ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๔:๕๕ น.

ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม”

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๕๙

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (แถวหน้า ที่ 4 จากซ้าย)ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 89 รูป

กลุ่ม ปตท.จัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2016 มุ่งสร้างวัฒนธรรมโปร่งใสในเครือข่ายธุรกิจและสังคม พลังงาน—๑๘ ต.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--ปตท.

• เน้นสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของทุกบริษัทในเครือให้โปร่งใสระดับเดียวกัน

• ตั้งเป้าขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้า เพื่อสร้างวัฒนธรรมโปร่งใสในเครือข่ายธุรกิจ สังคมและประเทศชาติ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม PTT Group CG Day ประจำปี 2016 ภายใต้แนวคิด See Through The Future ที่มุ่งเน้นให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นองค์กรที่โปร่งใส ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนและร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำเนินงานอย่างโปร่งใสให้ขยายไปยังเครือข่ายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติโดยรวม

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และเน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับในกลุ่ม ปตท. นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่ม ปตท. ได้แสดงความสามารถและนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อบริษัท เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ "มองผ่านเลนส์สู่อนาคตของกลุ่ม ปตท. ในการต่อต้านการทุจริต" โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารจาก 6 บริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรอย่างโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งมั่นสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ

ภาพข่าว: ปตท.สผ. จัดกิจกรรม รักษ์ทะเล รักษ์ชายหาด ทั่วไป—๑๓ ต.ค. ๕๙

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นายกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย (ที่3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน นายชาญ เสมสวัสดิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) นายอำเภอสวี พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทคู่ค้า

กลุ่ม ปตท. เตรียมจัดกิจกรรม PTT Group CG Day 18 ต.ค.นี้ พลังงาน—๑๒ ต.ค. ๕๙

กลุ่ม ปตท. 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด

ภาพข่าว: ปตท.สผ. มอบท่อปิโตรเลียมปลดระวางเพื่อใช้ประโยชน์ในกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ พลังงาน—๖ ต.ค. ๕๙

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ผู้แทนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด (MOECO)

มูลนิธิธรรมดีร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการทูตความดีแ ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๙

มูลนิธิธรรมดีร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย "พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ" Gen A

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากกิจกรรมชดเชยการปล่อยคาร์บอน พลังงาน—๓ ต.ค. ๕๙

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยมีนางเกสรา ลิ้มมีโชคชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ สนับสนุนการเป็นพลเมืองต้านโกง ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๙

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่ท้องสนามหลวง

ปตท.สผ.จัดงาน KM Week 2016 ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม พลังงาน—๑๒ ก.ย. ๕๙

ดร.พิเชษฐ์ ดุรงค์เวโรจน์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และนายกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย (ขวา)

โค้งสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเยาวชนจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ กับโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๙

โค้งสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเยาวชนจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ กับโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 (Gen A) โดยมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับ สสส. บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ชวนน้องๆ เยาวชน อายุ 15

โค้งสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเยาวชนจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ กับโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปีที่ ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๙

โค้งสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเยาวชนจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ กับโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 (Gen A) โดยมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับ สสส. บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ชวนน้องๆ เยาวชน อายุ 15

ภาพข่าว: ปตท.สผ. เปิดโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 3 ตอน หลงป่า พลังงาน—๗ ก.ย. ๕๙

นายกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.พร้อมด้วยผู้บริหาร เปิดโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 3 ตอน"หลงป่า"

ภาพข่าว: ปตท.สผ.ลงนามในสัญญาเพิ่มเติมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย พลังงาน—๓๑ ส.ค. ๕๙

นายวินิตย์ หาญสมุทร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นผู้แทนบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับนายโมฮัมหมัด โจฮารี ดาสรี (ที่ 2 จากขวา)

ปตท.สผ. จัดงานแถลงข่าวเดินหน้าสานต่อโครงการดีๆ PTTEP Teenergy ปีที่ 3 ตอน พลังงาน—๓๑ ส.ค. ๕๙

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เดินหน้าสานต่อโครงการดีๆ PTTEP Teenergy ปีที่ 3 ตอน หลงป่า เพื่อขยายเครือข่ายเยาวชนหัวใจอนุรักษ์และกระตุ้นจิตสำนึกสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน

ปตท.สผ. ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 3 ตอน หลงป่า ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๕๙

ด้วย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 3 ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน รวมถึง

โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 3 ตอน หลงป่า จัดงานแถลงข่าวโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๙

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เดินหน้าสานต่อโครงการดีๆ PTTEP Teenergy ปีที่ 3 ตอน หลงป่า เพื่อขยายเครือข่ายเยาวชนหัวใจอนุรักษ์และกระตุ้นจิตสำนึกสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน

มูลนิธิธรรมดี เปิดตัวโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 (Gen A Empower Active Citizen) ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๙

มูลนิธิธรรมดีร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 (Gen A Empower Active Citizen)

เชฟรอนลงนามข้อตกลงเช่าเรือกักเก็บปิโตรเลียม เบญจมาศ 2 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในอ่าวไทย พลังงาน—๒๖ ส.ค. ๕๙

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา): นายมิโนรุ ฟูกูดะ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป, สาขากรุงเทพฯ บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด; ดร. สมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน);

โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 3 ตอน หลงป่า รับสมัครเยาวชนหัวใจอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วป ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๕๙

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่3 ตอน หลงป่า รับสมัครเยาวชนหัวใจอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายทั่วประเทศ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ได้รับรางวัล 5ส ของกลุ่ม ปตท. ประจำปี 2559 พลังงาน—๒๓ ส.ค. ๕๙

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับมอบรางวัล 5ส ระดับ L4 จากนายเทวินทร์ วงศ์วานิชย์ (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย)

กิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ พลังงาน—๑๙ ส.ค. ๕๙

ป่าเมืองไทยเหลือน้อยเต็มที งานนี้ กิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือปตท.สผ. ชวนน้อง ๆ

โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 3 ตอน หลงป่า รับสมัครเยาวชนหัวใจอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วป พลังงาน—๑๗ ส.ค. ๕๙

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 3 ตอน หลงป่า รับสมัครเยาวชนหัวใจอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง

ปตท.สผ.เยี่ยมลูกเรือประมงจากเหตุเรือไฟไหม้ ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๕๙

นายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำกระเช้าเข้าเยี่ยมลูกเรือประมงที่รับบาดเจ็บสาหัส 4 คน จากเหตุการณ์ไฟไหม้เรือรุ่งทองสมุทร

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยมจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน หุ้น—๑ ส.ค. ๕๙

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม (ที่ 2 จากขวา) อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยม สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จากนายไพบูลย์

ภาพข่าว: ปตท.สผ. คว้า 2 รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยจากกระทรวงแรงงาน ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ปตท.สผ. คว้า 2 รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยจากกระทรวงแรงงาน" มาเพื่อขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ต่อไป

ภาพข่าว: 2 นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยเยี่ยมคารวะผู้บริหาร ปตท.สผ. ก่อนไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๙

นายกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ให้การต้อนรับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย นางสาวกมลวรรณ จันทร์ยิ้ม (ซ้าย) และนายกีระติ บัวลง (ขวา)

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ร่วมมือสถาบันวิทยสิริเมธีพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี พลังงาน—๘ ก.ค. ๕๙

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (ที่ 2 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ระหว่างนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม