ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๙:๓๘ น.

ปลัดกระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2559 ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๙

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ภาพข่าว: พิธีเปิดหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๙

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ (กลาง) ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตัวหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ หลักสูตรผลิตที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทย โดยร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา และส่งเสริมในการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาสังกัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2559 ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๕๙

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่1/2559 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีรับฟังบทบาทความสำคัญตลาดทุนไทยต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ หุ้น—๑๙ ม.ค. ๕๙

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เชิญนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับฟังการบรรยายบทบาทความสำคัญของตลาดทุนและกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนโดยปลัดกระทรวงการคลัง ดร. สมชัย สัจจพงษ์ โดยมี ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เชิญนายกรัฐมนตรีรับฟังบทบาทความสำคัญตลาดทุนไทยต่อการขับเคล หุ้น—๑๘ ม.ค. ๕๙

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เชิญนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับฟังการบรรยายบทบาทความสำคัญของตลาดทุนและกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนโดยปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ ผู้นำภาคตลาดทุนได้ร่วมให้คำมั่นในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ

ภาพข่าว: ผอ.สศค. มอบกระเช้าปีใหม่อวยพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๕ ม.ค. ๕๙

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสมอบกระเช้าปีใหม่อวยพรปีใหม่ 2559 ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ผอ.สศค.อวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๕ ม.ค. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสมอบกระเช้าปีใหม่อวยพรปีใหม่ 2559 ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังแถลงข่าวมาตรการกระทรวงการคลังสู่ปีทองแห่งการลงทุน ทั่วไป—๓๐ ธ.ค. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ แถลงข่าวมาตรการกระทรวงการคลังสู่ปีทองแห่งการลงทุน 2559

มาตรการกระทรวงการคลังสู่ปีทองแห่งการลงทุน 2559 ทั่วไป—๓๐ ธ.ค. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง มั่นใจว่าการลงทุนภาคเอกชนจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 เพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐและการท่องเที่ยว นอกจากนี้

ภาพข่าว: การสัมมนาผู้บริหารธนาคารกรุงไทย แผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ ปี 2559 หุ้น—๒๒ ธ.ค. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารธนาคารกรุงไทย แผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ ปี 2559 (DIGITAL TRANSFORMATION กับ KTB CONNECT THE FUTURE) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท

ภาพข่าว: การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—๑๘ ธ.ค. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการ พัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... โดยมี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กล่าวรายงาน ณ

ภาพข่าว: การแถลงข่าวแนวทางการจัดเก็บภาษีรถยนต์และการขอป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๘

การแถลงข่าวแนวทางการจัดเก็บภาษีรถยนต์และการขอป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากลนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AFCDM+3) เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 ทั่วไป—๙ ธ.ค. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AFCDM+3) เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ IMF จัด International Capital Markets Conference 2015 หุ้น—๓๐ พ.ย. ๕๘

ดร. สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน "International Capital Markets Conference 2015" ครั้งแรกในตลาดทุนไทย พร้อมปาฐกถาให้นโยบายการพัฒนาตลาดทุน โดยมี ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ Mr. Mitsuhiro Furusawa

ภาพข่าว: ปลัด ก.คลัง เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ประกันภัยกับบริบทของเศรษฐกิจไทย ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2558 ภายใต้แนวคิดประกันภัยกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของโลก และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ประกันภัยกับบริบทของเศรษฐกิจไทย"

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 8/2558 ทั่วไป—๑๐ พ.ย. ๕๘

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 8/2558 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ภาพข่าว: การประชุมระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภารกิจด้านรายได้ ทั่วไป—๙ พ.ย. ๕๘

นายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ เป็นประธานการประชุมระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภารกิจด้านรายได้ เพื่อโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559-2563 ณ โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก

สภาหอการค้าหนุนคลังเร่งผ่านกฎหมายปฏิรูปโครงสร้างภาษีผ่านเวทีสัมมนา ขับเคลื่อนปฏิรูปภาษี : ทั่วไป—๒ พ.ย. ๕๘

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หนุนรัฐบาลเร่งเครื่องผ่านกฎหมายปฏิรูปภาษีสรรพสามิต-ศุลกากร-สรรพากรผ่านเวทีสัมมนา "ขับเคลื่อนปฏิรูปภาษี : เอกชนมีส่วนร่วม" โดยมี ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมเร่งรัดการแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ

ภาพข่าว: สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ แด่ รังสรรค์ ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๘

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ "นับจากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ให้แก่ รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (คนที่ 4 จากซ้าย) อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล (คนที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดี

ภาพข่าว: งานตัดสินการประกวด GSB Brand Ambassador ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานในงานตัดสินการประกวด GSB Brand Ambassador 2015 ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารออมสิน เป็นคัดเลือกจากพนักงานและลูกจ้างของธนาคารออมสินทั่วประเทศ ให้เหลือเพียง 10 คน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางแสดงความยินดีกับรองปลัดกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังประชุมหารือกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมหารือกับนายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ในประเด็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการตรวจสอบรถยนต์นำเข้าตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเป็นข้อมูลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิ

งานสัมมนาก้าวเป็นที่ 1 ด้วยแรงบันดาลใจ Inspired Leadership ของสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี วิทยากรโดย ดนัย ทั่วไป—๑๔ ต.ค. ๕๘

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเปิดงานสัมมนา ก้าวเป็นที่ 1 ด้วยแรงบันดาลใจ Inspired Leadership ของสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี วิทยากรโดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นผู้นำในระดับโลก

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ทั่วไป—๗ ต.ค. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล แก่นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ผอ.สศค.แสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๗ ต.ค. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้

ภาพข่าว: แสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่ง ทั่วไป—๓๐ ก.ย. ๕๘

วัชรกิติ วัชโรทัย (ที่3-ซ้าย/แถวนั่ง) และรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง (ที่2-ซ้าย/แถวนั่ง) ร่วมกันเป็นประธานในงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดี แด่ กฤษฎา บุญราช (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง)

ภาพข่าว: รมช.คลัง พร้อมปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๕๘

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7 (7th SMEs National Awards 2015) โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ครั้งที่ 3/2558 ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๘

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ครั้งที่ 3/2558 โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมหารือร่วมกับ SASAC เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๘

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม โดยมี Mr. Xu Fushun Vice Chairman of State-owend Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) นางปานทิพย์