ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๑๙ น.

ประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

ภาพข่าว: RML ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านฉลุย!! ยกมือสนับสนุนลงทุนในสินทรัพย์ เคพีเอ็น แลนด์ เริ่มรับรู้รายได้ปี 65 บ้าน/คอนโด—๑๒ ต.ค. ๖๑

คุณลี เช เต็ก ไลโอเนล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณเอเดรียน ลี (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บมจ.ไรมอน แลนด์ (RML) ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ

ก.ล.ต. ออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเอง ตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ หุ้น—๑๐ ส.ค. ๖๑

กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติ สอดรับกับแนวทางของกระทรวงพาณิชย์

ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องการใช้สิทธิในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการของบริษัทไม่ยินยอมจัดการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ แนวปฏิบัตินี้จะสร้างความชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจดทะเบียนกรณีการจัดประชุมโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมตามมาตรา 100 ที่เผยแพร่เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2561

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเองนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นที่ต้องการใช้สิทธิตามมาตรา 100 ในด้านต่าง ๆ อาทิ

(1) การเผยแพร่ข้อมูลในวงกว้าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิสามารถเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

(2) การกำหนด record date จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนด record date เองได้ โดยต้องแจ้ง

BM ลั่นมั่นใจผู้ถือหุ้นอนุมัติออกวอแรนต์ เล็งประชุมผู้ถือหุ้น 2 ส.ค.นี้ หุ้น—๑ ส.ค. ๖๑

"บางกอกชีทเม็ททัล" มั่นใจผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกวอแรนต์ครั้งที่ 1(BM-W1) ไม่เกิน 110 ล้านหน่วย เล็งประชุมผู้ถือหุ้น 2 ส.ค. นี้ ลุยระดมทุนสร้างโรงงานหนุนอนาคตแกร่ง ย้ำรายได้ปี 61 โต 10-20% นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท

MACO ผ่านฉลุย!! ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติซื้อ VGM หุ้น—๑๙ ก.ค. ๖๑

บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2061 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. (VGM) สัดส่วน 75% จาก VGI คิดเป็นมูลค่าการซื้อขาย 360 ล้านบาท ปัจจุบัน VGM

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น BWG ไฟเขียวจ่ายปันผลหุ้นละ 0.029 บาท หุ้น—๔ พ.ค. ๖๑

คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561

BM บอร์ดไฟเขียวลุยออกวอแรนต์ เล็งประชุมผู้ถือหุ้น 2 ส.ค.พร้อมRecord Date 9 ส.ค. หุ้น—๒๕ มิ.ย. ๖๑

"บางกอกชีทเม็ททัล" ลั่นบอร์ดไฟเขียว เดินหน้าออกวอแรนต์ครั้งที่1(BM-W1) ไม่เกิน 110ล้านหน่วยพร้อมลุยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 275ล้านบาท เพื่อรองรับการออกวอแรนต์เล็งประชุมผู้ถือหุ้น 2 ส.ค. นี้ นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท

ภาพข่าว: ล็อกซเล่ย์ประชุมผู้ถือหุ้น หุ้น—๒ พ.ค. ๖๑

ธงชัย ล่ำซำ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ล็อกซเล่ย์ (ยืนแถวหลังที่ 7 จากขวา) เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมี คณะกรรมการบริษัท อาทิ สืบตระกูล สุนทรธรรม สุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ ดร.สมภพ เจริญกุล สุรช ล่ำซำ และ เฉลิมโชค ล่ำซำ เข้าร่วมประชุม

ภาพข่าว: อายิโนะโมะโต๊ะ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๖๑

เมื่อเร็วๆ นี้ มร.คะโอะรุ คุระชิมะ (ที่ 5 จากซ้าย, แถวแรก) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมี มร.เอะสึฮิโระ ทาคะโตะ

ปาล์มคอมเพล็กซ์ คาดผลิตเต็ม 100% มิ.ย.นี้ พลังงาน—๑๔ พ.ค. ๖๑

'พีทีจี เอ็นเนอยี' เดินเครื่องผลิตน้ำมัน B100 และ Olein ในโครงการผลิตปาล์มคอมเพล็กซ์แห่งแรกของเมืองไทยแล้ว คาดเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต 100% ภายในมิถุนายนนี้ตามแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภาพข่าว: ถิรไทย ประชุมผู้ถือหุ้น หุ้น—๒๒ พ.ค. ๖๑

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมด้านพลังงานรายใหญ่ของประเทศ ร่วมเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

ภาพข่าว: มิตรสิบ ลิสซิ่ง จัดประชุมผู้ถือหุ้น หุ้น—๘ พ.ค. ๖๑

นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ซ้าย)พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ภาพข่าว: CHG จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล 0.012 หุ้น—๘ พ.ค. ๖๑

ประชุมผู้ถือหุ้น:นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์(ที่5จากขวา)ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561พร้อมด้วยนายแพทย์กำพลพลัสสินทร์ (กลาง)กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการ บริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ CHG

ภาพข่าว: PJW มั่นใจรายได้ปี 61 โตเกิน 8% หุ้น—๔ พ.ค. ๖๑

ดร.ดำริ สุโขธนัง ประธานกรรมการ บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW) พร้อมด้วย คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทุกวาระ

ภาพข่าว: TMILL ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หุ้น—๔ พ.ค. ๖๑

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ (ซ้าย) รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 พร้อมเผยแผนการดำเนินงานในปี 2561

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น AKP ไฟเขียวจ่ายปันผลหุ้นละ 0.07 บาท หุ้น—๔ พ.ค. ๖๑

คุณอุทัย จันทิมา (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP, คุณวันชัย เหลืองวิริยะ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ภาพข่าว: ถิรไทย ประชุมผู้ถือหุ้น หุ้น—๒ พ.ค. ๖๑

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมด้านพลังงานรายใหญ่ของประเทศ ร่วมเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

ภาพข่าว: FER ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทและชื่อหลักทรัพย์เป็น หุ้น—๓๐ เม.ย. ๖๑

นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ (ที่3 จากขวา) นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่2 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายชนินทร์ เกียรติทวีพงษ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่2 จากขวา) บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) หรือ FER

ภาพข่าว: TSI Insurance จัดประชุมผู้ถือหุ้น หุ้น—๓๐ เม.ย. ๖๑

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยมีนายเวชช วิศวโยธิน (กลาง) ประธานกรรมการ นายแพทย์บุณยรักษ์ วิสุทธิผล (ซ้าย ) รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล (ที่ 2 จากขวา)

ภาพข่าว: CCP จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หุ้น—๓๐ เม.ย. ๖๑

นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการ (กลาง) นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (CCP) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ภาพข่าว: SINGER ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 61 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5 หุ้น—๒๗ เม.ย. ๖๑

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER พร้อมด้วยนายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัทฯ

PJW ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านฉลุย เปิดแผนปีนี้ลุ้นนิวโมเดลชิ้นส่วนยานยนต์ หนุนรายได้เติบโตมากกว่า หุ้น—๒๗ เม.ย. ๖๑

PJW ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทุกวาระ เดินหน้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ชิ้นส่วนยานยนต์หนุนรายได้ปีนี้เติบโตเกิน 8% ประเมินตลาดบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นแนวโน้มฟื้นตัว มั่นใจบริหารต้นทุนคงที่ดันกำไรขั้นต้นดีกว่าปีก่อน

ภาพข่าว: ICHI จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวทุกวาระ หุ้น—๒๖ เม.ย. ๖๑

นายตัน ภาสกรนที (ที่ 5 จากขวา ) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI พร้อมด้วย นางอิง ภาสกรนที (ที่4 จากขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ

ภาพข่าว: MONO ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 หุ้น—๒๖ เม.ย. ๖๑

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ และ คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด พร้อมด้วย คุณซังโดลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ "MONO" จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

ภาพข่าว: GBX จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 หุ้น—๒๓ เม.ย. ๖๑

นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ (กลาง) ประธานกรรมการ ,นายธราภุช คูหาเปรมกิจ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือGBX จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 โดยผู้ถือหุ้นรับทราบทิศทางธุรกิจ

Gossip News: EA อินเทรนด์ หุ้น—๒๐ เม.ย. ๖๑

ถ้าพูดถึงความสุดล้ำนำสมัยต้องยกนิ้วให้ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA เลยละออเจ้า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เม.ย.2561 ที่จะมาถึง เค้าอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นผ่านระบบ IR Plus AGM ซึ่งเป็น แอปพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อติดตามการประชุมด้วยตัวเอง

ข่าวซุบซิบ: บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส หรือ FSMART พร้อมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี หุ้น—๑๙ เม.ย. ๖๑

ไปชุ่มฉ่ำกับงานสงกรานต์ที่เชียงใหม่มาก็เริ่มต้นการทำงานในปีใหม่ไทยด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สำหรับ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส หรือ FSMART ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 โดยผู้บริหารสั่งพนักงานเตรียมความพร้อมต้อนรับอย่างเต็มที่

Gossip News: MATCH พร้อมเปิดใจ 25เม.ย.นี้ หุ้น—๑๗ เม.ย. ๖๑

ปุกาด ปุกาด !! แฟนคลับ บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น (MATCH) ได้ยินแล้วเปลี่ยน .. 25 เมษายนนี้ เตรียมพบกับทีมผู้บริหารอย่างพร้อมเพียง ได้ในงานประชุมผู้ถือหุ้น งานนี้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ท่านใดอยากพูดคุยแบบใกล้ชิดกับผู้บริหาร เพื่อสอบถามความคืบหน้า

ภาพข่าว: ซีลิค (SELIC) จัดประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติปันผล 0.027 บ./หุ้น หุ้น—๑๗ เม.ย. ๖๑

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ (ลำดับที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการประชุมทุกวาระ