ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๒:๐๓ น.

ปลัดกระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปลัดกระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: ครบรอบ 9 ปี กองทุนประกันฯ หุ้น—๒๙ มี.ค. ๖๐

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการบริหาร กองทุนประกันชีวิต - กองทุนประกันวินาศภัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ฉลองครบรอบ 9 ปี กองทุนประกันชีวิตและกองทุนวินาศภัย พร้อมกันนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงาน คปภ.

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๐

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังเดินหน้ายุทธศาสตร์ National e-Payment ลงนามเลือกผู้ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินท ทั่วไป—๑๕ มี.ค. ๖๐

กระทรวงการคลัง โดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ National e-Payment โครงการขยายการใช้บัตร

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ผนึก กสิกรไทย พร้อมติดตั้งอีดีซี 550,000 เครื่องทั่วประเทศ หุ้น—๑๔ มี.ค. ๖๐

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) และ นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ขวา) ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง (กลาง) ร่วมถ่ายภาพ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พิเศษแก่ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ในประเด็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมชั้น 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสัญจร ครั้งที่ ทั่วไป—๑๐ มี.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางศิรพร เหลืองนวล ที่ปรึกษาการคลัง และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (สัญจร) ครั้งที่ 2/2560 ณ จังหวัดในพื้นที่เขต 2 คือ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี โดยได้เน้นให้ คบจ. และภาคเอกชน

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสัญจร ครั้งที่ ทั่วไป—๑๐ มี.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางศิริพร เหลืองนวล ที่ปรึกษาการคลัง และคณะ ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสัญจร ครั้งที่ 2/2560 ณ จังหวัดในพื้นที่เขต 2 คือ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ครั้งที่ 46/2560 ทั่วไป—๘ มี.ค. ๖๐

นายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ครั้งที่ 46/2560 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม

ภาพข่าว: การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ ทั่วไป—๘ มี.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายพชร อนันตศิลป์ รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน กับ หุ้น—๘ มี.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน กับ กอช. ระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ กับ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจครั้งที่ 4/2560 ทั่วไป—๒ มี.ค. ๖๐

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลัง รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ธพส. ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๐

นายชุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจและทรัพย์สิน ประชุมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และรายงานความคืบหน้าโครงการที่สำคัญ 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ

ภาพข่าว: กอช. มอบรางวัลประกวดคำขวัญเนื่องในวันออมแห่งชาติ ปี 2559 ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๐

กอช. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญเนื่องในวันออมแห่งชาติประจำปี 2559 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถ.พระราม

ภาพข่าว: โครงการกำกับดูแลติดตามผลโดยผู้ว่าราชการจังหวัด (10 จังหวัด) ภายใต้โครงการ ผู้ว่าฯ ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการกำกับดูแลติดตามผลโดยผู้ว่าราชการจังหวัด (10 จังหวัด) ภายใต้โครงการ "ผู้ว่าฯ ชวนออม" โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายสมพร

ภาพข่าว: รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชั ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๐

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมผู้บริหารกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๐

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในพื้นที่บริเวณสนามหลวงและบริเวณโดยรอบ หลังพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: แถลงข่าวความคืบหน้าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๐

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย

คลังจัดสัมมนาเชิงรุก ขับเคลื่อนนโยบาย ด้วยระบบบริการคลัง 4.0 GovConnect สื่อสาร—๒๗ ม.ค. ๖๐

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 กระทรวงการคลัง ร่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) ร่วมจัดงานสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายคลัง 4.0 ภายใต้ชื่อ "Drive to Thailand 4.0" โดยมี นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน และนายชัยยุทธ

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรี พร้อมปลัดกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ และเยี่ยมชมบูธ ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๖๐

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะ เยี่ยมชมบูธธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนายคนึง ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมหารือกับคณะผู้แทน TIPMSE ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางศิริพร เหลืองนวล ที่ปรึกษาการคลังให้การต้อนรับคณะผู้แทนสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายคลัง 4.0 Drive to ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๖๐

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายคลัง 4.0 ภายใต้ชื่อ "Drive to Thailand 4.0" จัดโดยกระทรวงการคลัง ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ e-Payment ภาครัฐ ทั่วไป—๒๕ ม.ค. ๖๐

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ)

ภาพข่าว: โครงการฝึกอบรม กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๒๕ ม.ค. ๖๐

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง" โดยมีนายอุดม รัฐอมกฤต และนายธนาวัฒน์ สังข์ทอง

ภาพข่าว: คปภ. อวยพรปีใหม่ 2560 รมว.คลัง และปลัดกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๒๕ ม.ค. ๖๐

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ในโอกาสที่ คปภ.อวยพรปีใหม่ 2560