ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๒:๑๑ น.

ประสานงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ “ประสานงาน”

ภาคีเครือข่ายจังหวัดนนทบุรี ผนึกกำลังเด็กและเยาวชน ร่วมสร้างสรรค์ จิตอาสา และพัฒนาเศรษฐีน้อยพอเพียง ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ

วธ.เผยผลดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยฯ พบข้อร้องเรียนร้านเกมมากที่สุด-เร่งส่งเสริมร้านเกมสีขาว ทั่วไป—๑๒ พ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ผ่าน 1765 สายด่วนวัฒนธรรม และwww.c-me.go.th เพื่อปฏิบัติภารกิจในการประสานงานกับภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสนับสนุนให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหาสื่อที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในด้านสื่อร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม โดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ของ 1765 สายด่วนวัฒนธรรมช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้งหมด 1,442 ครั้ง แบ่งเป็น 1. การสอบถามข้อมูลพื้นฐาน 1,058 เรื่อง เช่น การสอบถามขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ คือร้านเกมหรือร้านอินเทอร์เน็ต, การเข้าร่วมโครงการร้านเกมสีขาว 2.การร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 379 เรื่อง ซึ่งเรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุดได้แก่ การร้องเรียนเว็บไซต์ที่นำเสนอภาพและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางเพศ และการร้องเรียนสถานประกอบกิจการร้านเกมเปิดให้เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี และ 18 ปี เข้าใช้บริการก่อนและหลังเวลาที่กฎกระทรวงกำหนด 3.การเสนอแนะ/ชมเชย เช่น การเสนอแนะให้ วธ. รณรงค์ส่งเสริมเรื่องการนุ่งผ้าไทยในสังคมไทยปัจจุบัน 4.การแจ้งเบาะแส/แจ้งเหตุ ได้แก่ การแจ้งเบาะแสพบเห็นเว็บไซต์นำเสนอภาพที่ไม่เหมาะสมต่อพระพุท

ภาพข่าว: คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สนช. ทั่วไป—๙ พ.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมาคณะกรรมการประสานงานเพี่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นำโดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะทื่ปรึกษาคณะกรรมการ, นายวิบูลย์ คูหิรัญ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ก.ไอซีที ติวเข้มหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคมSYNTHESIZER ทั่วไป—๖ พ.ย. ๕๘

กระทรวงไอซีที จัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้วิทยุคมนาคมติดต่อประสานงานได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์

CDIO Leader บรรยายพิเศษในการต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Postgraduate Institute of Management ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๕๘

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี CDIO Leader และผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO (CDIO-based Education) ประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษในการต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Postgraduate

กลุ่มนักปชส.อีสาน สพฐ. พัฒนาศักยภาพ น้ำครึ่งแก้ว ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๕๘

นางสาวสุกัญญา ชินศรี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.23 ผู้ประสานงานชมรมนักประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมภูเวียง โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง

ด่วน!!! พรุ่งนี้ (พฤหัสบดีที่ 15 ต.ค.) กลุ่มคนพิการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง จัดเสวนาโต๊ะกลม ทั่วไป—๑๔ ต.ค. ๕๘

นายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกขึ้นได้ (Transportation For All) กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00- 12.00 น. ที่ ณ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยซอยหัวหมาก ๓ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

ภาพข่าว: สสส. ดึงวัยโจ๋ดูหนัง เอมี ไวน์เฮาส์ สร้างภูมิคุ้มกัน ต้านอบายมุขลดเหล้าและยาเสพติด บันเทิง—๑๒ ต.ค. ๕๘

ดร.นพ บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (กลาง) ร่วมกับ คุณคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์ (ที่ 2 จากขวา) และ คุณทิชา ณ นคร

ธนชาตรับสมัครเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์หลายอัตรา หุ้น—๕ ต.ค. ๕๘

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ ทางโทรศัพท์ จำนวนหลายอัตราเพื่อประจำธนาคารธนชาต อาคารพระราม 7 (ใกล้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต/ โรงเรียนวิมุตยาราม) ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ

ป.ป.ช. ตั้งส่วนประสานงานเพื่อติดตามทรัพย์สินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการเปิดส่วนประสานงานติดตามทรัพย์สินคืน (StAR/INTERPOL Global Focal Point on Asset Recovery) และส่วนประสานงานศูนย์ติดตามทรัพย์สินคืนระหว่างประเทศ

ภาพข่าว: ป.ป.ช. ตั้งส่วนประสานงานเพื่อติดตามทรัพย์สินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการเปิดส่วนประสานงานติดตามทรัพย์สินคืน (StAR/INTERPOL Global Focal Point on Asset Recovery) และส่วนประสานงานศูนย์ติดตามทรัพย์สินคืนระหว่างประเทศ

สถาบัน The Act. จัดโครงการดี ฟรี 3 โครงการใหญ่เพื่อน้องๆ อีสาน Pre-Quota / เทคนิคเรียนเก่ง(สัญจร) / ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

ศูนย์ประสานงานวิชาการขอนแก่น หรือ สถาบัน The Act. องค์กรคุณภาพ ที่ให้บริการด้านการศึกษา อย่างมีมาตรฐาน ที่ได้รับความไว้วางใจ เป็นอันดับ 1 ในภาคอีสาน มากว่า 16 ปี และผลิตสื่อประกอบการเรียน การสอนคุณภาพ โดยทีมงานมมืออาชีพ ภายใต้การกำกับดูแล ของ อ.บุญญฤทธิ์

NEC จับมือ Id-SIRTII/CC ยกระดับความปลอดภัยด้านไซเบอร์ในอินโดนีเซีย หุ้น—๒๒ ก.ย. ๕๘

บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (NEC Corporation) (NEC; TSE: 6701) เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับทีมงานตอบสนองความปลอดภัยในอินโดนีเซียจากศูนย์ประสานงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต (Id-SIRTII/CC)

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ และชุมชนใกล้เคียง จะร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๘

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ จะทำความสะอาดถนนบริเวณที่ตั้งของโรงแรมฯ จากต้นซอยวัดสวนพลูไปจนถึงศาลเจ้าเจียวเอ็งเบี้ยวฝั่งตรงข้ามอาคารกรุงเทพวิง ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน ศกนี้ เวลา 9.00 น. โดยได้ประสานงานกับสำนักงานเขตบางรัก และเชิญชวนเพื่อนบ้าน บริษัท

วธ.เผยเหตุการณ์มัยยิดอัลหะรอม ซาอุดิอาระเบียพังทับผู้แสวงบุญฮัจย์ยังไม่มีคนไทยเสียเสียชีวิต ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายวีระ โรจนพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) จากกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุเครนก่อสร้างล้มในบริเวณมัสยิดอัลหะรอม นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ภาพข่าว: โครงการน้ำพระทัยราชทาน ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๘

ปนัดดา ภูนีรับ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบริหาร และปัณฑิตา จุ่งประสพมงคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาดของโรงแรมฯ ร่วมเลี้ยงอาหารแก่ผู้ยากไร้ ในนามของท่านอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ตาม"โครงการน้ำพระทัยราชทาน"

ปภ.ร่วมกับ AHA Centre จัดงานสัมมนา อาเซียนพร้อมรับมือภัยพิบัติเป็นหนึ่งเดียว ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๘

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (AHA Centre)จัดการสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ "อาเซียนรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียว" (One ASEAN One

ปภ.จับมือ AHA Centre แถลงข่าวเสริมสร้างศักยภาพอาเซียนรับมือและจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๘

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ Mr.Said Faisal ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ประสานงานด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (AHA Centre) ร่วมแถลงข่าวการจัดสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ "อาเซียนรู้รับปรับตัว ฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน

ร่วมหารือการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั่วไป—๗ ก.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายทรงพล อาทรธุระสุข ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ กลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร.) นำโดย นายสุรชัย สุวรรณแสน ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย การไฟฟ้านครหลวง อดีตประธานกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ นางสุพีชา สาทร

ภาพข่าว: โนเบิลฯ ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีฯ จัดกิจกรรม Investertainment บ้าน/คอนโด—๒ ก.ย. ๕๘

เมื่อเร็วๆนี้ คุณศิระ อุดล (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณบัลลังก์ ว่องธวัชชัย (ที่3จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายส่งเสริม และประสานงานการตลาด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และคุณสุกัญญา

ภาพข่าว: ชมการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันบริเวณถนนเลียบภูเขาเซินเจา เมืองดานัง ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๘

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วย ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และนางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการ

ภาพข่าว: อดีตนักการเมือง พรรคเพื่อไทย ร่วมกิจกรรม #Bike For Mom# ปั่นเพื่อแม่ ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--สำนักงานประสานงานเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อดีตรัฐมนตรี คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตรัฐมนตรี นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตรัฐมนตรี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด อดีต ส.ส. การุณ โหสกุล อดีต ส.ส.

ภาพข่าว: สหประกันชีวิตเผยแพร่ศูนย์ประสาน ผ่านรายการทางสายใหม่ ทางมิราเคิลแชลแนล ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๕๘

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดประเด็นให้สัมภาษณ์ เรื่อง “ศูนย์ประสานงาน บมจ.สหประกันชีวิต ธุรกิจของสหกรณ์ เอื้ออาทรสมาชิกและชุมนุม” ร่วมกับนายไพบูลย์ แสงมณี รองประธานฯ สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด

สถาบันวัคซีนเดินหน้าจัดประชุมความมั่นคงด้านวัคซีนอาเซียน ครั้งที่ 2 สุขภาพ—๑๘ ส.ค. ๕๘

สถาบันวัคซีนเดินหน้าจัดการประชุมความมั่นคงด้านวัคซีนอาเซียน ครั้งที่ 2 ชูประเด็น!! ความร่วมมือด้าน “การสื่อสารและการประสานงาน”หลังพบปัญหาความเข้าใจในงานด้านวัคซีนที่ไม่ตรงกัน ชี้!!ก่อนที่จะเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของอาเซียน

ภาพข่าว: ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ ต้อนรับทีมผู้บริหารจากอังกฤษ ชมพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ ณ หุ้น—๑๗ ก.ค. ๕๘

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ (กลางขวา) ประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติไบร์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ ต้อนรับ นายริชาร์ด เคร์นส์ (กลางซ้าย) ครูใหญ่แห่งไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ และทีมผู้บริหารในการมาประสานงานเรื่องโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน

สำเร็จสมบูรณ์แบบ.! ประชุมวิชาการทันต58 ปิดท้ายจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณฯ ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๘

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานทันตสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ คป.ทส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทันตสาธารณสุข ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว

Benoy ปักฐานธุรกิจในออสเตรเลีย ด้วยการเปิดสำนักงานในเมลเบิร์น บ้าน/คอนโด—๑๐ ก.ค. ๕๘

Benoy สถาปนิก มัณฑนากร นักออกแบบกราฟิก และผู้อยู่เบื้องหลังการวางแผนและออกแบบระดับโลก ประกาศขยายธุรกิจไปยังออสเตรเลียด้วยการเปิดสำนักงานประสานงานและการตลาดในเมืองเมลเบิร์น

เริ่มแล้ว.! ประชุมวิชาการทันตฯ ภาคอีสาน58 เปิดเวทีวันแรก นำเสนอผลงานวิชาการ 5 ทั่วไป—๖ ก.ค. ๕๘

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานทันตสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ คป.ทส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทันตสาธารณสุข ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว

ASEAN-WEN ประกาศความสำเร็จพร้อมกัน 62 ประเทศทั่วโลก กับ ปฏิบัติการคอบบร้า ครั้งที่ 3 ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๘

ASEAN-WEN หรือ สำนักงานประสานงานเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งภูมิภาคอาเซียน คือความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจาก 62 ประเทศในทวีปแอฟริกา, เอเชีย,

ม.ศรีปทุม ชลบุรี ตามรอยพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ