Saturday July 26, 2014 00:07

ประสบอุทกภัย Press Releases

มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ทั่วไป—23 Jul 14

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จัดงานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ได้พระราชทานพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปีบัญชี 2554 ทั่วไป—14 Jul 14

กรุงเทพฯ--14 ก.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบการชดเชยรายได้ดอกเบี้ยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปีบัญชี 2554 ตามที่กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. เสนอ และให้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการที่เคยได้รับความช่วยเหลือไปแล้วก่อนดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2554 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรกลุ่มสถาบันที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มเมื่อปี 2554 โดยจะยกเว้นการคิดดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าเกษตรกรรายย่อยของ ธ.ก.ส. ที่ประสบภัย โดยรัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส. ในกรณีลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เป็นเกษตรกรรายย่อยในอัตรา MRR - 3 ต่อปี (ประมาณร้อยละ 4 ต่อปี) คิดเป็นวงเงินจำนวน 6,239.82 ล้านบาท และในกรณีลูกค้ากลุ่มสถาบันในอัตรา MRR – 3 ต่อปี เท่ากัน คิดเป็นวงเงินจำนวน 158.48 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นวงเงินรวมจำนวน 6,398.30 ล้านบาท

นายรังสรรค์ฯ สรุปว่า มาตรการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนกว่า 250,000 ราย และเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสถาบันอีกไม่น้อยกว่า 100 แห่ง เป็นการแบ่งเบาภาระด้านการเงินของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนในครัวเรือนมากขึ้นในช่วงเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกที่กำลังมาถึง

รัฐมนตรีมหาดไทยโบลิเวียส่งหนังสือขอบคุณ เคอรุ่ย ปิโตรเลียม สำหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทก พลังงาน—30 Jun 14

เมื่อเร็วๆนี้ ออสการ์ คาเบรรา โคคา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของโบลิเวีย ได้ส่งหนังสือขอบคุณบริษัท เคอรุ่ย ปิโตรเลียม (Kerui Petroleum) เพื่อแสดงความรู้สึกซาบซึ้งต่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่เคอรุ่ยได้มอบให้กับพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม นับ

ภาพข่าว: พีแอนด์จี จับมือฮาบิแทต และเอกภาพโฮมมาร์ท สร้างบ้านใหม่ สร้างกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—27 May 14

(แถวบน) มร. ไบรอัน แซสซอน (คนที่ 6 จากซ้าย), วรพจน์ เมทนีกรชัย ประธานกรรมการบริษัทเอกภาพ โฮมมาร์ท (คนที่ 7 จากซ้าย) และกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน (คนที่ 8 จากซ้าย) มร. ไบรอัน แซสซอน ผู้บริหารกองทุนสนับสนุนทั่วโลก บริษัท พีแอนด์จี สหรัฐอเมริกา และกรรณิการ์

ภาพข่าว: ธอส. ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ประสบอุทกภัยใน จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป—21 Apr 14

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นำทีมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาของธนาคาร ร่วมกันทำกิจกรรม CSR “สร้างสุข เสริมบุญ หนุนการศึกษา ณ อยุธยากรุงเก่า” ภายใต้แนวคิด “บวร” มุ่งพัฒนา

ภาพข่าว: ปันน้ำใจสร้างบ้านให้ผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—24 Jan 14

เมื่อเร็วๆนี้ นายฐิติเทพ เจียกเจิม (คนกลาง) ผู้บริหารโรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ มอบบ้านหลังใหม่ทดแทนบ้านหลังเดิมที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางวาสินี ผิวผ่อง (ที่ 5 จากขวา) นายกเหล่ากาชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพข่าว: บิ๊กซี ตรัง อยู่เคียงข้างชุมชน พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—18 Dec 13

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง จากบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และมูลนิธิบิ๊กซีโดยนายโยธิน ทวีกุลวัฒน์ รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์

ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ 5 จังหวัด พร้อมบูรณาการ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—08 Dec 13

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ 12 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลาพัทลุง ตรัง และนราธิวาส ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัดดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

ภาพข่าว: คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—22 Nov 13

บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ผู้นำตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่ในประเทศไทย โดย นางราตรี สกุลตันติเมธา กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) ร่วมกับ นายพงษ์สิทธิ์ เตชะทยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (ที่ 2 จากขวา) และนางสาวนฤมล วรสุนทรารมณ์

ภาพข่าว: ไทคอน และ ทีพาร์ค ร่วมบริจาคถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—08 Nov 13

เมื่อเร็วนี้ๆ พนักงานจากบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด ลงพื้นที่ บริจาคถุงยังชีพจำนวนกว่า 400 ถุง ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอบ้านสร้าง

ภาพข่าว: VGI ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั่วไป—05 Nov 13

ม.ล.เกรียงไกร หัสดินทร รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย พร้อมกลุ่มพนักงานจิตอาสาของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI จัด ‘โครงการร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม’ โดยมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพข่าว: เครือเบทาโกรนำผลิตภัณฑ์ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรี ทั่วไป—05 Nov 13

เครือเบทาโกร โดย สมาชิกชมรมเครือข่ายจิตอาสา นำผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ ทั้งเนื้อไก่ ไข่ไก่ และไส้กรอก มาประกอบอาหารกล่อง เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบ้านสร้าง และ อำเภอประจันตคาม ณ จุดตั้งโรงทาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ครอบครัวข่าว3 ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน ลงพื้นที่ตั้งศูนย์การแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัย บันเทิง—30 Oct 13

ครอบครัวข่าว 3 ร่วมกับ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมการทหารช่าง กองทัพบก หน่วยงานภาคเอกชน และพร้อมทีมพิธีกรจากรายการ แจ๋ว ประสานความร่วมมือผนึกกำลังจัดตั้งศูนย์การแพทย์เคลื่อนที่รักษาพยาบาลผู้ประสบอุทกภัย

ภาพข่าว: กรมสรรพากรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน จ.ฉะเชิงเทรา ทั่วไป—30 Oct 13

นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากรเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทราที่ประสบอุทกภัยโดยให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่พร้อมมอบถุงยังชีพ

ภาพข่าว: พฤกษาอาสา ร่วมใจ ต้านภัยน้ำท่วม ที่ จ.อยุธยา และ จ.ฉะเชิงเทรา ทั่วไป—30 Oct 13

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “พฤกษาอาสา ร่วมใจ ต้านภัยน้ำท่วม” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัด มาร่วมกิจกรรม พร้อมกับพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ

ภาพข่าว: tk ระดมช่วยเหลือน้ำท่วม ทั่วไป—30 Oct 13

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ระดมพนักงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกว่า 10 จังหวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ TK ให้ความช่วยเหลือทุกครั้งที่มีภัยธรรมชาติ ทั้งนี้ TK

ภาพข่าว: การบินไทยมอบสุขาลอยน้ำและถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยที่บางคล้า ทั่วไป—30 Oct 13

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นำคณะพนักงานจิตอาสาการบินไทย.ในโครงการ “รักคุณเท่าฟ้า จิตอาสาช่วยภัยน้ำท่วม” มอบสุขาลอยน้ำ จำนวน 2 หลัง และถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—29 Oct 13

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ร่วมกับชมรมจิตอาสาซีพี ออลล์ และพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในจังหวัดอ่างทองและใกล้เคียง มอบน้ำดื่มจำนวน 12,000 ขวด แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

ภาพข่าว: น้ำดื่มใหม่ เจริญปุระ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—29 Oct 13

น้ำดื่มใหม่ เจริญปุระ กับ ชมรมจิตอาสาเพื่อนพ้องน้องพี่ ICC และอาสาสมัคร ได้นำสิ่งของอาหารแห้งและน้ำดื่มใหม่ เจริญปุระ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน ต.วัดตะกู อ.บางบาล จังหวัด อยุธยา ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยมีผู้ประสบภัยในพื้นที่นี้ถึง 700

ภาพข่าว: แม็คโคร เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริจาคถุงยังชีพแก่สถานีตำรวจภูธรเสม็ด อ.เมือง ทั่วไป—28 Oct 13

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ศูนย์ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจร ในระบบสมาชิก นำโดย แม็คโคร สาขาชลบุรี นางน้ำเพชร คงดำ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายเช็คเอ้าท์ นายอาคม คล่องใจ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาลูกค้า และนายพงษ์สิทธิ์ เที่ยงปาน (ขวาสุด)

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางคล้า ทั่วไป—25 Oct 13

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชมรมจิตอาสาซีพี ออลล์ มอบน้ำดื่มจำนวน 12,000 ขวด แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ อำเภอบางคล้า โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย (ที่ 4 จากซ้ายยืนด้านหน้า) ผู้ว่าราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบ

ศูนย์เสมาร่วมใจฯ เปิดรับสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—24 Oct 13

ศูนย์เสมาร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งลดภาระของผู้ปกครองของนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ภาพข่าว: เครือเบทาโกรมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดลพบุรี ทั่วไป—22 Oct 13

เครือเบทาโกร โดย บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก และไข่ไก่สด พร้อมด้วยน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ครอบครัวข่าว3 จับมือ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงฯกองบัญชาการกองทัพไทย บันเทิง—22 Oct 13

ครอบครัวข่าว 3 ร่วมกับ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยคณะศิษย์เก่าหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ทุกรุ่น พร้อมด้วย กองพันทหารช่างที่ 11 กรมการทหารช่าง และ กองทัพบก

พม.ซ่อมแซมบ้านพร้อมทั้งมอบรถเข็นให้คนพิการ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรี ทั่วไป—21 Oct 13

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๕๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมซ่อมแซมบ้านและมอบรถสามล้อโยก รถเข็น

ภาพข่าว: มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฟื้นฟูหลังน้ำลด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ทั่วไป—21 Oct 13

เมื่อเร็วๆ นี้ นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย นางชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ และ นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด ประกอบ ข้าวสาร

นายกฯ สั่งทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมทุกรูปแบบ ทั่วไป—17 Oct 13

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยมีข้อสั่งการเชิงนโยบายให้แบ่งมอบภารกิจการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมทุกด้าน พร้อมแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจน

นายกฯ สั่งการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเต็มกำลัง ย้ำไม่มีข้อจำกัดในการดูแลประชาชน ทั่วไป—21 Oct 13

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัย 46 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 24 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 22 จังหวัด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใย ผู้ประสบอุทกภัย

นายกฯ สั่งกำชับแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงาน กำหนดหน่วยรับผิดชอบหลัก พร้อมจัดโซนนิ่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทก ทั่วไป—21 Oct 13

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัย 46 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 24 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 22 จังหวัด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย

นายกฯ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิด ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมและทั่วถึง ทั่วไป—21 Oct 13

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัย 47 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 25 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 22 จังหวัด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย