ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” http://www.newswit.com/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/ ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ MOU สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ผลิตงานวิจัย ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรภพ เกียรติพงษ์สาร ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา th-TH Mon, 22 Jul 2019 4:13:43 +0700 TRITN รับเงินเพิ่มทุนครบ 490 ลบ. Zico Trust (s) Ltd. ลั่นพร้อมช่วยเสริมสร้างให้บริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง http://www.newswit.com/fin/2019-07-19/5306df2d1e628b52bbbab5e2bd42ab75/ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (บริษัท) หรือ TRITN โดยนายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการได้มาของการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบถ้วนทั้งจำนวนเป็นเงิน 490,000,000 บาท จาก Zico Trust (s) http://www.newswit.com/fin/2019-07-19/5306df2d1e628b52bbbab5e2bd42ab75/ Fri, 19 Jul 2019 9:14:36 +0700 ภาพข่าว: SET Social Impact Day 2019 ส่งเสริมการแก้ป้ญหาสังคมอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2019-07-19/aac15af78941fd9f71b821e19f441a49/ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวในงาน SET Social Impact Day 2019 ออกแบบ ทางออก มหาชน การแก้ปัญหาสังคมโจทย์สำคัญอยู่ที่ทำอย่างไรให้ต่อเนื่อง ทำอย่างไรให้คนในสังคมสมัครใจร่วมกันทำดี จึงเป็นที่มาของแพลตฟอร์ม SET Social http://www.newswit.com/gen/2019-07-19/aac15af78941fd9f71b821e19f441a49/ Fri, 19 Jul 2019 8:34:08 +0700 ภาพข่าว: SET Social Impact Day 2019 ออกแบบ ทางออก มหาชน http://www.newswit.com/fin/2019-07-17/95afb0fc12f6e91d7713f341abca2fdf/ กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดงาน SET Social Impact Day 2019 ออกแบบ ทางออก มหาชน พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตร สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด โครงการพอแล้วดี http://www.newswit.com/fin/2019-07-17/95afb0fc12f6e91d7713f341abca2fdf/ Wed, 17 Jul 2019 16:39:44 +0700 ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ยิ้มแก้มปริเมื่อ BGC เปิดตัวอย่างสวยงามในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/fin/2019-07-17/20c729adbbb16427e4d17dc7da0b3787/ สมกับที่ทุ่มเทแรงกายและใจในการทำงาน ... ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ยิ้มแก้มปริเมื่อ BGC เปิดตัวอย่างสวยงามในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังคงครองความเป็นหุ้นที่ทุกคนสนใจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มเติม ทั้งตลาดในและต่างประเทศ http://www.newswit.com/fin/2019-07-17/20c729adbbb16427e4d17dc7da0b3787/ Wed, 17 Jul 2019 9:12:39 +0700 ภาพข่าว: อินทัชคว้า 2 รางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี จากงาน Money Banking Awards 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 http://www.newswit.com/fin/2019-07-12/0fd80c821460056122a816bcc1497f19/ นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 5 จากซ้าย) รับ 2 รางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จากงาน Money Banking http://www.newswit.com/fin/2019-07-12/0fd80c821460056122a816bcc1497f19/ Fri, 12 Jul 2019 15:27:00 +0700 ภาพข่าว: AIMCG เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก http://www.newswit.com/fin/2019-07-12/62fdbac691b61c7c3d77d1c680aa7be5/ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/fin/2019-07-12/62fdbac691b61c7c3d77d1c680aa7be5/ Fri, 12 Jul 2019 14:21:36 +0700 กองทรัสต์ AIMCG เข้าเทรดวันแรก มั่นใจศักยภาพทรัพย์สินไลฟ์สไตล์มอลล์มีผลการดำเนินโดดเด่น หนุนผลตอบแทนที่ดี ชูประมาณการอัตราเงินจ่ายปีแรกประมาณ 8% http://www.newswit.com/fin/2019-07-12/b7dc3cab81af779590665b258ebb521e/ กองทรัสต์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท หรือ #AIMCG# เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (12 ก.ค.2562) มั่นใจจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว จากคุณภาพทรัพย์สินไลฟ์สไตล์ 3 โครงการที่เข้าลงทุนครั้งแรก ที่มีอัตราเช่าพื้นที่สูง http://www.newswit.com/fin/2019-07-12/b7dc3cab81af779590665b258ebb521e/ Fri, 12 Jul 2019 13:37:40 +0700 ภาพข่าว: การบินไทยร่วมมือตลาดหลักทรัพย์ออกบัตรโดยสารสำหรับลูกค้าภาคธุรกิจ http://www.newswit.com/life/2019-07-10/c0588a1cd2f4b4be2696abe533a79877/ นายกรกฎ ชาตะสิงห์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขายประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท การบินไทยฯ http://www.newswit.com/life/2019-07-10/c0588a1cd2f4b4be2696abe533a79877/ Wed, 10 Jul 2019 15:37:17 +0700 ภาพข่าว ARIN เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก http://www.newswit.com/fin/2019-07-10/b507c234597d8aa20d6aace261ac2b58/ ภากร ปีตธวัชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ พล.ต.อ. วีระพงษ์ ชื่นภักดี ประธานกรรมการ บมจ. อรินสิริ แลนด์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. http://www.newswit.com/fin/2019-07-10/b507c234597d8aa20d6aace261ac2b58/ Wed, 10 Jul 2019 15:17:41 +0700 ภาพข่าว: IPO Roadmap เปิดมุมมองการระดมทุนผ่านตลาดทุนต่อยอดการเติบโตอย่างก้าวกระโดด http://www.newswit.com/evnt/2019-07-10/9f29a06d770e640caa250e52738053c7/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดินหน้าส่งเสริมความเข้าใจแก่เจ้าของกิจการ เรียนรู้เส้นทางการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านหลักสูตร IPO Roadmap โดยจัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 5 http://www.newswit.com/evnt/2019-07-10/9f29a06d770e640caa250e52738053c7/ Wed, 10 Jul 2019 14:22:59 +0700 คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ทรูมูฟ ชนะคดี กรณีข้อพิพาทกับ กสท. โทรคมนาคม http://www.newswit.com/it/2019-07-10/07e44b76c4e6c59e334e3e65c5d60f8e/ คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ทรูมูฟ ชนะคดี กรณีข้อพิพาทกับ กสท. โทรคมนาคม เกี่ยวกับการหักค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) จากรายได้ก่อนคำนวณผลประโยชน์ตอบแทน มูลค่า 11,946.15 ล้านบาท บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกรณีที่บริษัท http://www.newswit.com/it/2019-07-10/07e44b76c4e6c59e334e3e65c5d60f8e/ Wed, 10 Jul 2019 9:29:19 +0700 กรณี บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) ได้รับการปลด SP จากการแก้ไขปัญหาส่งงบการเงินล่าช้าแล้ว http://www.newswit.com/fin/2019-07-05/4411feb10b40fb1a151aef38a4545a95/ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 16 แห่ง เป็นการชั่วคราว 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 ด้วยบัญชี Cash Balance นั้น นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า บริษัท เนชั่น http://www.newswit.com/fin/2019-07-05/4411feb10b40fb1a151aef38a4545a95/ Fri, 05 Jul 2019 17:05:43 +0700 ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดี OSP เข้า SET 50 http://www.newswit.com/fin/2019-07-05/6e2cdfecce971502838b6a9f2623b4fd/ นายเพชร โอสถานุเคราะห์ (ขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP ให้การต้อนรับ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/fin/2019-07-05/6e2cdfecce971502838b6a9f2623b4fd/ Fri, 05 Jul 2019 13:07:13 +0700 รายงานการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนใน mai ปี 2561 ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/fin/2019-07-04/0d418bb492e34b0b5e85360e4fdc3c73/ - ณ สิ้นปี 2561 บริษัทจดทะเบียนจานวน 45 บริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศ หรือคิดเป็น 28% ของบริษัทจดทะเบียนใน mai เพิ่มขึ้นจาก 41 บริษัทในปีก่อน โดยในทุกอุตสาหกรรมมีการลงทุนในต่างประเทศ สาหรับภูมิภาคเป้าหมายหลักของการลงทุนได้แก่ อาเซียน http://www.newswit.com/fin/2019-07-04/0d418bb492e34b0b5e85360e4fdc3c73/ Thu, 04 Jul 2019 17:05:57 +0700 ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานสัญจร นครศรีธรรมราช http://www.newswit.com/fin/2019-07-04/16cfc3ec3b468f4adc8292d4581a0d7a/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนาตลาดหลักทรัพย์ฯสัญจร จ.นครศรีธรรมราช ในหัวข้อ เทศกาลลงทุน ออมหุ้น สร้างเงินล้าน และ หุ้นเด่นครึ่งปีหลัง พิเศษสำหรับนักลงทุนชาวนครศรีธรรมราช http://www.newswit.com/fin/2019-07-04/16cfc3ec3b468f4adc8292d4581a0d7a/ Thu, 04 Jul 2019 11:43:18 +0700 ภาพข่าว: ARiP ร่วมกับ SET, mai และ maiA จัดงาน Executive forum BUSINESS TRANSFORMATION 2019 http://www.newswit.com/fin/2019-07-04/ae680e1563a112008428321e6395e7e6/ เมื่อเร็ว ๆ นี้ BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ในฐานะสื่อและผู้ให้บริการด้านดิจิทัลครบวงจร ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดงาน Executive forum BUSINESS http://www.newswit.com/fin/2019-07-04/ae680e1563a112008428321e6395e7e6/ Thu, 04 Jul 2019 11:24:29 +0700 INVESTORY Mobile Exhibition on School 2019 http://www.newswit.com/fin/2019-07-03/f4cc64c63bceeb4eccd92507d4e89484/ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดคาราวานกิจกรรม INVESTORY Mobile Exhibition on School 2019 จำลองชุดนิทรรศการของ INVESTORY ไปให้ความรู้ด้านการออมและการวางแผนทางการเงินให้แก่กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา http://www.newswit.com/fin/2019-07-03/f4cc64c63bceeb4eccd92507d4e89484/ Wed, 03 Jul 2019 17:51:03 +0700 INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ยกความรู้ด้านการออมสู่ต่างจังหวัด http://www.newswit.com/fin/2019-07-03/9bf0d9288b4644e610c07f5cc5338ff1/ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดคาราวานกิจกรรม INVESTORY Mobile Exhibition on School 2019 จำลองชุดนิทรรศการของ INVESTORY ไปให้ความรู้ด้านการออมและการวางแผนทางการเงินให้แก่กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา http://www.newswit.com/fin/2019-07-03/9bf0d9288b4644e610c07f5cc5338ff1/ Wed, 03 Jul 2019 15:27:38 +0700 เอ็ม บี เค จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Social Impact Fair 2019 ผ้าเปลี่ยนโลก @ MBK Center สืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่สายตานานาชาติ ผ่านผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมจาก 19 ธุรกิจเพื่อสังคม http://www.newswit.com/fin/2019-07-02/b330056fb4e4c581aea121f3218fe487/ นายสมพล ตรีภพนารถ(ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นางสาวนพเก้า สุจริตกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/fin/2019-07-02/b330056fb4e4c581aea121f3218fe487/ Tue, 02 Jul 2019 15:14:02 +0700 กรุงศรีจับมือตลาดหลักทรัพย์จัดงานเสวนา Journey to IPO เพิ่มโอกาสธุรกิจผ่านตลาดทุนไทย http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/9c0c8b66f0a006085468d98896cb1712/ กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดงานเสวนา Journey to IPO ให้กับลูกค้ากรุงศรี โดยมีนายสิทธิไชย มหาคุณ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ http://www.newswit.com/gen/2019-07-02/9c0c8b66f0a006085468d98896cb1712/ Tue, 02 Jul 2019 11:58:58 +0700 ไทยพาณิชย์ลงนามขายธุรกิจประกันชีวิตให้กลุ่มเอฟดับบลิวดี และร่วมเป็นพันธมิตร แบงก์แอสชัวรันส์ระยะยาวในไทย นับเป็นความร่วมมือด้านประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ http://www.newswit.com/fin/2019-07-01/51acd8047b7e828fe1801f54acc724f9/ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ว่า ธนาคารได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นซึ่งมีผลผูกพันเพื่อการขายหุ้นที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (SCB Life) http://www.newswit.com/fin/2019-07-01/51acd8047b7e828fe1801f54acc724f9/ Mon, 01 Jul 2019 15:38:39 +0700 ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บมจ. เอ็ม บี เค ชวนร่วม SET Social Impact Fair 2019 ผ้าเปลี่ยนโลก http://www.newswit.com/evnt/2019-07-01/c5ab4a58ec7cd2afffa92484e4c2cbdd/ นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บมจ. เอ็ม บี เค ร่วมเปิดงาน SET Social Impact Fair 2019 ผ้าเปลี่ยนโลก เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ 19 ธุรกิจเพื่อสังคมกลุ่มหัตถกรรมทอมือ http://www.newswit.com/evnt/2019-07-01/c5ab4a58ec7cd2afffa92484e4c2cbdd/ Mon, 01 Jul 2019 8:54:13 +0700 เอ็ม บี เค จับมือ SET จัดงาน SET Social Impact Fair 2019 ผ้าเปลี่ยนโลก @ MBK Center สืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่สายตานานาชาติ สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชน http://www.newswit.com/evnt/2019-06-28/b0fe592080337a5cb913e7eea929b478/ เอ็ม บี เค จับมือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 19 ธุรกิจเพื่อสังคมกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ รวมพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดงาน SET Social Impact Fair 2019@MBK Center ระหว่างวันที่ 28 30 มิถุนายน 2562 ณ ลาน http://www.newswit.com/evnt/2019-06-28/b0fe592080337a5cb913e7eea929b478/ Fri, 28 Jun 2019 15:36:30 +0700 ภาพข่าว: ฟินันเซีย เปิดเวทีสัมมนาบอกเคล็ดลับนักลงทุนมือใหม่ http://www.newswit.com/fin/2019-06-28/34be90a7c6fb53e775712b20648d8e4e/ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ #Finansia# นำทีมกลยุทธ์ทางเทคนิคและเทรนเนอร์ผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ร่วมจัดสัมมนาให้ความรู้แก่กลุ่มนักลงทุน ในกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) #SET one on one# หัวข้อ http://www.newswit.com/fin/2019-06-28/34be90a7c6fb53e775712b20648d8e4e/ Fri, 28 Jun 2019 10:21:30 +0700 ภาพข่าว: SET Social Impact Gym 2019 เดินหน้าพัฒนาศักยภาพ SE สู่ความยั่งยืนต่อเนื่องปี 3 http://www.newswit.com/fin/2019-06-27/eae3b9d1cd2e45f947c53d0a642db890/ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอื้อมพร ปัญญาใส นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นำทีมผู้บริหารจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ http://www.newswit.com/fin/2019-06-27/eae3b9d1cd2e45f947c53d0a642db890/ Thu, 27 Jun 2019 17:29:12 +0700 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึก 31 บจ. mai ผู้ทรงคุณวุฒิและฟินเทค เดินหน้าสร้าง SE แข็งแกร่ง พร้อมขยายผล SET Social Impact Gym ปี 3 สู่ภูมิภาค http://www.newswit.com/fin/2019-06-27/312a62a1b6cee4bce203ee2c358d062f/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดโครงการ SET Social Impact Gym 2019 เดินหน้าพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) สู่ความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 http://www.newswit.com/fin/2019-06-27/312a62a1b6cee4bce203ee2c358d062f/ Thu, 27 Jun 2019 16:48:41 +0700 ภาพข่าว: ACG เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก http://www.newswit.com/fin/2019-06-27/1ba8eba26f0b89ffe076c9b43c8fb062/ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. http://www.newswit.com/fin/2019-06-27/1ba8eba26f0b89ffe076c9b43c8fb062/ Thu, 27 Jun 2019 14:17:50 +0700 ภาพข่าว: พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรม ก้าวสู่ปีที่ 45 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/evnt/2019-06-26/c06d3b4f7119deef901ff2412ac89c6f/ ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรม ก้าวสู่ปีที่ 45 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมชมผลงานศิลปะจากศิลปินชั้นนำ http://www.newswit.com/evnt/2019-06-26/c06d3b4f7119deef901ff2412ac89c6f/ Wed, 26 Jun 2019 14:56:24 +0700 Gossip News: OSP ลุยโรดโชว์หลังเข้าทำเนียบดัชนีเด่น http://www.newswit.com/fin/2019-06-26/bfce098a0558da943033511ca1913184/ ทำเอาทีมผู้บริหารเป็นปลื้มสุดๆ ที่ OSP หรือ บมจ.โอสถสภา ขึ้นทำเนียบเข้าเกณฑ์คำนวณ SET 50 และ FTSE Index ไปหมาดๆ หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่นาน แถมยังได้รับการการันตีคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆ ในการติดทำเนียบ ESG 100 ประจำปี 2562 http://www.newswit.com/fin/2019-06-26/bfce098a0558da943033511ca1913184/ Wed, 26 Jun 2019 13:36:40 +0700