ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๒๖ น.

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ทันต่อการเปลี่ยนแปลง”

อว.เร่งผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing University ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พร้อมจัด 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ตามความถนัด หวังยกระดับทัดเทียมสากล ทั่วไป—๒๕ พ.ย. ๖๓

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เดินหน้าผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing University) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปฏิรูปการบริหารงานและปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

CIBA DPU หนุนเรียนบูรณาการข้ามศาสตร์ เพิ่มช่องให้ นศ.เรียนตามที่ชอบ หอบความรู้แบบครบเครื่อง ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๖๓

CIBA DPU ชี้ การปรับหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และการศึกษาสมัยใหม่ที่เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความชอบ ห่วงภาครัฐรับทราบ หลักสูตรและรับรองคุณวุฒิช้า อาจเสียโอกาสการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา ผศ.ดร.ศิริเดช

ส่องการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ หลักสูตรฯ ม.ดัง ฝังความรู้ความเชี่ยวชาญ-ทำงานเป็น ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๖๓

โลกการเรียนรู้ในปัจจุบันความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดเพียงในห้องเรียน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ธุรกิจการศึกษาจำเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่

เลขาธิการ สศก. “ฉันทานนท์” มอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจ ชี้ สศก. ต้องเป็นผู้นำทาง เสมือน ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๖๓

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก. ในฐานะองค์กรชี้นำการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ ภายในปี 2565 จำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ และด้วยบทบาทภารกิจสำคัญยิ่ง

โปรแกรมการอบรมสำหรับพัฒนาระบบการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ Driver for Excellence with State Enterprise ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๖๓

การวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ ที่มีการเลือกใช้เครื่องมือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีทิศทาง สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ม.มหิดล เตรียมพร้อมมุ่งสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๖๓

ในการพัฒนาประเทศให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก การพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา โดยที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีนโยบายที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น 1

เปิดแนวคิดทรานสฟอร์มธุรกิจ เอสซีจี ยกระดับภาคการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0 ปฏิทินข่าว—๗ ก.พ. ๖๓

เพราะ "ทรานสฟอร์เมชัน (Transformation)" หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้องค์กรสามารถฝ่าวงล้อม "ดิสรัปท์ชัน (Disruption)" หรือสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก และ "อยู่รอด"

มิตรสิบ แท็กซี่ อีซี่ อิงลิช ครั้งที่ 4 เน้นการสื่อสารเพื่ออาชีพจากรุ่นสู่รุ่น ปฏิทินข่าว—๘ ก.ค. ๖๒

ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญยิ่งและเป็นเครื่องจักรสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศเพื่อให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสาร แสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ

ผลสำรวจคอร์น เฟอร์รี่ เผย นักลงทุนในเอเชียแปซิฟิก เห็นพ้องผู้นำองค์กรส่วนใหญ่ปรับตัวไม่ทันกับอนาคต ปฏิทินข่าว—๑๖ พ.ค. ๖๒

การศึกษาเรื่อง "ผู้นำที่ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง" ชี้ว่ามีผู้นำไม่ถึง 2 ใน 10 ที่มีทักษะจำเป็น เพื่อจะนำองค์กรให้รับมือกับความท้าทายในอนาคต การศึกษาครั้งสำคัญโดย คอร์น เฟอร์รี่ (รหัสในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก: KFY)

ภาพข่าว: ผู้บริหารเอไอเอสคว้ารางวัลเกียรติยศ สตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๑

ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิด Digital Disruption หลายองค์กรต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น โดย AIS เป็นองค์กรหนึ่งที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อบริหารจัดการองค์กร ภายใต้การนำของฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมี นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

นานมีบุ๊คส์มุ่งพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ทั่วไป—๒ พ.ค. ๖๐

ยุคโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 ทำให้เทคโนโลยีมีพัฒนาการที่เชื่อมโยงสังคมโลกอย่างไร้ขอบเขต ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนทุกสาขาอาชีพทั่วโลก รวมถึงบทบาทของครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน สถาบันนานมีบุ๊คส์

ส่งออก 2560 พลิกบวกครั้งแรกในรอบ 5 ปี คาดโต 1.8 % หุ้น—๒๘ ธ.ค. ๕๙

ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา การส่งออกไทยหดตัวต่อเนื่องซึ่งเกิดจากทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างของไทย (เช่น โครงสร้างการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของไทยยังปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสินค้าของโลก)

Intelligence Leadership (เสริมสร้างภาวะผู้นำ) ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๕๙

องค์กรยุคใหม่ ไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ จะประสบความสำเร็จได้ หัวใจสำคัญ หรือคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ ผู้นำ ซึ่งผู้นำยุคใหม่ต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และที่สำคัญต้องมี ภาวะผู้นำ หรือความสามารถในการเป็นผู้นำ

บสย.ทุ่ม 35 ล้าน ปรับโฉม 8 สาขา สู่ภาพลักษณ์ใหม่ เผยแผนครึ่งปีหลัง ชูทีมสาขาทัพหน้า ช่วย ทั่วไป—๗ ส.ค. ๕๗

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บสย.ได้เตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการขยายตัวของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs

อบรมสัมมนาหลักสูตร Team Building Course (หลักสูตรการสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ) ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๕๖

จากสภาพของสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการพัฒนา ปฏิรูป บูรณาการ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยหากองค์กรใดไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนา จะทำให้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

PM-01: Intelligence Leadership เสริมสร้างภาวะผู้นำ ทั่วไป—๗ ม.ค. ๕๖

องค์กรยุคใหม่ ไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ จะประสบความสำเร็จได้ หัวใจสำคัญ หรือคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ ผู้นำ ซึ่งผู้นำยุคใหม่ต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และที่สำคัญต้องมี ภาวะผู้นำ หรือความสามารถในการเป็นผู้นำ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมด้านการบริหาร ทั่วไป—๒๙ พ.ค. ๕๕

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมด้านการบริหารเพื่อสู้กับภาวะวิกฤติให้องค์การสามารถตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะแวดล้อม อันจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของภาครัฐ ด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรอบรู้และประสบการณ์ ผ่านหลักสูตร

เส้นทาง 12 ปี ชมรมโอพีพีวาย ก้าวสู่การเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ทั่วไป—๓ เม.ย. ๕๕

ชมรมโอพีพีวายครบรอบ 12 ปี ยอดสมาชิกรวม 3,700 คน ยังคงมุ่งพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เผยหลักสูตรการใช้ iPad สุดยอดนิยมในหมู่ผู้สูงวัย คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ประธานชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย หรือ

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ กลยุทธ์การบริหาร และการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั่วไป—๑๓ ธ.ค. ๕๔

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติ ไม่ใช่สิ่งที่แปลกหรือใหม่แต่อย่างใด แต่กระนั้นเราก็ยังไม่สามารถทำให้องค์กร ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาคือ เราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สามารถควบคุมได้

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมหัวข้อ การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง องค์กรสู่การทำงานยุคใหม่ Change Management ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๕๔

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติ ไม่ใช่สิ่งที่แปลกหรือใหม่แต่อย่างใด แต่กระนั้นเราก็ยังไม่สามารถทำให้องค์กร ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาคือ เราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สามารถควบคุมได้

BrainAsset จัดสัมมนา "การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบุคลากรเพื่องานบริการ" ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๔

ในภาวะที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจสังคม แรงงาน การเมือง และเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ ความรู้เรื่องการตลาดสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักการตลาด ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๔

โลกธุรกิจในปัจจุบันนี้ เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว การพัฒนาคนและองค์กรธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่ทุกธุรกิจจะต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ยอดขายและผลกำไรที่ลดลง

Brain Asset จัดอบรม ในหัวข้อ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบุคลากรเพื่องานบริการ ทั่วไป—๔ ก.ค. ๕๔

ใน ภาวะที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจสังคม แรงงาน การเมือง และเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ ความรู้เรื่องการตลาดสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักการตลาด ทั่วไป—๑ ก.ค. ๕๔

โลกธุรกิจในปัจจุบันนี้ เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว การพัฒนาคนและองค์กรธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่ทุกธุรกิจจะต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ยอดขายและผลกำไรที่ลดลง

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่องความรู้เรื่องการตลาดสำหรับ ผู้ที่ไม่ใช่นักการตลาด ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๔

โลกธุรกิจในปัจจุบันนี้ เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว การพัฒนาคนและองค์กรธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่ทุกธุรกิจจะต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ยอดขายและผลกำไรที่ลดลง

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดอบรมในหลักสูตร Cross Functional ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๔

ในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงส่งผลให้องค์กรมีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างภาวะผู้นำ (Intelligence ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๓

องค์กรยุคใหม่ ไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ จะประสบความสำเร็จได้ หัวใจสำคัญ หรือคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ ผู้นำ ซึ่งผู้นำยุคใหม่ต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และที่สำคัญต้องมี ภาวะผู้นำ หรือความสามารถในการเป็นผู้นำ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดอบรมวิธีสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน ( KPIs: Principles to ทั่วไป—๒๕ ม.ค. ๕๓

ในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่จะใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหาร และการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น