ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๐:๐๐ น.

ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม”

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ได้รับ ISO 22301 รับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับสากล พลังงาน—๒๗ ม.ค. ๕๙

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (ที่ 4 จากซ้าย) รับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301: 2012 จากนายบุคลากร

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัล Corporate Governance Asia Recognition Award - THE BEST OF ASIA พลังงาน—๒๖ ม.ค. ๕๙

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัลCorporate Governance Asia Recognition Award - THE BEST OF ASIA จากนาย Aldrin

ภาพข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมแหล่งสิริกิติ์ แหล่งน้ำมันบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ พลังงาน—๒๕ ม.ค. ๕๙

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมแหล่งสิริกิติ์ แหล่งน้ำมันบนบกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

ปตท.สผ. ส่งมอบอาคารและหุ่นจำลองรูปแบบสันนิษฐานพระราชวังหลวงฯ แก่กรมศิลปากร ทั่วไป—๔ ม.ค. ๕๙

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ส่งมอบอาคารสื่อการเรียนรู้พร้อมหุ่นจำลองรูปแบบสันนิษฐานพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาให้กับกรมศิลปากร โดยมี

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับ 3 รางวัลจาก The Asset นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย หุ้น—๓๐ ธ.ค. ๕๘

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนางประณต ติราศัย (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัล The Asset Platinum Corporate Award รางวัล Best Initiative in Innovation Award

ภาพข่าว: ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนเพื่อซ่อมบำรุงเรือใบทรงสร้าง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๕๘

นายพงศธร ทวีสิน (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบเงินจำนวน 500,000 บาท แก่พลเรือโท ธานี ผุดผาด (ขวา) เลขาธิการสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพข่าว: กองเรือเอสซีรับรางวัล Maritime Safety Achievement Award ทำงาน 5 ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๕๘

กลุ่มบริษัทเอส ซี โดย นายดุษฎี จันทรมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานออฟชอร์(ซ้าย) รับรางวัล Operation Support Group " Maritime Safety Achievement Award จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ

ปตท.สผ. จัดพิธีเปิดและส่งมอบอาคารและสื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา 24 ธ.ค.58 ทั่วไป—๑๗ ธ.ค. ๕๘

ตามที่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับกรมศิลปากรจัดทำโครงการความร่วมมือการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์มรดกไทย มรดกโลก โดยหนึ่งในพื้นที่ของโครงการคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ขณะนี้ โครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จและมีกำหนด

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับ 2 รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ จาก The ASEAN Capital Market พลังงาน—๑๗ ธ.ค. ๕๘

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนางประณต ติราศัย (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท เข้ารับรางวัล 1 ใน 3 บริษัทจดทะเบียนของไทย (Top 3 Domestic PLCs) และรางวัล 1 ใน 50

ปตท.สผ. ปรับลดเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงานปี 2559 ขณะที่เป้าปริมาณขายไม่ต่ำกว่าเดิม พลังงาน—๑๖ ธ.ค. ๕๘

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กำหนดงบลงทุน 2,090 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สรอ.) โดยมีค่าใช้จ่ายดำเนินการประมาณ 1,353 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สรอ.) ในปี 2559 ซึ่งเป็นการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2558

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ติดอันดับ CDP Climate A List เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๘

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับการประกาศให้อยู่ใน Climate A List จากองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ Carbon Disclosure Project (CDP) ซึ่ง ปตท.สผ.

ภาพข่าว: ปตท.สผ. พาผู้ใช้รถเข็นท่องธรรมชาติสวนศรีนครเขื่อนขันธ์บนเส้นทางอารยสถาปัตย์ ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๕๘

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำโดยนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (แถวหลัง ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดกิจกรรม "หมุนล้อ...ท่องป่ากลางเมือง"

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้น—๒ ธ.ค. ๕๘

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards)

ภาพข่าว: ปตท. นำสมาชิกสมาคมก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ไทย เยี่ยมชมการดำเนินงาน พลังงาน—๒๗ พ.ย. ๕๘

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ผกฐ. ในฐานะนายกสมาคมก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ไทย (สกยท.) นำสมาชิกกว่า 50 ท่าน เยี่ยมชมดูงาน ได้แก่ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) และ สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. ที่ อ.ลานกระบือ

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรก จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้น—๒๕ พ.ย. ๕๘

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดเกิน 1 แสนล้านบาท

ปตท.สผ. รับมอบ 4 รางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2558 ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๕๘

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำโดย ดร.ปรัชญา ภิญญาวัธน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ รับมอบ 4 รางวัลจากการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 จากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ที่ 4 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรี ณ

ปตท.สผ. จัดงาน หมุนล้อ...ท่องป่ากลางเมือง Friendly Design Trip ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๕๘

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ร่วมกับกรมป่าไม้และมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จัดกิจกรรม "หมุนล้อ...ท่องป่ากลางเมือง Friendly Design Trip" ให้กับผู้ใช้รถเข็นจากมูลนิธิคนพิการไทยและโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ทีมวิศวกร ปตท.สผ. ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2558 พลังงาน—๑๖ พ.ย. ๕๘

นายกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ รักษาการตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมหลุมเจาะ ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับมอบรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2558

ปตท.สผ. จับมือ เมอร์เมด มาริไทม์ ผลักดันยานยนต์ AUV สู่ระดับปฏิบัติการ ยานยนต์—๑๒ พ.ย. ๕๘

นายพงศธร ทวีสิน (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ(ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ Thailand Sustainability Investment พลังงาน—๕ พ.ย. ๕๘

นายพงศธร ทวีสิน (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Thailand Sustainability Investment 2015 จากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (ซ้าย)

ทริสเรทติ้งเชื่อว่าอันดับเครดิตของ ปตท.สผ. ไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดทุนจำนวน 986 หุ้น—๒๘ ต.ค. ๕๘

ทริสเรทติ้งมีความเห็นว่าอันดับเครดิตของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดทุนจำนวน 986 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2558

ภาพข่าว: ปตท.สผ. COOEC และ MOGE ฉลองความสำเร็จปล่อยแท่น WP4 เพื่อติดตั้งที่โครงการซอติก้า พลังงาน—๒๐ ต.ค. ๕๘

นายไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานโครงการผลิต รักษาการในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นาย Han Htoon (ขวา) Director of Material Planning ของ

ภาพข่าว: ชมรมดำน้ำ ปตท.สผ. จัดกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ทะเลชุมพร ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๘

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยชมรมดำน้ำ ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 และบริษัท ชาวเกาะ ไดฟ์วิ่ง จำกัด จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลชุมพร

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับมอบใบประกาศเกียรติคุณลดก๊าซเรือนกระจก จาก อบก. พลังงาน—๑๒ ต.ค. ๕๘

นายกิตินันท์ แม้นเลขา (กลาง) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคารและบริการธุรกิจ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ เป็นผู้แทนบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ขวา)

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับ 2 รางวัล สถานประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย พลังงาน—๒ ต.ค. ๕๘

นายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง (ประเทศไทย) (ขวา)พร้อมด้วย นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) (ซ้าย) เป็นตัวแทน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ

ภาพข่าว: ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนแก่สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๕๘

นายไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานโครงการผลิต รักษาการในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (ที่ 3 จากซ้าย) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,350,000

ภาพข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติโครงการบงกชของ พลังงาน—๒๘ ก.ย. ๕๘

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะข้าราชการ ระดับสูงกระทรวงพลังงานเข้าเยี่ยมชมแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติโครงการบงกชอย่างเป็นทางการ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

ภาพข่าว: รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจศักยภาพแหล่งผลิตปิโตรเลียม โครงการบงกชเหนือ พลังงาน—๑๗ ก.ย. ๕๘

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจและติดตามการดำเนินงานของแหล่งผลิตปิโตรเลียม โครงการบงกชเหนือ ในทะเลอ่าวไทย พื้นที่แปลงสำรวจที่ B15,B16,B17 ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัล โครงการ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 5 ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๘

พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ เทวินทร์ วงศ์วานิช บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในโครงการ "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน" ปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด 60 พรรษา เจ้าฟ้าสิรินธร

ปตท.สผ. ภูมิใจติดอันดับดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ พลังงาน—๑๐ ก.ย. ๕๘

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ในกลุ่มน้ำมันและก๊าซต่อเนื่องเป็นปีที่ 2