Wednesday July 23, 2014 06:36

ตลากหลักทรัพย์ Press Releases

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มกลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนี SET100 ให้ขายชอร์ตได้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. หุ้น—22 Dec 10

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 ให้ผู้ลงทุนสามารถขายชอร์ตได้ เพิ่มเติม จากเดิมที่ขายชอร์ตได้เฉพาะหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านความเคลื่อนไหวราคาหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่ได้เพิ่มมากขึ้น นา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนม.ขอนแก่นตั้งศูนย์สุขภาพต้นแบบ รองรับการเรียนรู้และพัฒนาด้านวิชาการ ทั่วไป—22 Aug 05

กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--ตลากหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนม.ขอนแก่นจัดตั้งศูนย์สุขภาพมาตรฐาน ในรูปแบบศูนย์การกีฬาและวิชาการครบวงจร ส่งเสริมการออกกำลังกายและบูรณาการทางการศึกษา พร้อมห้องปฏิบัติการใช้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพ พร้อมเปิดให้บริการน