ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๐:๐๕ น.

ธนาคารกรุงเทพ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ธนาคารกรุงเทพ”

ธนาคารกรุงเทพ แต่งตั้งกรรมการธนาคาร อรุณ จิรชวาลา หุ้น—๓๐ ม.ค. ๕๘

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศแต่งตั้งกรรมการธนาคาร ‘อรุณ จิรชวาลา’ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 นายอภิชาต รมยะรูป เลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ คิง เพาเวอร์ มอบสิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ซื้อสินค้าออนไลน์ หุ้น—๒๙ ม.ค. ๕๘

นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต (ที่ 2 จากขวา) นายธนาคาร เอื้อวรกุลชัยเจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา

พีเพิลมีเดียผนึกพันธมิตร จัดงานใหญ่ Smart SME Day รวมพลังพันธมิตรหนุน SME ไทย หุ้น—๒๙ ม.ค. ๕๘

พีเพิลมีเดียกรุ๊ป ร่วมกับศูนย์ซีอาเซียน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ สสว. และพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย ผนึกแนวร่วมจัดงานใหญ่เสริมศักยภาพผู้ประกอบการในงาน “Smart SME Day” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “รวมพลังพันธมิตรหนุน SME ไทย”

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ และ บลจ.บัวหลวง สนับสนุนโครงการ ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย หุ้น—๒๘ ม.ค. ๕๘

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ และนางเสาวนิตย์ ประพฤติธรรม ผู้จัดการภาคนครหลวง 8

ภาพข่าว: ช้อปคิง เพาเวอร์ ออนไลน์ รับคะแนนสูงสุด 7 เท่า ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๘

อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา (กลาง) ผู้ช่วยประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ คุณโชคณ ระนอง (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ มอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รับคะแนนสะสมพิเศษ เพิ่มสูงสุด 7

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ได้รับการยกย่องจากองค์การศุลกากรโลก ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูล หุ้น—๒๗ ม.ค. ๕๘

นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่(ที่ 2 จากขวา) นายฐานิศร์ ศิริโชติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนาลูกค้าบัวหลวง เอ็กซ์คลูซีฟ หัวข้อ วางแผนบริหารความมั่งคั่งรับปี หุ้น—๒๗ ม.ค. ๕๘

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (กลาง) นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมให้การต้อนรับ

รวมพลคนห้องหก ดาวแดงรุ่นแรก 2526 ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๕๘

สุพจน์ สุวรรณสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจกองทุนรวม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด และจารุภา อ่วมพินิจ นัดเพื่อนๆในรุ่น อาทิ พ.ต.ท. ประโยชน์ โพธิ์เงิน, ร.ต.ท.สุรชาติ ทองใย, นิรันดร์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ์, ธนพนธ์ ธนกิจรุ่งเรือง, โสภณ อ่อนละมูล, วิภาดา เหล่าราช และ ณัฐคมน์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ได้รับความไว้วางใจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หุ้น—๒๒ ม.ค. ๕๘

นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) ร่วมกับ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (กลาง) และนางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส

Thaitrade.com ลงนามความร่วมมือกับ ธนาคารกรุงเทพฯ และดีเอชแอลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพอีคอมเมิร์ซครบวงจร หุ้น—๒๑ ม.ค. ๕๘

จากความสำเร็จของ Thaitrade.com อีมาร์เก็ตเพลสอันดับหนึ่งของไทย บริหารงานโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้ทำการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีสินค้ามากกว่า 200,000 รายการ

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิปี 2557 จำนวน 36,332 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 หุ้น—๒๑ ม.ค. ๕๘

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิปี 2557 จำนวน 36,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 426 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 จากปี 2556 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 3,118 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 2,282 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4

Thaitrade.com จัดงาน New Era of Smart Collaboration ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๘

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน New Era of Smart Collaboration โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เว็บไซต์ Thaitrade.com

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพให้การต้อนรับคณะผู้แทนรัฐบาลจีน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายการพัฒนาด้านเศรษ หุ้น—๒๐ ม.ค. ๕๘

นายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) (ที่ 3 จากขวา) และนายปราโมช อู่นนทกานต์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสาขาต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพข่าว: บรรยายพิเศษ ประจำปี 2558 หุ้น—๑๙ ม.ค. ๕๘

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายไกรสีห์ กรรณสูต คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ภาพข่าว: บรรยายพิเศษ ประจำปี 2558 หุ้น—๑๙ ม.ค. ๕๘

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายไกรสีห์ กรรณสูต คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ณ ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๕๘

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ (ที่ 4 จากซ้าย) และนายทศทิศ รอดประเสริฐ ผู้จัดการสำนักงานผู้แทนกรุงย่างกุ้ง (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 3,000,000บาท (สามล้านบาท) ให้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ. นิเวศน์

ธ.กรุงเทพ จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ธนาคารกรุงเทพ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หุ้น—๑๔ ม.ค. ๕๘

ตามที่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์Thaitrade.com

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ททท. จัดกิจกรรม ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 หุ้น—๑๓ ม.ค. ๕๘

นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต (กลาง) นางสาวมยุรี ตันติภนา เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายกลินทร์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ที่ 2

Akamai Technologies เสริมความแข็งแกร่งให้กับธนาคารกรุงเทพในการขยายธุรกิจไปทั่วโลก หุ้น—๑๓ ม.ค. ๕๘

ยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้บริการทุกรายจากทุกๆภูมิภาคด้วยการลดระยะเวลาการโหลดหน้าเว็บลงถึง 50% Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM) ผู้นำด้านการจัดหาบริการคลาวด์สำหรับการจัดส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยคอนเทนท์ออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นธุรกิจ

สรุปข่าวการเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๕๘

นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ในปี 2558 ธนาคารจะรุกตลาดบัตรเครดิตในกลุ่มลูกค้าระดับบนที่มีรายได้สูงมากขึ้น โดยในเดือน ม.ค.นี้ จะมีการเปิดตัวบัตรเครดิต วีซ่า อินฟินิท

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น สุขกันเถอะเรา ดอกเบี้ยสูงสุด 5.00% หุ้น—๙ ม.ค. ๕๘

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” วงเงิน 100,000ล้านบาท ประกอบด้วยพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง แบบไร้ใบพันธบัตร (Scripless) อายุ 10 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2558 จัดทำสมุดมอบแก่หน่วยงานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ ทั่วไป—๗ ม.ค. ๕๘

นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารมอบชุดเครื่องเขียนที่ธนาคารได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 เพื่อเป็นของขวัญแก่เด็กและเยาวชน ผ่าน โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว ปีท่องเที่ยววิถีไทย ไลฟ์สไตล์—๖ ม.ค. ๕๘

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ การกระจายรายได้ และการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมากมาย

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบสิทธิลุ้นแพ็กเก็จทัวร์ลอนดอน พร้อมบัตรชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ณ หุ้น—๕ ม.ค. ๕๘

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สโมสรฟุตบอลเชลซี จัดแคมเปญมอบสิทธิลุ้นแพ็กเกจทัวร์ลอนดอน 6 วัน5 คืน รวมตั๋วเครื่องบินและที่พักโรงแรมพร้อมบัตรชมการแข่งขันฟุตบอล จำนวน 20 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) โดยผู้โชคดี 10

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดงานโชว์ศักยภาพผลิตผลทางการเกษตรไทย วันเกษตรก้าวหน้า 2557 หุ้น—๓๐ ธ.ค. ๕๗

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 4 จากขวา) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายธรรมนูญ เลากัยกุล

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศความร่วมมือ สโมสรฟุตบอลเชลซี ภายใต้แนวคิด One Team One Spirit หุ้น—๒๙ ธ.ค. ๕๗

ธนาคารกรุงเทพประกาศความร่วมมือในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของสโมสรฟุตบอลเชลซี ภายใต้แนวคิด ‘One Team One Spirit’ หรือ ‘เชลซีทำได้ คนไทยทำได้’ มุ่งเน้นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผ่านการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ธนาคารกรุงเทพ เน้นย้ำความปลอดภัยในการกดเอทีเอ็มช่วงปีใหม่ ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ชิพอัจฉริยะ หุ้น—๒๙ ธ.ค. ๕๗

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบความมั่นใจให้ลูกค้าประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ที่ธนาคารได้นำเทคโนโลยีชิพอัจฉริยะ EMV มาตรฐานสากลมาติดลงบนบัตร ทำให้ยากต่อการปลอมแปลงและคัดลอกบัตร

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ประกาศความร่วมมือ สโมสรฟุตบอลเชลซี ภายใต้แนวคิด One Team One Spirit หุ้น—๒๖ ธ.ค. ๕๗

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) และนางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มร.เอเดรียน นิว กรรมการผู้จัดการสโมสรฟุตบอลเชลซี

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ประกาศความร่วมมือ สโมสรฟุตบอลเชลซี ภายใต้แนวคิด One Team One Spirit หุ้น—๒๖ ธ.ค. ๕๗

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) และนางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มร.เอเดรียน นิว กรรมการผู้จัดการสโมสรฟุตบอลเชลซี

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(26 ธันวาคม 2557) ปฏิทินข่าว—๒๖ ธ.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--26 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 09.00 น. ธนาคารกรุงเทพ จัดงาน “วันเกษตรก้าวหน้า 2557” ณ ลาน ด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ สีลม 15.00 น. ศูนย์การค้าอิมพีเรียล