ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘:๓๙ น.

ซื้อขายทอง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ซื้อขายทอง”

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๘ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,237 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,236 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.23 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,850 บาท กับ 18,950 บาท และกลับมาปิดที่ 18,800 บาท กับ 18,900 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๗ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,236 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,232 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.25 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,850 บาท กับ 18,950 บาท และกลับมาปิดที่ 18,850 บาท กับ 18,950 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๖ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,232 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,233 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.28 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,750 บาท กับ 18,850 บาท และกลับมาปิดที่ 18,800 บาท กับ 18,900 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๕ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,233 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,230 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.19 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,800 บาท กับ 18,900 บาท และกลับมาปิดที่ 18,750 บาท กับ 18,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๑ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,255 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,247 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.19 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,050 บาท กับ 19,150 บาท และกลับมาปิดที่ 19,050 บาท กับ 19,150 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๐ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,255 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,255 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.09 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,050 บาท กับ 19,150 บาท และกลับมาปิดที่ 19,050 บาท กับ 19,150 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๙ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,268 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,254 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.05 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,150 บาท กับ 19,250 บาท และกลับมาปิดที่ 19,150 บาท กับ 19,250 บาท ปริมาณการซื้อขายGold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๘ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,264 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,267 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.06 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,150 บาท กับ 19,250 บาท และกลับมาปิดที่ 19,150 บาท กับ 19,250 บาท ปริมาณการซื้อขายGold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๕ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,272 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,269 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.05 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,250 บาท กับ 19,350 บาท และกลับมาปิดที่ 19,250 บาท กับ 19,350 บาท ปริมาณการซื้อขายGold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๔ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,266 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,267 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.04 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,250 บาท กับ 19,350 บาท และกลับมาปิดที่ 19,150บาท กับ19,250 บาท ปริมาณการซื้อขายGold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๓ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,281 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,265 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.13 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,400 บาท กับ 19,500 บาท และกลับมาปิดที่ 19,350บาท กับ19,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,286 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,287 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.97 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,400 บาท กับ 19,500 บาท และกลับมาปิดที่ 19,450บาท กับ19,550 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,288 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,287 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.93 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,450 บาท กับ 19,550 บาท และกลับมาปิดที่ 19,350บาท กับ19,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๙ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,286 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,289 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.96 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท และกลับมาปิดที่ 19,400บาท กับ19,500 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๘ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,284 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,281 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.89 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท และกลับมาปิดที่ 19,350บาท กับ19,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๗ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,279 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,286 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.93 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,250 บาท กับ 19,350 บาท และกลับมาปิดที่ 19,400 บาท กับ19,500 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๕ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,278 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,281 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.93 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,300 บาท กับ 19,400 บาท และกลับมาปิดที่ 19,300 บาท กับ19,400 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๒ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,289 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,276 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.97 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท และกลับมาปิดที่ 19,450 บาท กับ19,550 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๑ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,296 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,292 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.98 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท และกลับมาปิดที่ 19,500 บาท กับ19,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๐ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,299 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,294 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.85 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,550 บาท กับ19,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๙ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,299 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,299 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.82 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๘ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,311 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,304 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.86 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท และกลับมาปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๕ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,311 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,311 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.86 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท และกลับมาปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๔ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,308 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,309 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.99 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,800 บาท กับ 19,900 บาท และกลับมาปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๓ ส.ค. ๕๗

ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,358 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 6,489 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 1.14% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 5.6% GFQ14 ปิด 20,060 บาท และ GFV14 ปิด 20,120 บาท GF10Q14 ปิดที่ 20,070 บาท GF10V14 ปิดที่ 20,130

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๘ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,307 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,307 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.20 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,800 บาท กับ 19,900 บาท และกลับมาปิดที่ 19,850 บาท กับ 19,950 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

ดัชนีเชื่อมั่นทองยังบวก กังวลสงครามปัจจัยหนุน เผยครึ่งปีแรกสัดส่วนซื้อขายทองแท่ง-รูปพรรณใกล้เคียงกัน หุ้น—๗ ส.ค. ๕๗

ศูนย์วิจัยทองคำเผยดัชนีเชื่อมั่นทองคำเดือน ส.ค. ทรงตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยอยู่ที่ระดับ 56.08 จุด อ่อนตัวเล็กน้อย 0.11% วิตกความเสี่ยงสงครามตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกยังหนุนราคา แต่มองเงินบาทผันผวน ด้านผู้ค้ารายใหญ่เชื่อทองยังเชิงบวก

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๗ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,289 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,308 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.21 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,600 บาท กับ 19,700 บาท และกลับมาปิดที่ 19,600 บาท กับ 19,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๖ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,288 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,283 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.16 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๕ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,292 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,287 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.18 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,600 บาท กับ 19,700 บาท และกลับมาปิดที่ 19,600 บาท กับ 19,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures