ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๖:๒๒ น.

นักศึกษ% ข่าวประชาสัมพันธ์ “นักศึกษ%”

ภาพข่าว: SPU : คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี กับทีมงานนักศึกษาสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ในโครงการ DTN Business Plan Award 2015 สร้าง LANDMARK ตลาดอาเซียน ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๕๘

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดีกับทีมงานประกวดแผนธุรกิจของนักศึกษาสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ใน โครงการ DTN Business Plan Award 2015 “สร้าง LANDMARK

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้วยภาวนาสมาธิ ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๕๘

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้วยภาวนาสมาธิ ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 120 คน โดยพระวิทยากร พระมหาบุญรุ่ง สิริโชติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ให้เกียรติมาบรรยายธรรม

ภาพข่าว: SPU : ปฏิบัติธรรม 45 ปีศรีปทุม ครั้งที่ 9 ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๕๘

อาจารย์พรอำไพ สมิตานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานการคลังและผู้อำนวยการศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม “สวดมนต์ นั่งสมาธิ เสริมบุญบารมี สร้างความดีทุกภพชาติ” ครั้งที่ 9

ภาพข่าว: นิทรรศการศิลปนิพนธ์ เจ็ดห้องเครื่อง ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๕๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ยืนกลาง) เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “ เจ็ดห้องเครื่อง” ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี นายวรพงศ์

ข่าวซุบซิบ: คุณโชน โสภณพนิช กับการเดินหน้ากิจกรรม CSR ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๘

โชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ BLA Happy Life Go Green กับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว: วสท. นำนักศึกษาเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ปี ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๘

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อุปนายกคนที่ 1 วสท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์

ภาพข่าว: ศึกษาดูงานหอภาพยนตร์ ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๘

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ได้ไปศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2558 โดยมีวิทยากรบรรยายประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพยนตร์

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เสริมศักยภาพ การเตรียมตัวทำงานในวิชาชีพตรวจสอบภายใน ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

อ.ยุวดี เครือรัฐติกาล อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะบัญชี เข้าอบรมโครงการรายวิชาตรวจสอบภายใน หัวข้อ "การเตรียมตัวทำงานในวิชาชีพตรวจสอบภายใน" โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริง คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี (รุ่นที่ 2) เรียนกับตัวจริง ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

ผศ.ธาราวัน เพชรเจริญ อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะบัญชี เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี (รุ่นที่ 2)” ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมพัฒนาบุคลิกภาพสตรี

Sun Yat-Sen University (มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น) ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

สมัครด่วน สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเรียน แพทย์ IMBA วิศวะ และสาขาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น มหาวิทยาลัยระดับ Top 10 ของจีน และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของจีนตอนใต้ หลักสูตรแพทย์ได้รับการรับรองจากแพทยสภาไทย ทั้งหลักสูตรภาคภาษาจีน 5 ปี

อพท.และกรมศิลปากรเชิญทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดโบราณสถานเจดีย์หมายเลข ๑ วันที่ ๒ ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

นางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ อพท.และผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ขอเชิญหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการธุรกิจ ประชาชนทั่วไป อาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะและกำจัดวัชพืชในเขตโบราณสถาน

เอ วราวุธ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ม.หอการค้าไทย ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

ประสบความสำเร็จกับการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างสูงจนเรทติ้งถล่มทะลาย บอสหนุ่มมากความสามารถ เอ-วราวุธ เจนธนากุล แห่งบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เลยได้รับเกียรติจาก ม.หอการค้าไทย ไปเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม MOU Yamanashi Gakuin University,Japan โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา ม.ศรีปทุม ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

ดร.วราภรณ์ ไทยมา ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม (SIILC) และ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามกับ Mr. Momotoshi Hara : Director of International Exchange Center :

นศ. มทร ตรัง จำนวนกว่า 300 ชีวิต เข้าฟังการอบรมโครงการขยายพันธุ์โกงกางและหญ้าทะเล ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวนกว่า 300 ชีวิต เข้าฟังการอบรมโครงการขยายพันธุ์โกงกางและหญ้าทะเล ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี

นิด้าเปิดรับสมัคร นศ.ป.โท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กทม. (MPPM ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กทม. (MPPM 21) ปรับคุณสมบัติใหม่ - สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป - ให้โอกาสนักบริหารชั้นต้น พร้อมจะก้าวไปสู่นักบริหารมืออาชีพ -

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้าร่วมสัมมนา ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

อาจารย์ชุติมันต์ เหลืองทองคำ อาจารย์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การโน้มน้าวใจแบบนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ" ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ ชั้นปีที่ 2

เพาเวอร์บาย ชวน เซเลบ ใจบุญร่วมโปรโมทเสื้อการกุศล Lets Plug ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

ในประเทศไทยยังมีพื้นที่ห่างไกล ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เพาเวอร์บาย ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ชวนสร้างแสงสว่างให้กับน้องๆ ในถิ่นทุรกันดาน กับโครงการ “เพาเวอร์บาย นำไฟฟ้าสู่น้องที่อมก๋อย”

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้าร่วมสัมมนา ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมนำทีมนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมประชุมและ workshop สายลับ ตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพ

ภาพข่าว: นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ม.หอการค้า คว้า 2 รางวัล โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย จากโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (National Software Contest - NSC2015) ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ

โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ บันเทิง—๒๖ มี.ค. ๕๘

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เตรียมจัดการแสดงโขนประจำปี ๒๕๕๘ ชุด“ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ” ตาม พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการนี้ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา

Gossip News: แจกค่าเทอมปี 2!! บันเทิง—๒๖ มี.ค. ๕๘

เอ-วราวุธ เจนธนากุล บอสใหญ่ใจดีแห่ง เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ สั่งลุยแบบจัดหนักทั้งจัดเทปพิเศษ รายการ “STEP RIGHT UP (สเต๊ป ไร้ท์ อัพ) ใครเก่ง...ใครได้ ให้ค่าเทอม ปีที่ 2” ทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี เปิดโอกาสให้ น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา

Movie: บ้านกระตุกผี บันเทิง—๒๕ มี.ค. ๕๘

เรื่องย่อ : ผลงานอำนวยการสร้างของ เจมส์ วาน ผู้กำกับ The Conjuring และInsidious ทั้งสองภาค เมื่อนักศึกษา 5 คนถูกฆาตกรรมโหดในบ้านร้าง ตำรวจนักสืบ มาร์ค ลูอิส และนักจิตวิทยา ดร. อลิซาเบธ ไคลน์ ก็ได้พานักศึกษาที่รอดชีวิตกลับเข้าไปในบ้านหลังนั้น

7 HONGKRUEANG งานโชว์ผลงานเด็กศิลปกรรม มทร.ธัญบุรี ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๘

ภาควิชาศิลปะออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด “ 7 HONGKRUEANG” การแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของ 7 สาขาวิชา ได้แก่

ภาพข่าว: SPU : คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เ รียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๘

ผศ. ดร.โสภณ เจริญ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ โดย ได้รับเกียรติจาก เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

ภาพข่าว: SPU : คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม นิเทศงานโครงการสหกิจศึกษาฯ ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๘

อาจารย์นาตยา กันทะเสนา หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินสายนิเทศงานนักศึกษาฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Ogilvy PR),

อพท. ผนึกกำลัง คณะสังคมวิทยาฯ ธรรมศาสตร์ จัดประกวด แผนธุรกิจท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ไลฟ์สไตล์—๒๕ มี.ค. ๕๘

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนิสิตนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และอุดมศึกษา ร่วมส่งผลงาน “แผนธุรกิจ” เข้าร่วมประกวด

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรเปิดโครงการ Customs Youth Camp 2015 เปิดเพื่อเปลี่ยน ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนกรมศุลกากร (Customs Youth Camp 2015) “เปิดเพื่อเปลี่ยน” พร้อมกล่าวให้โอวาทปฐมนิเทศแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายไพศาล ชื่นจิตร รองอธิบดีกรมศุลกากร นายจำเริญ โพธิยอด

ภาพข่าว: SPUC: กิจกรรมดีๆ กับโครงการ ปันสุขเติมฝันแบ่งปันของใช้ให้น้อง โดย ม.ศรีปทุม ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๘

สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีจัดกิจกรรมโครงการ”ปันสุขเติมฝันแบ่งปันของใช้ให้น้อง" โดยบุคลากรและนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีในประเภทต่าง ๆ ร่วมกันจัดทำกิจกรรมอาสา นำ เงิน เสื้อผ้าของใช้

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ร่วมฟังปาฐกถา ภูมิพลังแผ่นดินรัตนะของแผ่นดิน ทั่วไป—๒๔ มี.ค. ๕๘

อาจารย์ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและ อาจารย์ชนัญญา สมใจวงษ์ นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 40 คน ร่วมฟังปาฐกถา ภูมิพลังแผ่นดิน"รัตนะของแผ่นดิน จักรินทร์ราชสุดา"เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ณ

ภาพข่าว: SPU : ผศ.พล.อ.เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรยายพิเศษ ทั่วไป—๒๔ มี.ค. ๕๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีและคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเจ้าของรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุุม บรรยายเรื่อง”หลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนา” แก่นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา HUM 124