ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๓:๔๙ น.

ซื้อขายทอง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ซื้อขายทอง”

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,286 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,287 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.97 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,400 บาท กับ 19,500 บาท และกลับมาปิดที่ 19,450บาท กับ19,550 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑ ก.ย. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,288 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,287 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.93 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,450 บาท กับ 19,550 บาท และกลับมาปิดที่ 19,350บาท กับ19,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๙ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,286 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,289 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.96 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท และกลับมาปิดที่ 19,400บาท กับ19,500 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๘ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,284 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,281 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.89 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท และกลับมาปิดที่ 19,350บาท กับ19,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๗ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,279 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,286 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.93 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,250 บาท กับ 19,350 บาท และกลับมาปิดที่ 19,400 บาท กับ19,500 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๕ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,278 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,281 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.93 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,300 บาท กับ 19,400 บาท และกลับมาปิดที่ 19,300 บาท กับ19,400 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๒ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,289 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,276 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.97 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท และกลับมาปิดที่ 19,450 บาท กับ19,550 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๑ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,296 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,292 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.98 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท และกลับมาปิดที่ 19,500 บาท กับ19,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๒๐ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,299 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,294 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.85 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,550 บาท กับ19,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๙ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,299 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,299 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.82 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๘ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,311 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,304 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.86 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท และกลับมาปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๕ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,311 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,311 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.86 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท และกลับมาปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๔ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,308 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,309 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.99 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,800 บาท กับ 19,900 บาท และกลับมาปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๓ ส.ค. ๕๗

ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,358 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 6,489 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 1.14% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 5.6% GFQ14 ปิด 20,060 บาท และ GFV14 ปิด 20,120 บาท GF10Q14 ปิดที่ 20,070 บาท GF10V14 ปิดที่ 20,130

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๘ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,307 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,307 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.20 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,800 บาท กับ 19,900 บาท และกลับมาปิดที่ 19,850 บาท กับ 19,950 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

ดัชนีเชื่อมั่นทองยังบวก กังวลสงครามปัจจัยหนุน เผยครึ่งปีแรกสัดส่วนซื้อขายทองแท่ง-รูปพรรณใกล้เคียงกัน หุ้น—๗ ส.ค. ๕๗

ศูนย์วิจัยทองคำเผยดัชนีเชื่อมั่นทองคำเดือน ส.ค. ทรงตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยอยู่ที่ระดับ 56.08 จุด อ่อนตัวเล็กน้อย 0.11% วิตกความเสี่ยงสงครามตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกยังหนุนราคา แต่มองเงินบาทผันผวน ด้านผู้ค้ารายใหญ่เชื่อทองยังเชิงบวก

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๗ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,289 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,308 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.21 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,600 บาท กับ 19,700 บาท และกลับมาปิดที่ 19,600 บาท กับ 19,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๖ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,288 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,283 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.16 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๕ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,292 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,287 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.18 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,600 บาท กับ 19,700 บาท และกลับมาปิดที่ 19,600 บาท กับ 19,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑ ส.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,294 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,286 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.10 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,600 บาท กับ 19,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๓๑ ก.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,299 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,294 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.91 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

TFEX จับมือผู้ค้าทองคำ 7 ราย เปิดบริการ gold futures แลกทองคำจริง ตั้งแต่ หุ้น—๒๙ ก.ค. ๕๗

TFEX gold futures สามารถแลกรับทองคำจริงเมื่อครบอายุได้แล้วกับผู้ค้าทอง 7 ราย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าทอง หรือผู้ที่ต้องการใช้ทองคำในอนาคต ให้สามารถแลกซื้อขายทองคำหรือบริหารความเสี่ยงได้ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๘ ก.ค. ๕๗

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,302 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,314 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.16 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๗ ก.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,296 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,301 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.12 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,700 บาท กับ 19,800 บาท และกลับมาปิดที่ 19,700 บาท กับ 19,800 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๖ ก.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,307 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,297 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.15 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,850 บาท กับ 19,950 บาท และกลับมาปิดที่ 19,900 บาท กับ 20,000 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๕ ก.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,337/ เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,307 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.14 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,300 บาท กับ 20,400 บาท และกลับมาปิดที่ 20,050 บาท กับ 20,150 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๑๔ ก.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,329/ เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,336 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.17บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,200 บาท กับ 20,300 บาท และกลับมาปิดที่ 20,350 บาท กับ 20,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๙ ก.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,318/ เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,314 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.40 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,150 บาท กับ 20,250 บาท และกลับมาปิดที่ 20,150 บาท กับ 20,250 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา หุ้น—๑๐ ก.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,320/ เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,323 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.22 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,150 บาท กับ 20,250 บาท และกลับมาปิดที่ 20,100 บาท กับ 20,200 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 หุ้น—๓ ก.ค. ๕๗

ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,324 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,322 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.39 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,250 บาท กับ 20,350 บาท และกลับมาปิดที่ 20,250 บาท กับ 20,350 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures