ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๒:๒๐ น.

ธนาคารสินค้าเกษตร ข่าวประชาสัมพันธ์ “ธนาคารสินค้าเกษตร”

แจงผลธนาคารสินค้าเกษตร เกษตรกรมั่นใจรูปแบบบริหารดี หนุนให้มีธนาคารสินค้าเกษตรในชุมชนต่อ ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๕๙

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ผลโครงการธนาคารสินค้าเกษตรปี 2559 ทั้ง 5 โครงการ ภาพรวมเกษตรกร ร้อยละ 88 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารอย่างมาก เพราะเข้าใจปัญหาในพื้นที่อย่างดี มั่นใจ นโยบายธนาคารจะช่วยลดต้นทุน

กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าตั้งธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งได้กำหนดแผนการดำเนินงานไว้6 แผนงาน ได้แก่ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารโคนมทดแทน ธนาคารโค-กระบือ

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าตั้งธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร เตรียมขยายธนาคารหม่อนไหมในจังหวัดนครรา ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๙

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าตั้งธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกรครบ 100 % ตามเป้าหมาย 6 แผนงาน มีทั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารโคนมทดแทน ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามโครงการพระราชดำริ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์และธนาคารปลานิลพันธุ์ดี

เปิดผลติดตามธนาคารสินค้าเกษตร สศก.เผย คณะกรรมการฯ มาจากเกษตรกรในชุมชน ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร รอบ 9 เดือน เกษตรกร มีความพึงพอใจต่อคณะกรรมการบริหารธนาคารฯ ในระดับมาก ร้อยละ 71 เนื่องจากคณะกรรมการมาจากเกษตรกรในชุมชนเอง