Friday August 1, 2014 16:50

ปลัดกระทรวงการคลัง Press Releases

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาอนาคตเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติการเมือง ทั่วไป—31 Jul 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงานสัมมนาอนาคตเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติการเมือง และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "เศรษฐกิจไทยภายใต้การบังคับหางเสือของ คสช. สู่เป้าหมายโตกว่า 2%" จัดโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ณ ห้องซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิส โฮเตล

ภาพข่าว: บสย.ผนึก 19 สถาบันการเงิน คืนความสุข SMEs พ่อค้า แม่ขาย OTOP และวิสาหกิจชุมชน ทั่วไป—31 Jul 14

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน MOU ระหว่าง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) กับ 19 สถาบันการเงิน ในโครงการ “คืนความสุข SMEs พ่อค้า แม่ขาย OTOP และวิสาหกิจชุมชน” ในวงเงินค้ำประกันเงินกู้รวม 15,000 บาท

การหารือระหว่างปลัดกระทรวงการคลัง และรองประธานกรรมาธิการของ Financial Services Agency ทั่วไป—30 Jul 14

นาย Masamichi Kono รองประธานกรรมาธิการ (Vice Commissioner) ของ Financial Services Agency (FSA) ของญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 09.30 น. ณ ห้องปลัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังให้การต้อนรับ Financial Services Agency ทั่วไป—30 Jul 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr. Masamichi Kono, Vice Commissioner, Financial Services Agency of Japanในโอกาสเข้าหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือภายใต้ Exchange of Letters (EoL) for Cooperation และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การหารือเพื่อการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ทั่วไป—28 Jul 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

การขยายบทบาทของการประกันภัยเพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้ประกอบการ ทั่วไป—28 Jul 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมได้รับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ภาพข่าว: โครงการจัดเวทีให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมกรมสรรพสามิตเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั่วไป—25 Jul 14

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานเปิดโครงการจัดเวทีให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมกรมสรรพสามิตเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 2/2557 โดยมีนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลังและประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปีบัญชี ทั่วไป—14 Jul 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

ภาพข่าว: พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี ทั่วไป—14 Jul 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2557 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9กรกฎาคม

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมแถลงผลการประชุม คสช. ครั้งที่ 3/2557 ทั่วไป—26 Jun 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังร่วมแถลงผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ 3/2557 ในส่วนของกระทรวงการคลังนั้น ที่ประชุมคสช.มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีก1 เดือน จากวันที่ 1 - 31ก.ค. 2557

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันชีวิตตัวแทนยอดเยี่ยม หุ้น—24 Jun 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกพร้อมแสดงความยินดีกับคณะตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพของเมืองไทยประกันชีวิต โอกาสเข้ารับรางวัล

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ทั่วไป—23 Jun 14

นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน

ปลัดกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พิเศษรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ ทั่วไป—09 Jun 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ ช่วง Exclusive Talk ในประเด็นแผนจัดงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2.6 ล้านล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้กลับคืนมา ซึ่งจะออกอากาศทางไทยรัฐทีวีทางช่องทีวีดิจิตอล 32

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ครั้งที่ 4/2557 ทั่วไป—05 Jun 14

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สินเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะครั้งที่ 4/2557โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมลรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่

การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือและแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Moodys หุ้น—03 Jun 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 12.00 น. ของประเทศไทย บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Investors Service (Moody’s)

ส.ยาสูบเตือน ขึ้นภาษีไม่ใช่คำตอบสุดท้าย เห็นพ้องโรดแมปกระทรวงการคลัง หนุนสภาหอฯ ทั่วไป—02 Jun 14

สมาคมการค้ายาสูบไทยตระหนักดีว่าทางกระทรวงการคลัง นำโดยนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เตรียมนำเสนอแผนโรดแมปกระตุ้นเศรษฐกิจต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ทางสมาคมฯ ขอความกรุณาให้กระทรวงฯ ช่วยพิจารณาความต้องการของภาคการค้าปลีก

ภาพข่าว: การประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2557 ทั่วไป—30 May 14

การประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2557นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นประธานการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประจำปี2557 ซึ่งผลการดำเนินงานปี 2556 มีสินทรัพย์สุทธิ

ผลการหารือระหว่างกระทรวงการคลังและสมาคมธนาคารไทยเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจ หุ้น—22 May 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการประชุมหารือร่วมกับนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย และนายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2557 ทั่วไป—06 May 14

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ประเมินผลงานรัฐวิสากิจ และคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2557 โดยมีนายประสงค์

ปลัดกระทรวงการคลังเยี่ยมชมโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย หุ้น—30 Apr 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ สาขากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสาขาการเงิน (Joint Sub-coordinating Committee on Rules and Regulation/Finance) และคณะ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเยี่ยมชมพื้นที่โครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการท ทั่วไป—29 Apr 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์สาขากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสาขาการเงิน (Joint Sub-coordinating Committee on Rules and Regulation/Finance) พร้อมด้วยนายเอกนิติ

ปลัดกระทรวงการคลังเยี่ยมชมโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ทั่วไป—29 Apr 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ สาขากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสาขาการเงิน (Joint Sub-coordinating Committee on Rules and Regulation/Finance) และคณะ

ผอ.สศค. แถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังเดือน มี.ค.2557 ทั่วไป—29 Apr 14

กรุงเทพฯ--29 เม.ย.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ผอ.สศค. แถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังเดือน มี.ค.2557 วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr. Kanetsugu Mike ทั่วไป—22 Apr 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr. Kanetsugu Mike, Deputy Chief Executive, Global Business Unitในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 22 เมษายน

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ครั้งที่ 3/2557 ทั่วไป—22 Apr 14

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สินเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะครั้งที่ 3/2557โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพร้อมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม ณ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังตรวจราชการด่านศุลกากรสตูล ทั่วไป—21 Apr 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายประสิทธิ์สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาคเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ด่านศุลกากรสตูล จังหวัดสตูล

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้ารดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ทั่วไป—18 Apr 14

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมการประชุม US-ASEAN Business Council Working ทั่วไป—08 Apr 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุม US-ASEAN Business Council Working Lunch ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 18 (ASEAN Finance Ministers’ Meeting : AFMM) ณ กรุงเนปิดอร์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมการประชุม รมว.คลังอาเซียน ครั้งที่ 18 ทั่วไป—08 Apr 14

นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 18 (ASEAN Finance Ministers’ Meeting : AFMM) ณ Myanmar International Convention Center กรุงเนปิดอร์

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมการประชุม ASEAN Finance Ministerial ทั่วไป—08 Apr 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมการประชุม ASEAN Finance Ministerial Retreat ณ โรงแรม Hotel Royal ACE กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน