ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๐:๓๒ น.

นราธิป ภัทรวิมล ข่าวประชาสัมพันธ์ “นราธิป ภัทรวิมล”

คลองสามวาเชิญร่วมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม 4 ทั่วไป—๒๖ ธ.ค. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลวันส่งท้าย ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กรมการศาสนาได้จัดโครงการ “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม 4 ศาสนา พ.ศ. 2556”

ภาพข่าว: สร้างศูนย์เยาวชน ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๕๕

นายมานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เยาวชนคลองสามวา โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และ นายนราธิป ภัทรวิมลผู้อำนวยการเขตคลองสามวา พร้อมด้วยผู้บริหารเขตฯ ร่วมพิธี ณบริเวณห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้คลองสามวา ถ.เลียบคลองสอง

ภาพข่าว: ถวายพระพร ทั่วไป—๓ ธ.ค. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวาพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเขตคลองสามวาร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมทั้งเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน , ส.ส., ส.ก.และส.ข.และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ 5

คลองสามวารณรงค์ป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิงและการเล่นโคมลอย ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี จะมีการจัดทำ ผลิต สะสม จำหน่ายดอกไม้เพลิงและมีการเล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอยจนเกินขอบเขต ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการผลิต สะสม และการนำมาเล่นอยู่เป็นประจำ

ภาพข่าว: เปิดบ้านหนังสือ ทั่วไป—๘ พ.ย. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา พร้อมด้วยนายวิรัช อินช่วย สมาขิกสภากรุงเทพมหานครร่วมกันเปิดบ้านหนังสือวังตาหนวดพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ณชุมชนวังตาหนวดพัฒนา แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 7

เขตคลองสามวา “จัดวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือน ต.ค.55” ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันทิ้งของเหลือใช้” ประจำเดือนตุลาคม 2555 ขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการทำความสะอาด

เขตคลองสามวาเลือกตั้งกรรมการชุมชนห้าพี่น้องพัฒนา ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตกำหนดจะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการชุมชนห้าพี่น้องพัฒนา แขวงทรายกองดินใต้ ซึ่งได้หมดวาระลง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534

กลุ่มกรุงเทพตะวันออกจัดโครงการ “พัฒนาแฟลตการเคหะแห่งชาติ” ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. เปิดเผยว่า สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย เขตคลองสามวา คันนายาว บางกะปิ บึงกุ่ม ประเวศ มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง และหนองจอก กำหนดจัดโครงการ “พัฒนาแฟลตการเคหะแห่งชาติ (คลองจั่น)”

คลองสามวาเชิญร่วมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัดในพื้นที่ ทั่วไป—๔ เม.ย. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขต ได้จัดทำแผนพัฒนาความสะอาดศาสนสถานในพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไปปฏิบัติธรรม โดยในเดือนเมษายน 2555 กำหนดจะดำเนินการ

คลองสามวารณรงค์ลดมูลฝอยแนะ “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” ทั่วไป—๒๓ มี.ค. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. เปิดเผยว่า สำนักงานเขตคลองสามวา ได้จัดทำโครงการลดและคัดแยกมูลฝอย ประจำปี 2555 ดำเนินการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยยึดหลักปฏิบัติ “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่”

ภาพข่าว: เตรียมความพร้อม ทั่วไป—๒๓ มี.ค. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวาประชุมหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณณวดี ที่จะจัดขึ้น

คลองสามวาเชิญเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. เปิดเผยว่า สำนักงานเขต คลองสามวา กำหนดจะดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 หน้าห้องฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตคลองสามวา

ภาพข่าว: ตรวจพื้นที่ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจพื้นที่ เพื่อดูแลการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมณ บริเวณชุมชนและหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 21

คลองสามวาออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขต ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา ได้กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คลองสามวาเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. เปิดเผยว่า สำนักงานเขตได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ประจำปี 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยการจัดทำแผนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ภาพข่าว: ชี้แจงนโยบาย ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวาประชุมกรรมการชุมชนในพื้นที่เพื่อแจ้งข้อราชการและนโยบายการบริหารงานของกรุงเทพมหานครตลอดจนหลักเกณฑ์การเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามนโยบายของรัฐบาลณ ห้องประชุมเขต เมื่อวันที่ 10

คลองสามวาเร่งดูดเลนเปิดทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก เมื่อปี 2554 ได้เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลอง-สามวาจึงได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นอีก

คลองสามวารายงานผลการตรวจสอบอาคารเสี่ยงในพื้นที่ ทั่วไป—๓๐ ม.ค. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕ เกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยของอาคารเสี่ยงภัยตามที่กฎหมายกำหนด

คลองสามวาจัดประชุมผู้ค้าหาแนวทางพัฒนาตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. เปิดเผยว่า สำนักงานเขตคลองสามวา ได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาด้านอาหารปลอดภัย รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ ด้านการบริโภคอาหารของชาวคลองสามวา เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอาหารปลอดภัย

คลองสามวาแจ้งการเยียวยาและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังประสบวิกฤตอุทกภัย ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตได้ดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังประสบวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อาทิ การลดภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาพข่าว: ร่วมแก้ปัญหา ทั่วไป—๒๕ ม.ค. ๕๕

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวาร่วมประชุมวิสามัญสภาเขตคลองสามวา ครั้งที่ 1เพื่อพิจารณาการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หลังประสบอุทกภัยโดยเชิญผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาณ ห้องประชุมเขตคลองสามวา

คลองสามวาจัดกิจกรรมเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและบูรณะฟื้นฟูศาสนสถานหลังน้ำลด ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๕๔

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขต คลองสามวา ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดกิจกรรมฟื้นฟูศาสนสถานในพื้นที่เขต ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยจะดำเนินการบริเวณมัสยิดดารุ้ลอีบาด๊ะ

ภาพข่าว: ประชุมชุมชน ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๕๔

นายนราธิป ภัทรวิมล ผุ้อำนวยการเขตคลองสามวา พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานและส่วนราชการในพื้นที่ร่วมประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2554เพื่อแจ้งนโยบายการดำเนินงานของ กทม.และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ณ

ภาพข่าว: พรปีใหม่ ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๕๔

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวามอบกระเช้าของขวัญให้กับคณะนักเรียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ที่มาขับร้องเพลงประสานเสียงอวยพรให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง

คลองสามวาเลือกตั้งกรรมการชุมชนเคหะคลองเก้า ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๔

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตคลองสามวา ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเคหะคลองเก้า ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ เต็นท์หน้าอาคารสำนักงานชุมชนเคหะคลองเก้า แขวงสามวาตะวันออก

คลองสามวาพร้อมจ่ายเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย (ครั้งที่ 1) 10 ธ.ค.54 ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๔

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา แจ้งว่า ตามที่สำนักงานเขตได้ออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในพื้นที่เขตคลองสามวา เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือตาม มติคณะรัฐมนตรี

เขตคลองสามวาเชิญร่วมโครงการ “ฟื้นฟูกรุงเทพฯ รวมกันเราทำได้เพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๔

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. เปิดเผยว่า สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสามวา จัดโครงการ “ฟื้นฟูกรุงเทพฯ รวมกันเรา ทำได้ เพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา

คลองสามวาจัดโครงการ“๕ ธันวาคม รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร” ทั่วไป—๑ ธ.ค. ๕๔

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เปิดเผยว่า สำนักงานเขตร่วมกับ จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการ “๕ ธันวาคม รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร” เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพข่าว: ฟื้นฟู ทั่วไป—๒๔ พ.ย. ๕๔

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวาตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2554หลังจากที่น้ำได้ท่วมขังเป็นเวลานาน

ภาพข่าว: ให้กำลังใจ ทั่วไป—๑๓ ต.ค. ๕๔

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมฝั่งตะวันออกเพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตคลองสามวา ณ บริเวณชุมชนกมาลุลอิสลาม และชุมชนบริเวณถนนราษฎร์นิมิต โดยมี นายนราธิป ภัทรวิมล