ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๗:๒๙ น.

ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์”

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดทำ VDO ชุด ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ กรมการค้าภายใน แนะนำเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ http://agrimark.dit.go.th ทั่วไป—๖ ก.ย. ๖๒

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดทำ VDO ชุด "ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ กรมการค้าภายใน" แนะนำเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ http://agrimark.dit.go.th ซึ่งเป็นศูนย์รวมการซื้อขายออนไลน์

รมช.ธรรมนัส มอบนโยบายแก่ อ.ต.ก. หนุนการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เพิ่มช่องทางสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๖๒

กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และเยี่ยมชมการดำเนินงานภายใน อ.ต.ก. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร ต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบตลาด เชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2562 อ.ต.ก. มีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน และส่งเสริมการตลาดนำการผลิตภาคการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) สร้างตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยส่งเสริมการซื้อขายสินค้าบนระบบออนไลน์ จัดตั้งตลาด อ.ต.ก. ในภูมิภาคและจัดตั้งตลาดน้ำ 2) สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในรูปแบบ 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมการเกษตร คัดสรรสินค้าเกษตร Best of อ.ต.ก. สร้าง Brand อ.ต.ก. และจัดงาน อ.ต.ก. Fair 3) ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญาและจัดทำตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศให้เกษตรกร

"ได้ให้นโยบาย อ.ต.ก. ในการเป็นแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะใช้แนวทางขยายตลาด อ.ต.ก. ไปทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด และขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำก

มกอช. สร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้าให้กับเกษตรกรด้วย ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ทั่วไป—๓๐ ก.ค. ๖๒

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ "การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต"

IEL เปิดสาขาใหม่ที่ ตลาด อ.ต.ก. ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๖๒

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อินเตอร์ เอ็กเพรสโลจิสติกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม Troop เพื่อเดินประชาสัมพันธ์ การเปิดสาขาใหม่ ณ องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร (อ.ต.ก.) ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริการขนส่งตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ด้วยการดำเนินงานบริการขนส่งสินค้า

สินค้าเกษตรปลอดภัย...ซื้อขายมั่นใจที่เว็บไซต์ DGTFarm ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๖๑

ปัจจุบันสินค้าเกษตรที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปจากหลากหลายช่องทางเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้านั้นปลอดภัยกับการบริโภค วิธีการเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐานควรมีวิธีการสังเกตอย่างไรเพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ

ตลาดกลางสินค้าเกษตรอุดรฯ เงินสะพัดปีละกว่า 4 หมื่นล้าน ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๖๐

หลังจากกรมการค้าภายในเปิดให้บริการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้เกษตรกรนำผลผลิตมาขายได้โดยตรงตามตลาดที่ได้รับการรับรองทั้งหมด ส่งผลผู้บริโภคพึงพอใจกับความสะดวกสบาย สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรและแปรรูปได้ทุกที่ทุกเวลา