ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๐๓:๕๗ น.

นายกรัฐมนตรี ข่าวประชาสัมพันธ์ “นายกรัฐมนตรี”

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังให้การต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายโดมินิคเดอ วิลแปง อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส และนายฟรองซัว

มาสเตอร์โพลล์: สำรวจความคิดเห็นและความสุขของแกนนำชุมชนหลังทราบผลโหวต สนช. ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--25 ส.ค.--ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน

ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล รองประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เรื่อง สำรวจความคิดเห็นและความสุขของแกนนำชุมชนหลังทราบผลโหวต สนช. ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 622 ชุมชน ดำเนินโครงการในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ผลการสำรวจพบว่า

แกนนำชุมชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.7 สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำงานในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีมากถึงมากที่สุด โดยร้อยละ 14.3 สนับสนุนค่อนข้างมาก ร้อยละ 3.5 สนับสนุนค่อนข้างน้อย และ ร้อยละ 1.5 สนับสนุนน้อยถึงไม่สนับสนุนเลย

เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของแกนนำชุมชนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตได้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.0 เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 18.1 เชื่อมั่นค่อนข้างมาก ในขณะที่ร้อยละ 3.1 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อย และร้อยละ 1.8 เชื่อมั่นน้อยถึงไม่เชื่อมั่นเลย

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงระยะเวลาการให้โอกาส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.8 ตอบว่าให้ทำงานจนกว่าจะแก้ปัญหาได้เรียบร้อย ในขณะที่ ร้อยละ 8.8 ให้เวลา 1 ปี ร้อยละ 8.7 ให้เวลา 2 ปี ร้อยละ 3.1 ให้เวลา 3 ปี และร้อยละ 7.6 ให้เวลา 4 ปี ตามลำดับ

เมื่อถามถึงปัญหาเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้ พล

นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างของการบินไทย ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๗

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธาน คนร. ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

งานสัมมนา: เส้นทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยก้าวไกลสู่อนาคต ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๗

พบกับวิทยากรผู้รอบรู้และมากด้วยประสบการณ์ พ.อ.(พิเศษ) ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญทหาร นายไพโรจน์ เกษแม่นกิจ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย น.ส.ดวงใจ กล่อมจิตต์ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ภาพข่าว: ชูธงประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 2015 ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นองค์ปาฐกเรื่อง “Moving Forward in Building the ASEAN Community” ในงานเสวนา “ชูธงประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 2015”

ภาพข่าว: เอสเอสไอสนับสนุนเหล็กสร้างโบสถ์ลอยน้ำ ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

ฯพณฯ พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี และ พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเหล็กแผ่นรีดร้อน มูลค่า 100,000 บาทจาก นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ภาพข่าว: ต้อนรับรัฐมนตรีสาธารณรัฐวานูอาตู ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

มาเซล ซอเยร์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่ มร.ซาโต คิลแมน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของสาธารณรัฐวานูอาตู ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของวานูอาตูในปี 2553 ถึงปี 2554

ภาพข่าว: ตลท. เปิดสถานีการลงทุน เชื่อมโอกาสการลงทุนสู่ความมั่งคั่ง ในงานมันนี่เอ็กซ์โป หุ้น—๑๔ ส.ค. ๕๗

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอันหลากหลายแก่ชาวโคราช ด้วยแนวคิด หุ้น—๑๓ ส.ค. ๕๗

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย)และนายอดิศร สาสนิท ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี (กลาง) นายประเสริฐ บุญชัยสุข

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ฐานสนับสนุนของแกนนำชุมชนต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขอ ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๕๗

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll)ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชนเสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่องฐานสนับสนุนของแกนนำชุมชนต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ หัวหน้า คสช. และการทำงานของ คสช. รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล รองประธานมาสเตอร์โพลล์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน

ภาพข่าว: พิธีเทิดพระเกียรติ โครงการ ในหลวงบ้านเรา ทั่วไป—๘ ส.ค. ๕๗

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ท่านที่ 4จากขวามือ) ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการ “ในหลวงในบ้านเรา”

ภาพข่าว: เปิด Money Expo Korat 2014 การเงินเชือมโยงชีวิตชาวอีสาน หุ้น—๘ ส.ค. ๕๗

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมการเงิน โคราช ครั้งที่ 8 หรือ Money Expo Korat 2014 ซึ่งงานนี้ วารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นใน วันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 ที่เอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา ภายใต้แนวคิด

ร่วมรำลึกวีรชนตำรวจกล้าด้วยดอกประดู่แดง ทั่วไป—๗ ส.ค. ๕๗

วันตำรวจถือกำเนิดครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๕๘ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดยสังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐบาลออกกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการใหม่ ให้กรมตำรวจพ้นจากกระทรวงมหาดไทย มาขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรี

สรุปภาวะ SET50 Index Future By GT Wealth Management 7 ส.ค. 57 (ภาคเช้า) หุ้น—๗ ส.ค. ๕๗

ดัชนี SET50 ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงซื้อจากกลุ่ม ICT เข้ามาหนุนให้มีการปรับตัวขึ้น โดยมีปริมาณการซื้อขายที่ 47,261.91 ล้านบาท ขณะที่วันนี้ดัชนีมีโอกาสปรับตัวลงตามตลาดหุ้นทั่วโลก จากปัจจัยลบสำคัญในต่างประเทศ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีโปแลนด์เผยว่า

สรุปภาวะ SET50 Index Future By GT Wealth Management 6 ส.ค. 57 (ภาคเช้า) หุ้น—๖ ส.ค. ๕๗

ดัชนี SET50 ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงซื้อจากกลุ่ม ICT เข้ามาหนุนให้มีการปรับตัวขึ้น โดยมีปริมาณการซื้อขายที่ 47,261.91 ล้านบาท ขณะที่วันนี้ดัชนีมีโอกาสปรับตัวลงตามตลาดหุ้นทั่วโลก จากปัจจัยลบสำคัญในต่างประเทศ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีโปแลนด์เผยว่า

คสช. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ ทั่วไป—๖ ส.ค. ๕๗

ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมี ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์

ภาพข่าว: เฉลิมฉลอง ทั่วไป—๖ ส.ค. ๕๗

ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมี ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์

ภาพข่าว: อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์ แสดงทัศนะปฏิรูปการศึกษาและพลเมือง ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๕๗

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกพิเศษในหัวข้อ “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปพลเมือง” ในงานสัมมนาภายในองค์กรสหพัฒน์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยมี นายบุญชัย โชควัฒนา (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล

กอสซิบ: บิ๊กบอสสหพัฒน์ บุญชัย โชควัฒนา ปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปพลเมือง ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๕๗

หลายฝ่ายกำลังให้ความสนใจกับการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจจนอาจมองข้ามเรื่องการศึกษาและหน้าที่พลเมืองที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน บิ๊กบอสสหพัฒน์ บุญชัย โชควัฒนา เลยใช้ช่วงเวลานี้ทาบทามอดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๗

นายอานันท์ ปันยารชุน(กลาง) อดีตนายกรัฐมนตรี และ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ (ที่3จากขวา) ประธาน Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายธีรศักดิ์ อุรุนานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ภาพข่าว: ทุจริตคอร์รัปชั่นในส่วนราชการ ทั่วไป—๒๓ ก.ค. ๕๗

เกรียงศักดิ์ จุมรี ผู้จัดการโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ และกัลยาณี เรืองระยับชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ให้การต้อนรับนายกมล สุขสมบูรณ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

ภาพข่าว: ธนาคารธนชาต จัดโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๕๗

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

ภาพข่าว: สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์จัดประชุม ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๕๗

พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานกิตติมศักดิ์ในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ประกวดพระเครื่อง พระบูชา ประจำปี พ.ศ. 2557 ของสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์” ซึ่งงานจะจัดขึ้นช่วงปลายปี 2557 โดยมี ดร. เปรมประชา

Peabody Energy ขานรับการยกเลิกภาษีคาร์บอนของออสเตรเลีย ต้นเหตุพลังงานขาดแคลนและมีราคาแพง พลังงาน—๑๘ ก.ค. ๕๗

Peabody Energy (NYSE:BTU) แสดงความชื่นชมการดำเนินการของรัฐสภาและนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในการประกาศยกเลิกภาษีคาร์บอน ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมื ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๗

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบของสมาชิกวุฒิสภา กรณี พ้นจากตำแหน่ง และของรัฐมนตรีในรัฐบาลสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า “สำนักงาน ป.ป.ช.

ภาพข่าว: รัฐบาลไทย ร่วมกับ UNISDR จัดพิธีปิดการประชุม AMCDRR ครั้งที่ ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๗

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพฯ ร่วมพิธีปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2557 ซึ่งรัฐบาลไทย โดยกระทรวงมหาดไทย

ภาพข่าว: งานแสดงดนตรีฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน ครบรอบ 39 ปี ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ทั่วไป—๙ ก.ค. ๕๗

คุณกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วม “งานแสดงดนตรีฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีนครบรอบ 39 ปี” จัดโดยสมาคมศิลปินไทย-จีน ณ ห้องคอรันดัม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมีพลเอกชูเกียรติ มุ่งมิตร มาร่วมงาน และ คุณไพศาล ฉายาวรกุล

นิเคอิ สนับสนุนงานประชุมสุดยอดทางธุรกิจ Women in Business Summit คับคั่งด้วยเหล่าตัวแทนผู้ทรงอิทธิพล ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๕๗

นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ชินโซ อาเบะ ร่วมด้วยเอกอัครราชทูตประเทศสหรัฐอเมริกา แคโรไลน์ เคนเนดี้ และแคธี มัทซุย ผู้ให้กำเนิดคำว่า “Womenomics”* ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้หญิงมีอำนาจในตลาดแรงงาน กลุ่มบริษัท นิเคอิ

คสช. ควรเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรี ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คสช. ควรเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรี” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ

New Zealand เปิดบ้านรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากทั่วโลกในงาน TRENZ ไลฟ์สไตล์—๑๙ มิ.ย. ๕๗

มหกรรมท่องเที่ยวยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของประเทศนิวซีแลนด์ จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ณ เมืองอ็อคแลนด์ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านจอห์น คีย์ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ เยี่ยมชมบูธต่าง ๆ