ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐:๕๖ น.

ปกครองส่วนท้องถิ่น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ปกครองส่วนท้องถิ่น”

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2559 ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๙

นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2559 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี สับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา ประจำปี 2559 ไลฟ์สไตล์—๓ พ.ค. ๕๙

งานประเพณีสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา จัดในช่วงวันพืชมงคล ของทุกปี เป็นประเพณีที่เกิดจากการร่วมกันของ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขตอำเภอบ้านคา

ความคืบหน้าเรื่องความผิดในการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้บริหาร ทั่วไป—๒๗ เม.ย. ๕๙

ในรอบเดือนที่ผ่านมา มีคดีในเรื่องความผิดในการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้บริหาร รองผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการและสมาชิกสภาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รายงานให้คณะกรรมการ

ความคืบหน้าคดีทุจริตของผู้บริหาร รองผู้บริหารและประธานสภาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมการ ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๙

ในรอบเดือนที่ผ่านมา มีความคืบหน้าคดีทุจริตของผู้บริหาร รองผู้บริหารและประธานสภาในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความความผิด และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบว่า ได้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน

เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้นำชุมชน จ.ปราจีนบุรี ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๙

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World เปิดบ้านต้อนรับผู้นำชุมชน ข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรีในโครงการ "สร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม" ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

ภาพข่าว: แสดงทัศนะปฏิรูปองค์กรท้องถิ่น ทั่วไป—๕ เม.ย. ๕๙

คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษเรื่อง "มุมมอง : ทัศนะการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทใหม่" ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยมีนายสรณะ เทพเนาว์

ภาพข่าว: ประชุมใหญ่สมาคมพนักงานเทศบาล ทั่วไป—๕ เม.ย. ๕๙

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (คนที่6จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย และสัมมนาเรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยั่งยืน"

ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 1 ทั่วไป—๕ เม.ย. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบ สศค. (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และรัฐวิสาหกิจ) ว่าในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558)

ปภ.ติวเข้มผู้นำท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพชุมชนในการจัดการสาธารณภัย ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 650 คน เข้าร่วมประชุมฯ

นโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์ติดสปีดศักยภาพประเทศ ทั่วไป—๓ มี.ค. ๕๙

หากจะกล่าวถึงระบบการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้วระดับแถวหน้าของเอเชีย เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดอันดับ 1 ของโลก จาก The World Top 20 Education Poll

สัมมนาวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเง ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๙

นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหัวข้อเรื่อง "การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน"

ภาพข่าว: ผอ.สศค.เปิดงานสัมมนาวิชาการ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครอง ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

เปิดต้นแบบการบริหารจัดการศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสงขลา 1669 สุขภาพ—๑๖ ก.พ. ๕๙

"เปิดต้นแบบการบริหารจัดการศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสงขลา 1669 ผนึก เจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมสร้างโมเดลบูรณาการการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินภายในขั้นตอนเดียวอย่างเป็นรูปธรรม" หากเอ่ยถึงจังหวัด "สงขลา"

ปภ.ติวเข้มท้องถิ่นขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยระดับพื้นที่ ทั่วไป—๙ ก.พ. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558" ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเสริมสร้างความรู้

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย โครงการประเมินคุณธรรมฯ ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ประธานบอร์ด กปภ.ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชแนะขุดสระน้ำแก้ภัยแล้ง ยืนยันพร้อมรับโอนประปาท้องถิ่น ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๙

ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิชาการการกระจายอำนาจ เรื่องความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำ ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง

ผอ.สศค. เปิดสัมมนาวิชาการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริก หุ้น—๒๒ ม.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ "การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ณ ห้องตักสิลาบอลรูม

ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 4 ทั่วไป—๓๐ ธ.ค. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบ สศค. (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และรัฐวิสาหกิจ)ว่าในปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) ขาดดุลการคลังทั้งสิ้น

ภาพข่าว: ม.รามฯ จัดสร้างสัมพันธ์ผู้ประกอบการหอพัก ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๕๘

รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดโครงการ "สร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการหอพัก" โดยมี นายบรรจง เหลืองรัตนมาศ ผู้อำนายการเขตบางกะปิ บรรยายเรื่อง "การกำกับดูแลหอพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

กปภ. บูรณาการร่วม 3 หน่วยงาน รับมือภัยแล้งปี 59 ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๕๘

กปภ. ตอกย้ำเพิ่มความมั่นใจสู้ภัยแล้งให้กับประชาชน เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายป้องกัน ภัยแล้งครอบคลุมทุกมิติ พร้อมบูรณาการร่วมกับกรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน นายจิรชัย มูลทองโร่ย

ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๕๘

สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2559 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

33 อปท.นำร่อง ชุมชนและท้องถิ่นจัดการตนเอง ชูยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วม-ใจติดชุมชน ทั่วไป—๑ ธ.ค. ๕๘

สารพัดปัญหาที่ถาโถมลงสู่ชุมชน ตำบล หมู่บ้าน โดยเฉพาะปัญหาเด็ก เยาวชน ที่ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่โดยตรงเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งรีบ

กระทรวงไอซีที ผนึก ATCI จัดงาน Thailand Local Government Summit 2015 สัมมนาวิชาการ ICT Solutions ไอที—๑๒ พ.ย. ๕๘

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยและองค์กรภาคี ขอเชิญชวนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงาน "Thailand Local Government Summit 2015" งานสัมมนาวิชาการ ICT Solutions

เชฟรอนผนึกขอนแก่นจัดตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาสะเต็ม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๘

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผนึกกำลังร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานการศึกษาจังหวัดขอนแก่น จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสะเต็ม ภายใต้โครงการ "Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต"

ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 3 ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบ สศค. (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และรัฐวิสาหกิจ) ว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558)

ฝึกอบรมครูผู้ดแลเด็กปฐมวัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้จัด "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะองค์รวมของเด็กปฐมวัยฝ่านกิจกรรมสันทนาการสากล Skill Plus Learning" เป็นแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหม่ จาก สหรัฐอเมริกา ของเชิญผู้ที่สนใจ

ภาพข่าว: โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยความร่วมมือ 2 จังหวัด ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๘

คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (แถวกลางที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ช.ทวี ดอลลาเซียน(CHO)รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหนึ่งในกลุ่ม KKTT ให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกับคุณบุญทรง แทนธานี

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ 12 ตำบล เข้มแข็งไร้ความรุนแรง และ 134 ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๘

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

พม.จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ๑๒ ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง และ ๑๓๔ ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๘

วันนี้ (๓๑ ส.ค.๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง

สพฉ.ร่วมกับ อปท. จัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ สุขภาพ—๒๕ ส.ค. ๕๘

สพฉ.ร่วมกับ อปท. จัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ตั้งเป้าให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆ “วิษณุ” ระบุระบบการแพทย์ฉุกเฉินจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือ 3 ฝ่าย ทั้งรัฐ เอกชนประชาชน