ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๗:๕๙ น.

นโยบายรัฐวิสาหกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์ “นโยบายรัฐวิสาหกิจ”

การลงทุนรัฐวิสาหกิจ 9 เดือนของปี 2561 ขยายสูงถึง 45% การลงทุนรัฐวิสาหกิจ 9 เดือนของปี 2561 หุ้น—๕ พ.ย. ๖๑

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรงตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – กันยายน 2561 มีจำนวน 310,926 ล้านบาท ซึ่งมีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 45

ภาพข่าว: หน่วยลงทุน TFFIF เข้าเทรดวันแรก หุ้น—๓๑ ต.ค. ๖๑

นายประภาศ คงเอียด (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ (ที่ 6 จากขวา) ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นายวราห์ สุจริตกุล (ขวาสุด) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด

สคร. จัดงานพิธีเปิด การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้น—๓๐ ต.ค. ๖๑

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFFIF) ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

เครื่องชี้การลงทุนรัฐวิสาหกิจ 8 เดือนของปี 2561 ขยายตัวสูงถึง 60% ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่าง ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๖๑

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรงตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – สิงหาคม 2561 มีจำนวน 283,321 ล้านบาท ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 60

ภาพข่าว: สคร.จัดสัมมนาหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๖๑

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวรายงาน ในการจัดสัมมนา "หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ" โดยมี นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 157,041 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 15% ทั่วไป—๑๑ ต.ค. ๖๑

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) สคร. ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ

ภาพข่าว: กองทุน TFFIF พบนักลงทุนเชียงใหม่ หุ้น—๘ ต.ค. ๖๑

นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นายสุรงค์ บูลกุล (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นายเอกภพ เมฆกัลจาย (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: วว.ร่วมแสดงความยินดี 16 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—๕ ต.ค. ๖๑

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม และรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม และคณะผู้บริหาร

ภาพข่าว: งานวันคล้ายวันสถาปนา สคร. ครบรอบ 16 ปี ทั่วไป—๔ ต.ค. ๖๑

นางสาวรสา กาญจนสาย ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ภาพข่าว: ร่วมยินดี ทั่วไป—๓ ต.ค. ๖๑

นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ส.คร.) เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 16 ในโอกาสนี้ อ.อ.ป. ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนสวัสดิการ สคร. โดยมี นางสาวรสา

ภาพข่าว: บตท. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 16 ปี สคร. หุ้น—๓ ต.ค. ๖๑

นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทน บตท. เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 16 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ภาพข่าว: SME Development Bank ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หุ้น—๓ ต.ค. ๖๑

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) โดย นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในงาน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ครบรอบ 16 ปี"

กองทุน TFFIF พบนักลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้น—๒ ต.ค. ๖๑

นายประภาศ คงเอียด (ที่ 2 จากซ้าย ) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นายสุรงค์ บูลกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายอนุวัฒน์

สคร. จัดงานเสวนา TFFIF: การนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน กรุงเทพฯ (Big Panel หุ้น—๒๗ ก.ย. ๖๑

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFFIF) ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ภาพข่าว: กองทุน TFFIF พบนักลงทุนหาดใหญ่ หุ้น—๒๗ ก.ย. ๖๑

นายชาญวิทย์ นาคบุรี (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายนนทจิตต์ บ่างสมบูรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายเอกภพ เมฆกัลจาย (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๖๑

นางสาวรสา กาญจนสาย ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคิดคะแนนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในส่วนของการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE

สคร. เชิญร่วมเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) หุ้น—๒๔ ก.ย. ๖๑

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFFIF) ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ภาพข่าว: กองทุน TFFIF เดินหน้าระดมทุน หุ้น—๑๔ ก.ย. ๖๑

นายประภาศ คงเอียด (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ (กลาง) รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการกองทุน ร่วมให้ข้อมูล

ภาพข่าว: ผอ.สคร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวกองทุน TFFIF ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๖๑

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแถลงข่าวในงาน "Thailand Future Fund : TFFIF : ก้าวใหม่การลงทุนเพื่ออนาคตประเทศไทย" ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน

ภาพข่าว: การประชุม คนร. ครั้งที่ 3/2561 ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๖๑

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นายจุมพล

คนร. รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการเสนอการรวมกิจการระหว่าง บมจ. ทีโอที และ ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๖๑

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้เปิดเผยผลการประชุม คนร. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รายได้จากรัฐวิสาหกิจในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าเป้าหมาย ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๑

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนสิงหาคม 2561) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 150,458 ล้านบาท

คณะกรรมการ PPP เดินหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม - ชะอำ ในรูปแบบทางหลวงสัมปทาน ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๖๑

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 ณ กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ผอ. สคร. ร่วมบรรยายภายในงาน Thailand Focus 2018 ภายใต้หัวข้อ The Launch of Thailand Future ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๖๑

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนการระดมทุนของภาครัฐเพื่อพัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หัวข้อ "The Launch of Thailand Future Fund"

ภาพข่า: ธนาคารกรุงไทยรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 หุ้น—๒๗ ส.ค. ๖๑

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ในงาน "รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน" ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: โครงการสัมมนา SEPO 4.0+ inspiration Talk (SIT Talk) ครั้งที่ ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๖๑

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา SEPO 4.0+ inspiration Talk (SIT Talk) ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานและการให้บริการประชาชน

สคร. จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2561 รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๖๑

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เพื่อเป็นการผลักดัน ส่งเสริม และให้กำลังใจรัฐวิสาหกิจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในปีต่อ ๆ ไป ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดงานดังกล่าวมีขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี

รายได้จากรัฐวิสาหกิจในช่วง 10 เดือนของปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าเป้าหมาย ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๖๑

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคม 2561 สคร. จัดเก็บรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้จำนวน 15,715 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน

คณะกรรมการ PPP ไฟเขียว 2 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 4,000 ล้านบาท กระจายการลงทุนสู่ภาคเหนือ - ทั่วไป—๙ ส.ค. ๖๑

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายลำดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติ ทั่วไป—๗ ส.ค. ๖๑

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายลำดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน