ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๒:๕๑ น.

นักข่าวสายฟ้าน้อย ข่าวประชาสัมพันธ์ “นักข่าวสายฟ้าน้อย”

ก้าวสู่วงการข่าวแบบมืออาชีพ สร้างสรรค์เนื้อหาลงสื่อดิจิทัล กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 17 ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๒

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมฯ และ กลุ่มทรู โดย นางสาวอัญชลิกา เค้าสงวนศิลป์ รองผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่

ภาพข่าว: กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 16 ทั่วไป—๔ ต.ค. ๖๑

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมฯ และ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 16

กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อย ทั่วไป—๖ ต.ค. ๖๐

กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 15 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม เลขาธิการสมาคมฯ และ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ

ภาพข่าว: กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการอบรมและมอบเกียรติบัตร ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๙

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมฯ และ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

ภาพข่าว: กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๙

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม เลขาธิการสมาคมฯ และ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 14

กลุ่มทรู สนับสนุนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อย สื่อสาร—๒๖ ต.ค. ๕๘

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายเทพชัย หย่อง (ที่ 4 จากซ้าย)นายกสมาคมฯ และกลุ่มทรู โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ (กลาง)กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 13 ประจำปี 2558

ภาพข่าว: ทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเวทีอบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อย สื่อสาร—๑ ธ.ค. ๕๗

กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (แถวกลางที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านการสื่อสารองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายเทพชัย หย่อง (แถวกลางที่ 7 จากซ้าย) นายกสมาคมฯ เปิดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทรู ผนึกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อบรม "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 11 ทั่วไป—๒๖ ส.ค. ๕๖

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม พร้อมด้วยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย กรรวี ธัญญะตุลย์ เลขาธิการ สมาคมฯ เปิดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย"

ทรู สนับสนุนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดเวทีอบรม “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่น 10 สื่อสาร—๑ ส.ค. ๕๕

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยนายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ (ยืนกลาง) นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ภาพข่าว: ทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดอบรม “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่น สื่อสาร—๒๕ ก.ค. ๕๔

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศวานงาม (แถวกลางที่ 7 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาด ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ (ยืนกลาง) นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พร้อมคณะผู้บริหารทรู

ทรู ผนึกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สร้างสรรค์นักข่าวเยาวชนคุณภาพ “สายฟ้าน้อย” รุ่น สื่อสาร—๒๓ ก.ค. ๕๓

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” ประจำปี 2553 ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 8 เหนือชั้นกว่าทุกปี ด้วย จำนวนวันอบรมเพิ่มเป็น 5 วัน 4 คืน ติวเข้มนิสิต นักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชน

โครงการฝึกอบรม “นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 7” ลับคมความคิด และเทคนิคการนำเสนอ ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๕๒

บรรยากาศระหว่าง พี่ๆ เทรนเนอร์ และศิษย์รุ่นที่ 7 ในวันสุดท้าย ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 7” จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ดูคึกคักและสนุกสนานเป็นกันเองเสียจนไม่น่าเชื่อว่า

ทรู บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คนข่าว จัดอบรมนักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่น 6 ก่อนก้าวเป็นมืออาชีพ สื่อสาร—๑๔ ม.ค. ๕๒

ผ่านไปอีกหนึ่งรุ่นสำหรับโครงการดีๆ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ภายใต้ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 6 ที่ย่อโลกการทำงานในสายอาชีพนักข่าววิทยุ โทรทัศน์เสมือนจริง

ทรู ยืนหยัดร่วมสร้างคนข่าว จับมือสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดอบรม สินค้า—๒๘ พ.ย. ๕๑

ทรู ยืนหยัดร่วมสร้างคนข่าว จับมือสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดอบรม “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่น 6รวมพลคนข่าววิทยุ-โทรทัศน์ สอนน้องเจาะลึกประเด็นข่าวคุณภาพ คู่จรรยาบรรณ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ยืนหยัดร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ทรู สร้างสรรค์สังคมนักสื่อสารไทย จับมือสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ปั้นคนข่าวรุ่นใหม่ ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๕๐

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัจจุบันนี้สื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งสื่อออนไลน์ ล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของคนเรา ซึ่งจะมีอิทธิพลมากหรือน้อยเพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกรับข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคล แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก

ทรู จับมือ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ปั้นคนข่าวรุ่นใหม่จัดอบรม "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่น 5 สื่อสาร—๓๐ พ.ย. ๕๐

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สร้างคนข่าววิทยุ-โทรทัศน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2550 สานฝันนิสิต นักศึกษานิเทศศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 60 คน ฝึกทักษะ เรียนรู้จรร

ทรู เปิดรับนักศึกษาฝึกอบรม นักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 3 ไอที—๑๑ พ.ย. ๔๘

กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--พี อาร์ โซลูชั่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และ วารสารศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา วิทยุและโทรทัศน์