Friday August 1, 2014 08:41

ซื้อขายทอง Press Releases

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—31 Jul 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,299 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,294 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.91 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

TFEX จับมือผู้ค้าทองคำ 7 ราย เปิดบริการ gold futures แลกทองคำจริง ตั้งแต่ หุ้น—29 Jul 14

TFEX gold futures สามารถแลกรับทองคำจริงเมื่อครบอายุได้แล้วกับผู้ค้าทอง 7 ราย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าทอง หรือผู้ที่ต้องการใช้ทองคำในอนาคต ให้สามารถแลกซื้อขายทองคำหรือบริหารความเสี่ยงได้ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—18 Jul 14

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,302 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,314 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.16 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—17 Jul 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,296 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,301 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.12 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,700 บาท กับ 19,800 บาท และกลับมาปิดที่ 19,700 บาท กับ 19,800 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—16 Jul 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,307 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,297 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.15 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,850 บาท กับ 19,950 บาท และกลับมาปิดที่ 19,900 บาท กับ 20,000 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—15 Jul 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,337/ เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,307 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.14 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,300 บาท กับ 20,400 บาท และกลับมาปิดที่ 20,050 บาท กับ 20,150 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—14 Jul 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,329/ เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,336 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.17บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,200 บาท กับ 20,300 บาท และกลับมาปิดที่ 20,350 บาท กับ 20,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—09 Jul 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,318/ เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,314 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.40 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,150 บาท กับ 20,250 บาท และกลับมาปิดที่ 20,150 บาท กับ 20,250 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา หุ้น—10 Jul 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,320/ เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,323 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.22 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,150 บาท กับ 20,250 บาท และกลับมาปิดที่ 20,100 บาท กับ 20,200 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—03 Jul 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,324 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,322 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.39 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,250 บาท กับ 20,350 บาท และกลับมาปิดที่ 20,250 บาท กับ 20,350 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—02 Jul 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,315 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,317 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.43 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,150 บาท กับ 20,250 บาท และกลับมาปิดที่ 20,100 บาท กับ 20,200 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—30 Jun 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,316 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,317 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.47 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,150 บาท กับ 20,250 บาท และกลับมาปิดที่ 20,150 บาท กับ 20,250 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—27 Jun 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,317 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,315 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.49 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,150 บาท กับ 20,250 บาท และกลับมาปิดที่ 20,100 บาท กับ 20,200 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—26 Jun 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,315 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,319 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.49บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,150 บาท กับ 20,250 บาท และกลับมาปิดที่ 20,100 บาท กับ 20,200 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—25 Jun 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,316 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,318 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.45 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,150 บาท กับ 20,250 บาท และกลับมาปิดที่ 20,200 บาท กับ 20,300 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—24 Jun 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,312 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,314 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.46 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,050 บาท กับ 20,150 บาท และกลับมาปิดที่ 20,100 บาท กับ 20,200 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—23 Jun 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,311 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,314 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.47 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,050 บาท กับ 20,150 บาท และกลับมาปิดที่ 20,050 บาท กับ 19,150 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—20 Jun 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,275 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,298 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.46 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท และกลับมาปิดที่ 19,600 บาท กับ 19,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—18 Jun 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,271 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,270 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.45 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,450 บาท กับ 19,550 บาท และกลับมาปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—17 Jun 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,280 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,275 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.35 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—16 Jun 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,272 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,273 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.33 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท และกลับมาปิดที่ 19,450 บาท กับ 19,550 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—13 Jun 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,260 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,272 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.45 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท และกลับมาปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—12 Jun 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,262 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,261 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.49 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท และกลับมาปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—11 Jun 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,253 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,260 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.49 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,200 บาท กับ 19,300 บาท และกลับมาปิดที่ 19,250 บาท กับ 19,350 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—10 Jun 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,253 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,255 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.45 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,400 บาท กับ 19,500 บาท และกลับมาปิดที่ 19,400 บาท กับ 19,500 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—09 Jun 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,254 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,252 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.55 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,300 บาท กับ 19,400 บาท และกลับมาปิดที่ 19,300 บาท กับ 19,400 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—06 Jun 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,244 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,254 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.60 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,200 บาท กับ 19,300 บาท และกลับมาปิดที่ 19,150 บาท กับ 19,250 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—05 Jun 14

ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 495 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 3,598 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50บาท เพิ่มขึ้น 0.8% แบบ 10 บาท ลดลง 1.2% GFM14 ปิด 19,340 บาท และ GFQ14 ปิด 19,410 บาท GF10M14 ปิดที่ 19,340 บาท GF10Q14 ปิดที่ 19,420 บาท สัญญา

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—04 Jun 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,244 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,245 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.70 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,250 บาท กับ 19,350 บาท และกลับมาปิดที่ 19,200 บาท กับ 19,300บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—03 Jun 14

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,247 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,245 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.87 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท และกลับมาปิดที่ 19,300 บาท กับ 19,400บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures