Saturday July 26, 2014 18:09

ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ Press Releases

ภาพข่าว: บัตรเครดิตกสิกรไทย มอบรางวัลให้ผู้โชคดี ที่ได้รับสิทธิ์ แคมเปญ Big Surprises! 1,000 points เท่ากับ 1,000 บาท หุ้น—16 Dec 13

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ (ที่ 4 จากซ้าย) และ นางสาว สุดฤทัย ทองสอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย (ที่ 3 จากซ้าย)

ธนาคารกสิกรไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 101 หุ้น—02 Apr 13

กรุงเทพฯ--2 เม.ย.--ธนาคารกสิกรไทย
วันพุธที่ 3 เมษายน 2556

เวลา 14.00 น. นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทยเป็นประธานในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 101 ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น 3ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

ภาพข่าว: ธนาคารกสิกรไทย ปรับโครงสร้างการบริหาร หุ้น—28 Feb 13

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าว การปรับโครงสร้างการบริหารของธนาคาร เพื่อรองรับธุรกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ เมื่อเร็ว ๆ

ธนาคารกสิกรไทยจะจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 99 หุ้น—05 Apr 11

ด้วยธนาคารกสิกรไทยจะจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 99 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 ณ ห้องสมานฉันท์ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. และสิ้นสุดการประชุมเวลา 16.00 น.

ภาพข่าว: กสิกรไทยมอบเวชภัณฑ์ ช่วยเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ หุ้น—20 Aug 10

นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย มอบเวชภัณฑ์สำหรับเด็กจำนวนกว่า 50 รายการให้แก่ผู้แทนจากกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือเยาวชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องพยาบาล ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ

ธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าว “การจัดการโครงสร้างการบริหารธนาคารกสิกรไทย” หุ้น—12 Jul 10

ด้วย ธนาคารกสิกรไทย จะจัดงานแถลงข่าว เรื่อง “การจัดการโครงสร้างการบริหารธนาคารกสิกรไทย” ใน วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องชมพูภูคา ชั้น 38 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ ตามกำหนดการดังนี้ 15.00 น.

ธนาคารกสิกรไทย จัดสัมมนา เรื่อง “สามก๊ก ยุค 2009 จัดทัพสู้ศึกธุรกิจ หุ้น—14 Jul 09

ด้วยธนาคารกสิกรไทย จะได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “สามก๊ก ยุค 2009 จัดทัพสู้ศึกธุรกิจ SME” ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น 3 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 13.00 ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

ธนาคารกสิกรไทย เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 97 หุ้น—31 Mar 09

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. นายบรรยงค์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 97 ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น 3 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก 2008 ทั่วไป—18 Apr 08

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการจัดวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก 2008 ณ ลานริมน้ำเจ้าพระยา ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานเลี

สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมงานเลี้ยงวิ่งคบเพลิงโอลิมปิค 2008 หุ้น—16 Apr 08

สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในการเลี้ยงต้อนรับคณะวิ่งคบเพลิงโอลิมปิค 2008 ณ ลานริมน้ำเจ้าพระยา ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ 18 เมษายนนี้ พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ

หมายงานกสิกรไทย ประจำวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2548 หุ้น—08 Apr 05

กรุงเทพฯ--8 เม.ย.--ธนาคารกสิกรไทย เวลา 14.00 น. ธนาคารกสิกรไทย ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93 ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น 3 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ เวลา 17.00 น. บัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย แถลง วิสัยทัศน์ธนาคารกสิกรไทย