ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๓:๐๖ น.

ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ข่าวประชาสัมพันธ์ “ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด”

ฟิทช์ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตระยะสั้นของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็น #F1 หุ้น—๕ ก.ย. ๖๒

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น (Short-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) และอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะสั้น (Short-Term Local-Currency Issuer Default Rating) ของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ #A-/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ หุ้น—๒๑ ก.ย. ๖๑

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT) ที่ 'A-' พร้อมกับประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ที่ 'AAA (tha)'

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ #A-/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ หุ้น—๑๖ ต.ค. ๖๐

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT) ที่ 'A-' พร้อมกับประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ที่ 'AAA (tha)'

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ A- หุ้น—๘ ต.ค. ๕๘

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency IDR) ของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน (SCBT) ที่ 'A-' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และคงอันดับเครดิตอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว

ฟิทช์ประกาศลดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด หุ้น—๑๔ ต.ค. ๕๗

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้ประกาศลดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating ) ของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน (SCBT) เป็น ‘bbb’ จากเดิม ‘bbb+’

ฟิทช์ยืนยันอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ A- หุ้น—๒๔ ต.ค. ๕๖

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว และ อันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว ของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน (SCBT) ที่ ‘A-’ และ ‘A+’ ตามลำดับ

ฟิทช์ปรับเพิ่มอันดับเครดิตธนาคารไทย 3 แห่งพร้อมทั้งประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารกรุงไทย หุ้น—๑๑ มี.ค. ๕๖

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-term Foreign Currency Issuer Default Rating (LTFC IDR)) ของธนาคารไทย 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน

ฟิทช์ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็นมีเสถียรภาพ หุ้น—๘ ก.พ. ๕๖

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว ของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน (SCBT) เป็นแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ จากแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ

ฟิทช์ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตสกุลเงินในประเทศของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด หุ้น—๑๓ มี.ค. ๕๕

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว (Long-term Local Currency Issuer Default Rating) ของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน (SCBT) เป็น ‘A+’ จาก ‘A’ และคงอันดับเครดิตอื่นของธนาคาร

เอชเอสบีซีผนึกพันธมิตรไทย-เทศปล่อยกู้ร่วม มูลค่า 475 ล้านเหรียญสหรัฐ หุ้น—๑๘ ก.ค. ๕๐

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย และสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเคบีซี ธนาคารคาลิยง ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น ร่วม ลงนามในสัญญ

ฟิทช์เพิ่มอันดับเครดิตของธนาคารไทยขนาดใหญ่สืบเนื่องจากการปรับเพิ่มของอันดับเครดิตของประเทศ หุ้น—๑๒ พ.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--12 พ.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ ฟิทช์ บริษัทจัดอันดับเครดิตข้ามชาติประกาศเพิ่มอันดับเครดิตแก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเอเชีย ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นอกจากนี้