Tuesday July 29, 2014 17:42

บำนาญลูกจ้างประจำ Press Releases

ภาพข่าว: สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือแสดงความขอบคุณ ทั่วไป—31 Aug 09

นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายอรรถพล งานดี นายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย และคณะ เข้ายื่นหนังสือแสดงความขอบคุณกระทรวงการคลังและรัฐบาล เนื่องในโอกาสที่เร่งดำเนินการให้บำนาญลูกจ้างประจำ

ภาพข่าว: ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ ข่าวเด่นคนดัง ทั่วไป—28 Aug 09

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการ ข่าวเด่นคนดัง ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 24 ในประเด็น" พรบ.งบประมาณ-บำนาญลูกจ้างประจำ " ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์ TNN 24 อาคารทิปโก้ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม

ภาพข่าว: รมช.คลังสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ทั่วไป—26 Aug 09

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ในรายการข่าวภาคเที่ยง ในประเด็น ให้บำนาญลูกจ้างประจำราชการ ทางสถานนีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง7 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ ครม. ให้บำนาญลูกจ้างประจำ หุ้น—24 Aug 09

กระทรวงการคลังยกร่างแก้ไขระเบียบบำเหน็จลูกจ้าง เตรียมเสนอ ครม. กำหนดสิทธิให้ลูกจ้างประจำได้เลือกรับบำเหน็จรายเดือนได้ และจะเร่งให้มีผลใช้กับผู้เกษียณปีนี้ นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ ครม. ให้บำนาญลูกจ้างประจำ ทั่วไป—24 Aug 09

กระทรวงการคลังยกร่างแก้ไขระเบียบบำเหน็จลูกจ้าง เตรียมเสนอ ครม. กำหนดสิทธิให้ลูกจ้างประจำได้เลือกรับบำเหน็จรายเดือนได้ และจะเร่งให้มีผลใช้กับผู้เกษียณปีนี้ นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า