ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๒:๕๕ น.

ซื้อขายทอง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ซื้อขายทอง”

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๓๐ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,218 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,218 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.38 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,600 บาท กับ 18,700 บาท และกลับมาปิดที่ 18,600 บาท กับ 18,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๙ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,223 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,215 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.33 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,650 บาท กับ 18,750 บาท และกลับมาปิดที่ 18,650 บาท กับ 18,750 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๔ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,217 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,222 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.21 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650 บาท และกลับมาปิดที่ 18,600 บาท กับ 18,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๖ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,213 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,218 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.27 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,500 บาท กับ 18,600 บาท และกลับมาปิดที่ 18,450 บาท กับ 18,550 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๕ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,221 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,216 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.20 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,600 บาท กับ 18,700 บาท และกลับมาปิดที่ 18,600 บาท กับ 18,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๓ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,213 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,213 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.2 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,450 บาท กับ 18,550 บาท และกลับมาปิดที่ 18,500 บาท กับ 18,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๒ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,221 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,217 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.18 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,650 บาท กับ 18,750 บาท และกลับมาปิดที่ 18,600 บาท กับ 18,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๙ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,222 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,225 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.25 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,700 บาท กับ 18,800 บาท และกลับมาปิดที่ 18,650 บาท กับ 18,750 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๘ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,237 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,236 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.23 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,850 บาท กับ 18,950 บาท และกลับมาปิดที่ 18,800 บาท กับ 18,900 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๗ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,236 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,232 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.25 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,850 บาท กับ 18,950 บาท และกลับมาปิดที่ 18,850 บาท กับ 18,950 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๖ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,232 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,233 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.28 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,750 บาท กับ 18,850 บาท และกลับมาปิดที่ 18,800 บาท กับ 18,900 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๕ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,233 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,230 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.19 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,800 บาท กับ 18,900 บาท และกลับมาปิดที่ 18,750 บาท กับ 18,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๑ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,255 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,247 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.19 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,050 บาท กับ 19,150 บาท และกลับมาปิดที่ 19,050 บาท กับ 19,150 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๐ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,255 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,255 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.09 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,050 บาท กับ 19,150 บาท และกลับมาปิดที่ 19,050 บาท กับ 19,150 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๙ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,268 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,254 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.05 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,150 บาท กับ 19,250 บาท และกลับมาปิดที่ 19,150 บาท กับ 19,250 บาท ปริมาณการซื้อขายGold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๘ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,264 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,267 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.06 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,150 บาท กับ 19,250 บาท และกลับมาปิดที่ 19,150 บาท กับ 19,250 บาท ปริมาณการซื้อขายGold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๕ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,272 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,269 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.05 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,250 บาท กับ 19,350 บาท และกลับมาปิดที่ 19,250 บาท กับ 19,350 บาท ปริมาณการซื้อขายGold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๔ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,266 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,267 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.04 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,250 บาท กับ 19,350 บาท และกลับมาปิดที่ 19,150บาท กับ19,250 บาท ปริมาณการซื้อขายGold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๓ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,281 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,265 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.13 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,400 บาท กับ 19,500 บาท และกลับมาปิดที่ 19,350บาท กับ19,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,286 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,287 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.97 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,400 บาท กับ 19,500 บาท และกลับมาปิดที่ 19,450บาท กับ19,550 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,288 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,287 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.93 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,450 บาท กับ 19,550 บาท และกลับมาปิดที่ 19,350บาท กับ19,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๙ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,286 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,289 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.96 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท และกลับมาปิดที่ 19,400บาท กับ19,500 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๘ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,284 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,281 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.89 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท และกลับมาปิดที่ 19,350บาท กับ19,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๗ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,279 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,286 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.93 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,250 บาท กับ 19,350 บาท และกลับมาปิดที่ 19,400 บาท กับ19,500 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๕ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,278 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,281 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.93 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,300 บาท กับ 19,400 บาท และกลับมาปิดที่ 19,300 บาท กับ19,400 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๒ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,289 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,276 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.97 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท และกลับมาปิดที่ 19,450 บาท กับ19,550 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๑ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,296 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,292 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.98 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท และกลับมาปิดที่ 19,500 บาท กับ19,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๐ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,299 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,294 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.85 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,550 บาท กับ19,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๙ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,299 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,299 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.82 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๘ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,311 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,304 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.86 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท และกลับมาปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures