ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๒:๒๙ น.

น้ำหมักชีวภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ “น้ำหมักชีวภาพ”

โชว์ผลธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ตอบโจทย์หนุนเกษตรกร แปลงวัสดุเหลือใช้สู่ปุ๋ยหมัก-น้ำหมักชีวภาพ หุ้น—๔ ม.ค. ๖๒

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการติดตามโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2558 โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นเจ้าภาพหลัก

นักศึกษา มจพ. คิดค้นสูตรปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ทั่วไป—๒๒ พ.ค. ๖๑

ผลงานวิจัย เรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพริก(Biofertilizer Production to Accelerate Chili Growth) ผลงานของนางสาวเกสรา เรืองประชุม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา คว้ารางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ทั่วไป—๔ ต.ค. ๖๐

ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โชว์ผลงานเด่น น้ำยาอเนกประสงค์ สูตรน้ำหมักชีวภาพ เปลี่ยนเศษผักผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เตรียมขยายผลถ่ายทอดความรู้ให้เครือข่าย ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดี

ภาพข่าว: CSR รามาการ์เด้นส์ ปันน้ำใจสู่ชุมชน ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๐

คณะผู้บริหารและพนักงาน โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือพัฒนาสังคม (CSR) โดยภายในงานได้สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ (EM) น้ำยาล้างจาน การปักชำกล้าไม้ การให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารขยะ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ร่วมกิจกรรม

ภาพข่าว: พัฒนาอาชีพเกษตรและพืชสวนครัว ทั่วไป—๑๙ ก.ค. ๖๐

นายมนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย ร่วมถ่ายทอดความรู้ "ในโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรและพืชสวนครัว" (วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพและการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ)

โรงแรมพูลแมน พัทยา จี ผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ใช้เอง ภายใต้โครงการ Planet ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๙

โรงแรมพูลแมน พัทยา จี ผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในโรงแรม สนับสนุนการพัฒนาอย่างยังยืนทั้งในระดับพนักงานและชุมชน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน โรงแรมพูลแมน พัทยา จี นำโดยคุณสุรีรัตน์ ตระกูลเจริญผล

ภาพข่าว: เจ้าพระยาปาร์ค...มอบน้ำหมักชีวภาพ ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๕๙

ชาตรี นุ้ยประสิทธิ์ รองผู้จัดการใหญ่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค มอบน้ำหมักชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมโครงการ Green Hotel ที่โรงแรมได้รับรางวัลชนะเลิศ Green Hotel ระดับดีเยี่ยม อันดับ 1 เหรียญทอง ปี 2558

ภาพข่าว: เครือสหวิริยาร่วมหนุนชุมชนบางสะพาน ปลูกผักสวนครัววิถีพอเพียง ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๘

ทีมพัฒนาโครงการและการมีส่วนร่วม เครือสหวิริยา ร่วมหนุนชุมชนบางสะพาน จัดกิจกรรมการปลูกผักและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ภายใต้โครงการ "การผลิตและบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยในครัวเรือน" ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านห้วยแก้ว ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

สรรพสามิตภาคที่ 6 เตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทำน้ำหมักชีวภาพจากสุรา ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๕๘

นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก จัดการแถลงข่าวโครงการ “สรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

ภาพข่าว: สรรพสามิตภาคที่ 6 เตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทำน้ำหมักชีวภาพจากสุรา ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๘

นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก จัดการแถลงข่าวโครงการ “สรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

ภาพข่าว: คัดแยก ทั่วไป—๒๙ พ.ค. ๕๗

รศ.ดร.วรสัณฑ์ บูรณากานต์ หัวหน้าโครงการ Bangkok Green City จัดกิจกรรมโฟกัสกรุ๊ปเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการเสวนาระดมความคิด “กลุ่มชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ในหัวข้อ “การคัดแยกเศษอาหารจากตลาด และการทำน้ำหมักชีวภาพ” โดยมี

ภาพข่าว: สนทนาน้ำหมักชีวภาพ สุขภาพ—๑๑ เม.ย. ๕๗

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำหมักชีวภาพ พร้อมด้วยคุณอำมร บรรจง นักจัดรายการวิทยุและสื่อมวลชนสายสุขภาพ และ คุณพิชญา มหาสุทธ์พันธุ์ ผู้ชมทางบ้าน ร่วมสนทนาในรายการสโมสรสุขภาพ

รายการชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน 21 เม.ย. 56 เผยเคล็ดลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาส บันเทิง—๑๙ เม.ย. ๕๖

รายการ“ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำเสนอสาระเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นได้ด้วยพลังชุมชน สำหรับวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายนนี้ จะพาไปพบกับชุมชนประมง หมู่ 2 เทศบาลตำบลสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ภาพข่าว: สคร.จัดโครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง ทั่วไป—๖ ส.ค. ๕๕

นายประสงค์ พูนธเนศ ผู้อำนวยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นประธานเปิดโครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง (CSR) และมอบเงินสบทบ“กองทุนสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนสายไหม (ทัศนารมย์อนุสรณ์)”ซึ่งมีกิจกรรมให้ความรู้ ได้แก่ 1. การทำน้ำหมักชีวภาพ

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาว บีช บริจาคน้ำหมักชีวภาพ ไลฟ์สไตล์—๒๑ พ.ย. ๕๔

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาว บีช นำโดย มร.ไซม่อน มอร์เลย์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยทีมบริหาร ได้บริจาคน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 500 ลิตร ให้กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต เพื่อสนับสนุนโครงการ “อีเอ็ม เพื่อประชาชน ๘๔

ไบเทคร่วมใจตั้งจุดบริจาคน้ำหมักชีวภาพ หรือ EM ช่วยเหลือน้ำท่วม ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๕๔

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค นำโดย ดร. ประสาน ภิรัช บุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารไบเทค ร่วมใจตั้งจุดบริจาคน้ำหมักชีวภาพ หรือ EM ฟรี จำนวน 10,000 ลิตร ภายใต้โครงการ “ไบเทคชีววิถีสู่ชุมชน”

ไบเทคเปิดพื้นที่ฟรีให้ AEROKLAS ขายเรือราคาทุน พร้อมตั้งจุดบริจาคน้ำ EM ทั่วไป—๑๐ พ.ย. ๕๔

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เปิดพื้นที่ฟรีให้ AEROKLAS ขายเรือจำนวน 2,000 ลำ ในราคาทุน ภายใต้โครงการ "เรือมาตรฐานราคาถูกกับ AEROKLAS สัญจร" พร้อมตั้งจุดบริจาคน้ำหมักชีวภาพ หรือ EM จำนวน 10,000 ลิตร โดยโครงการ “ไบเทคชีววิถีสู่ชุมชน”

ไบเทคบริจาคน้ำหมักชีวภาพ (EM) ให้แก่ไทยพีบีเอส ทั่วไป—๗ พ.ย. ๕๔

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยโครงการ “ไบเทคชีววิถีสู่ชุมชน” บริจาคน้ำหมักชีวภาพ (EM) ให้แก่ตัวแทนจากไทยพีบีเอส จำนวน 1,000 ขวด (ขวดละ 650 มิลลิลิตร) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที

ภาพข่าว: ผอ.เขตลาดกระบัง มอบน้ำชีวภาพแก้ปัญหาน้ำเสีย ทั่วไป—๔ พ.ย. ๕๔

นายประวิช ศรีวิลัย ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง มอบน้ำหมักชีวภาพให้แก่ นายมนัส บัวทอง ประธานสภาเขตลาดกระบัง และสมาชิกสภาเขตลาดกระบัง เพื่อนำไปเผยแพร่และแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย

กรีนพีซ รับสมัครอาสาสมัครเพื่อผลิตไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์ ทั่วไป—๒ พ.ย. ๕๔

กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต และมหาวิทยาลัยอีสานรับสมัครอาสาสมัครเพื่อช่วยผลิตไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์ ปั้นก้อนจุลินทรีย์ และทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสีย ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เลขที่ 98/1 ม.2

ภาพข่าว: กลุ่มน้ำตาลมิตรผลมอบโมลาส 4,000 ลิตร เพื่อผลิตหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพ ทั่วไป—๑๓ ต.ค. ๕๔

นางสาวชุรี นาคทิพวรรณ ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และนายศิริศักดิ์ เตียเจริญกิจ รองผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายพจนา จันทร์แสงศรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี บริจาคโมลาส หรือ กากน้ำตาล

ภาพข่าว: รักษ์คูคลอง ทั่วไป—๓ พ.ค. ๕๔

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนในชุมชน ร่วมกันเทน้ำหมักชีวภาพ เพื่อปรับปรุงสภาพน้ำในคลองให้สะอาดและมีคุณภาพดีขึ้น พร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คูคลองณ

ภาพข่าว: แมนูไลฟ์สนับสนุนเพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการ “ปันน้ำใสด้วยน้ำใจคนปลายน้ำ” ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๒

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด พร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายขาย ร่วมโครงการ “ปันน้ำใสด้วยน้ำใจคนปลายน้ำ” มอบเงินสนับสนุนชุดอุปกรณ์ สำหรับธนาคารน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ มูลนิธิชุมชนไท

ภาพข่าว: โรงแรมปกาสัยรีสอร์ทร่วมกับ Red Ginger Chic Resort ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำหมักชีวภาพแก่นัก ไลฟ์สไตล์—๒๘ ก.ย. ๕๒

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา โรงแรมปกาสัยรีสอร์ท ร่วมกับ Red Ginger Chic Resort ได้มีการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนบ้านอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ จำนวน 20

ภาพข่าว: สนข.คลองสามวา "อนุรักษ์คลองแสนแสบ" ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๕๒

อนุรักษ์คลองแสนแสบ... ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา และผู้ร่วมงาน "15 ปี บารมีผ่านฟ้าที่แสนแสบ" ร่วมกันปล่อยปลาและเทน้ำหมักชีวภาพลงสู่คลองแสนแสบเพื่อปรับสภาพน้ำ

ภาพข่าว: อนุรักษ์คลองแสนแสบ ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๕๒

อนุรักษ์คลองแสนแสบ... ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา และผู้ร่วมงาน "15 ปี บารมีผ่านฟ้าที่แสนแสบ" ร่วมกันปล่อยปลาและเทน้ำหมักชีวภาพลงสู่คลองแสนแสบเพื่อปรับสภาพน้ำ

ภาพข่าว: โรงแรมปกาสัยรีสอร์ทร่วมกับ Red Ginger Chic Resort ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำหมักชีวภาพแก่นัก ทั่วไป—๑ ก.ค. ๕๒

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา โรงแรมปกาสัยรีสอร์ทร่วมกับ Red Ginger Chic Resort ได้มีการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านคลองแห้ง ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ จำนวน 30

ภาพข่าว: เครือสหวิริยา จัดโครงการฝึกอบรมชีววิถีฯ สนับสนุนอาชีพเสริมแก่ชาวอำเภอบางสะพาน ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๕๑

นายพงษ์ศักดิ์ แย้มพราย นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลร่อนทอง ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ชีววิถี และการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเครือสหวิริยา ร่วมกับเทศบาลตำบลร่อนทอง จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ชุมชน เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ