ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๐๙:๑๕ น.

ธนาคารกรุงเทพ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ธนาคารกรุงเทพ”

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดทริปสัมมนาและดูงานประเทศกัมพูชา พร้อมนำสมาชิกชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีเจรจาธุรก หุ้น—๒๒ ต.ค. ๕๗

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (กลางซ้าย) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (กลางขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำสมาชิกชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี เดินทางไปร่วมสัมมนา ดูงาน ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี H.E. Chanthol SUN

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินสนับสนุนร.พ.พระมงกุฏเกล้า โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลานอเนกประสงค์ฯ หุ้น—๒๑ ต.ค. ๕๗

นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (กลางซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และนางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนาลูกค้าบัวหลวง เอ็กซ์คลูซีฟ หัวข้อ วางแผนภาษีมรดกและการส่งมอบความมั่ง หุ้น—๒๐ ต.ค. ๕๗

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) พร้อมนายพัทธนนท์ เปรมสมิทธ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายลูกค้าบุคคล นครหลวง (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับวิทยากรผู้บรรยายในงานสัมมนาสำหรับลูกค้าบัวหลวง

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2557 จำนวน 9,575 ล้านบาท รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อย หุ้น—๒๐ ต.ค. ๕๗

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2557 จำนวน 9,575 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 546 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.0 จากไตรมาส 2 ปี 2557 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 147 ล้านบาท รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1,650 ล้านบาท

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบสิทธิประโยชน์ 3 ต่อ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ มอบสิทธิประโยชน์ หุ้น—๑๖ ต.ค. ๕๗

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิประโยชน์ 3 ต่อ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อซื้อแอลจี สมาร์ท ทีวี (LG SMART TV) และชำระผ่านบัตร โดยต่อที่ 1 สิทธิผ่อนชำระนานสูงสุด 10 เดือน ต่อที่ 2 สิทธิรับชมช่องรายการของซีทีเอช (CTH) ฟรี 3 เดือน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบโอกาสพิเศษแด่เยาวชนผู้พิการ นำชมการแสดงดนตรีคลาสสิค Zurich Chamber ทั่วไป—๑๕ ต.ค. ๕๗

นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุน ‘มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 16 หรือ ‘Bangkok’s

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนาในหัวข้อ การวางแผนภาษีมรดก และการส่งมอบความมั่งคั่ง หุ้น—๑๕ ต.ค. ๕๗

ตามที่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกบัวหลวง เอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งเป็นลูกค้าคนสำคัญของธนาคาร เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์พิเศษผ่านกิจกรรมหลากหลายที่ธนาคารจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นการเฉพาะ อาทิ การลงทุน การท่องเที่ยว และสุขภาพ นั้น ในครั้งนี้

ภาพข่าว: อิ่มมันส์... เบิ้ลโชค 2 ชั้น! ทั่วไป—๑๔ ต.ค. ๕๗

แซม-ไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สานต่อแคมเปญ OISHI “FLY ME TO JAPAN” โชค 2

มิลล์คอน สตีล ได้รับวงเงินสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ เสริมความแข็งแกร่ง- หุ้น—๑๔ ต.ค. ๕๗

มิลล์คอน สตีล ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 7 พันล้านบาทจากธนาคารกรุงเทพ รองรับการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ พร้อมเตรียมแผนเพิ่มทุน 1.5 พันล้านบาท สำหรับเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงินและรองรับการซื้อสินทรัพย์ทีเอสเอสไอ

ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรมแสดงพลังสนับสนุนการขายกองทุนรวม คนไทยใจดี (BKIND) หุ้น—๑๔ ต.ค. ๕๗

ด้วยบมจ.ธนาคารกรุงเทพ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการยกระดับสังคมไทยอย่างแท้จริง จึงได้ร่วมมือและสนับสนุนบลจ.บัวหลวงในการจัดตั้ง ‘กองทุนรวมคนไทยใจดี’ หรือ BKIND เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในกิจการที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ลงนามสนับสนุนการเงินแก่ มิลล์คอน สตีล เสริมความแข็งแกร่ง- หุ้น—๑๒ ต.ค. ๕๗

นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) และ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับ พลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการบริษัท (ที่ 2 จากซ้าย) และนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

ธนาคารกรุงเทพ สัมมนาพิเศษเพื่อสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ การวางแผนภาษีมรดก หุ้น—๑๐ ต.ค. ๕๗

ตามที่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกบัวหลวง เอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งเป็นลูกค้าคนสำคัญของธนาคาร เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์พิเศษผ่านกิจกรรมหลากหลายที่ธนาคารจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นการเฉพาะ อาทิ การลงทุน การท่องเที่ยว และสุขภาพ นั้น ในครั้งนี้

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน 1 ล้านบาท มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี สุขภาพ—๙ ต.ค. ๕๗

นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 2 จากขวา) หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(7 ตุลาคม 2557) ปฏิทินข่าว—๖ ต.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 09.30 น. มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วม กับ ธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีเปิด ‘นิทรรศการ ใต้ร่มพระ บารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก’ ณ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(7 ตุลาคม 2557) ปฏิทินข่าว—๗ ต.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--7 ต.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 09.30 น. มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วม กับ ธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีเปิด ‘นิทรรศการ ใต้ร่มพระ บารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก’ ณ

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก ปิดให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว หุ้น—๘ ต.ค. ๕๗

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศขออภัยลูกค้าในความไม่สะดวก ด้วยจะปิดให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น รายงานข่าวจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น

ภาพข่าว: โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นำคณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ ทั่วไป—๗ ต.ค. ๕๗

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (แถวยืนที่ 3 จากซ้าย) และนายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (แถวยืนที่ 2 จากขวา) นำคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วย นายปิติ สิทธิอำนวย (แถวยืนที่ 2 จากซ้าย) หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล (แถวยืนที่ 4 จากขวา)

สรุปข่าวการเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทั่วไป—๗ ต.ค. ๕๗

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่าหลังจากที่ธนาคารกรุงเทพเป็น 1 ใน 9 ธนาคารต่างชาติและเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้ใบอนุญาตเปิดสาขาในพม่า ขณะนี้ได้เตรียมพร้อมวางระบบต่างๆ ที่สาขาในนครย่างกุ้งแล้ว

ธนาคารกรุงเทพ เชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนา สุขภาพหัวใจ ในงานนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมีเพื่อหัวใจไทย ทั่วไป—๖ ต.ค. ๕๗

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียนเชิญผู้สนใจร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมีเพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก” รับฟังเสวนาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจ 3 หัวข้อ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ต้อนรับนักศึกษา MBA ม.เปปเปอร์ดีน พร้อมบรรยายสรุป หุ้น—๔ ต.ค. ๕๗

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (กลางขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Demos Vardiabasis อาจารย์วิชาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ (กลางซ้าย) และคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Presidents and Key Executives MBA

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ออกโปรโมชั่นบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ชิพอัจฉริยะ สมัครวันนี้ ฟรี! หุ้น—๒ ต.ค. ๕๗

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดแคมเปญพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ชิพอัจฉริยะ ใบแรกจากธนาคารกรุงเทพ ที่สามารถตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยของเงินในบัญชี และความมั่นใจในการทำธุรกรรมทางการเงิน เพียงสมัครใช้บัตรตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 พฤศจิกายน 2557

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีเปิด นิทรรศการ ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๗

ตามที่ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงาน ‘นิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก’ ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2557 เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลรักษา

ธนาคารกรุงเทพ เชิญชวนลูกค้า ตรวจร่างกาย ได้ผลบุญ รายได้สบทบทุนศิริราชมูลนิธิ หุ้น—๑ ต.ค. ๕๗

นายยุทธพงษ์ ภูมิบ่อพลับ ผู้จัดการภาคนครหลวง 3 สายลูกค้าบุคคลนครหลวง (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวนริสา เหล่าพานิช ผู้จัดการสาขาโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศาสตราจารย์คลินิก (เกียรติคุณ) นายแพทย์เหลือพร ปุณณกัณต์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบข้อเสนอดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 4-7-11 เดือน สูงสุด 3.00% หุ้น—๓๐ ก.ย. ๕๗

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบข้อเสนออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบัญชีเงินฝากประจำสูงสุด 3.00% ต่อปี ตามระยะเวลาและจำนวนเงินฝากของลูกค้า โดยเงินฝากประจำระยะเวลา 4 เดือน วงเงินฝากน้อยกว่า 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพ จัดเสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 4 จีนตะวันตก: โอกาสใหม่ทางธุรกิจ หุ้น—๒๙ ก.ย. ๕๗

นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 8 จากซ้าย) นายปิติ สิทธิอำนวย กรรมการธนาคาร (ที่ 8 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ นิ่ง ฟู่ขุย

ธนาคารกรุงเทพ เผยตัวเลขบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ชิพอัจฉริยะ เพิ่มจำนวนขึ้นเท่าตัว หุ้น—๒๖ ก.ย. ๕๗

ธนาคารกรุงเทพ เผยตัวเลขจำนวน บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ชิพอัจฉริยะ ใบแรกจากธนาคารกรุงเทพ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว จากประมาณ 2 ล้านใบในปี 2556 เป็นเกือบ 4 ล้านใบ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2557 ด้วยลูกค้าต่างตระหนักถึงความปลอดภัยของเงินในบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ จัดงานเสวนานุกรมความรู้ครั้งที่ 4 จีนตะวันตก :โอกาสใหม่นักลงทุน หุ้น—๒๕ ก.ย. ๕๗

ด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ธุรกิจการเงิน และการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศจีน จึงได้ริเริ่มจัดงานเสวนานุกรมความรู้ครั้งแรกในปี 2557