บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับ"รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม"จากรัฐบาลไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday May 18, 2007 02:55

บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย ประธานบริษัท นายเทซสึโซ ยามาคาวา) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตในเครือธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ของกลุ่มบริษัทซันโย ได้รับ”รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี” ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๐ นี้จากทางรัฐบาลไทย

รัฐบาลไทยได้จัดตั้งรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นขึ้นเป็นเวลากว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมาแล้ว ให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศใน ๖ ประเภท ได้แก่ การบริหารความปลอดภัย การเพิ่มผลผลิต การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การบริหารงานคุณภาพ การจัดการพลังงาน และการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น และตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๖ เป็นต้นมา รัฐบาลไทยยังได้ริเริ่ม”รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม”ขึ้นอีก ๑ รางวัล เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่รักษาระดับมาตรฐานทุกด้านได้เป็นอย่างดีต่อเนื่องมา รวมถึงต้องผ่านการตรวจประเมินอย่างเข้มงวดอีกหลายขั้นตอนด้วย

ในปีนี้ นอกจาก”รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม”แล้ว บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์(ประเทศไทย)จำกัดยังได้รับ”รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น(ประเภทสาขาการจัดการพลังงาน)” อีกด้วย นับเป็นบริษัทที่ ๒ ในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลพร้อมกันในปีเดียวกันเช่นนี้

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ประธานบริษัท นายเทซสึโซ ยามาคาวาได้ขึ้นรับรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนายเทซสึโซ ยามาคาวาได้กล่าวว่า “การที่บริษัทของเราได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่เรานำนโยบายของกลุ่มบริษัทซันโยที่ว่า Think GAIA มาปรับใช้ในการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในปีพ.ศ.๒๕๓๓ รวมถึงการมุ่งพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และการบริหารจัดการองค์ความรู้ของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของเราทุกคน” นอกจากนี้ ยังกล่าวเสริมอีกว่า “การได้รับรางวัลนี้จะทำให้เรายิ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสร้างสรรประโยชน์สูงสุดเพื่อโลกและมนุษย์ของเราต่อไป และจะขอเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตต่อไปอย่างแข็งแรงอีกด้วย”

กลุ่มบริษัทซันโยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการบริหารงานในทุกด้าน เพื่อเป็นผู้นำทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง การบริการที่ครบวงจรให้แก่ผู้คนทุกคนในโลกนี้อย่างสืบเนื่องตลอดไป

ข้อมูลบริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้ง   วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2533
ที่อยู่   สวนอุตสาหกรรมโรจนะ, ตำบลคานหาม, อำเภออุทัย,
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 ประเทศไทย
ยอดขาย   ประมาณ 12,000ล้านบาท (ราว 36,000ล้านเยน)
พนักงาน   ประมาณ 1,700 คน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ทรานซิสเตอร์ และ แผงวงจรรวมขนาดใหญ่หรือไอซี
ตัวแทนผู้บริหาร   ประธานบริษัท นายเทซสึโซ ยามาคาวา
ประวัติผลงานที่ภาคภูมิใจ
พ.ศ. ๒๕๔๔   รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๔๖   รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๗   รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต
พ.ศ. ๒๕๔๘   รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๔๙   รางวัลThailand Energy Award 2006 โดยกระทรวงพลังงาน

นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลต่างๆในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานอีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ประเทศไทย
บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักปฏิรูปการบริหารงานองค์กร (Management Innovation Office)
นายพรชัย ยงวัฒนสุนทร
โทรศัพท์ 086-802-8026 / 0-3533-0116
โทรสาร 0-3533-0115
ประเทศญี่ปุ่น
Global PR Section, Global Communications Department
Corporate Communications Headquarters
SANYO Electric Co., Ltd.
Tel: +81 (0)3-6414-8615
Fax: +81 (0)3-6414-8720
E-mail: i_press.1014390@sanyo.co.jp

Latest Press Release

สกู๊ปภาพกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ดอนเมืองโทลล์เวย์ ร่วมใจกู้วิกฤตภัยแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง ที่อยู่อาศัย และสิ่งมีชีวิต เมื่อเปิดสถิติข่าวแผ่นดินไหวในประเทศไทย พบว่า ในพื้นที่ภาคเหนือนั้นเกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุด ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาด้วยเชียงราย...

ซีพีเอฟ ต่อยอดโครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ชูความร่วมมือเดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน สมุทรสาคร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ต่อยอดโครงการ “ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” สู่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ...

อมารี ภูเก็ต จัดกิจกรรม ก้าวแรกเพื่อน้อง ส่งเสริมการศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงแรมอมารี ภูเก็ต นำโดย มร. ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ – รองประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่พื้นที่ภาคใต้ (คนกลางแถวหน้า) ทีมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมต้อนรับนักเรียน และคณะอาจารย์ จากโรงเรียนบ้านบางด้ง จังหวัดพังงา ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษา...

ขอเชิญส่งผลงานประกวด เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี 2557

เนื่องด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดโครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี 2557 (Innovation on Education Contest, IEC 2014) จึงขอเชิญ ครูผู้สอน/ครูฝึกสอนทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ...

โปรโมชั่นเอาใจแฟนฟุตบอลค็อกเทลแช้มป์เปี้ยนที่ห้องอาหารไชน่า

ฟุตบอลโลกจบแต่โปรโมชั่นของห้องอาหารไชน่ายังมีต่อให้คุณได้มันส์แบบไม่หยุด ค็อกเทลเอาใจทีมแชมป์เปี้ยน “เยอรมันวินเนอร์” ส่วนใครที่เป็นแฟนอาร์เจนติน่า เรามีม็อกเทลปลอบใจกับ “อาร์เจนตินาม็อกเทล”...

Related Topics