ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๖:๒๘ น.

นักศึกษ% ข่าวประชาสัมพันธ์ “นักศึกษ%”

SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดพิธีสักการะองค์พระวิษณุกรรมและพิธีครอบครูช่าง ประจำปี 57 ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีสักการะองค์พระวิษณุกรรมและพิธีครอบครูช่างประจำปี 2557 ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นสิริมงคลในการเรียนรู้ทางวิชาชีพวิศวกรรม

งานนิติวิชาการ 2557 ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--คณะกรรมการจัดงานวันรพี

ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม "รพีวิชาการ" (เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เลื่อนเวลาเปิดเทอม จึงมีการเลื่อนการจัดงานวันรพี ที่ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้เป็นบิดาแห่งกฏหมายไทย และได้เปลี่ยนชื่อเป็นกิจกรรม"รพีวิชาการ") กิจกรรมรพีวิชาการในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2557 นี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. และในปีนี้ กิจกรรมรพีวิชาการมาภายใต้แนวความคิดที่ว่า "ประชาธิปไตย ลายพราง" อันเปรียบได้กับการแก้ปัญหาในบ้านเมืองของเราว่าทำให้เกิดประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ปัญหาที่ว่าระบบการเลือกตั้งจะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศจริงๆหรือไม่ หรือประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีการแก้ปัญหาทางการเมืองโดยวิธีรัฐประหาร มาหลายครั้ง ซึ่งบางฝ่ายก็มีความเห็นว่าการรัฐประหารเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆและนำมาซึ่งความสงบสุขของบ้านเมือง บางฝ่ายก็มีความเห็นว่าวิธีดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องเพราะเป็นการแก้ปัญหาเพียงปลายเหตุเท่านั้น. โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่

1. ศาลจำลอง คือ การจำลองกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลในรูปแบบของละคร และในปีนี้ศาลจำลองของเรามาในชื่อเรื่อง "ลีอ้า...ปริศนาฟ้าแลบ แปร๊บ แปร๊บ"

2. นิทรรศการการเมือง คือ การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประเด็นและแง่คิดทางการเมืองที่น่าสนใจ และปีนี้นิทร

ภาพข่าว: SPU : ติดอาวุธ นักศึกษาปริญญาโท HR.รุ่น 10 ม.ศรีปทุม ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาล ผู้บริหาร HR จาก Citibank ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ติดอาวุธให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR รุ่น10) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญน้องๆนิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม SACICT ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)ขอเชิญน้องๆ นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม SACICT Application (ศักดิ์สิทธิ์ แอปพลิเคชั่น)ที่รวบรวมองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทยภายในงานพบกับนิทรรศการย่อย

ภาพข่าว: SPU : คณะดิจิทัลมีเดีย คว้ารางวัล ดีเยี่ยม จิดอาสา GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

อาจารย์ณัฐกมล ถุงสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดียนำทีมนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย เข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสาของนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ GE – ชวนคุณทําดีเพื่อสังคม ประจําปี 2557

ภาพข่าว: วช.หนุนนวัตกรรมด้านวิศวกรรมพลังงานว.เทคโนฯสยามเข้ารอบ ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๕๗

ดร.ฐกฤต ปานขลิบ (สวมสูท)และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ" อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเตาหุงต้มและผลิตไฟฟ้า" เข้าประกวดเพื่อรับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ

FORTRON (โฟรตรอน) จัดกิจกรรมโครงการ FORTRON RECYCLE CONTEST 2014 ยานยนต์—๑๒ ก.ย. ๕๗

บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง FORTRON (โฟรตรอน) ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการ “FORTRON RECYCLE CONTEST 2014”

ภาพข่าว: วทส.จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2557 ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๕๗

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณ อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ภาพข่าว: นักศึกษา ป.โท วารสารฯแม่โดม ฉลองครบรอบ 80 ปี ชวนน้องทำดี ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--โครงการรับน้องเชิงสร้างสรรค์สังคม “MCMA 4D ร่วมทำดีสร้างแลนด์มาร์ค” โครงการวารสารศาสตรมหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.แอนนา จุมพลเสถียร ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท

ภาพข่าว: อดีตนายกสโมสรนักศึกษา ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลพระราชทาน (ชมเชย)จาก ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๕๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตหมาดๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายดุสิต เพ็ชรปานกัน อดีตนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรชมเชย

ภาพข่าว: นิสิตคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับ CEO บริษัทหลักทรัพย์ ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๕๗

น้องๆ นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตอกย้ำการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”โดย ได้รับเกียรติจาก คุณไพโรจน์ เหลือเถลิงพงษ์ CEO ของ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด

ชมรมพุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ดึงน้องใหม่ร่วมกิจกรรมวิถีพุทธบำบัดเหล้าเบียร์ ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๗

วันนี้ ( 10 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ ) ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพจัดบูทกิจกรรมเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมของทางชมรมฯ

ภาพข่าว: พฤกษา เรียลเอสเตท สร้างคน สร้างโอกาสทางการศึกษา มอบทุนพฤกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๗

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มอบ “ทุนพฤกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13” แก่นิสิต/นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 7 สถาบันการศึกษา ได้แก่

ภาพข่าว: ต้อนรับนักศึกษาที่มาศึกษาดูงานฝ่ายต่างๆ ของโรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๕๗

มนัสศิริ อาจหาญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ศรีนครินทร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ สาขาบริหารธุรกิจ พร้อมอาจารย์ จำนวน 63 คน ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานฝ่ายต่างๆ

ภาพข่าว: มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลน ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๕๗

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สมาน โอภาสวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ รองประธานกรรมการฯ มอบทุนการศึกษาทุกระดับชั้นปีสุดท้ายของการศึกษา และทุนการศึกษาต่อเนื่องในทุกระดับชั้นให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ภาพข่าว: ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเยี่ยมชมสุดยอดนวัตกรรมประหยัดพลังงานกับเลคิเซ่ ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๕๗

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทเลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใต้แบรนด์เลคิเซ่ (LeKise) ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วิศวะมช. คณะฯต้นแบบรณรงค์งดดื่มเหล้าเดินขึ้นดอยสุเทพ 13 ก.ย. นี้ ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๕๗

นายปุญญพัฒน์ กระจ่าง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า ในการจัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยสุเทพในปีนี้ทางสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มช.เตรียมตั้งด่านสกัดเหล้าประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ ตรวจจับจริง ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๕๗

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถึงแนวทางการจัดงานประเพณีรับน้องขึ้นดอยสุเทพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด

ภาพข่าว: น้อมจิตวันทา ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๗

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมรับพานดอกไม้ธูปเทียน และเจิมหน้าผากให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษาระดับปวช.

ภาพข่าว: ศึกษาดูงานระบบทำความเย็น Cooling Batt ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๗

นายไพบูลย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์ (ที่6 จากซ้ายแถวบน) นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำคณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ระบบทำความเย็น “Cooling Batt”

ภาพข่าว: จากวิกฤตสู่โอกาสทางธุรกิจ ของ บริษัท ซี.พี.รีเทลลิงค์ จำกัด ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๗

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ก.ค.2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ นริศ ธรรมเกื้อกูล รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ 3 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.รีเทลลิงค์ จำกัด ได้ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้นักศึกษา MBA สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ภาพข่าว: PIM เปิดบ้านต้อนรับ CEO หญิงเก่ง ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๗

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดบ้านต้อนรับ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน สุดยอดผู้บริหาร หญิงไทยที่ขึ้นแท่น CEO คนแรกของบริษัท เซเรบอส แปซิฟิค จำกัด ที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โครงการประกวดหนังสั้น 120 วินาที รณรงค์ให้คนไทย ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๗

ขอเชิญเยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 15 ปี ส่งผลงานหนังสั้นรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เพื่อปลุกกระแสและกระตุ้นให้ทุกคนในสังคมตระหนักต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก และรวมพลังกัน

ภาพข่าว: MBK Center ชวนเด็กศิลป์ประกวด A LA ART WALL COMPETITION ความหลากหลายที่ลงตัว ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๗

นางสาวสุภิสรา ทองมาลัย (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเชิญชวนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีใจรักในงานศิลปะ Street Art และGraffiti ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนกำแพง ใน การประกวด “A LA ART

SPU โค้วต้าพิเศษ - ใครๆก็มีสิทธิคว้าทุนได้ ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๗

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 /2557 และรอบโควตาพิเศษ 2558รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 26 ธันวาคม 2557นักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียน รอบโควตาพิเศษ 2558รับทุนสนับสนุนการศึกษา สูงสุด 20,000

คณะครุศาสตร์ ราชภัฏโคราช จัดอบรมทักษะการเป็นพิธีกร ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๗

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมทักษะการเป็นพิธีกร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกา ปรีดาศักดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากร

ราชภัฏโคราชขอเชิญร่วมงานมนุษยศาสตร์ฯ วิชาการ 57 ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๗

คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานมนุษยศาสตร์ฯ วิชาการ 57 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2557 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล กิจกรรมภายในงานพบกับการประกวดทักษะความสามารถในการแสดง “Human Nrru Good

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม ร่วม 6 สถาบัน ลงนามความร่วมมือ การพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๗

ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในเรื่อง“การพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ร่วมกับ 6 สถาบัน ประกอบด้วยวิทยาลัยการทัพบก กองทัพบก,

ภาพข่าว: พิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตรไมซ์ ระหว่างอิมแพ็คและมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๗

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดย มร. ลอย จูน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด(ประเทศไทย) จัดทำหลักสูตร “ไมซ์และอีเว้นท์พิเศษ" เพื่อพัฒนาทักษะและมุมมองของนักศึกษาให้พร้อมสำหรับโลกการทำงานจริง

SPU : ติดปีกกับ SPU Airlines ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๗

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยนายปฐมฤกษ์ ขันธวัช และ นางสาวชนิสรา ชมท่าไม้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวสกู๊ปพิเศษของ VOICE TV ในรายการข่าว VOICE NEWS ในหัวข้อ