ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๕:๒๕ น.

นายกรัฐมนตรี ข่าวประชาสัมพันธ์ “นายกรัฐมนตรี”

ภาพข่าว: สร้างผู้ประกอบการใหม่ หุ้น—๓๐ พ.ย. ๕๘

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" (Start Up) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง บันเทิง—๒๘ พ.ย. ๕๘

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงนับเป็นวโรกาสอันพิเศษยิ่งอีกครั้งสำหรับปวงชนชาวไทย

วธ. เปิดนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย Thailand Eye ที่สหราชอาณาจักรอย่างยิ่งใหญ่ ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๕๘

เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอศิลป์ซาทชิ (Saatchi Gallery) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "Thailand Eye" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5

ภาพข่าว: พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย Thailand Eye ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๕๘

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย Thailand Eye เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเฉลิมฉลอง 160 ปี

วธ. พัฒนางานวิจัยด้านทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าให้กับประเทศ ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้เชิญหน่วยงานในสังกัด วธ. มาร่วมประชุมการดำเนินงานวิจัยด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เกษตรฯ วางเป้ายกระดับคุณภาพสหกรณ์ จัดเกรดเพื่อพัฒนาสหกรณ์ขั้นดีสู่เป้าหมายในปี 60 ทั่วไป—๑๘ พ.ย. ๕๘

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 2559 – 2560 ว่า จากนโยบายนายกรัฐมนตรีต้องการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกร

ภาพข่าว: งานสมด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2558 ทั่วไป—๒๕ พ.ย. ๕๘

แถวที่ 1) 1.พล.ท. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 2.พล.ท. ไตรโรจน์ ครุธเวโช เจ้ากรมแพทย์ทหารบก 3.พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 4.พล.ต. ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า5.พ.อ. พีระพล ปกป้อง

เผยยอดภาพยนตร์ต่างประเทศถ่ายทำในไทยปี 58 พุ่ง 721 เรื่อง-สร้างรายได้มหาศาล ทั่วไป—๒๔ พ.ย. ๕๘

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 9/2558 ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงความคืบหน้าของร่างแผนการส่งเสริมและเผยแพร่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในและต่างประเทศ ประจำปี

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ ต้อนรับ นายกฯ ตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน หุ้น—๒๓ พ.ย. ๕๘

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินนโยบายขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ในกิจกรรมกองทุนหมู่บ้าน และตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน โดยเอสเอ็มอีแบงก์ ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาแนะนำสินเชื่อ และอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์

นิด้าโพล เผยผลสำรวจฯ ที่มาของนายกรัฐมนตรี ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ที่มาของนายกรัฐมนตรี" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2558 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี

รองนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมราชรถพระนำและราชรถอัญเชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๘

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ตรวจความพร้อมของราชรถพระนำ และราชรถอัญเชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีนายวีระ

ภาพข่าว: พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์และความพร้อม ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๘

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์และความพร้อมของราชรถอัญเชิญพระศพและราชรถพระนำ ในการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์

กวช.หนุนใช้คำว่า มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ แทน Intangible Cultural Heritage ชี้เป็นคำที่ ปชช. ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ว่า จากกรณีที่เมื่อวันที่ 5

ไอซีทีและอีจีเอ ขานรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล สร้าง GovChannel เป็นช่องทางเข้าสู่บริการรัฐให้ประชาชนทุ ไอที—๒๐ พ.ย. ๕๘

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตัว "GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน" สำหรับเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต

ปตท.สผ. รับมอบ 4 รางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2558 ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๕๘

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำโดย ดร.ปรัชญา ภิญญาวัธน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ รับมอบ 4 รางวัลจากการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 จากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ที่ 4 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรี ณ

ศูนย์ ปภ.เขต 1 ร่วมกิจกรรมงานวันโลกรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๕๘

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสธี มากบุญ) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic

พม. มอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวนายกรัฐมนตรี และ ครม. เพื่อรณรงค์สร้างกระแสสังคมร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็ก ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๕๘

วันนี้ (๑๗ พ.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหาร ข้าราชการ

กระทรวงวัฒนธรรม เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถอัญเชิญพระศพและราชรถพระนำ ทั่วไป—๑๘ พ.ย. ๕๘

กระทรวงวัฒนธรรมขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) กำหนดการเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถอัญเชิญพระศพและราชรถพระนำ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

พม. มอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวนายกรัฐมนตรี และ ครม. เพื่อรณรงค์สร้างกระแสสังคมร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็ก ทั่วไป—๑๘ พ.ย. ๕๘

วันนี้ (๑๗ พ.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหาร ข้าราชการ

โครงการ Thailand Campaign ภายใต้ชื่อ อย่าให้ใครว่าไทย ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๕๘

เครือข่ายอนาคตไทย โดย สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สภาหอการค้าไทย และมูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 85 องค์กร จัดทำโครงการ Thailand Campaign ภายใต้ชื่อ

ภาพข่าว: นายกฯประยุทธ์เยี่ยมชมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน นำร่องเปิดตลาดแห่งแรกที่อุบลราชธานี ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๕๘

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน ที่ บ้านยางกระเดา อ.ดอนมดแดง อุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกสฺ)

ภาพข่าว: พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่รางวัลการประกว ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่รางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ และรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

พม. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๕๘

วันนี้ (๑๒ พ.ย. ๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "เส้นทางการเข้าสู่การเมืองของสตรีและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน"

ภาพข่าว: ฮอนด้าจัดพิธีวางศิลาฤกษ์สนามทดสอบรถยนต์แห่งใหม่ ณ จังหวัดปราจีนบุรี ยานยนต์—๑๖ พ.ย. ๕๘

รองนายกรัฐมนตรี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (แถวหน้า ตรงกลาง) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สนามทดสอบรถยนต์แห่งใหม่ของบริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด บนพื้นที่กว่า500 ไร่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยมูลค่าการลงทุน 1,700 ล้านบาท

ภาพข่าว: บอร์ดทีเส็บชุดใหม่เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี รับนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๕๘

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการชุดใหม่ และผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (ที่ 4 จากขวา)

กระทรวงวัฒนธรรม งานพิธีมอบโล่รางวัล การประกวดภาพถ่าย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน ทั่วไป—๑๒ พ.ย. ๕๘

ขอเชิญร่วมทำข่าวงานพิธีมอบโล่รางวัล การประกวดภาพถ่าย "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน"ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)

ภาพข่าว: นายกฯ ร่วมชมนวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัย SCG Eldercare Solution ในงาน SCG Innovative บ้าน/คอนโด—๑๒ พ.ย. ๕๘

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ที่4 จากซ้าย) นายกรัฐมนตรี และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล (ที่5 จากซ้าย) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมชมนวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัย "SCG Eldercare Solution" ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบเทรนด์สังคมผู้สูงวัย (Aged Society)

คณะกรรมการ PPP ฟันธง 5 โครงการ เข้า PPP Fast Track ระยะแรก มูลค่า 334,207 ทั่วไป—๑๒ พ.ย. ๕๘

คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการนโยบาย PPP ครั้งที่ 6/2558 ทั่วไป—๑๒ พ.ย. ๕๘

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ 6/2558 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ