ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๙:๕๔ น.

บริษัทหลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว ข่าวประชาสัมพันธ์ “บริษัทหลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว”

ภาพข่าว: APMLAO ให้ความรู้เรื่องการออกตราสารอนุพันธ์ ปฏิทินข่าว—๒๓ ม.ค. ๖๓

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (นั่งซ้ายสุด) ประธานกรรมการ บริษัท แอส เซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) จัดสัมมนา ภายใต้หัวข้อ "ทิศทาง การออกตราสารอนุพันธ์ ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ภาพข่าว: APM ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ลาว (LSX) จัดสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเพื่อการระดมทุนในตลาดทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปฏิทินข่าว—๒๙ ต.ค. ๖๒

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ลาว (LSX) จัดสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ

ภาพข่าว: มอบความช่วยเหลือ ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๖๑

บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) และบริษัท เอพีเอ็มลาวเช่าสินเชื่อ จำกัด (APMLAO Leasing) ร่วมเป็นกำลังใจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรณีเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ได้เกิดการแตกบริเวณสันเขื่อน

ภาพข่าว: เยี่ยมชมกิจการ ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๖๑

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงานบริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของกลุ่มบริษัทดาวเรือง โดยมีท่านดัง วัน ลวน (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ

ภาพข่าว: APMLAO พบ สันติภาพ สังกะสีลาว หุ้น—๖ ก.พ. ๖๑

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด พร้อมทีมงานเข้าพบท่านสังคม จันสุก ประธานสภาบริหาร บริษัท สันติภาพ สังกะสี ลาว จำกัดผู้เดียว และบริษัท ผลิตภัณฑ์สะหวันยิบซัม จำกัดผู้เดียว พร้อมท่านสอนไช สิลาเพด

ภาพข่าว: APMLAO ต้อนรับ คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัท ณ หุ้น—๑๙ ธ.ค. ๖๐

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO)(คนที่2จากซ้าย) ให้การต้อนรับรศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งคุณนารีรัตน์ จันทรมังกร ACC-Ba17 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพข่าว: ลาวสตาร์ แต่งตั้ง APMLAOเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หุ้น—๓๑ ต.ค. ๖๐

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอส เซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) (ขวา) ลงนามร่วมกับนายสุละเพชร แก้วเวียงคำ ประธานอำนวยการ บริษัท ลาวสตาร์ โคอาเชียน โฮลดิ้ง จำกัด ผู้เดียว (ซ้าย) ในการแต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด ( APMLAO)

ภาพข่าว: PCD ซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ลาว หุ้น—๑๑ ต.ค. ๖๐

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด และ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท พูสีก่อสร้างและพัฒนา มหาชน (PCD) พร้อมด้วยนายสีทอง พรหมมะจิต (ที่ 5

ภาพข่าว: แสดงความยินดี หุ้น—๒ ต.ค. ๖๐

คุณสุพล ค้าพลอยดี (ที่ 4 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็ม ลาว จำกัด (APMLAO) พร้อมทีมงานมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับบริษัท สุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ มหาชน (SVN) ในโอกาสเปิดสาขาปากซันอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสาขาที่ 5 โดยมีท่านนางประพัดสอน

ภาพข่าว: นำเสนอข้อมูล หุ้น—๑๓ ก.ค. ๖๐

นายสีทอง พรหมมะจิต(ที่ 6 จากขวา) ประธานสภาบริหาร บริษัท พูสีก่อสร้างและพัฒนา มหาชน (PCD) ร่วมกับ นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม(ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายสูนทอน สินทะประเสริฐ (ที่ 4

ภาพข่าว: APMLAO มอบใบประกาศนียบัตรให้กับหลักสูตร Smart Accountant and Auditor for Capital Market I ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๖๐

นายสุพล ค้าพลอยดี (คนที่14 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็ม ลาว จำกัด เข้าร่วมงานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่สอบผ่านจำนวน 55 คน จากการเข้าอบรมหลักสูตร "Smart Accountant and Auditor for Capital Market I หรือ SAAC

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ หุ้น—๓๑ ม.ค. ๖๐

นายสุริยา ธรรมธีระ(ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่าย บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็ม ลาว จำกัด (APMLAO) ผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางพัฒนาองค์กรธุรกิจโดยใช้หลักการทางการเงิน พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ คุณรังสี ทีปกรสุขเกษม (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท

ภาพข่าว: APMLAO เข้าพบ กาแฟสีนุก เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ปีและหารือเกี่ยวกับโอกาสในการขยายธุรกิจ ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๖๐

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม(ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด และทีมงาน เข้าพบนายสีนุก สีสมบัติ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สีนุก พัฒนา เซกอง จำกัด (กาแฟสีนุก) เพื่อสวัสดีปีใหม่ปี 2017

ภาพข่าว: APMLAO เข้าพบ PTL เพื่อสวัสดีปีใหม่ปีและหารือเกี่ยวกับโอกาสในการขยายธุรกิจ ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๐

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) พร้อมทีมงาน เข้าพบนายจันทอน สิดทิไซ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน (PTL) และทีมงาน เพื่อสวัสดีปีใหม่ปี

ภาพข่าว: สันติภาพ สังกะสีลาว จำกัดผู้เดียว แต่งตั้ง APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หุ้น—๑๙ ธ.ค. ๕๙

นายสังคม จันสุก (ที่ 4 จากซ้าย ) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารบริษัท สันติภาพ สังกะสีลาว จำกัด ผู้เดียว พร้อมด้วยนายสมภาพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการใหญ่ และทีมผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด

บริษัท สันติภาพ สังกะสีลาว จำกัด ผู้เดียว แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด APMLAO หุ้น—๑๕ ธ.ค. ๕๙

บริษัท สันติภาพ สังกะสีลาว จำกัด ผู้เดียว แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว

ภาพข่าว: UDAโรดโชว์หลวงพระบาง หุ้น—๒๕ พ.ย. ๕๙

นายนิดสะหวัน หลวงโคตรปะวงศ์เวียงคำ ผู้อำนวยการ บริษัท ร่วมพัฒนากสิกรรม ขาออก-ขาเข้า มหาชน หรือ UDA (คนที่ 5 ขวามือ) พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนแรกขวามือ) ผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายนาริน

ภาพข่าว: UDA ร่วมกับ APMLAO และ บล.ล้านช้าง มหาชน ร่วมนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน (โรดโชว์) หุ้น—๑๕ พ.ย. ๕๙

นายวิไลวัน พรมเข (ที่ 5 จากขวา) ประธานสภาบริหาร บริษัท ร่วมพัฒนากสิกรรม ขาออก-ขาเข้า มหาชน หรือ "UDA" พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธพนม (ขวาสุด) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) และนายนาริน สิละวงสิด (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ

ภาพข่าว: แขวงบ่อแก้ว หุ้น—๑๔ ก.ค. ๕๙

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) ร่วมกับท่านนางนะคอนสี มะโนทำ (ที่ 2 จากขวา) รองหัวหน้า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง (LSCO) และท่านวันคำ วรวงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว

ภาพข่าว: APMLAO ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบบัญชี ในโอกาสเยี่ยมชมสำนักงาน ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๙

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็ม ลาว จำกัด (APMLAO) พร้อมทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบบัญชี นำโดยคุณสุวิมล กฤตยาเกียณ์ บจก.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล คุณวิชัย รุจิตานนท์ บจก.เอเอ็นเอส

พูสีหลวงพระบางก่อสร้าง และ ซ่อมแซมขัวทาง แต่งตั้ง APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บ้าน/คอนโด—๖ ม.ค. ๕๙

บริษัท พูสีหลวงพระบางก่อสร้าง และ ซ่อมแซมขัวทาง จำกัด ผู้เดียว หรือ PSC แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด หรือ APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวภายในปี

ภาพข่าว: เยี่ยมชมบูธ หุ้น—๒๒ ธ.ค. ๕๘

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (กลางขวา) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) พร้อมผู้บริหารและทีมงาน มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการวิวมอลล์ เนื่องในโอกาสเปิดคอมมูนิตี้มอลล์บนเนื้อที่ 12 ไร่

ภาพข่าว: ร่วมบรรยาย หุ้น—๑ ธ.ค. ๕๘

นายสุพล ค้าพลอยดี (คนซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็ม ลาว จำกัด หรือ APMLAO เข้าร่วมงานบรรยายให้ความรู้หัวข้อ "สถาบันการเงินและตลาดการเงิน" ให้กับนักศึกษาภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ