ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๒:๕๕ น.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ข่าวประชาสัมพันธ์ “นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ”

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวขอบคุณ WCO และแถลงผลงานด้าน Security Projects ของศุลกากรไทย ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๖๒

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวขอบคุณ WCO และแถลงผลงานด้าน Security Projects ของศุลกากรไทย ในพิธีเปิดการประชุม WCO Asia/Pacific Security Conference ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงเกียวโต

พิธีเปิดโครงการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (E-Coastal Trading System) ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๖๒

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดี กรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (E-Coastal Trading System) พร้อมด้วย นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน โดยมีนายยุทธนา

ภาพข่าว: เปิดโครงการก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อความปลอดภัย ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๖๒

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อความปลอดภัย และพิธีทำลายของกลางคดีลักลอบหนีศุลกากร คดีหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัด

กรมศุลกากรสร้าง เรือตรวจการณ์ทางทะเล ศุลกากร ๘๐๗ คาดช่วยเสริมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ทางทะเล ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๖๒

วันนี้ (วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ทางทะเล "ศุลกากร ๘๐๗" ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ภาพข่าว: กรมศุลกากรแถลงข่าวการจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าปลาไหลยุโรปสายพันธุ์ Anguilla ทั่วไป—๒๑ ธ.ค. ๖๑

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวการจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าปลาไหลยุโรป สายพันธุ์ Anguilla anguillaซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ที่อยู่ในบัญชีหมายเลข 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

Krungthai Logistics Card บัตรแรก บัตรเดียว ครอบคลุมทุกการชำระเงินด้านโลจิสติกส์ หุ้น—๑๒ ธ.ค. ๖๑

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย แถลงข่าวเปิดตัว Krungthai Logistics Card ซึ่งกรมศุลกากรร่วมกับธนาคารกรุงไทย และ 4 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: กรมศุลกากรถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 ทั่วไป—๑๕ พ.ย. ๖๑

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 ณ วัดมหรรณพาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กรมศุลกากร

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรตรวจเยี่ยมโรงพักสินค้าฮัทชิสัน พอร์ท ทั่วไป—๗ พ.ย. ๖๑

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วย นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการดำเนินงานภายในโรงพักสินค้า (CFS - Container Freight Station) ของฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย

สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง แถลงข่าวจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัด ทั่วไป—๑ พ.ย. ๖๑

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วย นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และ นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง แถลงข่าวจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัด ในการนำเข้าและส่งออก

ภาพข่าว: กรมศุลกากร - อธิบดีกรมศุลกากรตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ทั่วไป—๑ พ.ย. ๖๑

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร และนายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ตรวจเยี่ยมสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อมอบนโยบายและประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กรมศุลกากรได้วางไว้ โดยมี นายยุทธนา

กรมศุลกากรสกัดกั้นการนำเข้ายาผิดกฎหมาย ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๖๑

ตามที่นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร ได้มีนโยบายให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและสกัดกั้นยาผิดกฎหมายและยาปลอม รวมทั้งยาควบคุมพิเศษ และยาอันตราย ซึ่งมิได้มีการขออนุญาตนำเข้าตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 อย่างถูกต้อง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ทั่วไป—๕ ต.ค. ๖๑

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารกรมศุลกากร โดยมีที่ปรึกษาศุลกากร รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงาน/กลุ่มงาน นายด่านศุลกากร และผู้เชี่ยวชาญศุลกากรหรือผู้รักษาการ ร่วมการประชุม ณ

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 14 - 20 กันยายน ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๑

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม6 กันยายน ทั่วไป—๗ ก.ย. ๖๑

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: โครงการบูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั่วไป—๓ ก.ย. ๖๑

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานรัฐกรมสรรพสามิต หลักสูตรการใช้งาน BI Mobile ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้บริหาร

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 24 - 30 สิงหาคม ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๖๑

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๖๑

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต โดยมีผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2561 ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๖๑

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 10 - 16 สิงหาคม ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๖๑

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: แถลงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๖๑

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ซึ่งบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำโดย พ.ต.อ.สินชัย นิ่มปุญญกำพงษ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลลำหิน ณ โกดังไม่มีเลขที่ ถนนคู้-คลองสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจราชการและมอบนโยบายสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๖๑

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2561 ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๖๑

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดงานครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 แห่งความท้าทาย หุ้น—๓ ส.ค. ๖๑

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือ สคฝ. จัดงานครบรอบ 10 ปี "Deposit Insurance Trends and Challenges in The Digital Era" มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล พร้อมเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของความท้าทายบนกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเงินยุคดิจิทัล นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 20 - 25 กรกฎาคม ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๖๑

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรม คลองสวย น้ำใส สรรพสามิตใส่ใจ พัฒนาชุมชน ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๑

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "คลองสวย น้ำใส สรรพสามิตใส่ใจ พัฒนาชุมชน" ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต

ภาพข่าว: กิจกรรม คลองสวย น้ำใส สรรพสามิตใส่ใจ พัฒนาชุมชน ทั่วไป—๒๓ ก.ค. ๖๑

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "คลองสวย น้ำใส สรรพสามิตใส่ใจ พัฒนาชุมชน" ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ทั่วไป—๑๙ ก.ค. ๖๑

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

ภาพข่าว: การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๖๑

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต" พร้อมด้วยนางสดศรี พงษ์อุทัย รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 และ 2 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๖๑

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต" โดยมีรองอธิบดี (นางสดศรี พงษ์อุทัย) ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 และ 2 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 6 12 กรกฎาคม 2561 ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๖๑

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า