ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๖:๔๒ น.

ปลัดกระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อจัดทำแนวทางและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๒ กระทรวงการคลัง

บตท. แถลงผลการดำเนินงานปี 2557 และยุทธศาสตร์ปี 2558 พร้อมเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--25 มี.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

วันนี้ (24 มีนาคม 2558) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และร่วมแถลงผลการดำเนินงาน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ "บตท." รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีนางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ประธานกรรมการ นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน บตท.

นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) กล่าวว่า "การดำเนินงาน บตท. ในปี 2557 สามารถจัดซื้อพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินชั้นนำ 8,574 ล้านบาท จากเป้าหมาย 5,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 71% และเปรียบเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น 96% ในปีที่ผ่านมา มีการเซ็นสัญญาซื้อขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารไทยพาณิชย์ 2 หมื่นล้านบาท ธนาคารกสิกรไทย 1 หมื่นล้านบาท โดยมีการทยอยรับมอบสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่อเนื่องทั้งปี ทั้งนี้ได้ร่วมกับธนาคารทิสโก้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว 10 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาผลิตภัณฑ์ของตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ยาวถึง 35 ปี สำหรับการออกตราสาร MBS (ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำ) วงเงิน 4,082 ล้านบาท จากเป้าหมาย 2,500 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 63% และเปรียบเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น 100% โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนจองเกินเป้าหมายถึง 1.7 เท่าหรือยอด 5,600 ล้านบาทจากยอดขาย 3,200 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบัน เช่น สำนักงาน

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2558 ทั่วไป—๑๘ มี.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัล SPE Thailand EP Awards 2014 พลังงาน—๑๖ มี.ค. ๕๘

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่งในประเทศไทย (ขวา) เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล SPE Thailand E&P Awards 2014 จากนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2558 ทั่วไป—๑๑ มี.ค. ๕๘

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 4/2558 โดยมีนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง นายกุลิศ สมบัติศิริ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ทั่วไป—๑๐ มี.ค. ๕๘

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการ

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังเปิดการสัมมนา SEPA for Top Executives ทั่วไป—๕ มี.ค. ๕๘

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “SEPA สำหรับผู้นำระดับสูง (SEPA for Top Executives)” โดยมีนางศิริพร เหลืองนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายประสิทธิ์

ภาพข่าว: พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภา ทั่วไป—๓ มี.ค. ๕๘

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต" ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังแถลงความคืบหน้าผลขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวจนถึงวันที่ 30 ทั่วไป—๓ มี.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว แถลงความคืบหน้าผลขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.8 หมื่นล้านบาท เป็น 7 แสนล้านบาท ในส่วนนี้เป็นของ 4

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ 1/2558 ทั่วไป—๒๖ ก.พ. ๕๘

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: รมว.คลังลงนามในพิธีสาร7 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่ ทั่วไป—๒๕ ก.พ. ๕๘

วันนี้ (วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 14.00-14.30 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในพิธีสาร 7 เรื่องระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค :

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Circulating Coins Expert Director, Monnaire de ทั่วไป—๒๕ ก.พ. ๕๘

นายนริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mrs. Nathalie Pasquet, Circulating Coins Expert Director, Monnaire de Paris ในโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ The Lord Mayor of the City of Londonc and British ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๘

นายนริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Alan Yellow, The Lord Mayor of the City of Londonc และ H.E. Mr Mark Kent, British Ambassador to Thailand

สมาคมประกันวินาศภัยไทย แถลงผลจ่ายสินไหมฯ มหาอุทกภัย ปี 54 หุ้น—๒๒ ก.พ. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว “การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน กรณีมหาอุทกภัย ปี 2554” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน นักลงทุนและผู้ประกอบการต่างๆ

กระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินกว่า 250,000 บาท ให้ทายาทของ อปพร. ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

กระทรวงการคลังจ่ายเงินช่วยเหลือทายาทของ อปพร. เป็นเงินโดยเร็วหลังการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2558 ในวันนี้ (12 ก.พ.) ว่า

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการนโยบาย PPP ครั้งที่ 2/2558 ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2558 ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

ภาพข่าว: เปิดตัวทีม สิงห์อมควัน สโมสรฟุตบอลยาสูบ ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๕๘

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวทีม “สิงห์อมควัน” สโมสรฟุตบอลยาสูบ หรือยาสูบ เอฟซี โดยมีนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ เป็นประธานสโมสรฟุตบอลยาสูบ และสโมสรจะลงแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 “ยามาฮ่า

งานเลี้ยงสังสรรค์ วปอ. 2549 และแสดงความยินดีแด่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ทั่วไป—๑๑ ก.พ. ๕๘

คณะผู้เข้าอบรมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ประจำปี 2549 กลุ่มนกหัวขวาน นำโดย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (คนที่ 4 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี พร้อมแสดงความยินดีแด่ พลเอกองอาจ พงษ์ศักดิ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) และ พลเอกวิชญ์

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ครั้งที่ 2/2558 ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๘

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ครั้งที่ 2/2558 โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสำนักงบประมาณ

ปลัดกระทรวงการคลัง เผย นายกรัฐมนตรี ลงนามจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 ทั่วไป—๙ ก.พ. ๕๘

“นายกรัฐมนตรี” ลงนามการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ชัดเจน เพื่อให้การจัดตั้งและดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ทั่วไป—๙ ก.พ. ๕๘

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ของกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์

ความคืบหน้าของการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลัง ทั่วไป—๖ ก.พ. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สังสรรค์กระชับมิตรนักธุรกิจเยาวราช ทั่วไป—๖ ก.พ. ๕๘

ท่านพงษ์ภาณุ เศวรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อกระชับมิตรภาพระหว่างนักธุรกิจเยาวราช อาทิเช่น พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา (รองประธานอนุกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ), คุณยง สุขสุดประเสริฐ (ประธานหอการค้าไทย-จีน),

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลัง ประจำปี 2558 ครั้ง ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๘

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลัง ประจำปี 2558 ครั้ง 1/2558 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มกราคม

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๘

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2558 โดยมีนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายกุลิศ สมบัติศิริ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายณพงศ์ ศิริขันตยกุล รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ร่วมการประชุม

ภาพข่าว: การประชุมและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน เป็นประธานการประชุมและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ในระหว่างการสำรวจพื้นที่การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 15 มกราคม

เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2558 ทั่วไป—๘ ม.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีในการประชุมคราววันที่ 6มกราคม 2558 มีมติอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง