ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๓:๔๔ น.

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่”

ภาพข่าว: ทรู ลงนามบันทึกความร่วมมือสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ สื่อสาร—๒๔ มิ.ย. ๕๖

ทรู ลงนามบันทึกความร่วมมือสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่นำเทคโนโลยีสื่อสารเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชุมชนภายใต้โครงการ Smart Device Smart Province กลุ่มทรู โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจภาครัฐบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น

ภาพข่าว: พิบูลย์คอนกรีต ออกบูธแนะนำสินค้าณงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ทั่วไป—๓ เม.ย. ๕๖

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556ที่ผ่านมา บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ได้มีกิจกรรมออกบูธแนะนำสินค้า ให้กับกลุ่มนายช่างเทศบาล ที่เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านช่างและพิธีเปิดชทรช่างท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารนิทรรศการ 1

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน (Museums Festival 2010) ไลฟ์สไตล์—๑๓ ก.ย. ๕๓

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน (Museums Festival 2010) วันที่ 15 – 19