ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๖:๑๔ น.

ปกครองส่วนท้องถิ่น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปกครองส่วนท้องถิ่น”

33 อปท.นำร่อง ชุมชนและท้องถิ่นจัดการตนเอง ชูยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วม-ใจติดชุมชน ทั่วไป—๑ ธ.ค. ๕๘

สารพัดปัญหาที่ถาโถมลงสู่ชุมชน ตำบล หมู่บ้าน โดยเฉพาะปัญหาเด็ก เยาวชน ที่ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่โดยตรงเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งรีบ

กระทรวงไอซีที ผนึก ATCI จัดงาน Thailand Local Government Summit 2015 สัมมนาวิชาการ ICT Solutions และแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไอที—๑๒ พ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--ไอเดียเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยและองค์กรภาคี ขอเชิญชวนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงาน "Thailand Local Government Summit 2015" งานสัมมนาวิชาการ ICT Solutions และแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดภายใต้แนวคิด Digital Transformation for Local Government เปิดโอกาสให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียนรู้ความก้าวหน้าและประยุกต์ใช้ ICT เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจาก Smart Province สู่ Smart Thailand ตลอดจนการนำดิจิทัลมาช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ในทุกมิติของการให้บริการประชาชน อาทิ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การจัดการภัยพิบัติ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการแพทย์ ตลอดจนการนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานของทางราชการ การบริหารจัดการด้านงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า เป็นต้น จัดในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครวันนี้ – 30 พฤศจิกายน ศกนี้ สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณธัญญา สิมมาวัตร โทร 02 661 7750 ต่อ 223, 083 004 6739

ภายในงานจะมีสัมมนาวิชาการและปาฐกถาพิเศษหลากหลายหัวข้อ อาทิ ดิจิทัลเปลี่ยนโลก ประเทศไทยจะก้าวเดินอย่างไรอย่างมีเสถียรภาพ โดย รมว.ไอซีที ดร.อุตตม สาวนายน ปาฐกถาพิเศษ: ความท้าทายใหม่ของภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ แรงผลักดันไปสู่วาระท้องถิ่นดิจิทัล โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปาฐกถาพิเศษ: กรุงเทพมหานคร

เชฟรอนผนึกขอนแก่นจัดตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาสะเต็ม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๘

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผนึกกำลังร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานการศึกษาจังหวัดขอนแก่น จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสะเต็ม ภายใต้โครงการ "Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต"

ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 3 ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบ สศค. (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และรัฐวิสาหกิจ) ว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558)

ฝึกอบรมครูผู้ดแลเด็กปฐมวัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้จัด "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะองค์รวมของเด็กปฐมวัยฝ่านกิจกรรมสันทนาการสากล Skill Plus Learning" เป็นแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหม่ จาก สหรัฐอเมริกา ของเชิญผู้ที่สนใจ

ภาพข่าว: โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยความร่วมมือ 2 จังหวัด ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๘

คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (แถวกลางที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ช.ทวี ดอลลาเซียน(CHO)รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหนึ่งในกลุ่ม KKTT ให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกับคุณบุญทรง แทนธานี

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ 12 ตำบล เข้มแข็งไร้ความรุนแรง และ 134 ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๘

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

พม.จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ๑๒ ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง และ ๑๓๔ ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๘

วันนี้ (๓๑ ส.ค.๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง

สพฉ.ร่วมกับ อปท. จัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ สุขภาพ—๒๕ ส.ค. ๕๘

สพฉ.ร่วมกับ อปท. จัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ตั้งเป้าให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆ “วิษณุ” ระบุระบบการแพทย์ฉุกเฉินจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือ 3 ฝ่าย ทั้งรัฐ เอกชนประชาชน

ภาพข่าว: สัมมนาเสริมศักยภาพ ๑ จังหวัด ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ สร้างวินัยคนในชาติ ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๘

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดสัมมนาเสริมศักยภาพ ๑ จังหวัด ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ สร้างวินัยคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เผยยอดจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม. เดือน มิ.ย.58 กว่า 8 ล้าน 7 หมื่น ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๕๘

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยนายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

อบต.เมืองลีง ไม่ทิ้งเด็กกลุ่มเสี่ยง ดึงเด็กแว๊นกลับใจ คืนความสุขให้ชุมชน ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๕๘

บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรืออบต. ที่เป็นการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็กที่สุด และมีความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง จะทำอย่างไรให้เยาวชนในท้องที่ท้องถิ่นที่ตนเองดูแลอยู่เป็นเยาวชนที่ดี

สสจ.ตรัง จับมือ สคร.12 สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการพัฒนามาตรฐาน ไลฟ์สไตล์—๑๖ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์จังหวัดตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานจังหวัดตรัง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เบิกจ่ายตรงค่ารักษาฯ เป็นเจตนารมณ์รัฐ ลดภาระสำรองจ่าย ขรก./ อปท.หากเจ็บป่วย สุขภาพ—๙ มิ.ย. ๕๘

นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาล เพื่อลดปัญหาการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยเฉพาะในโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง

เผยยอดจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม. เดือน พ.ค.58 กว่า 8 ล้าน 7 หมื่น ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยนายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

วธ.เสริมศักยภาพให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน ทั่วไป—๘ มิ.ย. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม เสริมเขี้ยวเล็บ จัดทำแผนขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ภาพข่าว: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม ทั่วไป—๘ มิ.ย. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๘

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(5 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—๕ มิ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 08.30 น. - 16.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(5 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—๔ มิ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 08.30 น. - 16.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ

เปิดตัวโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย พร้อมเสวนา เกษตรอินทรีย์ เกษตรไทย ปลอดภัยทุกคน ทั่วไป—๒๐ พ.ค. ๕๘

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดแถลงข่าว “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน” พร้อมเสวนาหัวข้อ

โครงการฝึกอบรมฯ เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ งานเสวนาหัวข้อ เกษตรอินทรีย์ เกษตรแบบไทยๆ ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๕๘

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น แถลงข่าว “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน” พร้อมเสวนาหัวข้อ

ป.ป.ช. เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ร่วมเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วไป—๖ พ.ค. ๕๘

สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ยิ่งยง นำขบวนสร้างความสุข สงกรานต์ 4 ชาติ ไลฟ์สไตล์—๒๙ เม.ย. ๕๘

อำเภอเชียงแสน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเชียงแสน อันประกอบด้วย เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เทศบาลตำบลบ้านแซว เทศบาลตำบลเวียง เทศบาลตำบลแม่เงิน เทศบาลตำบลโยนก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก และ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ภาพข่าว: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สัมมนาเสริมสร้างวินัยคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเสริมสร้างวินัยคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน เปลี่ยนขยะให้เป็นผลประโยชน์ของประชาชน ๑ จังหวัด ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ

ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) หุ้น—๘ เม.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงฐานะการคลังของภาคสาธารณะตามระบบ สศค. (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และรัฐวิสาหกิจ) ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557)

ภาพข่าว: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๕๘

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World เปิดบ้านต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งผู้ประกอบกิจการโรงงาน ชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ในโครงการ

อ.ส.พ. ร่วมจัดกิจกรรม รักแรงงาน สมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชันย์ ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๕๘

วันที่ 8-9 มีนาคม 2558 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) โดยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม “รักแรงงาน สมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชันย์”ในโครงการกระทรวงแรงงาพบประชาชน ณ

ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต องค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายเครือข ทั่วไป—๑๖ มี.ค. ๕๘

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุม เชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต องค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม

มท.สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัด ท้องถิ่น หน่วยทหารเร่ง แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๕๘

กระทรวงมหาดไทย กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยทหาร เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เน้นการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมตามแผนการแจกจ่ายน้ำที่กำหนด

ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 หวังขยายเครือข่าย ทั่วไป—๑๒ มี.ค. ๕๘

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุม เชิงปฏิบัติการคณะทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องเพอร์ริด๊อท ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์