ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๔:๓๗ น.

ซื้อขายทอง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ซื้อขายทอง”

ทองคำแท่งลายหงส์และมังกรคุณค่าคู่ควรสำหรับนักลงทุนจากจีแคป หุ้น—๘ ธ.ค. ๖๐

นางสาวณัฐฏ์จงกล ปิ่นทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทจีแคป จำกัด ศูนย์ซื้อขายทองคำในประเทศไทย เปิดเผยว่า "เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่กำลังจะมาถึงนี้ทางบริษัทฯ ได้ทำการผลิตทองคำแท่งออกสู่ตลาดสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักลงทุน นักสะสมทองคำแท่ง

มาตรการภาษีสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการรับมอบส่งมอบทองคำแท่ง ทั่วไป—๑๕ พ.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการรับมอบส่งมอบทองคำแท่ง) ดังนี้

1. ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับเงินได้ส่วนที่เกินกว่าที่ลงทุนจากการขายทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99 ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกระทำ ในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ดังกล่าว เมื่อถึงกำหนดยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษี ที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

2. ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับเงินได้จากเงินชดเชยที่ได้รับจากกรณีเลื่อนการรับมอบส่งมอบทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99 ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกระทำในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา ร้อยละ 15 ขอ

ภาพข่าว: พิธีเปิดการซื้อขาย TFEX Gold-D หุ้น—๔ ก.ย. ๖๐

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประธานกรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) เป็นประธานในพิธีเปิดการซื้อขาย TFEX Gold-D สัญญาซื้อขายทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% ที่ซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

TFEX จัดกิจกรรมให้ความรู้สื่อมวลชน (Press Briefing) หัวข้อ รู้จัก TFEX พร้อมเจาะลึกสินค้าใหม่ หุ้น—๒๑ ส.ค. ๖๐

ด้วย บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) มีกำหนดเริ่มซื้อขายสินค้าใหม่ "Gold-D" ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมกิจกรรมให้ความรู้สื่อมวลชน (Press Briefing)

TFEX ดีเดย์เทรด Gold-D 4 ก.ย. นี้ พร้อมขยายเวลาเทรดทองคำล่วงหน้าถึงเที่ยงคืน หุ้น—๑๕ ส.ค. ๖๐

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เตรียมเทรดสินค้าใหม่ Gold-D สัญญาซื้อขายทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% โดยซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มความสะดวกในการติดตามราคาเทียบกับตลาดทองคำโลก เริ่มซื้อขาย 4 ก.ย.

TFEX ก้าวสู่ปีที่ 12 เติบโตต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล หุ้น—๒๕ เม.ย. ๖๐

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก้าวสู่ปีที่ 12 เติบโตต่อเนื่อง มุ่งเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล เล็งเตรียมขยายเวลาซื้อขายทองคำล่วงหน้าพร้อมเปิดซื้อขาย TFEX Gold-D และรับหุ้นเป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายใน TFEX

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ ฮั่วเซ่งเฮง เปิดตัวตู้ซื้อ-ขายทองคำอัตโนมัติ หุ้น—๒๗ มี.ค. ๖๐

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายธนรัชต์ พสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฮั่วเซ่งเฮง (ที่ 2 จากซ้าย)

TFEX Open House 2016 สร้างโอกาสการลงทุนด้วยสินค้าใหม่ TFEX Gold-D อาทิตย์ที่ 21 ส.ค. หุ้น—๑๕ ส.ค. ๕๙

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX ชวนผู้ลงทุนร่วมกิจกรรม TFEX Open House 2016 เจาะลึกโอกาสการลงทุนในสินค้าใหม่ TFEX Gold-D สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าเพื่อการส่งมอบ พบสัมมนาเข้มข้นตลอดวัน ช่วงเช้า หัวข้อ "Fundamentals of Gold Trading in

ภาวะตลาดทองคำ by Hua Seng Heng Gold Futures หุ้น—๔ ส.ค. ๕๘

- การซื้อขายทองคำเมื่อวานช่วงกลางคืนมีแรงเทขายทำให้ราคาทองคำลดลงค่อนข้างมาก เนื่องจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจากตลาดยังคงคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่มีการเปิดเผยเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นลงแตกต่างกัน

ภาวะตลาดทองคำ by Hua Seng Heng Gold Futures หุ้น—๒๔ ก.ค. ๕๘

- การซื้อขายทองคำในช่วงกลางวันเมื่อวานนี้มีแรงซื้อกลับเข้ามาที่ตลาดเอเชียต่อเนื่องมาถึงตลาดยุโรปที่เปิดทำการช่วงบ่าย ทำให้ราคาทองคำขึ้นไปสูงสุดที่ 1,105 ดอลลาร์/ออนซ์ แต่ในการซื้อขายช่วงกลางคืนราคาทองคำปรับลดลงต่ำกว่า 1,100 ดอลลาร์/ออนซ์อีกครั้ง

กลุ่มบริษัทวายแอลจี เตรียมเปิดตัว YLG Precious สาขาแรก 6 พ.ค.นี้ หุ้น—๒๗ เม.ย. ๕๘

กลุ่มบริษัทวายแอลจี เตรียมเปิดตัว “YLG Precious” ศูนย์รวมการซื้อขายทองคำแท่ง 99.99%, 96.5% ทองรูปพรรณ และการลงทุน Gold Futures พร้อมเครื่องประดับจิวเวลรี่ระดับ Premium

บทความเทคนิคการซื้อขายทองคำโดยฝ่ายวิจัย บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส เรื่อง: หุ้น—๙ มี.ค. ๕๘

กลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับเทคนิคการซื้อขายทองคำโดยฝ่ายวิจัยบริษัทคลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส ในบทความฉบับ นี้ ขอเสริมเรื่องกติกาสำหรับการใช้เทคนิค DCA เพื่อให้นักลงทุนสามารถนำ DCA ไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายยิ่งขึ้น กติกาสำหรับการใช้เทคนิค DCA DCA

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา หุ้น—๖ ก.พ. ๕๘

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,272 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,261 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.65 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 หุ้น—๕ ก.พ. ๕๘

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,260 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,267 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.61 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,400 บาท กับ 19,500 บาท และกลับมาปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 หุ้น—๔ ก.พ. ๕๘

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,274 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,261 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.62 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา หุ้น—๓ ก.พ. ๕๘

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,278 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,271 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.58 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท และกลับมาปิดที่ 19,600 บาท กับ 19,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 2 กุมาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา หุ้น—๒ ก.พ. ๕๘

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,260 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,266 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.74 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท และกลับมาปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 หุ้น—๓๐ ม.ค. ๕๘

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,281 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,270 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.68 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,700 บาท กับ 19,800 บาท และกลับมาปิดที่ 19,650 บาท กับ 19,750 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 หุ้น—๒๙ ม.ค. ๕๘

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,290 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,287 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.52 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,850 บาท กับ 19,950 บาท และกลับมาปิดที่ 19,800 บาท กับ 19,900 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 หุ้น—๒๘ ม.ค. ๕๘

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,276 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,290 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.52 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,650 บาท กับ 19750 บาท และกลับมาปิดที่ 19,650 บาท กับ 19,750 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 หุ้น—๒๗ ม.ค. ๕๘

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,295 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,277 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.54 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,900 บาท กับ 20,000 บาท และกลับมาปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 หุ้น—๒๖ ม.ค. ๕๘

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,299 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,288 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.59 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,950 บาท กับ 20,050 บาท และกลับมาปิดที่ 19,900 บาท กับ 20,000 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 หุ้น—๑๙ ม.ค. ๕๘

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,261 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,272เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.57 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,400 บาท กับ 19,500 บาท และกลับมาปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 หุ้น—๑๖ ม.ค. ๕๘

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,230 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,255 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.74 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,000 บาท กับ 19,100 บาท และกลับมาปิดที่ 19,100 บาท กับ 19,200 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 หุ้น—๑๕ ม.ค. ๕๘

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,229 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ1,238เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.74 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,050 บาท กับ 19,150 บาท และกลับมาปิดที่ 19,000 บาท กับ 19,100 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 หุ้น—๑๔ ม.ค. ๕๘

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,238 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ1,235เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.85 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,100 บาท กับ 19,200 บาท และกลับมาปิดที่ 19,200 บาท กับ 19,300 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 หุ้น—๑๓ ม.ค. ๕๘

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,225 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ1,226เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.85 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,950 บาท กับ 19,050 บาท และกลับมาปิดที่ 18,950 บาท กับ 19,050 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๕๘

นายจิตติ ตั้งสิทธิภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ คาดว่าการซื้อขายทองคำยังซบเซาต่อเนื่องจากปีก่อน ที่มียอดซื้อลดลง 50-60% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ฟื้นตัวอย่างเด่นชัด กดดันกำลังซื้อลดลง

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 หุ้น—๑๒ ม.ค. ๕๘

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,212 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ1,220เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.83 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,750 บาท กับ 18,850 บาท และกลับมาปิดที่ 18,800 บาท กับ 18,900 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 หุ้น—๙ ม.ค. ๕๘

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,211 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ1,213 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.86 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,800 บาท กับ 18,900 บาท และกลับมาปิดที่ 18,750 บาท กับ 18,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50