ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๗:๐๘ น.

ธนาคารขยะ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ธนาคารขยะ”

ภาพข่าว: มหิดล จับมือ GC ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลออนไลน์ ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๖๑

ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ (ที่ 2 จากซ้าย) รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ นางวราวรรณ ทิพพาวนิช (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี (GC)

มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ GC ผุดไอเดียจัดตั้งระบบธนาคารขยะรีไซเคิลออนไลน์ นำร่องโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง มุ่งบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๖๑

กรุงเทพฯ--11 ก.ค.--

มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี (GC) ประกาศความร่วมมือโครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อตอกย้ำพันธกิจในการร่วมแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในประเทศ พร้อมร่วมมือพัฒนาระบบธนาคารขยะรีไซเคิลออนไลน์ นำร่องโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง

ด้วยความตระหนักในปัญหาการจัดการขยะ ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือผลักดันให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สององค์กรระดับประเทศ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในรูปแบบโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ที่จัดตั้งขึ้นให้กับโรงเรียนโดยรอบ พร้อมมุ่งเน้นให้นักเรียนหรือเยาวชนมีความตระหนักและเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะของชุมชนต่อไป ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 10กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ศ. นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง การร่วมมือกับ GC ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนการวิจัยในด้านการบริหารจัดการขยะในเขตชุมชน พร้อมต่อยอดและพัฒนาระบบสารสนเทศธนาคารขยะรีไซเคิล (Recycle Bank Online Service) ที่ทางมหิดลได้ริเริ่มไว้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นโปรแกรมต้นแบบนำร่อง

ภาพข่าว: CSR รามาการ์เด้นส์ ปันน้ำใจสู่ชุมชน ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๐

คณะผู้บริหารและพนักงาน โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือพัฒนาสังคม (CSR) โดยภายในงานได้สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ (EM) น้ำยาล้างจาน การปักชำกล้าไม้ การให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารขยะ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ร่วมกิจกรรม

ธนาคารขยะบ้านเขาขาว สร้างชุมชนสุขภาวะ ป้องกันปัญหาขยะ-สู้ภัยไข้เลือดออกด้วยพลังชุมชน ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๖๐

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับชุมชนบ้านเขาขาว ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดทำโครงการ "บ้านสะอาด ปลอดโรค ด้วยสองมือของชุมชน" ระดมพลังแก้ปัญหาการจัดการขยะ

ธนาคารขยะ บ้านห้วยลึก ธนาคารบุญ หนุนสร้างชุมชนน่าอยู่ สานพลังศรัทธา บ้าน-มัสยิด-โรงเรียน ทั่วไป—๒๖ ธ.ค. ๕๙

การนำหลัก "บ-ว-ร" หรือ "บวร" ซึ่งเป็นทุนด้านความสัมพันธ์ในสังคมไทยที่มีมาอย่างยาวนาน มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานต่างๆ นั้น เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าสามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชนนั้นๆได้ เช่นเ

พบชุมชนสุดเจ๋ง เปลี่ยน ปี๊บเก่า เป็นเตาเบอร์ 5 นวัตกรรมจากธนาคารขยะ บ้านนาซำจวง ทั่วไป—๕ เม.ย. ๕๙

ชุมชนนาซำจวง หนองบัวลำภูแนะ ปิ๊บเก่า หม้อนึ่งเก่า เศษเหล็ก อย่าทิ้ง ประดิษฐ์เตาชีวมวลใช้ในครัวเรือน ประหยัดถ่านถึง 50% นายสมพงษ์ โสภาวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านนาซำจวง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า บ้านนาซำจวง ชุมชนขนาดกลาง 123

ภาพข่าว: บิ๊กซีส่งมอบธนาคารขยะ มัสยิดบ้านนา จ.พังงา ทั่วไป—๘ เม.ย. ๕๘

วารุณี กิจเจริญพูลสิน (ที่สามจากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จัดงานส่งมอบโรงเรือนเก็บขยะและอาคารสำนักงานประจำโครงการธนาคารขยะ มัสยิดบ้านนา จ.พังงา ภายใต้โครงการบิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชน ปี2

ธนาคารขยะบ้านบุ่งหวาย คำตอบสุดท้ายให้ชุมชนน่าอยู่ ทั่วไป—๘ ต.ค. ๕๗

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับทุกชุมชนในปัจจุบัน หนีไม่พ้นเรื่องขยะ เพราะจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ประกอบกับประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการกำจัดให้ถูกวิธี จนไม่สามารถดำเนินการกำจัดได้หมด ขยะจึงตกค้างในชุมชน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกค่ายจิตอาสา ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สุขภาพ—๒๙ ก.ค. ๕๗

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายจิตอาสา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยการจัดสร้างธนาคารขยะรีไซเคิล ณ โรงเรียนบ้านซึม (ศรีราษฎร์นุเคราะห์) ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์

ภาพข่าว: คุณสุจิตรา โลเฮียและ นาย วราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ทั่วไป—๒ มี.ค. ๕๗

จากความสำเร็จของโครงการธนาคารขยะที่โรงเรียนบ้านหนองแฟบ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอล์ส จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ อินโดรามา เวนเจอร์ส เดินหน้าขยายโครงการธนาคารขยะแห่งที่สองที่โรงเรียนวัดกรอกยายชาเพื่อเป็นการต่อยอดและรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE) ผุดโครงการ ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๕๕

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE)ผุดโครงการ “ร้าน 0 บาท” ต้นแบบแห่งที่ 2 ที่ชุมชนเคหะดินแดง -ต่อยอดแนวคิดธนาคารขยะออมทรัพย์ เพิ่มทางเลือกแลกคูปองช็อปสินค้าที่ร้าน 0

สำนักงานเขตมีนบุรีมีธนาคารขยะรีไซเคิล ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๓

ว่าที่ร้อยตรี เศวตชัย ทรัพย์บุญมี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ปัจจุบันมีการผลิตมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นทั้งด้านปริมาณและประเภทของมูลฝอยอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัญหาในการกำจัดขยะ ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาลงเป็นลำดับ เขตฯ

โครงการ “พื้นที่สร้างสรรค์...บานเป็นดอกเห็ด” และ “ธนาคารขยะรีไซเคิลฯ” ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๕๓

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว!!...ในส่วนกรุงเทพฯ และภาคกลาง สำหรับผู้ครองตำแหน่ง “แฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2552 - 2553” ที่จัดขึ้นโดยผู้ใหญ่ใจดีอย่าง กลุ่มธุรกิจ โคคา - โคลา ในประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด,

เพิ่มศักยภาพธนาคารขยะรีไซเคิ้ล ทั่วไป—๖ พ.ค. ๕๓

รัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรม เพิ่มศักยภาพธนาคารขยะรีไซเคิล ธนาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-831-8888

ภาพข่าว: เปิดตัว 5 โรงเรียนนำร่องโครงการ "ธนาคารขยะรีไซเคิล” ทั่วไป—๑๑ มิ.ย. ๕๒

นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการธนาคารขยะสำหรับสถานศึกษาในเขตบางสะพาน โดยได้มอบสมุดโครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ให้กับ 5 โรงเรียนนำร่องในพื้นที่อำเภอบางสะพานที่เข้าร่วมโครงการ

เอสเอสไอรวมพลังคนบางสะพาน เก็บขยะหาดแม่รำพึงวันสิ่งแวดล้อมโลก ทั่วไป—๘ มิ.ย. ๕๒

เอสเอสไอ ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มความสดใสให้ชายหาดแม่รำพึง พร้อมเปิดตัว 5 โรงเรียนนำร่องในโครงการ “ธนาคารขยะ…เอสเอสไอ” นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยว่า

ส.อ.ท. แถลงข่าว “โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล 400 ชุมชน ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๕๒

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญท่าน ร่วมงานแถลงข่าวลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล 400 ชุมชน และโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน” ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.30 – 15.00

เขตหลักสี่สนับสนุนขยายเครือข่ายศูนย์ รีไซเคิล ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๒

นางสาวอมรรัตน์ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. เปิดเผยว่า สำนักงานเขตหลักสี่ร่วมกับศูนย์ รีไซเคิลเครือข่ายออมทรัพย์หลักสี่-ดอนเมือง กำหนดจัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดตั้งธนาคารขยะหรือจุดรับซื้อขยะรีไซเคิล ในวันเสาร์ที่ 31 ม.ค. 52 ณ

ธนาคารขยะลดโลกร้อน เปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ ให้ “ขยะ” เป็นของมีค่า หุ้น—๒๙ ม.ค. ๕๒

ปัจจุบัน “ขยะ” นับเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชน พื้นที่เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน ในแต่ละปี เทศบาลต้องทุ่มงบประมาณกว่า 11 ล้านบาท เพื่อจัดเก็บขยะแล้วนำไปทิ้งในหลุมฝังกลบ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ทั่วไป—๑๘ พ.ย. ๕๑

สถาบันการจัดการบรจจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เชิญดูงานระบบการจัดการธนาคารขยะวัสดุรีไซเคิล ณ อาคารบริหารโดม ชั้น 3 ห้องโดม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันพฤหัส ที่ 20 พฤศจิกายน 2551

กทม. หนุนจัดตั้งธนาคารขยะ ส่งเสริมการเรียนรู้จัดการขยะสู่ชุมชน ทั่วไป—๑๘ มี.ค. ๕๑

ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน กรณีศึกษา...การทำธุรกิจขยะรีไซเคิล ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเคหะบางบัว เขตหลักสี่ โดย

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หนุนมูลนิธิทรัพย์สินฯ ตั้งธนาคารขยะ 50 แห่ง ลดขยะได้ 6 พันตัน ทั่วไป—๒๒ มี.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--สนพ. โครงการธนาคารขยะบนพื้นที่ทรัพย์สินฯ สุดเวิร์ค ชาวชุมชนร่วมใจคัดแยกขยะนำมาขายธนาคาร 17 เดือน ลดขยะได้ 321 ตัน ลดค่าใช้จ่ายรัฐในการกำจัดขยะ 4.8 แสนบาท นายเมตตา บันเทิงสุข ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน