ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๐๘:๕๖ น.

ปลัดกระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาโครงการ CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันตกและภาคใต้) ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการ CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4(ภาคตะวันตกและภาคใต้) โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อกระตุ้นส่งเสริมและสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคให้มี

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันนี้ (26 สิงหาคม 25557) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุของปัญหาทั้งในด้านสินเชื่อและศักยภาพการหารายได้ โดยจะให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบผ่านองค์กรการเงินชุมชนที่เข้มแข็งและมีศักยภาพควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พร้อมทั้งสร้างกลไกในการเจรจาประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ ซึ่งรวมถึงการสร้างกลไกในการพัฒนาและฟื้นฟูเพื่อให้ลูกหนี้มีศักยภาพในการหารายได้และป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินภาคประชาชนทั้งหนี้สินในระบบและหนี้สินนอกระบบของประชาชนในพื้นที่และดำเนินการประสานกับกลไกการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่กระทรวงการคลังวางไว้โดยปัจจุบันกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

โดยองค์กรการเงินชุมชน ซึ่งในเบื้องต้นมีองค์กรการเงินชุมชนจำนวน 47 แห่ง ประสงค์เข้าร่วมโครงการ และมีธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นพันธมิตรในการสนับสนุนในด้านการประสานงาน

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังให้การต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายโดมินิคเดอ วิลแปง อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส และนายฟรองซัว

คณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลังเห็นชอบยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น.

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังแถลงข่าวกรณีการส่งมอบท่อก๊าซของ บมจ.ปตท. ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังแถลงข่าวกรณีที่มีข่าววิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินในการแปรสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน)ที่ต้องโอนให้แก่กระทรวงการคลังตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี2550

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2557 ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2557ณ ห้องวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ 2/2557 ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่2/2557 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะกรรมการและเลขานุการ และนายเอกนิติ

ภาพข่าว: 12 สิงหามหาราชินี ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะเครื่องราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม

ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการ เศรษฐกิจการคลังไทย: ความท้าทาย การปฏิรูป และความยั่งยืน ทั่วไป—๘ ส.ค. ๕๗

กฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2557 ในหัวข้อ “เศรษฐกิจการคลังไทย: ความท้าทาย การปฏิรูป และความยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประจำปี ทั่วไป—๗ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประจำปี 2557ในประเด็น "เศรษฐกิจการคลังไทย: ความท้าทาย การปฏิรูป และความยั่งยืน" ณห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทั่วไป—๕ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556ของบุคคลในบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ขอบเขตพื้นที่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ทั่วไป—๔ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ขอบเขตพื้นที่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนครั้งที่ 1/2557 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ทั่วไป—๔ ส.ค. ๕๗

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัวิสาหกิจครั้งที่ 2/2557 โดยมีนางพรรณขนิตตา บุญครองที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมการประชุม

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี 2557 ครั้งที่ ทั่วไป—๔ ส.ค. ๕๗

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี2557 ครั้งที่ 3/2557เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 เศรษฐกิจไทยปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.0 ทั่วไป—๓ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนกรกฎาคม 2557 ว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 2.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.5

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาอนาคตเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติการเมือง ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงานสัมมนาอนาคตเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติการเมือง และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "เศรษฐกิจไทยภายใต้การบังคับหางเสือของ คสช. สู่เป้าหมายโตกว่า 2%" จัดโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ณ ห้องซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิส โฮเตล

ภาพข่าว: บสย.ผนึก 19 สถาบันการเงิน คืนความสุข SMEs พ่อค้า แม่ขาย OTOP ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๕๗

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน MOU ระหว่าง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) กับ 19 สถาบันการเงิน ในโครงการ “คืนความสุข SMEs พ่อค้า แม่ขาย OTOP และวิสาหกิจชุมชน” ในวงเงินค้ำประกันเงินกู้รวม 15,000 บาท

การหารือระหว่างปลัดกระทรวงการคลัง และรองประธานกรรมาธิการของ Financial Services Agency ทั่วไป—๓๐ ก.ค. ๕๗

นาย Masamichi Kono รองประธานกรรมาธิการ (Vice Commissioner) ของ Financial Services Agency (FSA) ของญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 09.30 น. ณ ห้องปลัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังให้การต้อนรับ Financial Services Agency ทั่วไป—๓๐ ก.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr. Masamichi Kono, Vice Commissioner, Financial Services Agency of Japanในโอกาสเข้าหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือภายใต้ Exchange of Letters (EoL) for Cooperation และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การหารือเพื่อการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

การขยายบทบาทของการประกันภัยเพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้ประกอบการ ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมได้รับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ภาพข่าว: โครงการจัดเวทีให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมกรมสรรพสามิตเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๗

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานเปิดโครงการจัดเวทีให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมกรมสรรพสามิตเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 2/2557 โดยมีนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลังและประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปีบัญชี ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

ภาพข่าว: พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2557 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9กรกฎาคม

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมแถลงผลการประชุม คสช. ครั้งที่ 3/2557 ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังร่วมแถลงผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ 3/2557 ในส่วนของกระทรวงการคลังนั้น ที่ประชุมคสช.มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีก1 เดือน จากวันที่ 1 - 31ก.ค. 2557

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันชีวิตตัวแทนยอดเยี่ยม หุ้น—๒๔ มิ.ย. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกพร้อมแสดงความยินดีกับคณะตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพของเมืองไทยประกันชีวิต โอกาสเข้ารับรางวัล

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๗

นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน

ปลัดกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พิเศษรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ ช่วง Exclusive Talk ในประเด็นแผนจัดงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2.6 ล้านล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้กลับคืนมา ซึ่งจะออกอากาศทางไทยรัฐทีวีทางช่องทีวีดิจิตอล 32

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ครั้งที่ 4/2557 ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๗

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สินเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะครั้งที่ 4/2557โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมลรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่

การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือและแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Moodys หุ้น—๓ มิ.ย. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 12.00 น. ของประเทศไทย บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Investors Service (Moody’s)