ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๑:๐๑ น.

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์”

ภาพข่าว: การอ่านเขียนเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๖๑

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนานานาชาติ " ประชุมสัมมนานานาชาติด้านการอ่านเขียนเรียนรู้ในยุคดิจิทัล " 2018 ASIAN Literacy Conference International Conference Association on Literacy in The

ภาพข่าว: ETE ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 หุ้น—๒๐ เม.ย. ๖๑

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ (ที่6จากซ้าย) ประธานกรรมการ และนายไรวินท์ เลขวรนันท์ (ที่5จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ภาพข่าว: ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั่วไป—๕ ต.ค. ๖๐

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 น. ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย จำนวน 15 เรื่อง โดยมี นายโดม สุขวงศ์

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อาค ทั่วไป—๗ ส.ค. ๖๐

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา โดยมีดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีไหว้ครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิล ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๖๐

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีไหว้ครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลแล รมว.วธ.เปิดนิทรรศการการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ เทศกาล การแสดง ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๖๐

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี" โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

ภาพข่าว: รมว.วธ.พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๖๐

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ทุกหน่วยงาน สังกัด วธ. ประกาศเดินหน้าปฏิญญา องค์กรคุณธรรม ชู พอเพียง วินัย สุจริต อาสา ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๖๐

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวพิธีลงนามปฏิญญา "ขับเคลื่อนกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรคุณธรรม" โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในโ ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๖๐

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย" ปี 2560 โดยมีดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๖๐

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ในงาน "ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" โดยมีดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีในการแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒ ทั่วไป—๔ เม.ย. ๖๐

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีในการแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี รัตนโกสินทร์" พร้อมด้วยดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วธ.เปิดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้ดนตรี-นาฏศิลป์ ทั่วไป—๔ เม.ย. ๖๐

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวจัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560" โดยมีดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ภาพข่าว: พิธีถวายพระพรชัยมงคลและเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๐

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน

ภาพข่าว: วธ.-ยกย่องชุมชนพอเพียงสระแก้ว ทั่วไป—๑๐ มี.ค. ๖๐

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองอาราง ณ บ้านคลองอาราง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ

ภาพข่าว: ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๖๐

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นประธานเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถนนสายวัฒนธรรมกาดกองเก่า-กาดพระนอน ถนนคำลือ

ภาพข่าว: ETE เข้าเทรดวันแรก 7.05 บาท เหนือจอง 67.85% หุ้น—๑๕ ก.พ. ๖๐

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายไรวินท์ เลขวรนันท์ (คนที่ 3 จากขวา)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE นายประพันธ์ เจริญประวัติ (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวภาพบันทึกเหตุกา ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๕๙

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวภาพบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" โดยมีดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ภาพข่าว: เปิดร้านอาหาร Simply V ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๙

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ อุไรรัตน์ อัศวธิตานนท์ ในโอกาสเปิดร้านอาหาร 'Simply V' (ซิมพลี วี) ร้านอาหารสไตล์โมเดิร์นเมนูนานาชาติสูตรต้นตำรับ ณ ร้านซิมพลี วี ซอยรามคำแหง 187/1

ภาพข่าว: พิธีบูชาสวดมนต์พิธีทางศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๕๙

ดร. พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีบูชาสวดมนต์พิธีทางศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเก ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่อง สืบฟื้น คืนศิลป์ แผ่นดินสยาม พร้อมด้วยดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

ภาพข่าว: เปิดมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๕๙

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ ณ สวนสาธารณะธารา จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการร ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๙

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เอกลักษณ์ร่วมในวรรณกรรมอาเซียน" โดยมีดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ

ภาพข่าว: พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ รากแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๙

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "รากแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (Roots of ASEAN's Culture) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวค่ายเยาวชนวัฒนธ ทั่วไป—๑ เม.ย. ๕๙

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร

ภาพข่าว: ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงาน ไลฟ์สไตล์—๘ มี.ค. ๕๙

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติ จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓๖ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" โดยมีนายภัทรพนธ์

ภาพข่าว: ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงาน ทั่วไป—๓ มี.ค. ๕๙

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงาน International Buddhist Confederation (IBC) โดยมีพระคุณเจ้าอริยวังโส ผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ผู้ก่อตั้ง

ภาพข่าว: ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอ ทั่วไป—๑๗ ก.พ. ๕๙

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี คณะผู้บริหารท้องถิ่น

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน วัฒนธรรม ศาสนา ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน "วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กกระบี่" โดยมีดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์

ภาพข่าว: รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานฟอรั่มวรรณกรรมจีนโลก ๒๐๑๕ ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานฟอรั่มวรรณกรรมจีนโลก ๒๐๑๕ โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม