ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๑:๑๐ น.

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ข่าวประชาสัมพันธ์ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม”

ภาพข่าว: อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๘

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร“ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓ (ปธส. ๓)” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว: KTIS รับโล่ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--17 พ.ย.--มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์

ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล (แถวยืนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร โรงงานเกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS รับโล่ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 จาก คุณอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวปิดโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ทั่วไป—๑๔ ต.ค. ๕๗

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว: พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๕๗

ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน “จัดกิจกรรมปิดตัวโครงการฯ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ให้กับสถานประกอบการ จำนวน 258 ราย โดยมี อาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

ภาพข่าว: เคทิสรับมอบโล่เกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๕๗

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้แก่ ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ตัวแทนจากกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) รับโล่ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๕๗

นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์ในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมปี

ภาพข่าว: กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ทั่วไป—๑๘ มี.ค. ๕๗

นางยุกุลธร พาณิชยพิเชฐ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และรัฐกิจสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับ รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2556 จาก ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม (ขวา)

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง สร้างความยั่งยืนสถานประกอบการผ่านระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๕๗

ด้วย บริษัท โอเค แมส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “สร้างความยั่งยืนสถานประกอบการผ่านระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ภายในงานมีการอภิปรายเรื่อง

ปี 2กนอ. ชู 91 โรงงาน พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ รับธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๓ มี.ค. ๕๗

ปี 2กนอ. ชู 91 โรงงาน พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ รับธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำ556ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโรงงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กนอ. เข้มการประเมินธงขาวดาวเขียว

ภาพข่าว: สู่อุตสาหกรรมสีเขียว ทั่วไป—๕ ก.ย. ๕๖

ดร.พสุ โลหารชุน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ?จากธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม..สู่..อุตสาหกรรมสีเขียว? พร้อมมอบโล่แก่สถานประกอบการ จำนวน 216 ราย ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ รับรางวัลธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๖

นางศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เข้ารับเกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2556 จาก ดร.พสุ โลหารชุน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสที่โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดชัยโย ปราสาท จ.สุรินทร์

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน "จากธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สู่อุตสาหกรรมสีเขียว" ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๖

ด้วย บริษัท โอเค แมส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน "จากธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สู่อุตสาหกรรมสีเขียว"

ภาพข่าว: กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 6 ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๖

คุณยุกุลธร พาณิชยพิเชฐ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด เป็นตัวแทนรับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว ดาวเขียว) ทั้งหมด 5 โรงงาน

ภาพข่าว: โรงงานสิงห์บุรีรับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๕

นาย วิทยา ธนากรหมื่นแสวง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (คนกลาง)แสดงความยินดีกับ นาย วนป ลิ้มเจริญรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) จากธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าว และ นาย ทาคาโอะ ซูซูกิ กรรมการผู้จัดการบริษัท

ภาพข่าว: ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สินค้า—๑๗ ต.ค. ๕๕

นาย วนป ลิ้มเจริญรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำกัด, นายสืบตระกูล บินเทพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท ประเทศไทย จำกัด มหาชน และ นาย ทาคาโอะ ซูซูกิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟ.เอ็ม.ที จำกัด ร่วมสัมมนา

ภาพข่าว: ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้รับรองธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๕๕

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ โดยคุณอิจิโระ มิซูตะ กรรมการบริหารฝ่าย QHSE, ฝ่ายวิศวกรรมการก่อสร้าง และฝ่ายงานโครงสร้างหน่วยงานอมรา รับมอบ เกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากคุณอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพข่าว: สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมติดต่อกันเป็นปีที่ พลังงาน—๑๑ เม.ย. ๕๕

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC) โดยนายกฤษฎา ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และห้องปฏิบัติการทดสอบ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2554 (ธงขาวดาวเขียว)

ภาพข่าว: กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ เข้ารับเกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๕๔

คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่ม บริษัทชัยโยเอเอ เข้ารับเกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2554 จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ในโอกาสที่โรงงานชัยโยสตึก จ.บุรีรัมย์ ได้ผ่านการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว: ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๔

นายพนม ควรสถาพร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE รับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี (ขวา) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้มอบเกียรติบัตร

ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ อู่เรือแห่งแรก ได้รับรางวัลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๔

บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับมอบเกียรติบัตรในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2554 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ

ภาพข่าว: กระทรวงอุตสาหกรรมมอบเกียรติบัตรฯ ทั่วไป—๒๓ ส.ค. ๕๔

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 2554 และ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงอุตสาหกรรม” โดยมี กฤษณา

ภาพข่าว: 7 บริษัทในกลุ่มบริษัท ดาว ในประเทศไทยได้รับธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจาก ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๕๔

เมื่อเร็วๆ นี้ นายไมเคิล มีธ ผู้อำนวยการโรงงานกลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ในประเทศไทย เป็นตัวแทน 7 บริษัท ในกลุ่มบริษัท ดาว รับมอบธงธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) จากนางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยทั้ง 7

ภาพข่าว: SPRC รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2553 ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๕๔

คุณบิล สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (บริษัทร่วมทุนระหว่างเชฟรอนและปตท.) รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2553 (ธงขาวดาวเขียว) จาก คุณมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะที่บริษัทฯ

ภาพข่าว: 6 บริษัทในเครือสหวิริยา เข้ารับโล่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๓

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติมอบโล่ “โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน” ปี 2 ซึ่งจัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่ 6 บริษัทในเครือสหวิริยา ได้แก่ บริษัท

ภาพข่าว: TOGเข้าร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงาน ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๕๓

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ ห้องทิพย์วรรณ 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG ได้เข้าร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) โครงการ "ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงานจังหวัดนนทบุรี"

ภาพข่าว: ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงาน ทั่วไป—๒๖ ส.ค. ๕๓

วิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)และประชุมชี้แจ้ง ดครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงานของจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2553 จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี ห้องทิพวรรณ ณ

ลงนามบันทึกข้อตกลง ขับเคลื่อนโครงการธรรมาภิบาล ปี 2 บ้าน/คอนโด—๒๙ เม.ย. ๕๓

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน” ปี 2 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับ 6 บริษัทในเครือสหวิริยา

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๕๓

นายเอกลักษณ์ สังข์ทอง ผู้จัดการศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน ปีที่ 2 ประจำปี 2553

ภาพข่าว: 5 บริษัทในเครือสหวิริยา ผ่านเกณฑ์โครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ปี บ้าน/คอนโด—๒๔ ก.ย. ๕๒

ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาล : ผู้บริหาร 5 บริษัทผลิตเหล็กในเครือสหวิริยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน), บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน), บริษัท

ภาพข่าว: เอสเอสไอรับเกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๒

นายสุนทร วสันต์เสรีกุล ผู้จัดการทั่วไปสายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รับมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จาก นายโกศล ใจรังษี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม