ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๕:๐๔ น.

ประสานงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ “ประสานงาน”

นครปักกิ่งเชิญชวนนานาประเทศร่วมงานแสดงพืชสวนโลก 2019 Beijing Expo ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๖๐

นครปักกิ่งได้แสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2019 Beijing International Horticultural Expo ในพิธีเปิดงาน Beijing Week ณ มหกรรม Expo 2017 Astana วันนี้ โดยนายเหยอ ต้าหัว รองผู้อำนวยการสำนักประสานงาน Beijing Expo 2019

สำนักงาน กปร. เปิดโอกาสให้กับเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากสถาบันศึกษาทั่วประเทศ ร่วมเรียนรู้ ดูงาน ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๖๐

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานและเผยแพร่พระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจ รวมถึงประโยชน์ และผลสำเร็จของโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เยาวชนไทยรุ่นใหม่

โคเวสโตรมอบหนังสือสำหรับเด็ก จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส ทั่วไป—๘ มิ.ย. ๖๐

คุณกุลธิดา เจริญสวัสดิ (ที่สามจากขวา) ผู้จัดการผฝ่ายประสานงานราชการอุตสาหกรรม บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบหนังสือสำหรับเด็ก "จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส" จำนวน 1,000 เล่ม แก่ ผศ. ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

สสว. ร่วมกับหอการค้าไทย สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ ทั่วไป—๘ มิ.ย. ๖๐

สสว. ร่วมกับหอการค้าไทย สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0เผยมีผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเบื้องต้นแล้ว 10,797 รายจากที่ตั้งเป้าไว้ที่10,000 ราย นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการ ฝ่ายประสานงานเครือข่ายผู้ให้บริการ

ภาพข่าว: เยี่ยมนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนภายใต้การดูแลของมูลนิธิ ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๖๐

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (ขวาสุด) ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา พร้อมด้วยคณะตัวแทนผู้บริจาคและผู้ประสานงานทุนการศึกษาจากมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ฝนหลวงฯ ป้องกันพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๖๐

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีพื้นที่บางอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่กำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

ภาพข่าว: สสว. สนับสนุนโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ทั่วไป—๙ พ.ค. ๖๐

นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พาสื่อมวลชนลงพื้นที่ชมความคืบหน้า โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ซึ่ง สสว.

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมการออมอย่างยั่งยืนกับสมาคมสวัสดิการชุมชน หุ้น—๒ พ.ค. ๖๐

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ นายทฤษฎี ชุติวงษา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ และนายอนุสรณ์ รังสิโยธิน นายกสมาคมสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร นางสาวภัทราวดี คงวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและประสานงาน

ภาพข่าว: TBC สุดปลื้ม สสว. เตรียมพาผู้ประกอบการไทย เปิดการค้าโอมาน ทั่วไป—๒๗ เม.ย. ๖๐

นางชไมพร เจือเจริญ ที่ปรึกษา ด้านการประสานงานการตลาดต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ( ที่ 4 จากซ้าย ) เป็นประธานในการจัดงานเสวนา เรื่อง" เปิดโลกตะวันออกกลาง … ขุมทรัพย์ SMEs ไทย " โดยมี นายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์

สสว. เตรียมพาผู้ประกอบการไทยต่อยอดเปิดตลาดตะวันออกกลางหลังจากประสบความสำเร็จในปีที่แล้ว ในงาน Thai ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๖๐

นางชไมพร เจือเจริญ ที่ปรึกษา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ด้านการประสานงานการตลาดต่างประเทศ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในการนำสินค้าและบริการไปเปิดตลาดในประเทศตะวันออกกลาง สสว.

รวมพลังภาคีกว่า 30 องค์กร ร่วมเสนอบทเรียนการขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่ ทั่วไป—๑๘ เม.ย. ๖๐

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ สถาบันรามจิตติได้จัดเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง "รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษาเพื่ออนาคต : บทเรียนจากพื้นที่"ภายใต้โครงการประสานงานวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-based Education) โดยการสนับสนุนของ

ภาพข่าว: ทีคิวเอ็มปันน้ำใจสู่น้องๆ ทั่วไป—๑๗ เม.ย. ๖๐

นายเจริญ พุทธาภิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษาฝ่ายทรัพย์สินและกิจการศูนย์ประสานงาน ตัวแทนบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด มอบข้าวสารจำนวน 1,930 ถุงให้แก่ นางสาวภัทรวดี ศรีนิธิลัพธิยากร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อะไรดีก็ว่าดี! มธ. ผนึก 4 หน่วยงาน ผุดแอปฯ THAI Alert พร้อมเตรียมดัน Digital Portfolio ไอที—๑๑ เม.ย. ๖๐

• มธ. เตรียมเปิด "ศูนย์เฝ้าระวังภัยทางสังคม" ศูนย์กลางประสานงานออนไลน์ 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับภัยสังคมในอนาคต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย

สพฉ.จัดฝึกอบรมหลักสูตร Thai Medical Response to Major incident Simulation Training (ThaiSim) สุขภาพ—๕ เม.ย. ๖๐

สพฉ.จัดฝึกอบรมหลักสูตร "Thai Medical Response to Major incident Simulation Training (ThaiSim) ดอนเมือง" เตรียมความพร้อม รับมืออุบัติภัยในสนามบิน แก้ปัญหาระบบประสานงาน เน้นทำงานร่วม ทีมแพทย์-กู้ภัย-โรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว: อุตฯ น้ำตาลจับมือภาครัฐปั้นบุคลากรสายอาชีพ พลังงาน—๓๐ มี.ค. ๖๐

กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย โดย นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมโรงงานน้ำตาลไทย นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย (ที่ 2 จากซ้าย)

ภาพข่าว: โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมกับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สุขภาพ—๓๐ มี.ค. ๖๐

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ทาง โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมกับบริษัทอันดาโฟกัส จำกัด และ บริษัทคิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่งจำกัด ประสานงานกับทางธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ

โครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Junior) จูเนียร์ รุ่นที่ ๑ ทั่วไป—๒๘ มี.ค. ๖๐

สำนักงาน กปร. เปิดโอกาสให้กับเยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ร่วมเรียนรู้ ดูงาน และสืบสานงานพระราชดำริ กับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นจูเนียร์ รุ่นที่ ๑ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ภาพข่าว: รพ.นครธน คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทการประสานงานยอดเยี่ยม ทั่วไป—๒๘ มี.ค. ๖๐

นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน รับรางวัลชนะเลิศประเภทการประสานงานยอดเยี่ยม "Allianz Ayudhya Most Admired Award" ซึ่งเป็นรางวัลที่บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ปั่นด้วยรัก ฮักนะ บ้านแพง สุดยอด คนร่วมนับพัน รณรงค์สุขภาพดี อำเภอที่ สุขภาพ—๒๐ มี.ค. ๖๐

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง ในนามชมรม "NKP รวมใจภักดิ์ ปั่นรักสุขภาพ" จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ "ปั่นด้วยรัก ฮักนะ บ้านแพง" ซึ่งเป็นอำเภอลำดับที่ 3 ในโครงการส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ทำความดีถวายพ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560

เกษตรฯ เดินหน้าบางระกำโมเดล กรมชลฯ จับมือหน่วยทหารในพื้นที่เปิดศูนย์ประสานงาน โครงการบางระกำโมเดล ทั่วไป—๑๖ มี.ค. ๖๐

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีนโยบายให้พื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่ประมาณ 265,000 ไร่ ซึ่งมีความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำหลากในช่วง ส.ค. - ต.ค. 60

ภาพข่าว: พก. จัดประชุมส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๖๐

พก. จัดประชุมส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อประสานงานระหว่างส่วนกลาง และหน่วยงานกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ปี 2560 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

Gossip News: ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ซีพีเอ็น จัดอีเวนท์ใหญ่เอาใจขาช้อปนักท่องเที่ยว จัดงาน ไลฟ์สไตล์—๑๓ มี.ค. ๖๐

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น จัดอีเวนท์ใหญ่เอาใจขาช้อปนักท่องเที่ยว จับมือ เทศบาลนครเกาะสมุย, ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย

บิ๊กบี้ ห่วงแรงงานเผยสารเสพติดในรูปแบบยาชุดระบาด ประสานเครือข่ายป้องกันทั่วประเทศ ทั่วไป—๗ มี.ค. ๖๐

กระทรวงแรงงาน เผยมีการแพร่ระบาดของยาชุดในเขตบางบอน พบผู้ใช้มีปัสสาวะเป็นสีม่วง ห่วงส่งผลกระทบต่อประเทศโดยรวม พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการและชุมชนใกล้เคียง พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล

ทอมสัน รอยเตอร์ เดินหน้าขยายเครือข่าย Thomson Reuters Labs ทั่วโลก ไอที—๒๑ ก.พ. ๖๐

-เปิดห้องปฏิบัติการข้อมูลและนวัตกรรมแห่งใหม่ที่สิงคโปร์ เพื่อให้บริการลูกค้าทั่วเอเชียแปซิฟิก ทอมสัน รอยเตอร์ ประกาศเปิดตัว Thomson Reuters Labs อย่างเป็นทางการที่ประเทศสิงคโปร์ โดยห้องปฏิบัติการแห่งนี้จะทำหน้าที่ประสานงานกับรัฐบาล ลูกค้า

แถลงการณ์กรีนพีซกรณีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตัดสินใจเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระ พลังงาน—๒๑ ก.พ. ๖๐

จากการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ตัดสินใจเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Airborne Wireless Network ประกาศแต่งตั้งซีอีโอคนใหม่ ไอที—๑๗ ก.พ. ๖๐

-ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในด้านปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การประสานงานและการบริหารจัดการ จะนำพาบริษัทสู่ก้าวใหม่ของการเติบโต Airborne Wireless Network (OTCQB: ABWN) ประกาศแต่งตั้งนายไมเคิล (ไมค์) เจ. วอร์เรน

ภาพข่าว: โรงแรมเคป นิทรา หัวหิน รับรางวัล 2016 Booking.com Award ไลฟ์สไตล์—๑๔ ก.พ. ๖๐

มร.คริสเตียน โรซี่ (ขวา) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เคป นิทรา หัวหิน และนางสาวลภัสรดา เกิดสุข (ซ้าย) ผู้ประสานงานฝ่ายขายโรงแรมเคป นิทรา ได้รับรางวัล 2016 Booking.com Award ซึ่งโรงแรมเคป นิทรา ได้คะแนน 9.1 จากคะแนนเต็ม 10 จากการโหวตในรอบปี 2559

ภาพข่าว: UNHCR แต่งตั้ง ปู ไปรยา เป็นทูตสันถวไมตรีคนแรกของประเทศไทย บันเทิง—๓ ก.พ. ๖๐

จากซ้าย: คุณลูซี่ ไรเวน- มาเรต เลขานุการโท (การเมืองและเศรษฐกิจ) สถานทูตออสเตรเลีย, คุณวิชชุลี โชติเบญจกุล นักการทูตชำนาญการ กระทรวงการต่างประเทศ, คุณลุค สตีเวน ผู้ประสานงานองค์กรสหประชาชาติ, คุณปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรี UNHCR (ประจำประเทศไทย)