ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๐:๕๐ น.

นครศรีธรรมราช ข่าวประชาสัมพันธ์ “นครศรีธรรมราช”

อาชีวะมอบภาพวาดโชว์ของดีเมืองนคร ทั่วไป—๘ ก.ค. ๖๓

นายประสิทธิ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช มอบภาพ “พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” ให้แก่ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สพร. 22 นศ. จัดฝึกอบรมฝีมือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ทั่วไป—๒ ก.ค. ๖๓

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยนายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19) หลักสูตร

มีไลเซ่น (License) แล้วอุ่นใจ กับ สพร.22 นครศรีธรรมราช ทั่วไป—๑ ก.ค. ๖๓

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นศ.) ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพข่าว: สพร. 22 นศ. จัดฝึกอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๖๓

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ (Business Cafe) ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำร่องจ้างงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่แรก ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๖๓

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่นำร่องเปิดตัวโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – 19 รวม 16,488 อัตรา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่แรก 666 อัตรา ในพื้นที่ 23 อำเภอ โดย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๖๓

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการประเมินความรู้ความสมารถตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 6/2563 ให้กับผู้ที่ประกอบสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เข้าตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมา ทั่วไป—๑๙ มิ.ย. ๖๓

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นศ.) ได้เข้าตรวจความพร้อม และความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ที่ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ภาพข่าว : ACE ส่งกำลังใจ สู่ชุมชนรอบๆโรงไฟฟ้ามอบเจลแอลกอฮอล์กว่า 10,000 ขวด ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๖๓

บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) ส่งกำลังใจ และมอบเจลแอลกอฮอล์กว่า 10,000 ขวดให้กับโรงพยาบาล วัด และชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากว่า 310 แห่งใน จังหวัด สุรินทร์ หนองคาย อุบลราชธานี กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ร้อยเอ็ด ลำปาง ขอนแก่น กระบี่ นครศรีธรรมราช

ภาพข่าว: สพร. 22 นศ. จัดฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๓

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยสังเคราะห์ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิ.ย. 2563 ณ

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ทั่วไป—๒ มิ.ย. ๖๓

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 8 คน ให้กับบุคคลทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า

ทีโอที มอบตู้โทรศัพท์สาธารณะดัดแปลงสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วไป—๑ มิ.ย. ๖๓

ทีโอที มอบตู้โทรศัพท์สาธารณะดัดแปลงสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ รพ.อ่างทอง เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไพศาล ไชยลี ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 2 บมจ.ทีโอที

ทีโอที มอบตู้โทรศัพท์สาธารณะดัดแปลงสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช ทั่วไป—๒๙ พ.ค. ๖๓

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไพศาล ไชยลี ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 2 บมจ.ทีโอที นาย สิทธิรัตน์ หมัดดะอี รักษาการโทรศัพท์จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งมอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ เพื่อใช้ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3

สพร.22 นครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ทั่วไป—๒๙ พ.ค. ๖๓

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2557 กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ทั่วไป—๒๘ พ.ค. ๖๓

สพร.22 นครศรีธรรมราช ร่วมสังเกตุการณ์การนำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพที่ผ่านการรับรอง ดำเนินการทดสอบแก่พนักงานบริษัท นายมานิตย์ มงคลชื่น ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นครศรีธรรมราช) มอบหมายเจ้าหน้าที่สถาบันฯ

วิสาหกิจชุมชนเกาะทวดฯ จับมือ แม็คโคร ฝ่าโควิด-19 ส่งผักปลอดภัย ส้มโอดัง ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๖๓

ไม่มีใครคาดคิดว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบรุนแรงและยาวนาน ไม่เว้นแม้แต่ชุมชนเข้มแข็งอย่าง “วิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลเกาะทวด” จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีรายได้หลักจากการส่งออก ส้มโอทับทิมสยาม ส้มโอทองดี ไปขายยังประเทศจีน

ภาพข่าว: สพร.นครศรีธรรมราช ประสานสถานประกอบกิจการเพื่อดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอา ทั่วไป—๒๐ พ.ค. ๖๓

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน เข้าพบคณะผู้บริหารของบริษัทอริยะมอเตอร์ (ฮอนด้า) นครศรีธรรมราช เพื่อประสานการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

ฝึกฟรี มีอาชีพ เสริมสร้างรายได้ กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ทั่วไป—๘ พ.ค. ๖๓

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กำลังเปิดรับสมัครแรงงานใหม่หรือผู้ว่างงานเพื่อฝึกอาชีพเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 6 สาขา ดังนี้ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (560 ชม./ฝึกงาน 280 ชม.)ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

สพร.22 นครศรีธรรมราช รับยื่นคำขอเพื่อเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถออนไลน์ ทั่วไป—๘ พ.ค. ๖๓

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช รับยื่นคำขอเพื่อเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

สพร.22 นครศรีธรรมราช พร้อมฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” ทั่วไป—๘ พ.ค. ๖๓

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดให้กรอกแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 "ฝึกอาชีพฟรี มีเบื้ยเลี้ยง หมายเหตุ : เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณและเป้าหมาย สถาบันฯ จะนำข้อมูลของท่านไปกำหนดการฝึก

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ทั่วไป—๓ มี.ค. ๖๓

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ประกอบพิธีถวายราชสดุดีและจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

สพร.22 นครศรีธรรมราช งัดมาตรการเข้มป้องกันการฝึก สู้โควิด-19 ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๖๓

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาด สร้างระบบ e-Services สู้โควิด-19 นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นศ.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สพร.22 นครศรีธรรมราช งัดมาตรการเข้มป้องกันการฝึก สู้โควิด-19 ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๖๓

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาด สร้างระบบ e-Services สู้โควิด-19 นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นศ.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อฝึกอบรมพนักงานในสถานประกอบกิจการ ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๖๓

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ระบุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปล่อยกู้เงินเพื่อฝึกอบรมพนักงานในสถานประกอบกิจการ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายมานิตย์ มงคลชื่น

สพร.22 นครศรีธรรมราช พร้อมช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก ทั่วไป—๑๗ เม.ย. ๖๓

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสถานประกอบกิจการเป็นจำนวนมาก

ศุภาลัยดันโปรโมชั่นเด็ด กระตุ้นตลาดภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี บ้าน/คอนโด—๑๕ เม.ย. ๖๓

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)โดย นายสุรศักดิ์ วิบูลย์วิภาผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานโครงการภูมิภาค 3 เปิดเผยว่า จากสถานการณ์COVID-19 บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

อยากกินต้องได้กิน ! ขนมจีนอาม่า น้ำยาปูปักษ์ใต้ เนื้อปูเน้นๆ สูตรต้นตำหรับคนเมืองคอน ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๖๓

เอาใจคนชอบเส้น กับ “ร้านขนมจีนอาม่า” เมนูขนมจีนน้ำยาปูปักษ์ใต้แท้ๆ ที่ส่งสูตรตรงมาจากนครศรีธรรมราช คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ด้วยกรรเชียงปูเน้นๆ รสชาติจัดจ้านถึงเครื่องพริกแกงปักษ์ใต้

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราช มอบป้ายเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็น ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๖๓

นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขาปากพนัง โดย มีนายธวัชชัย

ปตท.สผ.จับมือกลุ่มประมงพื้นบ้าน เปิดศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูแห่งที่ 4 ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๓

ปตท.สผ. ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ปูม้าชายฝั่งปากน้ำแพรกเมืองและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูม้าปากน้ำแพรกเมืองคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล สร้างรายได้ให้ชาวประมงพื้นบ้าน

ปตท.สผ.จับมือกลุ่มประมงพื้นบ้าน เปิดศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูแห่งที่ 4 ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๓

ปตท.สผ. ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ปูม้าชายฝั่งปากน้ำแพรกเมือง และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูม้าปากน้ำแพรกเมือง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล สร้างรายได้ให้ชาวประมงพื้นบ้าน พร้อมขยายเครือข่ายฯ

1 Year Anniversary Promotion ไลฟ์สไตล์—๑๖ มี.ค. ๖๓

1 Year Anniversary Promotion โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช ฉลองครบรอบ 1 ปี มอบส่วนลดห้องพักราคาพิเศษ วันนี้ - 31 มีนาคม 2563 พิเศษ Superior Room 1,200 บาท ไม่รวมอาหารเช้า-พิเศษ Superior Room 1,400 บาท รวมอาหารเช้าพิเศษ Deluxe Room 1,600 บาท