ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖:๑๑ น.

ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม”

ปตท.สผ. ไฟเขียวเดินหน้าโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน ก้าวเพื่อรักษ์ ทั่วไป—๒๙ พ.ค. ๖๐

ยังคงมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประณต ติราศัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ให้การต้อนรับวิทยาลัยการทัพอากาศ เยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี ทั่วไป—๒๔ พ.ค. ๖๐

นางณัฏ โล่ห์สุวรรณ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (ที่ 5 จากซ้าย) นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พลังงาน—๑๘ พ.ค. ๖๐

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นายวิชชุ เวชชาชีวะ (ที่1 จากขวา) รองอธิบดี กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงต่างประเทศ และ นายกลิน เดวีส์

ภาพข่าว: ปตท.สผ. เดินหน้าสร้างเยาวชนนักอนุรักษ์ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๖๐

นางณัฏ โล่ห์สุวรรณ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยผู้บริหาร เปิดโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน "ก้าวเพื่อรักษ์"

เปิดรับสมัครเยาวชนภาคกลางและภาคใต้ เข้าร่วมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ภาค ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๖๐

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน ก้าวเพื่อรักษ์ ชวนเยาวชนหัวใจอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน 18 ปี)

ปตท.สผ. สานต่อโครงการ PTTEP Teenergy ปี 4 ตอน ก้าวเพื่อรักษ์ ขยายการสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้ง 4 ภาค ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๖๐

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. สานต่อโครงการ PTTEP Teenergy ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิยุวสถิรคุณ

ภาพข่าว: ปตท.สผ. จัดค่าย PTTEP Teenergy Reunion ครั้งที่ 2 รวมพลังเยาวชนหัวใจสีเขียว ทั่วไป—๘ พ.ค. ๖๐

นายศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย "PTTEP Teenergy Reunion ครั้งที่ 2" ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

ปตท.สผ. จัดโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน ก้าวเพื่อรักษ์ พลังงาน—๒ พ.ค. ๖๐

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เดินหน้าจัดโครงการPTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน ก้าวเพื่อรักษ์ พร้อมขยายกิจกรรมค่ายให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาคเพื่อปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว: เอสซี กรุ๊ป เข้ารับรางวัล CEO Contractor Award for SSHE Excellence ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๖๐

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด (SCM) โดยนายดุษฎี จันทรมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานออฟชอร์ ได้เข้ารับรางวัล CEO Contractor Award for SSHE Excellence จากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. จัดประกวดภาพถ่ายใต้น้ำ เรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูด ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ทั่วไป—๑๙ เม.ย. ๖๐

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับกองทัพเรือ ภาครัฐและเอกชนจังหวัดชุมพร เทศบาลตำบลเกาะเต่า ชมรมรักษ์เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี และคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปตท.สผ. มอบเงิน 10.5 ล้านบาท ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเรือใบ แก่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไท ทั่วไป—๑๘ เม.ย. ๖๐

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบเงินจำนวน 10,500,000 บาท ให้แก่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเรือใบไทยในการแข่งขันรายการระดับนานาชาติและระดับโลก

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัล Platinum Award ประเภท Best Community Program พลังงาน—๑๒ เม.ย. ๖๐

นายอาเฟียต จายาเนการา (กลาง) ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไปและทรัพยากรบุคคล บริษัท PTTEP Malunda Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในประเทศอินโดนีเซีย เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับรางวัล Platinum Award

ปตท.สผ. จัดประกวดภาพถ่ายใต้น้ำ เรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูด ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส ไลฟ์สไตล์—๑๒ เม.ย. ๖๐

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับกองทัพเรือ ภาครัฐและเอกชนจังหวัดชุมพร เทศบาลตำบลเกาะเต่า ชมรมรักษ์เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี และคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพข่าว: ปตท.สผ.ประชุมคู่ค้า มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย มั่นคง ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๖๐

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคู่ค้าประจำปี 2560 (SSHE Contractor Forum) ซึ่ง ปตท.สผ. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Strong and Driven

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ชวนพนักงานทำความดี ร่วมบริจาคโลหิต ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๖๐

นางณัฏ โล่ห์สุวรรณ (ที่2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต จำนวนรวม 45,000 ซีซี

ภาพข่าว: ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษา สร้างบุคลากรด้านปิโตรเลียม พลังงาน—๑๐ เม.ย. ๖๐

นายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 จำนวน 14 ทุน ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา

ภาพข่าว: ปตท.สผ. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หุ้น—๔ เม.ย. ๖๐

นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมทั้งคณะกรรมการ และนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ที่ 7 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ลงนาม MoU ร่วมกับ JOGMEC มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปิโตรเลีย พลังงาน—๓ เม.ย. ๖๐

นายคณิต แสงวงค์วาณิชย์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายมาโกโตะ อิชิกาว่า (ที่ 5 จากซ้าย) Executive Director

ภาพข่าว: ปตท.สผ. นำคณะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเยี่ยมชมสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ทั่วไป—๒๔ มี.ค. ๖๐

นางประณต ติราศัย (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับ การปฏิบัติตามนโยบาย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ให้การต้อนรับ นางวรารัตน์ อติแพทย์ (ซ้ายสุด) เลขาธิการวุฒิสภาและคณะ

ภาพข่าว: TNDT รับรางวัล CEO Contractor Award for SSHE Excellence 2016 จาก พลังงาน—๒๓ มี.ค. ๖๐

ธนรรจ์ ศตวุฒิ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDT) รับรางวัลCEO Contractor Award for SSHE Excellence 2016 จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) ซึ่งเป็นรางวัลด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย

ปตท.สผ. ดึงโททาลร่วมทุนในโครงการเมียนมาร์ MD-7 พลังงาน—๑๔ มี.ค. ๖๐

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.คัดเลือกบริษัท โททาล อีแอนด์พี เมียนมา จำกัดเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการเมียนมาร์ MD-7 โดยให้สิทธิการเข้าร่วมทุนร้อยละ 50 เพื่อร่วมกันสำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวเมาะตะมะ ประเทศเมียนมา โดย

ภาพข่าว: พนักงาน ปตท.สผ. ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ พลังงาน—๑๔ มี.ค. ๖๐

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นายฐิติ เมฆวิชัย (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และนายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม มอบเงินบริจาคจำนวน

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2016 พลังงาน—๒๗ ก.พ. ๖๐

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับรางวัลบริหารจัดการดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) จากนายอุตตม

ปตท.สผ. แจ้งความคืบหน้ากรณีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับบริษัท โรลส์-รอยซ์ ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๖๐

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่าจากการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โรลส์-รอยซ์ ได้ครบกำหนด 30 วัน

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ร่วมบริจาคสนับสนุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๖๐

นายพงศธร ทวีสิน (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบเงินบริจาค จำนวน 2 ล้านบาท ให้แก่ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (ที่ 5 จากซ้าย)

ภาพข่าว: กลุ่ม ปตท. สนับสนุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๖๐

นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ได้รับ ISO 22301 มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับสากล 2 พลังงาน—๓ ก.พ. ๖๐

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 (Business