ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๓:๑๖ น.

นักศึกษ% ข่าวประชาสัมพันธ์ “นักศึกษ%”

ม.เอเชียอาคเนย์สุดเจ๋งนำการสอนแบบไฮบริด เรียนผ่าน Google Classroom ทั่วไป—๖ ต.ค. ๕๘

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์สุดเจ๋ง นำระบบการเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid) เรียนผ่าน Google Classroomเล็งผลเลิศทางการเรียนและวางเป้าหมายชีวิตในอาชีพให้กับนักศึกษาทั้งสถาบัน เผยนอกจากนักศึกษาจะมีความรู้ด้านไอทีเพิ่มขึ้นอย่างมีทิศทางแล้ว

SPU : ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี คณะนิติศาสตร์ ทั่วไป—๖ ต.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกท่าน เข้าร่วมงานวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น. จะมีพิธีทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ที่ทำการคณะนิติศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและในเวลา 13.30 – 15.30 น.จะมีพิธีแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในปีการศึกษา 2557, พิธีมอบเกียรติบัตรนักกิจกรรมดีเด่น และพิธีติดเข็มประดับไทและฝากตัวเป็นศิษย์ ณ ห้องปัทมา ชั้น4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

แนน นศ.ทุนเพชรบัวสวรรค์ ไม่มีคำว่าสาย ชีวิตพร้อมเริ่มใหม่เสมอ ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๘

นางสาวณัฐินี ปัญญาวงศ์พิทักษ์ หรือ แนน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นักศึกษาทุนเพชรบัวสวรรค์ "ไม่มีคำว่าสาย ชีวิตพร้อมเริ่มใหม่เสมอ" บนเส้นทางชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง

พฤกษา เรียลเอสเตท รวมพลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ในโครงการ 1 ช่วย ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๘

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ "1 ช่วย 9" โดยมีผู้บริหาร, พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ และนักศึกษาจิตอาสาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมทำกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว พร้อมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว,

ภาพข่าว: SPU : ตามล่าฝัน ...นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม คว้า 2 รางวัล ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๘

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระเดช ทูลินไธสง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสตามล่าฝัน เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง Star Center จังหวัดระยอง และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

SPU : ทีมนักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ตัวแทนประเทศไทย นำผลงาน หุ่นยนต์ช่วยเดินเพื่อคนพิการ ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๘

ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะตัวแทนประเทศไทย นำผลงานนวัตกรรมใหม่ "หุ่นยนต์ช่วยเดินเพื่อคนพิการ" เข้าร่วมการประกวดผลงาน ในงาน "Taipei International Invention Show & Technomart" (INST 2015) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กันยายน

ภาพข่าว: SPU : นิเทศสหกิจฯ นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม บริษัท เอเชีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๘

อ.ชัยสรรค์ รังคะภูติ อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้านิเทศงานสหกิจศึกษา นางสาวศิริพร สุขไชยและนางสาวมนันญา บุญรอด นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้าฝึกงานในบริษัท เอเชีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ลักษณะกิจการ : บริการรับทำบัญชี

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ ณ ม.แม่โจ้ ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๘

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 12 ในหัวข้อ "พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ"

สมศ.เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานานชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๘

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 ภายใต้หัวข้อ "ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ"

คิดจริง-ลงมือทำจริง เอ.พี.ฮอนด้า ผนึก สกอ.-สอศ. จัดโครงการประกวดแผนการตลาดครั้งที่ 8 ยานยนต์—๕ ต.ค. ๕๘

เอ.พี.ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดแผนการตลาด Marketing Plan Contest by A.P. Honda ครั้งที่ 8

จิตอาสาไฟฟ้า คลองหก ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๘

"นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 และ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จิตอาสาลงพื้นที่ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับชุมชนการเคหะแห่งชาติ คลอง 9 อำเภอธัญบุรี และ ชุมชนการเคหะแห่งชาติ พหลโยธิน นวนคร" ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาพข่าว: เกาะติดงานศิลปกรรม บันเทิง—๕ ต.ค. ๕๘

ฝ่ายศิลปกรรม ไทยทีวีสีช่อง 3 เปิดพื้นที่การทำงานทั้งภายในและภายนอกห้องส่ง นำทีมพระเอกแอคติ้งรสจัด "แอนดริว เกร้กสัน" ที่ขอปลีกเวลาหลังถ่ายทำละคร มาร่วมต้อนรับคณาจารย์และน้องๆนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดตรัง ไลฟ์สไตล์—๒ ต.ค. ๕๘

ร่วมทำบุญเรือพระ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ การแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษา การแสดงมหรสพ การจำหน่ายสินค้า OTOP ข้อมูลการติดต่อ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โทร.0 7521 8159 ต่อ 5 ททท. สำนักงานตรัง Tel. +66 7521 5867, +66 7521 1058 , +66 7521

ภาพข่าว: SPU : พัฒนาบุคลิกภาพ และเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรม "บุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมในการสมัครงาน" ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ ตามโครงการ เรียนกับตัวจริง

นศ.ม.กรุงเทพคว้ารางวัลชมเชยสุนทรพจน์ภาษาจีน ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

อนาคตสดใสยินดีกับนางสาววิจิตรา ตั้งสกุลยิ่งเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ ภาควิชาภาษาตะวันออกและเอเชียศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

SPU : ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2559 รับทุนสูงสุด 20,000 บาท ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 รับทุนสูงสุด 20,000 บาท ลงทะเบียนภายใน 25 ธันวาคม 2558 *เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสอบคัดเลือก รับผู้ที่จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส. สมัครได้ทุกวัน เวลา

โกลเด้นแลนด์ ต้อนรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บ้าน/คอนโด—๒ ต.ค. ๕๘

คุณวิรัชต์ มั่นเจริญพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด พร้อมทีมงานสถาปนิกและวิศวกร โครงการ เดอะ แกรนด์ ปิ่นเกล้า นำคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กว่า 130 คน

ทีวีไกด์: บันทึกกรรม ตอน ห้องหลอน บันเทิง—๒ ต.ค. ๕๘

มิค รับบทโดย "บอล-จิตรภาณุ กลมแก้ว" และ แม็ค รับบทโดย "อิคคิว-ปองสิชฌ์ พิศิษฐการ" 2 เพื่อนซี้สุดแสบ ต้องย้ายที่เรียน และย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักใหม่แห่งนี้ หลังจากที่ทั้งสองถูกไล่ออก เพราะโดนจับได้ว่า แอบถ่ายคลิปของเด็กนักศึกษาลงโซเชียล

ม.กรุงเทพเยาวชนดีเด่น ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

นายพรรษกฤช ศุทธิเวทิน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2558โดยทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร

ราชภัฏโคราช ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา กิจกรรมชาวราชภัฏรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีเปิดโครงการ"ชาวราชภัฏรักษ์สุขภาพ" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ สนามฟุตบอล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม จัดสัมมนา พบคำตอบ ธุรกิจฮาลาลธุรกิจดาวรุ่งที่นักสื่อสารการตลาดไม่อาจละ ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

ตอกย้ำการเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนฟังการสัมมนา เรื่อง "ธุรกิจฮาลาล…ธุรกิจดาวรุ่งที่นักสื่อสารการตลาดไม่อาจละสายตาได้" โดยวิทยากร คุณมาลี โชคล้ำเลิศ

SPU : นิเทศฯ ม.ศรีปทุม คิดดี คิดโดน! คว้าแชมป์ประกวดแผนโฆษณา ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โชว์กึ๋นชนะใจกรรมการ คว้าแชมป์การประกวดแผนโฆษณาการรณรงค์ คิดดี คิดโดน "ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้" (Campaign) หวังต่อยอดไอเดียปลูกฝังค่านิยมให้ผู้บริโภครู้จัก "ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้"

ภาพข่าว: ตัวแทนนักศึกษาจากวทส.ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทย ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษาส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมโครงการธนชาต ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย "แข่งขันอ่านฟังเสียง"คือ นางสาววาสนา บุญลาม ตัวแทนจาก คณะบัญชี และนายอภิสิทธิ์ แย้มชู ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่แข่งขัน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ณ ธนาคาร

SPU : ข่าวดี...! SRIPATUM FITNESS CENTER จัดโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อคนรักสุขภาพ ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

1. บุคคลากรภายใน (นักศึกษา,อาจารย์และเจ้าหน้าที่ / ครอบครัวอาจารย์ และเจ้าหน้าที่) จับคู่มาสมัคร ราคาพิเศษสุด 1,800 บาท/ปี/คน แถมฟรีอีกคนละ 2 เดือน 2. ศิษย์เก่า SPU จับคู่มาสมัคร ราคาพิเศษสุด 3,000 บาท/ปี/คน 3. บุคคลภายนอก จับคู่มาสมัคร ราคาพิเศษสุด

มาสเตอร์โพล (Master Poll) ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน(Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) ร่วมกับ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

รุ่นพี่สถาปัตย คลองหก รักน้องต้องชวนน้องเรียน ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

รุ่นพี่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ชวนน้องชั้นปีที่ 1 เข้าเรียนปรับพื้นฐานงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายสาโรจน์ พระวงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เล่าว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 2

งานสัมมนาในหัวข้อ ธุรกิจฮาลาลธุรกิจดาวรุ่งที่นักสื่อสารการตลาดไม่อาจละสายตาได้ ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

ด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (CMM517)เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ จึงจัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ"ธุรกิจฮาลาล

ภาพข่าว: เปิดบ้านอินเตอร์.ต้อนรับ สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้ต้อนรับนักศึกษาสถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการผลิต และขั้นตอนการพิมพ์กระดาษลูกฟูก รวมถึง การควบคุมคุณภาพ และการทดสอบกระดาษ

JobThai.com เว็บไซต์หางานสมัครงานอันดับ 1 ร่วมออกบูธในงาน TU Job Fair 2015 ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

เมื่อเร็วๆนี้ JobThai.com เว็บไซต์หางานสมัครงานอันดับ 1 ที่มีงานมากที่สุดกว่า 80,000 อัตราทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมออกบูธภายในงาน TU Job Fair 2015 ณ ยิมเนเซียม 5มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการสมัครงานสำหรับน้องๆ นักศึกษา

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

ผู้บริหารคณาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วม "บริจาคโลหิต" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.