ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๘:๕๖ น.

ปลัดกระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวงการคลัง”

คลังจัดงาน ตลาดนัดความดี กระทรวงการคลัง : ทำดีเพื่อพ่อ น้อมนำพระราชดำรัสองค์พ่อหลวง ทั่วไป—๑ ธ.ค. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้จัดงาน "ตลาดนัดความดี กระทรวงการคลัง : ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมนำพระราชดำรัสขององค์พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องความซื่อตรงและการปฏิบัติหน้าที่ข

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดงาน ตลาดนัดกระทรวงการคลัง: ทำดีเพื่อพ่อ ทั่วไป—๓๐ พ.ย. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน ตลาดนัดกระทรวงการคลัง : ทำดีเพื่อพ่อ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณสนามหญ้าเสาธง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานแนะนำระบบบริการ คลัง 4.0 GovConnect ทั่วไป—๓๐ พ.ย. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานแนะนำระบบบริการ คลัง 4.0 GovConnect เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรภาตครัฐทั้งระบบและครอบคลุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐทุกประเภทได้

คลัง 4.0 GovConnect แพลตฟอร์มต้นแบบ รองรับระบบ e-Payment ภาครัฐ สื่อสาร—๒๙ พ.ย. ๕๙

กระทรวงการคลัง และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมงานแนะนำ "ระบบบริการ คลัง 4.0 GovConnect" โดยมี ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง และนายชัยยุทธ สันทนานุการ

กระทรวงการคลังเตรียมจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๕๙

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2559 ภายใต้ชื่องาน

ภาพข่าว: ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง และกรรมการผู้จัดการ ธพว. ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนของกระทรวงก ทั่วไป—๒๕ พ.ย. ๕๙

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เดินทางตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนของกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังจัดงานรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด ทั่วไป—๒๒ พ.ย. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22

ฐานะการคลังรัฐบาลยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง ทั่วไป—๑๘ พ.ย. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ยืนยันว่า "ฐานะการคลังของรัฐบาล ยังมีความเข้มแข็ง เพียงพอ และเอื้อต่อการดำเนินนโยบายและมาตรการทางการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงต่อไป" ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของระดับเงินคงคลัง ณ

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๑ พ.ย. ๕๙

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่กระทรวงการคลัง โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2560 ทั่วไป—๑๐ พ.ย. ๕๙

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2559 ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๙

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 4/2559 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง หุ้น—๒๕ ต.ค. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจต่างๆ ได้ อีกทั้งการดำเนินนโยบายการคลังและการเงินจากภาครัฐที่ยังคงมีความต่อเนื่อง

สสว. เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูกิจการ SME วงเงิน 2,000 ล้านบาท ตามมติ ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๙

สสว. เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูกิจการ SME วงเงิน 2,000 ล้านบาท ตามมติ ครม. โดยปลัดกระทรวงการคลังเห็นชอบหลักเกณฑ์ และกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือแล้ว รอนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป ส่วนกองทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม 1,000

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนของกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนของกระทรวงการคลัง เพื่อให้บริการประชาชนผู้มาร่วมงานในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะเป็นการแจกจ่ายยาดม ร่ม น้ำดื่ม และพัด

คลังตั้งจุดบริการประชาชนผู้มาร่วมงานในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วานนี้ (17 ตุลาคม 2559) กระทรวงการคลังได้มีการจัดประชุมคณะทำงานกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับงานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังร่วมบริจาคเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศลในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางคร ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมบริจาคเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 126 ปี โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้บริหาร ร่วมรับมอบเงินบริจาค ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 8/2559 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 8/2559โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ