ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๓๕ น.

ธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ข่าวประชาสัมพันธ์ “ธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม”

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ทั่วไป—๗ มิ.ย. ๕๙

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในประเด็นเกี่ยวกับภาพรวมปัญหาสุราเถื่อน/สุราหนีภาษี

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ สนง.สรรพสามิตภาคที่ 9 ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๕๘

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต และนายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตประชุมมอบนโยบายการกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุรากลั่นชุมชน ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๘

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายสมเดช ศรีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้บริหารกรมสรรพสามิต

ภาพข่าว: การประชุมการคำนวณแรงม้าของเครื่องต้มกลั่นสุราและการกำหนดขนาดกำลังเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานส ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๕๘

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมการคำนวณแรงม้าของเครื่องต้มกลั่นสุราและการกำหนดขนาดกำลังเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานสุรากลั่นชุมชน โดยมีนายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตแถลงข่าวโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบผลิตและจำหน่ายสุราและยาสู ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๘

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั่วไป—๓ มิ.ย. ๕๘

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต

ปัญหานักดื่มก่อนวัย แก้ได้ด้วยจิตสำนึกผู้ซื้อและผู้ขาย ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๕๘

กรมสรรพสามิต นำโดย นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดี (ที่ 3 จากขวา) และนายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกับมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ โดยนางสาวชัชฎา จันทรางศุ ผู้จัดการโครงการ (ซ้ายสุด) เปิดตัวโครงการ

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิต เดินหน้าโครงการ ยับยั้งนักดื่มก่อนวัย ทำได้...แค่ไม่ขาย ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

กรมสรรพสามิต นำโดย นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดี (ที่ 3 จากขวา) และนายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต (ที่ 2 จากซ้าย) จับมือกับมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยนางสาวชัชฎา จันทรางศุ ผู้จัดการโครงการ (ซ้ายสุด)

ภาพข่าว: พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ลออเอี่ยม รองอธิบดีกรมสรรพสามิตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตและนางสาววิไล ตันตินันท์ธนา รองอธิบดีกรมสรรพสามิตร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

ภาพข่าว: พิธีมอบหมวกกันน๊อคเด็ก ทั่วไป—๓ ก.ค. ๕๗

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ลออเอี่ยม รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตเป็นประธานในพิธีมอบหมวกกันน๊อคเด็ก โครงการคิดส์ (เด็ก)...ห่วงหัวระหว่าง

ภาพข่าว: การประชุมเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ทั่วไป—๖ มิ.ย. ๕๗

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตพร้อมด้วยนางสาววิไล ตันตินันท์ธนา รองอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานการประชุมเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษี พ.ศ. 2527

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๕๖

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นายจุมพล ริมสาครรองอธิบดีกรมสรรพสามิตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีนายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม รองอธิบดีกรมสรรพสามิตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต

กรมสรรพสามิตเปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 55 ทั่วไป—๘ พ.ย. ๕๕

นายสมชาย พูลสวัสดิ์อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ 55 ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต โดยมีนายธรรมศักดิ์ลออเอี่ยม รองอธิบดีกรมสรรพสามิต คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจราชการสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทั่วไป—๒๓ มี.ค. ๕๕

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ลออเอี่ยม รองอธิบดีกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมเปิดศูนย์ตรวจสอบสินค้าสรรพสามิต ประจำด่านศุลกากร แห่งที่ 2 ณอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม

ภาพข่าว: โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมายฯ ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๕

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม รองอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมติดตามการขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักรโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดกิจกรรม "สรรพสามิตร่วมใจ คืนวันสดใสให้น้อง" ทั่วไป—๒๑ ธ.ค. ๕๔

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยนายเอกศักดิ์ โอเจริญที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต และนายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยมรองอธิบดี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมกิจกรรม“สรรพสามิตร่วมใจ

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๕๔

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม รองอธิบดีกรมสรรพสามิตพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมนำเรือตรวจการณ์ราชวัตร 2ช่วยลำเลียงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยออกจากพื้นที่และอำนวย

ภาพข่าว: ยึดน้ำมันเตาเถื่อน ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๕๔

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม รองอธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงข่าวจับกุมน้ำมันเตาเถื่อน จำนวน 50,000 ลิตร รวมมูลค่าของกลางและค่าปรับจำนวนทั้งสิ้น 1,547,645 บาท ได้บริเวณท่าเทียบเรือร้าง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา