Wednesday July 30, 2014 16:04

นักศึกษ% Press Releases

ภาพข่าว: นักศึกษา eau สร้างชื่อเสียงได้รับรางวัลระดับดี ในผลงาน ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับรถเข็นคนพิการ ทั่วไป—30 Jul 14

นายภาสกร ชาประเสริฐ และ นางสาวกรรณิกา ศิรินวะสกุล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ผู้จัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า เรื่อง “การพัฒนาชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับรถเข็นนั่ง (Development of Power Add – On Drives

ภาพข่าว: มอบรางวัล ทั่วไป—30 Jul 14

ดร.เสกสรร นาควงศ์ (ยืนที่ 4 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานมอบรางวัลให้กับ นิสิต-นักศึกษา ที่ร่วมส่งผลงานการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ใน “การประกาศผลและพิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ภาพข่าว: ร่วมยินดี ทั่วไป—30 Jul 14

ดร.เสกสรร นาควงศ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานมอบรางวัลให้กับ นิสิต-นักศึกษา ที่ร่วมส่งผลงานการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ใน “การประกาศผลและพิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพิมพ์สกรีนบนวัสดุชนิดต่างๆ (Silk Screen Printing ทั่วไป—30 Jul 14

ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญ ผู้ประกอบการ พนักงานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ นักออกแบบ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาพข่าว: ธนาคารออมสินจัดโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน ปี หุ้น—29 Jul 14

นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโสรักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสินแถลงข่าวโครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 2 เปิดโอกาสนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี

ราชภัฏโคราช...พาน้องไหว้ย่า พานักศึกษาเทเหล้าเผาบุหรี่ ทั่วไป—29 Jul 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าว สุรนารี ประจำปี 2557 โดยนำนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 เข้าใหม่ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์

ราชภัฏโคราชทำบุญครั้งใหญ่ พุทธศิลป์คืนถิ่นลำปลายมาศ ศรัทธาพุทธศาสนิกชนคับคั่ง ทั่วไป—29 Jul 14

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ประธานโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมกันถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัย นามว่า “พระโพธิญาณ พุทธสุวรรณ ปัญโญภาส

นักศึกษาราชภัฏโคราช คว้ารางวัล ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีที่ ทั่วไป—29 Jul 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีมโคราช...บ้านเอ๋ง นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ โดยมีสมาชิกในทีม ดังนี้ นายจักรพงษ์ ชินกระโทก นางสาวจริยา แข็งขัน นักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ และนายธีรภัทร กาญจนพบู

งาน TU-ASEAN Week 2014 ทั่วไป—29 Jul 14

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานงาน “TU-ASEAN Week 2014” เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปีของการก่อตั้งอาเซียน ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ในงานมีบูธ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา

สรรพากรแถลงข่าวเปิดโครงการ RD Camp Season 7 คิดดี...ได้ภาษีสร้างชาติ ทั่วไป—29 Jul 14

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2557) นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดโครงการ RD Camp Season 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำหน้าที่เสียภาษีอย่างถูกต้องให้แก่นิสิต นักศึกษา ณ โถงชั้น 1

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ทั่วไป—28 Jul 14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12

ภาพข่าว: ฟิล์มกันรอยโฟกัส ร่วมรับเพื่อนใหม่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ปี ไอที—28 Jul 14

บริษัทดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นฟิล์มกันรอยอันดับหนึ่งของไทย ภายใต้แบรนด์ Focus ร่วมงาน “รับเพื่อนใหม่ 2557” กับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดที่ว่า

ไอที ซิตี้ จัดงาน IT CITY EXPO 2014 Freshy ต้อนรับวันเปิดเทอม จัดโปร สุด POP ช้อปสุด TEEN ไอที—28 Jul 14

ไอที ซิตี้ จัดงาน “IT CITY EXPO 2014” มหกรรมงานแสดง และจำหน่ายสินค้าไอทีประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2014 นี้ ภายใต้บรรยากาศต้อนรับเปิดเทอม ต้อนรับ Freshy สู่รั้วมหาลัย กับ งาน IT CITY EXPO 2014 และกลุ่ม นักเรียน

DPU ปิดฉาก Backpack to ASEAN รุ่นที่ 2 สร้างความพร้อมนักศึกษาก้าวสู่อาเซียน ทั่วไป—28 Jul 14

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน (Backpack to ASEAN) รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยช่วงเช้ามีการกล่าวต้อนรับกลับสู่บ้าน โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เป้-อารักษ์ ปลื้ม นศ. สำนึกรักษ์บ้านเกิด ไลฟ์สไตล์—28 Jul 14

เป้-อารักษ์, ออม-สุชาร์, แป้งโกะ และ วงวัชราวลี ร่วมแสดงความยินดีน้องๆ นิสิตนักศึกษา ที่ชนะการประกวดโครงการ “ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2 พร้อมลงพื้นที่ 4 ภาค ต่อยอดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์ร่วมกับศศินทร์ฯ มอบรางวัล SCB Future Leader Challenge หุ้น—28 Jul 14

นายดีแพก ซาหรับ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ศาสตราจารย์ เติมศักดิ์ กฤษณามระ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และศาสตราจารย์ ดีพัค ซี เจน ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพข่าว: บางจากฯ กลาโหม ม.รังสิต ร่วมสร้างจิตสำนึก คนรุ่นใหม่ร่วมต้านทุจริต ทั่วไป—28 Jul 14

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พลตรี ณภัทร สุขจิตต์ เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เปิดอบรม หลักสูตร Successful Job Hunting: Effective Resume and Job ทั่วไป—25 Jul 14

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกสู่ตลาดแรงงานให้กับนิสิต/นักศึกษา บัณฑิตและบุคคลทั่วไป 2. เพื่อช่วยนิสิตเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน เช่นจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ เป็นต้น 3.

ภาพข่าว: ไป่ตู้ เปิดบ้านใหม่ ต้อนรับนักศึกษา ป.โท จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทั่วไป—25 Jul 14

คุณชฎากร ธนสุวรรณเกษม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด ไป่ตู้ ประเทศไทย ให้การต้อนรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานพร้อมรับฟังการบรรยายของ

กรมสรรพากร แถลงข่าวโครงการ RD Camp Season 7 คิดดี...ได้ภาษีสร้างชาติ ทั่วไป—25 Jul 14

กรมสรรพากร จัดกิจกรรม RD CAMP “คิดดีได้ภาษีสร้างชาติ “ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเสียภาษีและความภาคภูมิใจในการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องให้แก่นิสิต นักศึกษาที่จะเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญในการทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี

ภาพข่าว: ปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคีเครือเบทาโกร ภาคเหนือ ทั่วไป—25 Jul 14

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร เป็นประธานในงานปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรทวิภาคีเครือเบทาโกร ภาคเหนือ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง เครือเบทาโกร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แชมป์ เกรซ ซิวรางวัลผู้ชนะเลิศ ปีล่าสุด!! Gen Wire Guy Girl Contest 2014 ครั้งที่ บันเทิง—25 Jul 14

ประกาศผลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ ‘Gen Wire Guy & Girl Contest 2014’ ครั้งที่ 5 (เจน วาย กาย แอนด์ เกิร์ล คอนเทส) โดย ‘นิตยสาร เปรียว’ จับมือ ‘ฟลูโอคารีล’ เฟ้นหานักศึกษาหนุ่ม – สาวหน้าใส Brand

กสท โทรคมนาคม แถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดแอพพลิเคชั่น (CAT Apps Awards 2014) CAT สื่อสาร—24 Jul 14

ตามที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (Uninet) ได้จัดโครงการประกวดแอพพลิเคชั่น (CAT Apps Awards 2014) โดยสนับสนุนให้ นิสิต นักศึกษา

ภาพข่าว: Hi-Kool มอบเงินรางวัลให้กับนักศึกษา ABAC ทั่วไป—24 Jul 14

บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสง Hi-Kool นำโดยคุณชลิฎา วณิชชากรพงศ์ ผู้อำนวยการแผนกการตลาด เป็นตัวแทนมอบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ชนะการประกวดแผนการตลาด ฟิล์มกรองแสง Hi-Kool ณ

เริ่มแล้ว ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน ปี2 เปิดรับแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ หุ้น—24 Jul 14

ธนาคารออมสินเดินหน้าต่อ จัดโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 2 เปิดโอกาสนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจ สร้างโอกาสผู้ประกอบการรายใหม่

เป้-อารักษ์, ออม-สุชาร์ ร่วมยินดี นศ. คว้ารางวัล ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั่วไป—24 Jul 14

เป้-อารักษ์, ออม-สุชาร์, แป้งโกะ และ วงวัชราวลี ร่วมแสดงความยินดีน้องๆ นิสิตนักศึกษา ที่ชนะการประกวดโครงการ “ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2 พร้อมลงพื้นที่ 4 ภาค ต่อยอดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน นายเสกสรร นาควงศ์

มทร.ธัญบุรี อบรมรุ่นพี่ ออกแนะแนวตามโรงเรียน ทั่วไป—24 Jul 14

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รุกจัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาจิตอาสาแนะแนวการศึกษา พี่แนะแนวน้อง รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ โดยภายในโครงการมีกิจกรรมมากมาย เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการพูดและกล้านำเสนอความรู้

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Dramatic Fashion Lighting ก้าวข้ามขั้นจาก อาชีพช่างภาพ สู่ ทั่วไป—23 Jul 14

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Dramatic Fashion Lighting” เพื่อแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้ เปิดมุมมองใหม่ และทดลองจากสนามจริงของช่างภาพมืออาชีพช่างภาพมือสมัครเล่น นักศึกษาและผู้ที่สนใจการถ่ายภาพเชิงศิลป์ Dramatic Photo Art โดย

สถาบันกันตนาก้าวสู่ปีที่ 5 จัดเสวนาวิชาการงานสร้างสรรค์ในยุค AEC เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันกันต ทั่วไป—23 Jul 14

วันที่ 21 ก.ค. 57 สถาบันกันตนา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 4 ปี ขึ้น พร้อมกิจกรรมทางวิชาการ งานเสวนาในหัวข้อ “งานสร้างสรรค์ในยุค AEC” เพื่อเสริมมุมมองความรู้ที่หลากหลายให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาภายในสถาบัน

ภาพข่าว: เคทีซีจัดกิจกรรมปันความรู้ สัมผัสการทำงานองค์กรระดับโลก ชมห้องประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ทั่วไป—23 Jul 14

นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์ (กลาง) ผู้บริหารสูงสุด – ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงาน นิสิต นักศึกษาฝึกงานในโครงการ Learn & Earn @ KTC และสื่อมวลชน ภายใต้ชมรม “KTC PR Press Club”