ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๔:๕๗ น.

นักศึกษ% ข่าวประชาสัมพันธ์ “นักศึกษ%”

ภาพข่าว ผู้กำกับเอส แห่งค่ายจีทีเอช และกองทัพบกชวนนักศึกษา พระจอมเกล้าฯ ประกวดหนังสั้น บันเทิง—๒๒ ต.ค. ๕๗

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณคมกฤษ ตรีวิมล หรือเอส ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังจากค่ายจีทีเอช ซึ่งเป็น 1 ในคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “ขอบคุณประเทศไทย” ภายใต้โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณครั้งที่ 3 ของกองทัพบก พร้อมด้วยตัวแทนจากกองทัพบก

SPU : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับสาขาศิลปะการแสดง นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๗

นางสาวศศิยาพัชญ์ บวรธรรมรักษ์ หรือน้องจ๊ะจ๋า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้โอกาสเป็นนักแสดงในมิวสิควิดีโอ เพลง "นางสาวไทย" ของศิลปินสุดฮอต "ดัง พันกร" งานนี้น้องจ๊ะจ๋าเป็นนักแสดงหลักของเรื่อง สวย สง่า

ภาพข่าว: ม.มหาสารคามดูงานมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๗

อาจารย์พรพรรณ ศุภภิญโญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และอาจารย์บุบผา ยืนยงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงาน โรงงานโลตัส คริสตัล ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๗

ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชีและรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง SPU 57 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ เยาวชนไทย ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๗

เมื่อเร็วๆ นี้ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้แนวคิด “เยาวชนไทย หัวใจพลเมือง”

ราชภัฏโคราช จัดการแข่งขันกีฬาตะโกรายเกมส์ และการประกวดดาว-เดือน NRRU Freshy Grow Up Together ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๗

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดการแข่งขันกีฬาตะโกรายเกมส์ และการประกวดดาว-เดือน “NRRU Freshy Grow Up Together 2014” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ สนามฟุตบอล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร

ภาพข่าว: SPU : เรียนเก่ง มากความสามารถ หลงรักในศิลปะพื้นบ้าน กับนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๗

นางสาวลัดดาวัลย์ เต่าเถื่อน (น้องอี๊ด) นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บันทึกเทปการถ่ายทำสารคดีและให้สัมภาษณ์ ในรายการ “เด็กสร้างชาติ”

นิทรรศการศิลปะ เท่ากับ (=) ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๗

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการศิลปกรรม VISUAL ART SHOW CASE ในรูปแบบของ ยังคงมีจุดยืนในการสร้างเวทีและกิจกรรมการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปีให้เกิดระบบการจัดการลักษณะเดียวกับการทำโครงการนิทรรศการของมืออาชีพ

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม นิเทศสหกิจ กับ บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด ตามแนวคิด ทั่วไป—๒๑ ต.ค. ๕๗

อาจารย์สุภาพร แช่มช้อย ผู้อำนวยการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมนำนางสาวอภิธิดา ภาคนะถา และนางสาวมะลิษา กองเป็ง นักศึกษาคณะบัญชี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม นิเทศสหกิจ กับ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด สนับสนุนแนวคิด ทั่วไป—๒๑ ต.ค. ๕๗

อ.ยุวดี เครือรัฐติกาล , ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ,อ.สุภาพร แช่มช้อย ผู้อำนวยการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนางสาววิมล ถมเวียง นักศึกษาคณะบัญชี นิเทศงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 24

ไป่ตู้ ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จัดกิจกรรม Young Webmaster Camp Live @ ทั่วไป—๒๑ ต.ค. ๕๗

ไป่ตู้ ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จัดกิจกรรม Young Webmaster Camp Live @ Siam เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Young Webmaster Camp (YWC) ครั้งที่ 12 ค่ายกิจกรรมฟรีที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาพข่าว: รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลังรับจดหมายเปิดผนึกแก้ พ.ร.บ.สุรา ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ รับจดหมายเปิดผนึกจากผู้แทนกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในนามเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอลล์

สถาบันภาษา มธ. เปิดวิสัยทัศน์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานสากล เปิดตัวโครงการ TU-GET ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยวิสัยทัศน์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล เปิดตัวโครงการ “TU- GET” รูปแบบใหม่ ด้วยการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก

ฟิตเนส เฟิรส์ท เชิญร่วม มวย ไฟท์ โปร บายบัวขาว คลาสสูตรเด็ดหนึ่งเดียวแบบฉบับนักมวยระดับโลก ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด ชวน นักศึกษา คนทำงาน และประชาชนทั่วไป ร่วมออกกำลังกายในคลาส “มวย ไฟท์ โปร บาย บัวขาว” คลาสออกกำลังกายหนึ่งเดียวในโลก โดยแชมป์โลกชาวไทย ที่จำลองการชกแม่ไม้มวยไทยแบบฉบับนักมวยระดับโลกและกลิ่นอายจากเวทีมวย

ภาพข่าว: SPU : สุดยอดการแสดง HR. รุ่น 10 ม.ศรีปทุม ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและผศ.ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติถ่ายภาพและร่วมแสดงความยินดี กับทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร

วันศิลปวัฒนธรรม ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานวันศิลปวัฒนธรรม ภายในงานมีพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงาม ตลอดจนพิธีบวงสรวงอัญเชิญครูและครอบครู ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อแสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่บูรพาจารย์

หลักสูตร MBA Online ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ถึงวันที่ 26 ตุลาคม ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

มาร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ออนไลน์แบบที่ไม่เหมือนใครกับครอบครัว UTCC MBA Online ได้แล้ววันนี้ สมัครเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจออนไลน์ กับ หลักสูตร MBA Online มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ที่ Web site : http://mbaonline.utcc.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.

SCG จัดโครงการ SCG Career Roadshow 2015 ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

SCG จัดโครงการ SCG Career Roadshow 2015 "คิดให้ไกล...แล้วเดินไปกับเรา" โครงการรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทุกสาขาวิชา เพื่อเข้าเป็นพนักงาน SCG พิเศษ!!! สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ผ่านทาง www.scgcareers.com

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมใจอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เข้าร่วมโครงการ "ศรีปทุมร่วมใจอนุรักษ์ป่าชายเลนและทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2557" ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ขอนแก่น และชลบุรี โดยผู้ใหญ่บ้านสมิต ธารา

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม นิเทศสหกิจ กับ บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด (เขตจตุจักร) ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๕๗

ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนางสาวกมลวรรณ แก้วทอง และนางสาวจุฑามาศ เชยคนชม นักศึกษาคณะบัญชี นิเทศงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 24 เข้าร่วมฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการฯ

ศิษย์เก่าราชภัฏโคราชร่วมใจ จัดงานต้อนรับกลับสู่รั้วเขียว-เหลือง ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๗

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงานต้อนรับกลับสู่รั้วเขียว-เหลือง ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 กิจกรรมเริ่มจากเวลา 15.00 น. ศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ณ

นักศึกษาไทยได้รับทุนทำปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๗

พชรพร "แพง" บุตร อัครจิต พนมวัน ณ อยุธยา กงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำเชียงใหม่ จบปริญญาโทอีกใบจาก ลอนดอนสคูล ออฟ อีโคโนมิคส์ และได้รับทุนการศึกษาจาก Clarendon Fund และ เซนต์จอห์น คอลเลจ ให้เรียนต่อปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์

มจธ.มอบทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษา ครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน

แถลงข่าวการเปิดตัวเว็บไซต์ jobnisit.com ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

เว็บไซต์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ www.jobnisit.com เป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมใหม่ของการหางานสำหรับนิสิต นักศึกษาจบใหม่และคนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เราเป็นแพลตฟอร์มการหางานแบบแรกในไทยที่ออกแบบมาเพื่อนิสิต นักศึกษาโดยเฉพาะ

ราชภัฏโคราช จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาค กศ.ปช. กีฬาตะโกราย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารนักศึกษาภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาค กศ.ปช. “กีฬาตะโกราย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” ประจำปีการศึกษา 2557ณ สนามฟุตบอล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส

ภาพข่าว: SPU : เสริมศักยภาพนักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

อาจารย์อุปพันธ์ ทวีผล อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะนักศึกษาคณะบัญชี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

SPU : นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ประกาศศักดา กวาด 11 รางวัล จาก 4 หมวด การแข่งขันประกวดภาพถ่าย ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

อาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และอาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายจากพณฯท่าน เชาวน์ ณศีลวันต์ องคมนตรี จำนวน 11 รางวัล จาก 4

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมลงนามถวายพระพร ในหลวง ที่ รพ.ศิริราช ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

วันนี้ (15 ต.ค. 57) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยกรุงเทพนำโดย ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีพร้อมด้วย คณะคณาจารย์ นายกสโมสรนักศึกษาและสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้สดมาทูลเกล้าฯ

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม นิเทศสหกิจ กับ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

อาจารย์ยุวดี เครือรัฐติกาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และอาจารย์วัชธนพงศ์ ยอดราช อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะบัญชี นิเทศงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 24 เข้าร่วมฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามแนวคิด

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม นิเทศสหกิจ กับ บริษัท วัน ทู วัน คอนแทคส์ จำกัด ( มหาชน ) ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนางสาวศิริวรรณ ลาภอาสา และนางสาวพิชามญชุ์ พัฒน์ธนะดิษกุล นักศึกษาคณะบัญชี นิเทศงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 24