Tuesday July 29, 2014 01:26

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Press Releases

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(28 กรกฎาคม 2557) ปฏิทินข่าว—27 Jul 14

กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 08.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน SD Forum 3/2014 หัวข้อ “New Investment Opportunities for Sustainable Growth” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. - 20.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(28 กรกฎาคม 2557) ปฏิทินข่าว—28 Jul 14

กรุงเทพฯ--28 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 08.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน SD Forum 3/2014 หัวข้อ “New Investment Opportunities for Sustainable Growth” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. - 20.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(27 กรกฎาคม 2557) ปฏิทินข่าว—27 Jul 14

กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 09.30 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “TFEX Futures Day: สร้างกำไรยกกำลัง 2 ด้วย Stock & Stock Futures” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. - 20.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(27 กรกฎาคม 2557) ปฏิทินข่าว—26 Jul 14

กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 09.30 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “TFEX Futures Day: สร้างกำไรยกกำลัง 2 ด้วย Stock & Stock Futures” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. - 20.00 น.

ภาพข่าว: โครงการจัดเวทีให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมกรมสรรพสามิตเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั่วไป—25 Jul 14

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานเปิดโครงการจัดเวทีให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมกรมสรรพสามิตเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 2/2557 โดยมีนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลังและประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลท. ประกาศ 11 ส.ค. 57 เป็นวันหยุดทำการซื้อขายเป็นกรณีพิเศษ หุ้น—25 Jul 14

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 เป็นวันหยุดทำการซื้อขายประจำปี พ.ศ.2557 เป็นกรณีพิเศษ ภายหลังจากที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดเสวนาเวทีลูกจ้าง แก่ไปใครจะดูแล RMF LTF หุ้น—25 Jul 14

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมฟังเสวนาเวทีลูกจ้าง “แก่ไปใครจะดูแล RMF – LTF ช่วยแก้ได้จริงหรือ” วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 – 15.30 น.หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน SD Forum 3/2014 หัวข้อ New Investment Opportunities for หุ้น—24 Jul 14

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงาน SD Forum 3/2014 หัวข้อ “New Investment Opportunities for Sustainable Growth” วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.00-12.30 น. ณ หอประชุมศาสตรจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน TFEX Futures Day: สร้างกำไรยกกำลัง 2 ด้วย Stock Stock หุ้น—24 Jul 14

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมงาน”TFEX Futures Day: สร้างกำไรยกกำลัง 2 ด้วย Stock & Stock Futures” วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30 – 16.00 น. หอประชุม ศ. สังเวียนฯ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภาพข่าว: แสดงความยินดีผู้ได้รับวุฒิบัตร CISA ประจำปี 2556 หุ้น—23 Jul 14

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สุกิจ ชวลิตากุล เลขาธิการและนายทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ร่วมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร Certified Investment

มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา แก่ไปใครจะดูแล? พบคำตอบได้ใน เสวนา แก่ไปใครจะดูแล RMF LTF หุ้น—23 Jul 14

มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา แก่ไปใครจะดูแล? พบคำตอบได้ใน เสวนาเวทีลูกจ้าง “แก่ไปใครจะดูแล RMF – LTF ช่วยแก้ได้จริงหรือ” โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย พบทุกคำตอบเรื่องการวางแผนทางการเงินของลูกจ้าง พร้อมตอบทุกข้อสงสัย

ตลท. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อตลาดทุนไทยต่อเนื่อง หุ้น—22 Jul 14

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) จัด Capital Market Research Forum เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและงานเสวนาที่เกี่ยวกับตลาดทุนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การจัดการกำไรและบรรษัทภิบาลในตลาดเกิดใหม่:

ภาพข่าว: ตลท.ร่วมแสดงความยินดีกับ BJCHI หุ้น—22 Jul 14

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ และคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถ่ายภาพร่วมกับคุณพชร แก้วนุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน-บัญชี บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี (BJCHI) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ BJCHI

สัมมนาการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ 31 ก.ค. นี้ หุ้น—22 Jul 14

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอเชิญบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน และผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนา “Investing for sustainability: Pursuing impact & profit in globally diversified portfolios” ฟังมุมมองเรื่องการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ จาก R.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดบรรยาย ผลวิจัยการเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณข หุ้น—22 Jul 14

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมฟังบรรยาย “ผลวิจัยการเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบช่วงอายุ 40 – 60 ปี” โดย สถาบันวิจัยตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 24

ตลท. ดันคนในขึ้นตำแหน่งบริหารระดับสูง เตรียมพร้อมขยายธุรกิจ หุ้น—21 Jul 14

ตลท. เลื่อนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เตรียมพร้อมการขยายธุรกิจ โดยแต่งตั้งนายสุภกิจ จิระประดิษฐกุล เป็น รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกำกับตลาด และดูแลสายงานกฎหมาย พร้อมแต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการใหม่ ได้แก่ นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร ดูแลกลุ่มงานปฏิบัติการหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ VMware vCloud Suite เพิ่มความศักยภาพการแข่งขันระดับโลกผ่านไพรเวท หุ้น—21 Jul 14

หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มการทดสอบและพัฒนาให้เป็นแบบเวอร์ช่วล เพิ่มความรวดเร็วในการเปิดตัวบริการซื้อขายหลักทรัพย์ทางออนไลน์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นศูนย์กลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด

ภาพข่าว: ก.ล.ต. จัดอบรมการบริหารจัดการการเงินรุ่นที่ 2 หุ้น—21 Jul 14

นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน ก.ล.ต. (แถวหน้า-ที่แปดจากซ้าย) และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 28 แห่ง ที่ผ่านการอบรมเรื่องการบริหารจัดการการเงินใน

ธนชาตจับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตลาดนัดการลงทุนนครปฐม หุ้น—17 Jul 14

กลุ่มการเงินธนชาต ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ “รับโผหุ้น กองทุนเด่น” จากกูรูชั้นนำมากประสบการณ์ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ.ธนชาต จัดงาน ธนชาต ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดนัดการลงทุน หุ้น-กองทุนรวม หุ้น—16 Jul 14

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต และ ธนาคารธนชาต จัดงาน “ธนชาต ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดนัดการลงทุน หุ้น-กองทุนรวม จ.นครปฐม” ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 – 15.45 น. ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม

ชาวนครปฐมเตรียมพร้อม ธนชาต-ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดนัดการลงทุน เยือน 19กค. หุ้น—16 Jul 14

“ธนชาต-ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดนัดการลงทุน” ยังคงรุกตลาดภูมิภาคต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลุ่มธุรกิจการเงินธนชาต จะไปเยือนจังหวัดนครปฐม เชิญผู้ลงทุนพบกับการสัมมนาชั้นเยี่ยมจากกูรูชั้นนำ ที่จะช่วยคุณเสริมสร้างความแกร่งด้านการลงทุน

สรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ช่วงครึ่งปีแรก และเดือนมิถุนายน 2557 หุ้น—15 Jul 14

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 2 จนดัชนีขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงกว่าก่อนที่จะมีสถานการณ์ทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2556 การเข้าควบคุมสถานการณ์โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

เอสซี แอสเสท ได้คะแนนจากการประเมินอยู่ในเกณฑ์สูงสุด ASEAN CG Scorecard ประจำปี บ้าน/คอนโด—15 Jul 14

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจและการทำงานแบบทีมเวิร์ค ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ บอสหนุ่มคนเก่ง แห่งเอสซี แอสเสท เป็นปลื้มเมื่อได้ทราบผลคะแนน จาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า SC ได้รับการจัดอับดับให้เป็น 1 ใน 17 บริษัทของบริษัทจดทะเบียนไทย

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(8 กรกฎาคม 2557) ปฏิทินข่าว—08 Jul 14

กรุงเทพฯ--8 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 08.30 น. ซินเนอร์จี้ซอฟต์ จัดงาน Autodesk Solutions Day 2014 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี 09.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชวนฟังบรรยายพิเศษ ผลวิจัยการเตรียมความพร้อมการวางแผนการเงินของคนวัยทำงาน หุ้น—14 Jul 14

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (AOP) และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) จัดบรรยายพิเศษ “ผลวิจัยการเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบช่วงอายุ 40 – 60 ปี” จากสถาบันวิจัยตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ไตรมาส 2 และเดือนมิถุนายน หุ้น—14 Jul 14

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน จัดทำข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลสรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตลท. ยกระดับคุณภาพ บจ. ไทยต่อเนื่อง ออกคู่มือส่งเสริมจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ หุ้น—14 Jul 14

ตลท. ส่งเสริมงานนักลงทุนสัมพันธ์ต่อเนื่อง จัดทำ “คู่มือจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” เผยแพร่แก่ บจ. ทุกราย ก.ค.นี้ เป็นแนวทางให้บริการผู้ลงทุนเท่าเทียมและป้องกันข้อมูลภายในรั่วไหล เผยปีนี้มี บจ. สมัครเข้ารับการพิจารณารางวัล Best IR Awards

ภาพข่าว: PPF เริ่มซื้อขายใน ตลท. วันแรก หุ้น—09 Jul 14

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แสดงความยินดีกับ พีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานกรรมการ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด และสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บลจ. ไทยพาณิชย์ ในโอกาสที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง

ครึ่งปีแรก Market Cap. จากหุ้น IPO รวม 127,140 ลบ. สะท้อนความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทย หุ้น—03 Jul 14

ตลท. เผย บจ. ยังเห็นโอกาสและประโยชน์จากการระดมทุนผ่านตลาดทุนไทยทั้ง ตลท. และ mai เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ แม้ช่วงที่ผ่านมามีปัจจัยภายในประเทศส่งผลกระทบต่อภาพรวมการลงทุน โดยช่วงครึ่งปีแรกมีหลักทรัพย์เข้ามาจดทะเบียน 17 หลักทรัพย์ คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ ณ