ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๒:๑๒ น.

ประสบอุทกภัย ข่าวประชาสัมพันธ์ “ประสบอุทกภัย”

ภาพข่าว: LH Bank บริจาคเงิน 400,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย ครั้งที่ 2 เพื่อนำไปฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๖๐

นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) เป็นผู้แทนธนาคาร มอบเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าธนาคาร ในโครงการ "ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" ให้แก่ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 2 เป็นเงินจำนวน

ชุมนุมสหกรณ์โคนมระดมเงินบริจาคซื้อ #ฟางอัดก้อน ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคใต้ ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๖๐

กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทยประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารหยาบไว้สำหรับเลี้ยงโคนมเป็นจำนวนมาก

ทางชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด (The Dairy Co-Operatives Federation of Thailand Limited) จึงได้ร่วมกับทางองค์กรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ ซึ่งพร้อมใจกันร่วมบริจาคเงิน ในการจัดซื้ออาหารหยาบประเภทฟางอัดก้อน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ยอดเงินบริจาคของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น485,500 บาท โดยเป็นเงินบริจาคจากสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 428,500บาทและเงินบริจาคของสหกรณ์โคนมอีก จำนวน 57,000 บาท

จากยอดเงินบริจาคดังกล่าว จะทำให้ได้ฟางอัดก้อนเป็นจำนวน 8,570 ก้อน สำหรับนำไปส่งมอบให้กับสหกรณ์ ทั้ง 4 สหกรณ์ ได้แก่ 1.สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด2.สหกรณ์โคนมชุมพร จำกัด 3.สหกรณ์โคนมบางสะพาน จำกัดและ 4.สหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด เพื่อไปกระจายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้

ปภ. รับมอบเงินบริจาคและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดพิธีรับมอบเงินบริจาคและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย และพันธมิตร ภายใต้โครงการ

ภาพข่าว: การบินไทยพร้อมสมาคมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มอบเงินบริจาคเพื่อผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๐

นายเฉลิมพล แก้วชินพร (ที่ 4 จากขวา) รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำนวน 465,221 บาท จากพนักงานในฝ่ายบริการบนเครื่องบินและสมาคมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทยฯ

ภาพข่าว: Kaidee และผู้ใช้งาน Kaidee มอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๐

นายทิวา ยอร์ค (ด้านขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/เฮดโค้ช Kaidee เข้ามอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน100,000 บาท ผ่านทางกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ให้กับนายออมสิน ชีวะพฤกษ์(ที่ 2 จากซ้าย)

ภาพข่าว: ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๐

ตัวแทนในนาม บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ให้กับสภากาชาดไทย โดยมี คุณวรุณยุพา สุวรรณกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้ รับมอบ ณ

ประมง..แจงแผนฟื้นฟูเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ 12 จังหวัด ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย หลัง ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๐

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้กรมประมงกู้เงิน จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 350 ล้านบาท เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัย 12 จังหวัดภาคใต้

ภาพข่าว: ช่อง 7 สี โดย โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค บันเทิง—๒๐ ก.พ. ๖๐

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดย นายกฤษณะ อนุชน ผู้จัดการฝ่ายข่าว (ที่4จากขวา) พร้อมนักแสดง วงศกร ปรมัตถากร และ ทิสานาฏ ศรศึก จากละคร สาปดอกสร้อย พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าว นภัสกร ไชยปรีชาวิทย์ และ ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์

ภาพข่าว: ซีกัลมอบเครื่องครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๖๐

นายอรุณ เรืองจรุงพงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวสเตนเลสสตีลและนอนสติ๊กคุณภาพแบรนด์ "ซีกัล" และ "จรวด" พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน ร่วมมอบเครื่องครัวตราซีกัลมูลค่า200,000บาท

อเมริกันสแตนดาร์ดจัดทำคู่มือจัดการสุขภัณฑ์หลังน้ำลด เพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาผู้ประสบอุทกภัยภาคใต ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๖๐

เนื่องด้วยวิกฤตการณ์อุทกภัยทางภาคใต้ของประเทศไทย ที่ก่อความเสียหายมากมายให้กับบ้านเรือนของประชาชน บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด ผู้นำด้านสุขภัณฑ์ระดับโลก จึงได้จัดทำคู่มือจัดการสุขภัณฑ์หลังน้ำลด

ภาพข่าว: โรงแรมฮิลตัน พัทยา มอบสิ่งของเพื่อผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๖๐

โรงแรมฮิลตัน พัทยา นำโดยคุณมนตรี สัตย์ธรรม และตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมมอบสิ่งของและของใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ด้วยความห่วงใยถึงสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมในภาคใต้ที่เกิดขึ้น ทางโรงแรมฯ ได้เชิญชวนเพื่อนพนักงานแสดงพลังและน้ำใจ

สถาบันการบินพลเรือน ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๖๐

จากเหตุการณ์อุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ สถาบันการบินพลเรือน ขอร่วมส่งกำลังใจและแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมกันบริจาค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยผ่านโครงการ

ภาพข่าว: ไอแบงก์ ร่วมแข่งขันฟุตบอล VIP การกุศลหารายได้ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ หุ้น—๑๗ ก.พ. ๖๐

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เข้าร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล VIP การกุศลเพื่อหารายได้ตามโครงการ "ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้" จัดโดยมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ภายในงานมี นายสามารถ มะลูลีม

ภาพข่าว: OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๖๐

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ คุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมมอบเงินจำนวน 100,000 บาทให้แก่ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรม

ตราเสือ ผนึกเอสซีจี ซีแพค และคอตโต้ จัดคาราวาน รวมพลังซ่อมบ้านสร้างสุข บ้าน/คอนโด—๑๖ ก.พ. ๖๐

ตราเสือ สนับสนุนกิจกรรมบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดยร่วมกับเอสซีจี ซีแพค และคอตโต้ จัดคาราวาน "รวมพลังซ่อมบ้านสร้างสุข" นำทีมผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และสงขลา

ภาพข่าว: โครงการ โออิชิ ให้ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๖๐

มารุต บูรณะเศรษฐกุล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และ มนต์ฤดี อัครราช (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบโครงการ "โออิชิ ให้" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวน

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมรับมอบสิ่งของบริจาคบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๖๐

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จากโครงการ "ธารน้ำใจ – ไล่น้ำตา"

ภาพข่าว: บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ร่วมกับกองทัพอากาศช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๖๐

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มร. นีลส์ เฮแลนเดอร์ กรรมการผู้จัดการแพนดอร่าประเทศไทยและรองประธานอาวุโสสายงานผลิต บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย สัญชาติเดนมาร์ก ภายใต้แบรนด์ "แพนดอร่า"

CAT ส่งต่อน้ำใจ มอบถุงยังชีพช่วยชาวใต้ ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๖๐

พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำคณะผู้บริหารและพนักงานจากส่วนกลางร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดยส่งมอบถุงน้ำใจ CAT ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ

ไทยประกันชีวิต รวมพลังฝ่ายขายจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๖๐

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดคาราวานฝ่ายขายจิตอาสา มอบความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ พร้อมให้กำลังใจผู้ได้รับความเดือดร้อน ด้วยความ "เข้าใจ จริงใจ