ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๘:๒๐ น.

ฐานะการคลังของรัฐบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ “ฐานะการคลังของรัฐบาล”

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม หุ้น—๕ ส.ค. ๖๓

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,470,740 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 สิงหาคม หุ้น—๑๘ ก.ย. ๖๒

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 2,309,857 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 พฤษภาคม หุ้น—๒๗ มิ.ย. ๖๒

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,563,258 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๖๑

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 ทั่วไป—๒๔ พ.ค. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - เมษายน 2561) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,287,270 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2561 ทั่วไป—๒๗ เม.ย. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,081,120 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 894,012 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 ทั่วไป—๒๖ ก.พ. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 737,260 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำสงคลังทั้งสิ้นจำนวน 551,400 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2560 ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๖๐

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน 183,814 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๖๐

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นฐานะการคลังของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2560 ที่รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 2.34 ล้านล้านบาท ขณะที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2.89 ล้านล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๖๐

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ว่ารัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 2,348,805 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 - เดือนสิงหาคม 2560) ว่ารัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน 2,088,231

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๕ ก.ย. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกรกฎาคม 2560) ว่ารัฐบาลมีรายไดนำสงคลังทั้งสิ้นจำนวน 1,904,053

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 - เดือนมิถุนายน 2560) ว่ารัฐบาลมีรายไดนำสงคลังทั้งสิ้นจำนวน 1,742,827

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนพฤษภาคม 2560) ว่ารัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนเมษายน 2560) ว่ารัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๒๘ เม.ย. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2560(เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) ว่ารัฐบาลมีรายไดนำสงคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,029,237

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) ว่ารัฐบาลมีรายไดนำสงคลังทั้งสิ้น จำนวน 852,823

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๒๘ ก.พ. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – มกราคม 2560) ว่ารัฐบาลมีรายไดนำสงคลังทั้งสิ้น จำนวน 715,481 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 และในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๕๙

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 รัฐบาลขาดดุลเงินสดจำนวน 46,788 ล้านบาท โดยเป็นการเกินดุลเงินงบประมาณ จำนวน 28,093 ลานบาท ในขณะที่ดุลเงินนอกงบประมาณขาดดุล จำนวน74,881 ลานบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 มีจำนวน 193,277 ลานบาท โดยมีรายละเอียด

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ว่ารัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 358,217 ล้านบาท

ฐานะการคลังรัฐบาลยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง ทั่วไป—๑๘ พ.ย. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ยืนยันว่า "ฐานะการคลังของรัฐบาล ยังมีความเข้มแข็ง เพียงพอ และเอื้อต่อการดำเนินนโยบายและมาตรการทางการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงต่อไป" ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของระดับเงินคงคลัง ณ

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนตุลาคม 2559 หุ้น—๑๖ พ.ย. ๕๙

ในเดือนตุลาคม 2559 รัฐบาลขาดดุลเงินสดจำนวน 258,209 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลเงินงบประมาณ จำนวน 280,890 ล้านบาท และเป็นการเกินดุลเงินนอกงบประมาณ จำนวน 22,681 ลานบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559 มีจำนวน 235,805 ลานบาท โดยมีรายละเอียด

ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2559 ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลมีรายไดนำสงคลังทั้งสิ้น จำนวน 154,465 ล้านบาท