ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓:๕๕ น.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ข่าวประชาสัมพันธ์ “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”

ธกส.จัดบรรยายเรื่องมาตราฐานการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อ.กษิภัท ธนิตธนาคุณ ไอที—๔ พ.ย. ๖๓

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) ได้จัดบรรยายหัวข้อ เรื่องมาตราฐานการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ กษิภัท ธนิตธนาคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบมาบรรยายให้กับผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร

DIP แถลงความสำเร็จโครงการ “Agro Beyond Academy Award 2020” ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๓

ดร.ณัฐพล รังสิตพล (กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช (คนแรกขวา) ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือนายภานิต ภัทรสาริน (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

“เจษ- เจษฎพิพัฒ, เบียร์-พร้อมพงษ์, เจมส์-จตุรงค์” พาดูวิถีชีวิตเกษตรกรสู้ชีวิต ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๖๓

New Gen Hug บ้านเกิด รายการเรียลลิตี้ค้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่เชื่อในวิถีเกษตรสร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

DIP เผยความสำเร็จโครงการ “Agro Beyond Academy” ติดปีกอาวุธนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมรุ่นให ปฏิทินข่าว—๑๕ ก.ย. ๖๓

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (DIP) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับบริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด ประกาศความสำเร็จโครงการ Agro Beyond Academy ยกระดับศักยภาพของนักธุรกิจด้านเกษตรกรรมและเกษตรเชิงอุตสาหกรรมของประเทศไทย

การออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นครั้งแรก หุ้น—๑๙ ส.ค. ๖๓

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยการออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง “Data Owner” โดย อ.กษิภัท ไอที—๑๐ ส.ค. ๖๓

ฝ่ายส่งเสริมการตลาด(ฝกต.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้เรียนเชิญอาจารย์ กษิภัท ธนิตธนาคุณ เป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง “Data Owner” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Theater ชั้น 24 อาคารทาวเวอร์

วว. / EXIM BANK / ธ.ก.ส. / ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน จับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ให้ผู้ส่งออก SMEs ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๖๓

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

EXIM BANK จับมือพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน จับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์เชื่อมผู้ส่งออก SMEs หุ้น—๗ ส.ค. ๖๓

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และภาคีเครือข่ายพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

สบน. จับมือ ADB และรัฐวิสาหกิจออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พันธบัตรเพื่อสังคม หุ้น—๒๔ ก.ค. ๖๓

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแถลงว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ภาพข่าว : เอ็นไอเอ จับมือ ธ.ก.ส. เสริมแกร่งอุตฯ เกษตรไทย ปฏิทินข่าว—๒๑ ก.ค. ๖๓

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และนายสุรชัย รัศมี (คนที่ 6 ซ้าย) รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

เอ็นไอเอ - ธ.ก.ส. หนุนสินเชื่อไร้ดอกเบี้ย 3 ปี พัฒนา “AgTech” ในภาคเกษตรกรรม หุ้น—๒๐ ก.ค. ๖๓

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA พร้อมด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. หนุนการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรให้กับธุรกิจชุมชน ผู้ประกอบการภาคเกษตรและวิสาหกิจเริ่มต้น

ภาพข่าว: เปิดโครงการ E-Learning เพื่อพัฒนาแนวคิดปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมไทย ปฏิทินข่าว—๓ ก.ค. ๖๓

นายณัฐพล รังสิตพล (ที่ 4 จากซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายใบน้อย สุวรรณชาตรี (ที่ 3 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รมว.เกษตรฯ นั่งหัวโต๊ะ หารือเงื่อนไขการชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิก กฟก.ลูกหนี้ ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๖๓

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมหารือการกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือ นายไชยยศ จิรเมธากร

บางจากฯ - ธกส. ช่วยเกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด-19 พลังงาน—๑๔ พ.ค. ๖๓

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกันช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเกษตรกรไทยจากวิกฤติการระบาดของโควิด-19 มอบส่วนลดพิเศษให้กับผู้ใช้บัตรเกษตรสุขใจ เมื่อเติมน้ำมันบางจากไฮดีเซล เอส B 10

เฉลิมชัยย้ำชัด “เราจะไม่ทิ้งกัน” พร้อมเปิดมาตรการคู่ขนานเพิ่มรายได้ ทั่วไป—๘ พ.ค. ๖๓

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว ณ ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากกรณีที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยเปิดให้เกษตรกรลงทะเบียนเมื่อวันที่ 7

โออาร์ ร่วมกับ ธ.ก.ส. เปิด “พื้นที่ปันสุข” ให้เกษตรกรจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ พีทีที ปฏิทินข่าว—๒๓ เม.ย. ๖๓

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)(โออาร์)และ นายสมเกียรติ กิมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลังสร้างรอยยิ้มเกษตรกรไทย

โออาร์ ร่วมกับ ธ.ก.ส. เปิด “พื้นที่ปันสุข” ให้เกษตรกรจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ พีทีที ปฏิทินข่าว—๒๒ เม.ย. ๖๓

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และ นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลังสร้างรอยยิ้มเกษตรกรไทย

ยันม่าร์ จับมือ ธกส. ลงนาม MOU สนับสนุนทุนการศึกษาลูกหลานเกษตรกร ในโครงการ #ยันม่าร์ ธกส. ทั่วไป—๒ มี.ค. ๖๓

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ภายใต้โครงการ 'ยันม่าร์ ธกส. สานฝันต้นกล้า กีฬาชุมชน’ มอบทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานเกษตรกร

กองทุน FLR349 ผนึกกำลังกลุ่มเซ็นทรัลและธกส.ขับเคลื่อนฟื้นระบบอาหารเพื่อท้องถิ่น (Local Food) ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๓

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-Thailand) บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงนามข้อตกลงผนึกกำลังร่วมกันขับเคลื่อนกองทุน "FLR349" ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

ธ.ก.ส. ประกาศผลผู้ชนะอัจฉริยะการออม โครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นประจำปี 2562 ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๖๓

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ได้จัดการแข่งขัน โครงการประกวด โรงเรียนธนาคารดีเด่นประจำปี 2562 "อัจฉริยะการออม เพื่อสร้างนักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่ A-School" รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ โถงชั้น 2 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก

ธ.ก.ส. ยิ่งออมยิ่งดี แจกใหญ่กว่า 14 ล้านบาท จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับประเทศ ที่ หุ้น—๒๑ ม.ค. ๖๓

กลับมาอีกครั้งสำหรับกิจกรรม จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2562 ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แจกโชคใหญ่ทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ป "ธ.ก.ส. ยิ่งออม ยิ่งดี ทวีโชค ม่วนซื่น"

กสอ. ใส่เกียร์เดินหน้า รุดหารือ ธกส. - ททท.ขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรม ทั่วไป—๖ ม.ค. ๖๓

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าต่อเนื่องตามนโยบาย ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มอี ให้ดีพร้อม (DIProm) รุดหารือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรม สร้างกลไกการให้บริการเครื่องจักรผ่านรูปแบบดิจิทัลแอปพลิเคชัน

ยันม่าร์เปิดสนามแรกในโครงการสานฝันต้นกล้า กีฬาชุมชน ปีที่ 8 จับมือโค้ชจากสโมสรชั้นนำ ปั้นเยาวไทย ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๖๒

ธัชพล ชวินธนโชติ รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีนพดล เขียวสมบัติ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาน่านและ วีรชัย โทรางกูร ผู้แทนจำหน่ายยันม่าร์ในจังหวัดน่าน ร่วมเปิดงาน "สานฝันต้นกล้า กีฬาชุมชน

รมช.ประภัตร มอบของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรไทย หนุนเลี้ยงปศุสัตว์สร้างอาชีพ พร้อมจับมือ ธกส. ทั่วไป—๖ ธ.ค. ๖๒

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่าง กรมปศุสัตว์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นประจำปี 2562 อัจฉริยะการออม เพื่อสร้างนักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่ หุ้น—๑๙ พ.ย. ๖๒

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ยังคงมุ่งมั่นดำเนินโครงการประกวดโรงเรียนธนาคาร ดีเด่นประจำปี 2562"อัจฉริยะการออม เพื่อสร้างนักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่ A-School" ปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 11 แล้ว ธ.ก.ส.

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ AAA(tha) / หุ้น—๗ พ.ย. ๖๒

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (หรือ ธ.ก.ส.) ที่ 'AAA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่

ยันม่าร์ ร่วมกับ ธกส. และสโมสรบางกอกกล๊าซ จัดโครงการสานฝันต้นกล้ากีฬาชุมชน ปีที่ 8 ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๖๒

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสโมสรบางกอกกล๊าส จัดโครงการสานฝันต้นกล้ากีฬาชุมชน ปีที่ 8 รับสมัครเยาวชนที่เรียนดีและชื่นชอบกีฬาฟุตบอลแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดน่าน ยโสธร อุดรธานี และชัยภูมิ จำนวน 480 คน

ภาพข่าว: อาคเนย์ได้รับความไว้วางใจเป็นผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สมาชิกโครงการกองทุนทวีสุข ปฏิทินข่าว—๑๐ ต.ค. ๖๒

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้เป็นผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแก่สมาชิกของโครงการกองทุนทวีสุข ซึ่งมีสมาชิกกว่า 1.4 ล้านคน โดยคุณมนตรี วงศ์ท่าเรือ รองกรรมการผู้จัดการ

ก.ล.ต. ร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME เกษตร หุ้น—๒๔ ก.ย. ๖๒

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดงานสัมมนา "โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME เกษตร เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน"

SME D Bank จับมือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ปลุกกระแสช้อปปิ้งสินค้าดีจากชุมชนจัดงาน ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๖๒

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย