์)

สรุปผลการประชุมระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นประธานการประชุม Video Conference เพื่อชี้แจงข้อราชการเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด

ภาพข่าว: รมว.คลังมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2560 หุ้น—๗ ส.ค. ๖๐

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม

ภาพข่าว: ลูกค้าไทยพาณิชย์รับโชคจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 2 รวม 191 หุ้น—๓๑ ก.ค. ๖๐

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลจากการใช้บัตรเดบิตให้แก่ผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่โชคดีได้รับโชคจากการใช้จ่ายภายใต้โครงการ National e-Payment ครั้งที่ 2 มุ่งหวังกระตุ้นการใช้จ่ายบัตรเดบิต โดยมีลูกค้าธนาคารได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น

ภาพข่าว: กสิกรไทยครองแชมป์คว้ารางวัลมากที่สุด 2 เดือนซ้อน หุ้น—๒๖ ก.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ (ที่ 2 จากขวา) ปลัดกระทรวงการคลัง และนายอมร สุวจิตตานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ชำระเงินลูกค้าบุคคลและปริวรรตเงินตรา ธนาคารกสิกรไทย ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยที่ได้รับรางวัลที่ 1

ภาพข่าว: การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางศิริพร เหลืองนวล ที่ปรึกษาการคลัง และคณะ ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.สัญจร) ครั้งที่ 3/2560 เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงานสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณากา ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการประชุม

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างโครงการอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๐

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างโครงการอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน ณกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม

ภาพข่าว: ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์กระทรวงการคลัง MOF HATS ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้บริหารจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์กระทรวงการคลัง "MOF HATS" ได้แก่ ซื่อสัตย์ (Honesty) รับผิดชอบ (Accountability) สามัคคี (Teamwork)

กระทรวงการคลังและธนาคารกสิกรไทย จัดงานมอบรางวัลผู้โชคดีจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต หุ้น—๒๔ ก.ค. ๖๐

ด้วยกระทรวงการคลังและธนาคารกสิกรไทย จะจัดงาน มอบรางวัลผู้โชคดีจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบรางวัล และนายอมร สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส