Wednesday July 30, 2014 14:02

ทรัพย์ธนาคารกรุงไทย Press Releases

พม.ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น ทั่วไป—22 Mar 11

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น สามารถบริจาคได้ที่ บัญชี “พม.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยญี่ปุ่น” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว

กรุงไทยรุกตลาดสหกรณ์ออมทรัพย์ หุ้น—04 Sep 09

ธนาคารกรุงไทยขยายบริการสหกรณ์ออนไลน์ ล่าสุดให้บริการเบิกเงินกู้ฉุกเฉินและเงินฝากกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้กว่า 20,000 ราย ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกว่า 6,000 ตู้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงเตรียมบุกตลาดสหกรณ์อีกไม่ต่ำกว่า 20 แห่ง ในวันนี้ (4 กันยายน