ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒:๒๖ น.

ปริญญาโท ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปริญญาโท”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุนปริญญาโท-เอก ต่อต่างประเทศ 10 ทุน ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๒

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในระดับสูง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้แข็งแกร่ง และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทควบเอก และระดับปริญญาเอก ในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการแพร่ภาพเทคโนโลยี ทั่วไป—๗ ก.ย. ๕๒

นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการแพร่ภาพเทคโนโลยี High–Definition ในประเทศไทย ที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ (The Emerald Hotel Bangkok) ชั้น 3 ห้องเพชรชมพู

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการแพร่ภาพเทคโนโลยี ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๒

นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการแพร่ภาพเทคโนโลยี High–Definition ในประเทศไทย ที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ (The Emerald Hotel Bangkok) ชั้น 3 ห้องเพชรชมพู

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อปริญญาโท ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๒

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Modern Leaders (Weekend Program) รุ่นที่ 4 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การเงินและการธนาคาร การตลาด และการบัญชี (เรียน วันเสาร์ เวลา 17.00 – 21.00 น.และ วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.,13.00 – 17.00 น.)

นิเทศฯ ป.โท แม่โจ้ ฉลองครบ 12 ปี จัดงานนิเทศนิทัศน์ครั้งที่ 8 อย่างยิ่งใหญ่ ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๒

นักศึกษาปริญญาโท นิเทศศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดงานนิเทศนิทัศน์ครั้งที่ 8 และการสัมมนา “สื่อใหม่ สารใหม่ ในโลกดิจิทัล” ณ ชั้น 2 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน

ภาพข่าว: นักศึกษาปริญญาโทสวิตซ์แลนด์ ดูงานโรงพยาบาลเทพธารินทร์ สุขภาพ—๒๕ ส.ค. ๕๒

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ได้ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาปริญญาโทโปรแกรม Executive MBAจากมหาวิทยาลัย Lucerne และ มหาวิทยาลัย Fribourg ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อศึกษาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

“กิ๊บซ่า เกิร์ลลี่เบอร์รี่” ปลื้มสองเด้ง... เป็น “มหาบัณฑิต” บันเทิง—๑๔ ส.ค. ๕๒

มุมานะร่ำเรียนปริญญาโท คณะศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารวัฒนธรรม จาก วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.39 จนจบด้วยเวลา 2 ปีครึ่ง สำหรับศิลปินสาววงเกิร์ลลี่เบอร์รี่ กิ๊บซ่า-ปิยา พงศ์กุลภา โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก

ประวัติ: ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย โครงการ ดิ ไอดอล โปรเจ็คท์ วัน ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๒

ID1 เบิร์ด กิตติพิชญ์ นิลนพรัตน์ อายุ 23 ปี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ เอกนิเทศศาสตร์การโฆษณา ID2 ยู ณวิญญู ภูวัฒนา อายุ 22 ปี ศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ID3 ก๊อต จิรายุ

คต. รับสมัครบุคคลบรรจุเข้ารับราชการ ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๕๒

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลจบปริญญาโท บรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2552 นี้

ม.หอการค้าไทย มอบทุนปริญญาโท-เอก ต่อต่างประเทศ 10 ทุน ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๕๒

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในระดับสูง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้แข็งแกร่ง และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทควบเอก และระดับปริญญาเอก ในต่างประเทศ

กทม. ส่งข้าราชการศึกษาต่อปริญญาโทหลายสาขา นำความรู้พัฒนากรุงเทพฯ ทั่วไป—๕ ส.ค. ๕๒

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้โอวาทแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาโทจากโครงการทุนอัมรินทร์ ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

สำนักงาน ก.พ. ขยายเวลาการเปิดรับสมัครขอรับทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๒

สำนักงาน ก.พ. ขยายเวลาการเปิดรับสมัครผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้ ขอรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท : นวัตกรรมการบริการและการบริหารงานวัฒนธรรม ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๒

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (MSI) - การโรงแรมและการท่องเที่ยว, การบริการด้านสุขภาพ, ระบบการให้บริการ http://www.itu.tu.ac.th/web2/thai/msi.asp

Profile: นานา – มารีน่า จงเลิศเจษฎาวงศ์ บันเทิง—๑๓ ก.ค. ๕๒

ชื่อ – สกุล: นานา – มารีน่า จงเลิศเจษฎาวงศ์ บุตรสาว อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฏาวงศ์ การศึกษา:ครุศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เอก การศึกษานอกระบบโรงเรียน กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท บริหารการศึกษา ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม การทำงาน : พิธีกร

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา Generation Y Organization การพัฒนาองค์กรและระบบทรัพยากรมนุษย์สำหรับคนทำ ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๒

หลักสูตรปริญญาโท สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้จัดการในองค์กร นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้ที่ทำงานในสายงาน HR ทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “Generation Y Organization:

แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมเปิดให้บริการปลายปี 2552 ไลฟ์สไตล์—๓ ก.ค. ๕๒

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท โดย มร. เจฟฟรี ซัสแมน ผู้จัดการทั่วไป ประกาศแต่งตั้ง ณัฐพรรณ รัญเสวะ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ณัฐพรรณ รัญเสวะ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยจอห์นสัน แอนด์ เวลส์

เอแบค เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจและกฏหมาย ต่อยอดศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรม ทั่วไป—๑๙ มิ.ย. ๕๒

บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ฉลอง 24 ปี เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมาย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 หรือ ค.ศ. 1985 เอแบคได้เริ่มก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัยโดยเปิดหลักสูตรปริญญาโท MBA เป็นโครงการแรก สร้างนักบริหารมืออาชีพ

มสธ.เปิดโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 68 เรียนได้ไม่จำกัดวุฒิและวัย นำร่องสอนวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการ ทั่วไป—๒ มิ.ย. ๕๒

รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า มสธ.ยึดมั่นในอุดมการณ์ การกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางด้านการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วทุกกลุ่มชน ซึ่งนอกจากเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอกในบางสาขาวิชาแล้ว

BSAA -ม.บูรพา ร่วมปั้นบุคลากรพาณิชยนาวี พัฒนาหลักสูตรเข้ม-ตรงความต้องการของตลาด ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๕๒

สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ จับมือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านโลจิสติกส์และพาณิชยนาวี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท โลจิสติกส์เปิดหลักสูตรอบรมขนส่งทางน้ำ หวังปั้นบุคลากรพาณิชยนาวีคุณภาพตัวจริง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ทั่วไป—๒๒ พ.ค. ๕๒

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

วิศวฯ ไฟฟ้า ศรีปทุมเปิดรับ ป.โท ทั่วไป—๒๐ พ.ค. ๕๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 31 กรกฎคม ศกนี้ สอบถามข้อมูลด้านการศึกษา เพิ่มเติม โทร. 02-579-1111 หรือทางเว็บไซต์

TCDC ขยายเวลารับสมัครผลงานสุดสร้างสรรค์ สู่ความเป็นหนึ่งบนพื้นที่ “ลานปล่อยแสง ทั่วไป—๒๐ พ.ค. ๕๒

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ขยายเวลาเปิดรับสมัครผลงานสุดสร้างสรรค์ที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังไอเดียของเหล่านิสิตนักศึกษาทั่วประเทศที่จบการศึกษาในปี 2552 โดยไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา ตั้งแต่ระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๕๒

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ ก.พ. รับรอง

น.ศ. ปริญญาโทมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ทึ่งงานวิจัยท้องถิ่นไทย บินมาดู ทั่วไป—๑๓ พ.ค. ๕๒

ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2552 คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทจำนวนทั้งสิ้น 58 คนจากคณะ Lee Kuan Yew School of Public Policy ซึ่งสอนทางด้านนโยบายสาธารณะและการบริหารงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ นำโดยนางสาวอรอร ภู่เจริญ อาจารย์ประจำคณะ

เบลเยี่ยม แจก 4 ทุนศึกษาต่อปริญญาโท 2 สาขา ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๕๒

ประกาศจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ด้วย Group T-International University College Leuven ประเทศเบลเยี่ยม จะให้ทุนแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ประเทศเบลเยี่ยม ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขา Internet

บัณฑิตศึกษาแห่รายงานตัวคับคั่ง อธิการบดียินดีรับ นศ.ใหม่ ทั่วไป—๗ พ.ค. ๕๒

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยในช่วงเช้าเป็นการรายงานตัว

ภาพข่าว: สนับสนุนสันติวิธี ทั่วไป—๖ พ.ค. ๕๒

ตัวแทนนักศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมรณรงค์สนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและรัฐธรรมนูญ โดยสันติวิธี ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้ สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น

ม.มหิดล จัดสัมมนา "สร้างความแข็งแรงของธุรกิจด้วย Vitamin S(ervice) ทั่วไป—๔ พ.ค. ๕๒

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด ให้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการตลาด ในหัวข้อ "สร้างความแข็งแรงของธุรกิจด้วย Vitamin S(ervice) " โดยงานจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ

TCDC สานต่อไอเดีย เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ เปิดพื้นที่ “ลานปล่อยแสง 3” ทั่วไป—๔ พ.ค. ๕๒

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เปิดรับสมัครทุกผลงานจบการศึกษาสุดสร้างสรรค์ที่คัดคั้นจากสุดยอดไอเดียของเหล่านิสิตนักศึกษาทั่วประเทศที่จบการศึกษาในปี 2552 โดยไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา ตั้งแต่ระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๕๒

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ ๔ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต