ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๕:๒๕ น.

ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม”

ภาพข่าว: 2 นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยเยี่ยมคารวะผู้บริหาร ปตท.สผ. ก่อนไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2016 ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๙

นายกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ให้การต้อนรับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย นางสาวกมลวรรณ จันทร์ยิ้ม (ซ้าย) และนายกีระติ บัวลง (ขวา)

มูลนิธิธรรมดี เปิดตัวโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 (Gen A Empower Active Citizen) ปลุกพลังจิตอาสาทั่วประเทศ ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๙

มูลนิธิธรรมดีร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 (Gen A Empower Active Citizen)

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ร่วมมือสถาบันวิทยสิริเมธีพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี พลังงาน—๘ ก.ค. ๕๙

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (ที่ 2 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ระหว่างนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

มูลนิธิธรรมดี เปิดตัวโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 (Gen A Empower Active ทั่วไป—๖ ก.ค. ๕๙

มูลนิธิธรรมดีร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 (Gen A Empower Active Citizen)

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ให้การต้อนรับการประปานครหลวงเยี่ยมชมงานด้านเทคโนโลยี พลังงาน—๓๐ มิ.ย. ๕๙

นายกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับนางผุสดี ขอมทอง (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับ 3 รางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia ของฮ่องกง ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๙

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี และนางเกสรา ลิ้มมีโชคชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว: นักเรียนทุนเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร ปตท.สผ. พลังงาน—๒๑ มิ.ย. ๕๙

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ นายธฤต ตั้งกิจวนิชกุล (ที่ 2 จากซ้าย) และนายกิตติพงษ์ ลิ่มชูเชื้อ

กลุ่ม ปตท. คว้ารางวัลระดับสากล Corporate Governance Asia 2016 พลังงาน—๒๑ มิ.ย. ๕๙

นิตยสารคอเปอร์เรต กอฟเวอแนนซ์ เอเชีย ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการลงทุนและธรรมาภิบาลแห่งเอเชียมอบ 15 รางวัล ประเภทบุคคลและองค์กร ให้แก่ กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) บริษัท

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัล Stevie Award จากโครงการเพื่อสังคมและชุมชนในเมียนมา พลังงาน—๑๐ มิ.ย. ๕๙

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต (ซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม เข้ารับรางวัล Bronze Stevie Award ประเภท Innovation in Community Relations ของ The Asia-Pacific Stevie Awards จากนายไมเคิล

ปตท.สผ. เสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน รองรับความผันผวนของราคาน้ำมัน หุ้น—๙ มิ.ย. ๕๙

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 บริษัทได้เสนอซื้อคืนหุ้นกู้จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (สรอ.) ของ ปตท.สผ.

ภาพข่าว: ปตท.สผ. นำคณะผู้ถือหุ้นเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ทั่วไป—๒ มิ.ย. ๕๙

นายกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย (แถวแรกที่ 6 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ให้การต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. จำนวน 100 คน

ภาพข่าว: ปตท.สผ. สนับสนุนกองทัพบกช่วยเหลือภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

นายทวี ลิ้มสุนทร (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการบนฝั่ง (ประเทศไทย) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบถังเก็บน้ำความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 150 ถัง และถุงยังชีพ จำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ พลโท สมศักดิ์

ภาพข่าว: ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. ร่วมใจบริจาคโลหิต ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืนและรักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาเรือใบไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ทั่วไป—๓ พ.ค. ๕๙

นางณัฏ โล่ห์สุวรรณ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบเงินจำนวน 3,130,000 บาท ให้แก่พล.ร.อ. ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ (ซ้าย) นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ปตท.สผ. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน IPTC ครั้งที่ 10 พลังงาน—๒๗ เม.ย. ๕๙

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และนายคณิต แสงวงค์วาณิชย์ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา ปตท.สผ.

ปตท.สผ. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ (IPTC) ครั้งที่ พลังงาน—๒๑ เม.ย. ๕๙

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับคณะกรรมการจัดการประชุม IPTC เปิดตัวการประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ (IPTC) ครั้งที่ 10 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14-16 พฤศจิกายนนี้ โดยมีนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย

ภาพข่าว: ปตท.สผ. จัดกิจกรรมส่งเสริมบริษัทคู่ค้าร่วมดำเนินธุรกิจ โดยเน้นความปลอดภัย พลังงาน—๕ เม.ย. ๕๙

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (แถวแรกที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 2016 SSHE Contractor Forum ภายใต้แนวคิด "Strong and Sustained SSHE Culture for

ภาพข่าว: ปตท.สผ. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หุ้น—๓๑ มี.ค. ๕๙

นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานกรรมการ พร้อมทั้งคณะกรรมการ และนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Asias Best CFO จากนิตยสาร the Corporate พลังงาน—๒๕ มี.ค. ๕๙

คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี (ที่ 3 จากขวา) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมแสดงความยินดีกับคุณเพ็ญจันทร์ จริเกษม อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนของ ปตท.สผ. ในงาน เพลินพลังงาน พลังงาน—๑๖ มี.ค. ๕๙

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (กลาง) รองนายกรัฐมนตรี และพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการและร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน จากพื้นที่ปฎิบัติการของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัล BG Groups Gold Hard Hat Award พลังงาน—๙ มี.ค. ๕๙

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำโดย นายพลศักดิ์ อภิวัฒนลังการ (ที่1 จากซ้าย) ผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนงานปฏิบัติการผลิต โครงการผลิตนอกชายฝั่ง (ประเทศไทย) รับมอบรางวัล BG Group's Gold Hard Hat Award จากนายอดัมส์ ปริ๊นซ์ (ที่1

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ร่วมมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนางานวิจัยเชิงลึก พลังงาน—๙ มี.ค. ๕๙

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (ที่3 จากขวา) และศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ได้รับ ISO 22301 รับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับสากล พลังงาน—๒๗ ม.ค. ๕๙

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (ที่ 4 จากซ้าย) รับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301: 2012 จากนายบุคลากร

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัล Corporate Governance Asia Recognition Award - THE BEST OF พลังงาน—๒๖ ม.ค. ๕๙

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัลCorporate Governance Asia Recognition Award - THE BEST OF ASIA จากนาย Aldrin

ภาพข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมแหล่งสิริกิติ์ แหล่งน้ำมันบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ พลังงาน—๒๕ ม.ค. ๕๙

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมแหล่งสิริกิติ์ แหล่งน้ำมันบนบกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

ปตท.สผ. ส่งมอบอาคารและหุ่นจำลองรูปแบบสันนิษฐานพระราชวังหลวงฯ แก่กรมศิลปากร ทั่วไป—๔ ม.ค. ๕๙

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ส่งมอบอาคารสื่อการเรียนรู้พร้อมหุ่นจำลองรูปแบบสันนิษฐานพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาให้กับกรมศิลปากร โดยมี

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับ 3 รางวัลจาก The Asset นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย หุ้น—๓๐ ธ.ค. ๕๘

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนางประณต ติราศัย (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัล The Asset Platinum Corporate Award รางวัล Best Initiative in Innovation Award

ภาพข่าว: ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนเพื่อซ่อมบำรุงเรือใบทรงสร้าง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๕๘

นายพงศธร ทวีสิน (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบเงินจำนวน 500,000 บาท แก่พลเรือโท ธานี ผุดผาด (ขวา) เลขาธิการสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพข่าว: กองเรือเอสซีรับรางวัล Maritime Safety Achievement Award ทำงาน 5 ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๕๘

กลุ่มบริษัทเอส ซี โดย นายดุษฎี จันทรมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานออฟชอร์(ซ้าย) รับรางวัล Operation Support Group " Maritime Safety Achievement Award จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ

ปตท.สผ. จัดพิธีเปิดและส่งมอบอาคารและสื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา 24 ธ.ค.58 ทั่วไป—๑๗ ธ.ค. ๕๘

ตามที่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับกรมศิลปากรจัดทำโครงการความร่วมมือการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์มรดกไทย มรดกโลก โดยหนึ่งในพื้นที่ของโครงการคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ขณะนี้ โครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จและมีกำหนด