ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๓:๐๕ น.

ประเทศในอาเซียน ข่าวประชาสัมพันธ์ “ประเทศในอาเซียน”

สะท้อนมุมมอง ความคิดจากประเทศสมาชิก เดินหน้าสู่ความมั่นคงด้านวัคซีนของอาเซียน สุขภาพ—๑๖ ต.ค. ๕๗

ปัจจุบันแม้หลายประเทศในอาเซียนจะมีศักยภาพในการวิจัยพัฒนาและสามารถผลิตวัคซีนได้เอง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันยังไม่มีประเทศไหนในอาเซียนที่สามารถผลิตวัคซีนได้ครบทุกชนิด

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานแถลงผลวิจัย เรื่อง ประเทศไทยขาดอะไรในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ทั่วไป—๒๘ ก.พ. ๕๗

กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในปี 2558 ที่จะถึงนี้ จะเป็นปีแห่งการรวมตัวของ 10 ประเทศในอาเซียนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศและมุ่งสู่ระดับเอเซียเล็งเห็นความสำคัญของทิศทางการเติบโตของประเทศ จึงได้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการไทย เรื่อง “การศึกษาไทยต้องเตรียมคนสาขาใดในการเข้าสู่ AEC” เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมรับมือกับการเข้าสู่ยุค AEC

พร้อมจัดงานเสวนา “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในยุค AEC” ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากผลการสำรวจมาสู่การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมโดย รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ พร้อมด้วยคณบดีทั้ง 8 คณะ ร่วมให้รายละเอียดหลักสูตรใหม่ที่เปิดรับในภาคการศึกษา 2557

ในการนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน และทำข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต
กำหนดการ
09.00 - 10.00 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน
พิธีกรกล่าวต้อนรั

เชลล์เผยผลสำรวจ พบประเทศแถบเอเชียห่วงปัญหาความต้องการพลังงานในอนาคต พลังงาน—๕ ก.พ. ๕๗

เชลล์ร่วมกับผู้นำทางความคิดชั้นนำในเอเชียจัดเสวนาความก้าวหน้าด้านพลังงานตอกย้ำปัญหาความท้าทายด้านพลังงาน-น้ำ-อาหาร ผลสำรวจโดยเชลล์ เผย ประเทศไทย ฟิลิปปินส์และอินเดีย เป็น 3 ประเทศอันดับแรกของ 9 ประเทศในอาเซียน

ภาพข่าว: รับรางวัลสำหรับโรงแรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๗

ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลมาตรฐานโรงแรมสีเขียวของประเทศในอาเซียน “ASEAN Green Hotel Awards 2014” รางวัลสำหรับโรงแรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศในอาเซียน หุ้น—๒๐ ม.ค. ๕๗

ก.ล.ต. มีแนวคิดในการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Schemes: ASEAN CIS) ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยจะรวมหลักเกณฑ์กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยซึ่งมีผลไปล่วงหน้าแล้ว

ภาพข่าว: เอสซีจี เทรดดิ้ง ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 สำหรับการนำเข้า-ส่งออกใน 7 ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๕๗

นายบรรณ เกษมทรัพย์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด ในเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และนายจิโรจ ณ นคร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

นานมีบุ๊คส์ จัดงานเปิดตัวหนังสือ ชุด The ASEAN Way ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๖

นานมีบุ๊คส์ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเปิดตัวหนังสือ ชุด "The ASEAN Way" หนังสือเพื่อการเรียนรู้ประเทศในอาเซียนในฉบับรู้ลึก รู้จริง ครอบคลุมทั้งด้านวัฒนธรรมและสังคม ลงลึกถึงวิถีชีวิต เข้าใจคนและประเทศ ไม่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ

ก.ล.ต. ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ บรรลุข้อตกลงเดินหน้าการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศในอาเซียน ทั่วไป—๓ ต.ค. ๕๖

ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนมาเลเซีย และสิงคโปร์ ลงนามในบันทึกความเข้าใจในการกำหนดแนวทางการยอมรับมาตรฐานหน่วยลงทุนซึ่งกันและกัน เพื่อเปิดให้มีการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศในอาเซียน (ASEAN Collective Investment Scheme Framework: ASEAN CIS

"ปัญญาภิวัฒน์ MBA" มุ่งสร้างมหาบัณฑิต เพื่อตอบรับกระแส AECเปิดรับสมัครแล้ววันนี้-มีนาคม2557 ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๖

เวลาใกล้เข้ามาทุกที สำหรับการที่กลุ่มประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ จะรวมตัวกลายเป็นตลาดเดียวกัน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สถาบันการศึกษาภายใต้การดูแลของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงผลกระทบในเรื่องนี้

เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค 9 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ศศินทร์เผยเป็นยุคทองทางการค้าถึงเวลาต้องศึกษาตลาด ทั่วไป—๑ ส.ค. ๕๖

ศศินทร์ย้ำเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือยุคทองของการค้าขายและการลงทุน เตือนผู้ประกอบการและนักการตลาดให้ความสำคัญกับการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางการตลาดของแต่ละชาติ เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค 9 ประเทศในอาเซียนเปรียบเทียบวิถีการดำเนินชีวิตของแต่ละชาติ

ม.อ.ปัตตานี ประกาศความพร้อมรับ AEC เปิดหลักสูตรนานาชาติ ดึงนักศึกษาต่างชาติเพิ่ม ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๕๖

ม.อ.ปัตตานี เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เดินหน้าเปิดหลักสูตรนานาชาติ ดึงนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาเพิ่ม พร้อมปรับเปลี่ยนกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษาสอดคล้องกับประเทศในอาเซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์

11 กรกฎาคม 2556 ร่วมฟังการบรรยาย Professional Development Program "การสร้างคนตามแบบฉบับ CP ทั่วไป—๒๐ มิ.ย. ๕๖

เวลาใกล้เข้ามาทุกที สำหรับการที่กลุ่มประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ จะรวมตัวกลายเป็นตลาดเดียวกัน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สถาบันการศึกษาภายใต้การดูแลของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงผลกระทบในเรื่องนี้

CP ALL เปิดโอกาศให้องค์กรต่างๆได้แบ่งปันความรู้ เพื่อตอบรับกระแส AEC ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๕๖

เวลาใกล้เข้ามาทุกที สำหรับการที่กลุ่มประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ จะรวมตัวกลายเป็นตลาดเดียวกัน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สถาบันการศึกษาภายใต้การดูแลของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงผลกระทบในเรื่องนี้ เพื่อให้คุณได้รู้จักเรามากขึ้น

ภาพข่าว: INSIGHT AEC ลงนาม MOU กับ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ จัดกิจกรรมโรดโชว์พาเอสเอ็มอีสู่ 9 ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๖

งานนิทรรศการและประชุม Insight AEC โอกาสในตลาด 600 ล้านคน โดยคุณสุณิธิ เปล่งศรีงาม , คุณประสานโอสถานนท์ ร่วมลงนาม MOU กับ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ , คุณณ ฤดี เคียงศิริ เกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

18 เมษายน 2556ร่วมฟังการบรรยาย Professional Development Program “การสร้างคนตามแบบฉบับ CP ทั่วไป—๓ เม.ย. ๕๖

เวลาใกล้เข้ามาทุกที สำหรับการที่กลุ่มประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ จะรวมตัวกลายเป็นตลาดเดียวกัน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สถาบันการศึกษาภายใต้การดูแลของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงผลกระทบในเรื่องนี้

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดปลื้ม 2555 สร้างสถิติผลประกอบการดีที่สุดต่อเนื่อง กำไรโต หุ้น—๒๑ มี.ค. ๕๖

- สอดคล้องกับผลประกอบการของกลุ่ม ที่สร้างรายได้ และกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกัน เป็นปีที่ 10 - ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ - ธนาคารระหว่างประเทศรายเดียวที่เปิดทำการครบ 10 ประเทศในอาเซียน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมจัดงาน ‘อาเซียนออนสตรีท : เลิฟอาเซียน’ หุ้น—๑๔ ก.พ. ๕๖

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของไทยที่มีเครือข่ายสาขาครอบคลุมเกือบทุกประเทศในอาเซียน ให้การต้อนรับนายกมล สุขสมบูรณ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กลาง) และผู้แทนจากสถานทูต 9

“ปัญญาภิวัฒน์ MBA” มุ่งสร้างมหาบัณฑิต เพื่อตอบรับกระแส ทั่วไป—๗ ธ.ค. ๕๕

เวลาใกล้เข้ามาทุกที สำหรับการที่กลุ่มประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ จะรวมตัวกลายเป็นตลาดเดียวกัน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สถาบันการศึกษาภายใต้การดูแลของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงผลกระทบในเรื่องนี้ จึงเปิด 2

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สถาบันเอเชียศึกษา และสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมมนา ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๕๕

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สถาบันเอเชียศึกษา และสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญท่าน ขอเชิญผู้ที่ติดตามสถานการณ์พลังงานของประเทศในอาเซียน ร่วมงานสัมมนา ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานด้านพลังงานระหว่างประเทศ

“ปัญญาภิวัฒน์ MBA” แจกทุน สร้างมหาบัณฑิต รับกระแส AEC ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๕๕

โอกาสของคุณมาถึงแล้ว เมื่อสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวนมาก เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพ พร้อมรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกเพียงไม่กี่ปี ประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ จะกลายเป็นตลาดเดียวกัน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บุก facebook ต่อเนื่อง ผนึกเครือข่ายกลุ่มซีไอเอ็มบี 4 หุ้น—๓ ต.ค. ๕๔

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บุก facebook ต่อเนื่อง ผนึกเครือข่ายกลุ่มซีไอเอ็มบี 4 ประเทศในอาเซียน ปล่อยแคมเปญล่าสุด ‘ASEAN For You มารู้จักภูมิภาคอาเซียนให้มากขึ้น’ กระตุ้นความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคของเรา แจกจริงทุกวัน มูลค่ารางวัลกว่า 3

การเปิดตลาดสินค้าข้าวอาเซียน….......ประเทศไทยควรรฉกฉวยโอกาสอย่างไร? ทั่วไป—๑๓ ธ.ค. ๕๓

จากข้อตกลงทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้กำหนดให้ ประเทศในอาเซียนเดิม ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบรูไน ต้องลดภาษีสินค้าข้าวเป็นศูนย์ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป และกำหนดให้ ประเทศ เขมร เวียดนาม ลาว และพม่า

“สระแก้ว” พร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๕๓

จากความตกลงร่วมมือของกลุ่มประเทศในอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกัน ในการนำอาเซียนไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน ภายใต้การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community)

ภาพข่าว: ตั้งสมาคมอาเซียน ไวนิล เคาน์ซิล มุ่งพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม ทั่วไป—๒๔ พ.ย. ๕๓

เร็วๆ นี้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกจาก 5 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ได้ลงนามในกฎบัตรเพื่อก่อตั้งสมาคมอาเซียน ไวนิล เคาน์ซิล (ASEAN Vinyl Council) หรือเอวีซี (AVC) ขึ้น โดยมี มร. กุนเธอร์ วิลแฮล์ม นาโดนี่

เทศกาลอาหารอาเซียน 2010” ที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค ไลฟ์สไตล์—๕ พ.ย. ๕๓

เทศกาลอาหารอาเซียน 2010”พบและสัมผัสกับเมนูอาหารสุดยอดจาก 9 ประเทศในอาเซียนที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมอาหารของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน จำนวน 9 ประเทศให้เป็นที่รู้จัก

ประเทศเอเชียเดินหน้าบรรจุแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เชื่อมั่นเป็นแหล่งพลังงานในอนาคต พัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน—๓๑ ส.ค. ๕๒

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า หลายประเทศในอาเซียนเริ่มบรรจุแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมาธิการเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณพระช่วย เจาะลึกเรื่องราวศาสนสถานทุกประเทศในอาเซียน พร้อมเปิดตัวมิวสิคเพลง บันเทิง—๒๕ ก.พ. ๕๒

คุณพระช่วย เจาะลึกเรื่องราวศาสนสถานทุกประเทศในอาเซียน พร้อมเปิดตัวมิวสิคเพลง “อาเซียนร่วมใจ” ต้อนรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ตื่นตาตื่นใจไปกับวัฒนธรรมการแต่งกายประจำชาติของประเทศในอาเซียนที่งดงามไปอย่างเต็มอิ่มแล้ว สัปดาห์นี้รายการ

29 ส.ค. – 14 ก.ย. นี้ เชิญชมเทศกาลหนังสั้น ณ หอศิลป์ ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๑

กรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมงานเทศกาลหนังสั้น ครั้งที่ 12 ชมหนังสารคดีและหนังดิจิตอลขนาดยาว 5 เรื่อง 5 รสชาติ จาก 5 ประเทศ พร้อมด้วยโปรแกรมหนังสั้นยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังสั้นแคลร์มองต์ เฟอร์ลอง ประเทศฝรั่งเศส และโปรแกรมหนังสั้นยอดเยี่ยมจากประเทศในอาเซียน ณ หอศิ

ผลการศึกษาล่าสุดของ EIU ระบุ ประเทศในอาเซียนควรสร้างความเติบโตด้านส่งออกให้กับสินค้ามูลค่าสูง ทั่วไป—๒๒ ธ.ค. ๔๙

การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนโดยดีเอชแอล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาในการพัฒนา บทบาทการเป็นกลไกขับเคลื่อนทางการค้าอย่างต่อเนื่อง ดีเอชแอล ผู้นำธุรกิจขนส่งด่วนและลอจิสติกส์ระดับโลก เปิดเผยถึงผลการศึกษาซึ่งจัดทำโดย หน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์ (Economist In

การส่งออกสินค้าไทยโดยใช้สิทธิพิเศษทางภาษีของอาเซียน ในช่วงไตรมาสแรกของปี ทั่วไป—๒ มิ.ย. ๔๙

นายราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าไทยส่งออกโดยใช้สิทธิพิเศษฯ ภายใต้ CEPT ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2549 มีมูลค่า 1,258.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 20.03 ของมูลค่าการส่งออกรวมไปยังประเทศในอาเซียน เมื่อเทียบกับมูลค่าส่งออกภายใต้ CEPT