ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๘:๕๐ น.

ประสานงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ “ประสานงาน”

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอบหนังสือให้ คกก.สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สนช. ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๕๙

ผู้แทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหนังสือให้คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อนำไปปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา -

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียนปลายเดือนนี้ หวังยกระดับการเฝ้าระวังอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหารที่จะเข้ามาในภูมิภาค ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการดำเนินงานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ประสานงานประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถดำเนินการระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียนได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ผู้แทนจากเลขาธิการอาเซียน โดยผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

นางสาวดุจเดือน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้ริเริ่มการดำเนินงานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน หรือ (ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed : ARASFF) ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารความเสี่ยงระหว่างประเทศสมาชิกเครือข่ายเมื่อมีการตรวจพบอันตร

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บันเทิง—๙ ส.ค. ๕๙

ภาพยนตร์สั้น 9 เรื่อง โดยตัวแทนกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ และยังได้รับเกียรติจากศิลปิน นักแสดง ได้แก่โบ สุนิตา พากย์เสียงในเรื่อง "Honeymoon"เก่ง ธชย (The Voice) แสดงนำในเรื่อง

สำนักงาน กปร. แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ แสงส่องไทย โดยมี เก่ง ธชย ทั่วไป—๑ ส.ค. ๕๙

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน ชุด แสงส่องไทย" นำโดย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ภาพข่าว: ตั้งกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียน ทั่วไป—๒๙ ก.ค. ๕๙

คุณเชิดพงษ์ สิริวิชช์ (กลาง) ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย พร้อมสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบด้วย มาเลเซีย ฟิลิปินส์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ กัมพูชาและเวียดนาม

อุตฯ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SME Rescue Center) พลิกฟื้นธุรกิจ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ หุ้น—๒๖ ก.ค. ๕๙

กระทรวงอุตสาหกรรม คิ๊กออฟเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SME Rescue Center) เป็นตัวกลางประสานงานให้ความช่วยเหลือ SMEs ไทย ดึงหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงิน สร้างเครือข่ายพร้อมช่วยฟื้นฟูให้แก่ผู้ประกอบ SMEs ทั้งทางด้านการเงิน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมเปิดการสัมมนา ธรรมาภิบาลในภาคการก่อสร้าง ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง Mr.Luc Stevens ผู้ประสานงานและผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) นายต่อตระกูล ยมนาค ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และ Mr.In Seok kohผู้ช่วยผู้ว่าการกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนา

ภาพข่าว: อีกครั้งกับความสำเร็จของ WildScan สามารถใช้ได้กับ IOS ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๙

สำนักงานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (LEEO-WEN) ร่วมแสดงความยินดีกับมูลนิธิฟรีแลนด์ที่เปิดใช้ไวลด์สแกน (WildScan) กับเครือข่าย IOS เพื่อเพิ่มช่องทางการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ขยายผลจับผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย

ฮีโน่มอเตอร์ ผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ ผสานความร่วมมือทางวิชาการกับวิศวลาดกระบัง ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๕๙

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด โดย มร.คุนิฮารุ ซาซากิ ผู้ประสานงานอาวุโส และ คุณมนทิรา สุขุมานนท์ ผู้จัดการส่วนวางแผนงานทรัพยากรบุคคล ผสานความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

เครือสหพัฒน์ เปิดรับสมัครงาน 2,500 อัตรา ในงาน สหกรุ๊ปแฟร์ พร้อมฟังบรรยายเผยเคล็ดลับ ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๕๙

เครือสหพัฒน์ เปิดโอกาสสำหรับคนหางาน รับสมัครกว่า 2,500 อัตรา อาทิ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บัญชี ผู้จัดการส่วนการพนักงาน เจ้าหน้าที่บุคคล-ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ วิศวกร โปรแกรมเมอร์

ภาพข่าว: พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือในการดำเนิน โครงการผู้นำแห่งยุค ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๙

มูลนิธิบุคคลพอเพียง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( สำนักงาน กปร. ) มูลนิธิยุวสถิรคุณ และมูลนิธิมั่นพัฒนา จัดพิธี ลงนามในบันทึกความร่วมมือในการดำเนิน "โครงการผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน"

ธนาคารกรุงเทพ ขอเพิ่มจำนวนธนบัตรที่ระลึกอีก 1 ล้านฉบับ กระจายสู่สาขาทั่วประเทศเพื่อเปิดให้แลก หุ้น—๑๓ มิ.ย. ๕๙

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการขอจัดสรรธนบัตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี เพิ่มเติมอีกจำนวน 1,000,000 ฉบับ จากที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 1,930,000

ภาพข่าว: เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ทั่วไป—๒ มิ.ย. ๕๙

นายสมบูรณ์ วงค์กาด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 5 เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชภายใน

ภาพข่าว: สหประกันชีวิต จับมือ สอ.สอบสวนกลางฯ ตั้งศูนย์ประสานงานจัดสวัสดิการคุ้มครองสมาชิก ทั่วไป—๙ พ.ค. ๕๙

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ และนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ พลตำรวจโท สมเดช ขาวขำ ประธานกรรมการ และ พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว

เชิญชมรายการ จับข่าวคุย ทำไม ดร.โสภณ ค้าน บ้านคนจน บ้าน/คอนโด—๔ ธ.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

Decker Co. ร่วมเป็นผู้นำในการเสนอขายหุ้นจำนวนมากของบริษัท Xurpas, Inc. หุ้น—๒๗ เม.ย. ๕๙

Decker & Co. ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สถาบัน ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นของบริษัท Xurpas, Inc. (PSE:X) ในฟิลิปปินส์ โดยบริษัทได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานร่วมกับบริษัท SB Capital และช่วยให้ Xurpas ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้น (Overnight

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.ศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ มูลนิธิชัยพัฒนา สืบสานพระราชดำริ ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๙

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยการดำเนินงานในการจัดค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ

ภาพข่าว: เคทีซีติด 1 ใน 10 องค์กรร่วมนำเสนอโครงการรณรงค์บริจาคโลหิต หุ้น—๑๙ เม.ย. ๕๙

"เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากสภากาชาดไทย เป็น 1 ใน 10 องค์กรร่วมนำเสนอผลงาน โครงการและกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิต ในการประชุม ผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจำปี 2559 โดยตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา

ภาพข่าว: สำนักงาน กปร. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ทั่วไป—๕ เม.ย. ๕๙

นางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานและผลของการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

จุฬาฯ เผย ผลวิจัย การใช้ดนตรีบำบัด ลดความเจ็บปวด และ ความกังวลของผู้ป่วยโรคไต สุขภาพ—๕ เม.ย. ๕๙

ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมเมืองและหน่วยวัฒนธรรมดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้การดำเนินงาน และ การประสานงานของ Chula Unisearch ร่วมกับ โรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร นำร่อง วิจัยในหัวข้อ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เชิญชวนผู้สนใจสมัครบุคคลผู้มีจิตอาสา เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ทั่วไป—๔ เม.ย. ๕๙

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เปิดเผยว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลักด้านเยาวชนของประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ ASEAN

ภาพข่าว: โรงแรมเคป นิทรา หัวหิน ต้อนรับ เจ เจตริน วรรธนะสิน บันเทิง—๑๗ มี.ค. ๕๙

นางณิขนันทน์ ชีวะศักดิ์ศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเคป นิทรา หัวหิน (ขวา) และน.ส.ลภัสรดา เกิดสุข ผู้ประสานงานฝ่ายขาย (ซ้าย) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่คุณเจ เจตริน วรรธนะสิน นักร้องและศิลปินชื่อดัง ระหว่างเข้าพักที่โรงแรมเคป นิทรา หัวหิน

อาเซียนเว็นลีโอจัดอบรม WildScan เพิ่มช่องทางการประสานงานจับผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๕๙

สำนักงานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-WEN LEEO: อาเซียนเว็นลีโอ) ร่วมกับมูลนิธิฟรีแลนด์ ได้จัดการฝึกอบรมไวลด์สแกน (WildScan) เพื่อเพิ่มช่องทางการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน

ภาพข่าว: #DCORP คล้องแขน #ThaiBev แบ่งปันสังคม มอบจักรยาน และผ้าห่มแก่เด็กด้อยโอกาส ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๕๙

แบ่งปันสังคม นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ (คนที่4จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP พร้อมด้วย นายสุรพล อุทินทุ (คนที่5จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบจักรยาน 100

ปลัดเกษตรฯ มอบนโยบายแก่คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร หวังให้เป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์งานหรือโครงการ ทั่วไป—๒๔ มี.ค. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบโยบายให้กับคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2559 ณ

ภาพข่าว: สมาคมศิษย์เก่าม.กรุงเทพบุกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเยี่ยมศูนย์ประสานงานภูมิภาค ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๕๙

ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการของสมาคมศิษย์เก่า เดินทางไปยัง จ.อุดรธานี จ.หนองคาย และ จ.เลย เพื่อเยี่ยมศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งครั้งนี้ได้พบปะพูดคุยกับพี่ๆ

ภาพข่าว: อมารี ภูเก็ต จับมือโรงพยาบาลป่าตองต่อต้านมะเร็ง ทั่วไป—๓ มี.ค. ๕๙

ทีมผู้บริหารและพนักงานโรงแรมอมารี ภูเก็ต นำโดย ริชาร์ด มาร์โก้ – ผู้จัดการโรงแรม (ที่ 2 จากขวา) ชนม์ณานันท์ ปราการ – ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ขวา) และ สุชาดา ทองคำ – เจ้าหน้าที่ประสานงานทรัพยากรบุคคล (ซ้าย) เข้าพบ นพ. ศิริชัย

ภาพข่าว: ผอ.ASEAN-WEN LEEO นำทีมร่วมกิจกรรม Bike for Dad ทั่วไป—๑๗ ธ.ค. ๕๘

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-WEN LEEO) และอดีตผู้สมัคร ส.ส.เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ นำทีมงานชาวบางซื่อมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในกิจกรรม "Bike for Dad

ภาพข่าว: ผอ.อาเซียนเว็นลีโอ ร่วมมอบความสุขในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๕๙

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-WEN LEEO) พร้อมทีมงาน ร่วมสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนจักรยาน