ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๐๓:๐๗ น.

ซื้อขายทอง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ซื้อขายทอง”

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 หุ้น—๑๙ ธ.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,196 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,195เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.90 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650 บาท และกลับมาปิดที่ 18,700 บาท กับ 18,800 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 หุ้น—๑๘ ธ.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,197 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,194เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.92 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,650 บาท กับ 18,750 บาท และกลับมาปิดที่ 18,600 บาท กับ 18,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 หุ้น—๑๗ ธ.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,197 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,198เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.97 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,650 บาท กับ 18,750 บาท และกลับมาปิดที่ 18,700 บาท กับ 18,800 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 หุ้น—๑๖ ธ.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,217 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,213เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.94 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,850 บาท กับ 18,950 บาท และกลับมาปิดที่ 18,850 บาท กับ 18,950 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 หุ้น—๑๕ ธ.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,225 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,218เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.76 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,950 บาท กับ 19,050 บาท และกลับมาปิดที่ 18,950 บาท กับ 19,050 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 หุ้น—๑๒ ธ.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,229 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,220เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.81 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,000 บาท กับ 19,100 บาท และกลับมาปิดที่ 18,900 บาท กับ 19,00 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 หุ้น—๑๑ ธ.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,201 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,234เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.84 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,700 บาท กับ 18,800 บาท และกลับมาปิดที่ 18,700 บาท กับ 18,800 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 หุ้น—๙ ธ.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,193 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,194เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.99 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,600 บาท กับ 18,700 บาท และกลับมาปิดที่ 18,650 บาท กับ 18,750 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 หุ้น—๘ ธ.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,207 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,204เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.89 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,700 บาท กับ 18,800 บาท และกลับมาปิดที่ 18,650 บาท กับ 18,750 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 หุ้น—๓ ธ.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,205 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,197เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.85 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,650 บาท กับ 18,750 บาท และกลับมาปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 หุ้น—๒ ธ.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,151 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,196เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.81 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 17,900 บาท กับ 18,000บาท และกลับมาปิดที่ 18,250 บาท กับ 18,350 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑ ธ.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,186 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,183เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.83 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,400 บาท กับ 18,500บาท และกลับมาปิดที่ 18,350 บาท กับ 18,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๘ พ.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,196 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,193เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.75 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,500 บาท กับ 18,600บาท และกลับมาปิดที่ 18,500 บาท กับ 18,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๗ พ.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,199 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,197เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.77 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650บาท และกลับมาปิดที่ 18,500 บาท กับ 18,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๖ พ.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,198 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,200เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.82 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,550บาท กับ 18,650บาท และกลับมาปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๕ พ.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,201 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,200เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.84 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,550บาท กับ 18,650บาท และกลับมาปิดที่ 18,500 บาท กับ 18,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๔ พ.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,192 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,204เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.78 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,450บาท กับ 18,550บาท และกลับมาปิดที่ 18,400 บาท กับ 18,500 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๑ พ.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,182 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,190เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.84 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,300บาท กับ 18,400บาท และกลับมาปิดที่ 18,450 บาท กับ 18,550 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา หุ้น—๒๐ พ.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,192 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,195เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.80 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,450บาท กับ 18,550บาท และกลับมาปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๙ พ.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,186 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,194เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.76 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,300 บาท กับ 18,400บาท และกลับมาปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๘ พ.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,187 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,186 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.78 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,350บาท กับ 18,450 บาท และกลับมาปิดที่ 18,350 บาท กับ 18,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๗ พ.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,160 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,170 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.83 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,000 บาท กับ 18,100 บาท และกลับมาปิดที่ 17,900 บาท กับ 18,000 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๔ พ.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,160 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,162 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.82 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,000 บาท กับ 18,100 บาท และกลับมาปิดที่ 17,950 บาท กับ 18,050 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา หุ้น—๑๓ พ.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,165 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,165 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.88 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,050 บาท กับ 18,150 บาท และกลับมาปิดที่ 18,050 บาท กับ 18,150 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๒ พ.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,154 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,155เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.87 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 17,900 บาท กับ 18,000 บาท และกลับมาปิดที่ 17,850 บาท กับ 17,950 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๑ พ.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,172 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,163เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.77 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,150 บาท กับ 18,250 บาท และกลับมาปิดที่ 18,100 บาท กับ 18,200 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๐ พ.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,140 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,157เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.82 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 17,750 บาท กับ 17,850 บาท และกลับมาปิดที่ 17,800 บาท กับ 17,900 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๗ พ.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,143 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,147เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.81 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 17,750 บาท กับ 17,850 บาท และกลับมาปิดที่ 17,750 บาท กับ 17,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๖ พ.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,167 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,146เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.81 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,000 บาท กับ 18,100บาท และกลับมาปิดที่ 17,800บาท กับ 17,900 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๕ พ.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,166 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,168 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.69 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,000 บาท กับ 18,100บาท และกลับมาปิดที่ 18,000บาท กับ 18,100 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50