ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๖:๓๓ น.

ปลัดกระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: คลังมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการพิเศษ "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังรับบริจาคสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๖๐

นายพชร อนันตศิลป์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง รับบริจาคสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ประกอบด้วย น้ำดื่มบรรจุขวด อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็น จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และกองทุนต่างๆ อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่

ภาพข่าว: ธพส. อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2560 ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๖๐

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

ภาพข่าว: บตท. อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2560 ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๐

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) พร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2560 แก่นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ภาพข่าว: ผอ.สบน. ร่วมอวยพรปีใหม่ 2560 แก่ผู้บริหารกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๖ ม.ค. ๖๐

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สบน. ร่วมอวยพรนายอานุภาพ จามิกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้บริหารกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางอวยพรปีใหม่ 2560 แก่ผู้บริหารกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๖ ม.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ในโอกาสเข้าอวยพรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 มกราคม

ภาพข่าว: ผอ.สคร.อวยพรปีใหม่ 2560 ทั่วไป—๕ ม.ค. ๖๐

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคร. ร่วมอวยพรปีใหม่ 2560 แด่นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังให้การต้อนรับผู้บริหาร EXIM BANK เข้าอวยพรปีใหม่ ทั่วไป—๕ ม.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมขอพรปีใหม่ 2560 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม

ภาพข่าว: อวยพรปีใหม่ 2560 ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสรับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2560 ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บริหารกระทรวงการคลัง รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2560 จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังด้วย ณ กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังอวยพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ รปภ. เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ทั่วไป—๓๐ ธ.ค. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง อวยพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ รปภ. เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลสวนของกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2560 ณ บริเวณโถงวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 ทั่วไป—๓๐ ธ.ค. ๕๙

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) (คณะกรรมการฯ) ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการฯ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 8/2559 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2560 ทั่วไป—๒๗ ธ.ค. ๕๙

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ภาพข่าว: งานสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ ปี 2560 (KTB Business Strategy Seminar ทั่วไป—๒๑ ธ.ค. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ ปี 2560 (KTB Business Strategy Seminar 2017) ภายใต้แนวคิด "One KTB รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง" โดยมีนางสาวกุลยา ตันติเตมิท

ภาพข่าว: SME Development Bank ชวนช้อปของขวัญถูกใจ งานสัปดาห์ คลังของขวัญ วันปีใหม่ ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนางพรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารเชิญชวนเที่ยว ช้อป ชิม งานสัปดาห์ "คลังของขวัญ วันปีใหม่"

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดสัมมนาการประกอบธุรกิจสินเชื่อ ทั่วไป—๙ ธ.ค. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดสัมมนาการประกอบธุรกิจสินเชื่อ เรื่อง การประกอยธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ ห้อง คอนเวนชั้นฮอล 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั้น เซ็นเตอร์

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและและกำกับการดำเนินงาน TFF ทั่วไป—๗ ธ.ค. ๕๙

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำกับการดำเนินงานกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) ครั้งที่ 12/2559 โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ