ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๓๕ น.

ถาบันพัฒนา ข่าวประชาสัมพันธ์ “ถาบันพัฒนา”

ภาพข่าว: เตรียมพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๖๒

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565 ) โดยมี

ภาพข่าว: เตรียมพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๖๒

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565 ) โดยมี

ISMED ปั้น 35 แบรนด์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ปฏิทินข่าว—๑๙ ส.ค. ๖๒

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ให้มีคุณภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์

ดีไอทีพี ชวนร่วมงาน รวมพลคนส่งออกอัจฉริยะ ทั่วไป—๑๖ ส.ค. ๖๒

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) ขอเชิญศิษย์เก่าผู้ประกอบการอัจฉริยะจากโครงการ Smart Exporter รุ่นที่ 1-17 ร่วมกิจกรรม "The Billionaire Club" รวมพลคนส่งออกอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ "เชื่อมสายใย Smart Exporter

โครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๖๒

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติกรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม

ดีไอทีพี กางแผนผลักดันผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดอินเตอร์ พร้อมเปิดตัวผลผลิต 50 ปฏิทินข่าว—๑๔ ส.ค. ๖๒

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA กางแผนผลักดันผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคให้ก้าวสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ พร้อมเฟ้นหานักส่งออกหน้าใหม่จากโครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2562

ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๖๒

สพร.21 ภูเก็ต นำโดยนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

ยกระดับฝีมือช่างไฟฟ้า ด้วยการฝึกระบบ CBT สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) มุ่งสู่ไทยแลนด์ ทั่วไป—๙ ส.ค. ๖๒

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 ยกระดับฝีมือช่างไฟฟ้า ด้วยการฝึกระบบ CBT (Competency-based Training) สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

NEA เล็งจีน อินเดีย เอี่ยว โครงการ CLMVT Executive Program on New Economy ปฏิทินข่าว—๙ ส.ค. ๖๒

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กล่าวถึงการจัด โครงการ CLMVT Plus Executive Program on New Economy ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาว่า ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยจัดภายใต้แนวคิด ASEAN Branding

AHRDA-DENSO ร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้แรงงานในกลุ่มยานยนต์ ยานยนต์—๙ ส.ค. ๖๒

นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรม DENSO Training Academy (Thailand) - DTAT ในการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัท

ฝึกอบรมทักษะฝีมือ โครงการ ๑๐๑ อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เพิ่มโอกาสประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ทั่วไป—๖ ส.ค. ๖๒

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดฝึกอบรมทักษะฝีมือ โครงการ "๑๐๑ อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เพิ่มโอกาสประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าหารือกับ AHRDA ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้แรงงานในระบบ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๒

นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์(AHRDA) ให้การต้อนรับบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ของระบบความปลอดภัยที่ใช้กับถุงลมนิรภัย (Inflator and Pretensioner

สพร.18 อุดรธานี จัดโครงการ ๑๐๑ อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วไป—๑ ส.ค. ๖๒

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลแชแล จัดกิจกรรม โครงการ "๑๐๑ อาชีพ"เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรม การจัดงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ "๑๐" ความหมาย เป็นตัวเลขแสดงถึงลำดับของรัชการที่ คือ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ทั่วไป—๑ ส.ค. ๖๒

นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ออกประชาสัมพันธ์ภารกิจ ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๒

นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ นำทีมโดย นายสุริยนต์ ไร่ข้าว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ได้เข้าประชาสัมพันธ์ ภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ทั่วไป—๓๐ ก.ค. ๖๒

นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามรถ ทั่วไป—๓๐ ก.ค. ๖๒

นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ออกประชาสัมพันธ์ภารกิจ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๖๒

นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ นำทีมโดย นายสุริยนต์ ไร่ข้าว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ได้เข้าประชาสัมพันธ์ ภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22

ดีไอทีพี จัดติวเข้มผปก.ไทยส่งออกสินค้าก้าวไกลในตลาดเวียดนาม พร้อมเผยกลุ่มธุรกิจโตรับอานิสงส์ไลฟ์สไตล ปฏิทินข่าว—๒๕ ก.ค. ๖๒

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จัดโครงการสัมมนา "ติวเข้ม...รู้ลึก รู้จริง รู้ใจเวียดนาม" หวังเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ

สสว. นำทัพผู้ประกอบการ SMEs ไทยรุกตลาดอเมริกา หวังดันสินค้าแฟชั่นฝีมือคนไทยสู่เวทีโลก ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๖๒

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) นำทีมผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับรางวัลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา ขอนแก่น และบุรีรัมย์) สาขาแฟชั่นและไลฟ์สไตล์

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติราชการพื้นที่ภูเก็ต ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๒

นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตามแผนการตรวจราชการรอบที่ 3 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายอภิญญา

ภาพข่าว: สพร.18 อุดรธานี ร่วมกับ กฟภ.จ.อุดรธานี พัฒนาทักษะฝีมือช่างไฟฟ้าให้ชำนาญ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๒

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี เปิดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าประจำชุมชน รุ่นที่2/2562

อพท.3 ร่วมกับ สถาบันฯสิ่งทอเฟ้นหานักออกแบบเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ทั่วไป—๒๓ ก.ค. ๖๒

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.3 ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรมประกวดนักออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ภายใต้โครงการ

DITP ปั้นนักธุรกิจไทยและอาเซียน สร้าง ASEAN Branding ปฏิทินข่าว—๒๓ ก.ค. ๖๒

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จัดโครงการ CLMVT Plus Executive Program on New Economy 2019 ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน

ภาพข่าว: นิปปอนเพนต์มอบห้องฝึกอบรม-อุปกรณ์สีรถยนต์ แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ทั่วไป—๒๒ ก.ค. ๖๒

นางสาวสมสุข มิ่งขวัญโพธิ์ทอง (คนกลาง) ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบห้องอบรมการผสมสีและอุปกรณ์สีพ่นรถยนต์ มูลค่า 850,000 บาท แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี

สพร.9 พิษณุโลก นำร่องโครงการช่างประชารัฐมืออาชีพ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๖๒

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ดำเนินการเปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ภายใต้โครงการช่างประชารัฐมืออาชีพ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับธนาคารออมสิน

ก.แรงงาน ลุยใต้ ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ มีรายได้พึ่งพาตนเอง ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๖๒

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ทำตะกร้าจักสานส่งจำหน่ายต่างประเทศ สร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า

ก.แรงงาน จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน สู่แรงงานไทยที่เข้มแข็ง ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๖๒

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จัดค่ายละลายพฤติกรรม ฝึกอาชีพเยาวชน การสร้างชีวิตใหม่ สู่แรงงานไทยที่เข้มแข็ง นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การพัฒนาทักษะให้กับเยาวชน

ภาพข่าว: สพร.18 อุดรธานี ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๖๒

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้จัดส่งคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมบรรยายและจัดกิจกรรมกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งยังชี้ให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ภาพข่าว: เอช เซม มอเตอร์ นำหลักธรรมพัฒนาทีมงาน ทั่วไป—๑๐ ก.ค. ๖๒

จากภาพ เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด จัดบรรยายธรรมให้กับพนักงานในหัวข้อ "อยากมีชีวิตที่ดี คิดให้ได้แบบนี้ก่อน" โดยนิมนต์พระครูใบฎีมงคล วชิรปญฺโญ พระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม