ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๔๕ น.

ช่วยเหลือ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ช่วยเหลือ”

ททท. แถลงข่าวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020 : NON STOP SHOPPING ไลฟ์สไตล์—๑๐ ก.ค. ๖๓

ททท. แถลงข่าวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020 : NON STOP SHOPPING มุ่งกระตุ้นการใช้จ่าย ของนักท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังวิกฤตโควิด-19 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ก.ล.ต. แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ท. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนใน high yield bond กรณีที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หุ้น—๑๐ ก.ค. ๖๓

กรุงเทพฯ--10 ก.ค.--ก.ล.ต.

คณะกรรมการ ก.ต.ท. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนในตราสารที่ต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (high yield bond) เพื่อช่วยเหลือบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ครั้งที่ 13/2563 โดยนางสาว

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)   เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุน high yield bond ที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ high yield bond ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ (bridge financing) สร้างสภาพคล่องและเสถียรภาพให้กับตลาดตราสารหนี้ high yield bond รวมถึงเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนรายใหญ่เปลี่ยนมาลงทุนผ่านมืออาชีพแทนการลงทุนโดยตรงในตราสารดังกล่าว

ในเรื่องนี้ การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ท. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุน high yield bond และ ก.ล.ต. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจแล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563

สำหรับหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนและกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสมได้มีข้อสรุป ดังนี้

(1)   กำหนดประเภทผู้ลงทุน โดยเปิดให้เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น

(2)   สามารถจัดตั้งในรูปแบบกองทุนรวมหรือกองทรัสต์ (โดยจัดตั้งภายในปี 2564)
(3)   กำหนดอายุกองทุนไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นกองทุนปิด (non

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 4 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—๑๐ ก.ค. ๖๓

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (10 ก.ค. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และชลบุรี รวม 5 อำเภอ 10 ตำบล 23 หมู่บ้าน 1 เขตปกครองพิเศษ

ภาพข่าว: SFLEX เปิดโครงการ “สตาร์เฟล็กซ์ปันน้ำใจให้ผู้พิการ” ทั่วไป—๙ ก.ค. ๖๓

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX พร้อมทีมงานบริษัท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือผู้พิการ ในโครงการ

OCEAN LIFE ไทยสมุทร จับมือ “มาริโอ้ เมาเร่อ” จัด Mini Concert ในกิจกรรม ปฏิทินข่าว—๙ ก.ค. ๖๓

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องคนไทย ให้ผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ด้วยการเปิดตัวกิจกรรม “โอชิชวนทำดี บริจาคเพื่อสร้างวัคซีน โควิด-19”

อธิการบดี สจล. ประกาศ “อย่าให้เงินปิดกั้นโอกาส” ใครสอบติด สจล. ต้องได้เรียน ทั่วไป—๙ ก.ค. ๖๓

อธิการบดี สจล. ประกาศ “อย่าให้เงินปิดกั้นโอกาส” ใครสอบติด สจล. ต้องได้เรียน พร้อมใจผู้บริหารสละเงินเดือนรวม 6.3 ล้านบาท พร้อมโชว์ 9 กองทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ทุกคน - สจล. ยื่นมือช่วยเหลือเด็กเรียนดีแต่ยากจน เปิด 9

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากและวาตภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—๙ ก.ค. ๖๓

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (9 ก.ค. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดน้ำไหลหลากและวาตภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ชลบุรี และกระบี่ รวม 5 อำเภอ 5 ตำบล 5 หมู่บ้าน 1

เชฟรอนมอบเงินช่วยเหลือสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ทั่วไป—๘ ก.ค. ๖๓

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท แก่ ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก (ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

คลินิกแก้หนี้สัญจรออนทัวร์สู่ภาคอีสาน ร่วมงานมหกรรมสินเชื่อฯ สู้โควิด-19 หุ้น—๗ ก.ค. ๖๓

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” เตรียมเดินทางเปิดบูธให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาหนี้เสียสารพัดบัตร

ไอแบงก์ ช่วยต่อเนื่อง ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมระยะที่ 2 หุ้น—๗ ก.ค. ๖๓

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติม ระยะที่ 2 สำหรับลูกค้าสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันภายใต้กำกับ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อที่อยู่อาศัยและอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน ทั้งลดภาระค่างวด

ธนาคารกรุงเทพ ขานรับมาตรการจากธปท.พร้อมช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ระยะที่ หุ้น—๗ ก.ค. ๖๓

ธนาคารกรุงเทพ ขานรับนโยบายธปท. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ครอบคลุมลูกค้าบัตรเครดิต ลูกค้าสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ ลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

ไทยประกันชีวิตขยายมาตรการช่วยเหลือลูกค้าจากโควิด-19 ปฏิทินข่าว—๗ ก.ค. ๖๓

ไทยประกันชีวิตขยายมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพิ่มเติม ยืดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ 60 วัน พร้อมยกเว้นดอกเบี้ย กรณีกรมธรรม์ขาดผลหรือใช้สิทธิ์ APL สำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดผ่อนผันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 63 นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์

บิ๊กป้อมส่งบิ๊กอวบ สั่งบจธ. ลุยแก้ปัญหาที่ดินทำกินและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๓

บิ๊กป้อม ส่งบิ๊กอวบ ประธานบอร์ด บจธ. ลุยแก้ปัญหาช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ได้รับความเดือดร้อน ตกงานจากโควิด -19 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้มีที่ดินทำกิน มีอาชีพ และสั่งบจธ.ทำงานเชิงรุก เข้าหาประชาชน ขีดเส้น 17

ภาพข่าว : สมาคมเพื่อนชุมชนไม่ทิ้งกัน มอบข้าวกล่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั่วไป—๓ ก.ค. ๖๓

สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยทีมงานสมาคมฯ ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลทับมาและเทศบาลตำบลเนินพระ ในพื้นที่ จ.ระยอง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จำนวน 1,200 กล่อง

“พื้นที่ปันยิ้ม เติมสุข” อยุธยาซิตี้พาร์ค ไม่ทิ้งกัน.. ปฏิทินข่าว—๓ ก.ค. ๖๓

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ออกบูธขายของไม่คิดค่าเช่า ช่วยเหลือคนว่างงาน ตกงาน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ผู้ประกอบการหลายแห่งจำเป็นต้องพักงาน หรือบอกเลิกสัญญาจ้างพนักงาน ทำให้เกิดการตกงาน

ตลาดยิ่งเจริญ เร่งตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ พร้อมเปิดบริการมาจับจ่ายใช้สอยตามปกติ ทั่วไป—๓ ก.ค. ๖๓

ตลาดยิ่งเจริญเร่งตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ พร้อมเปิดให้บริการตามปกติแล้วภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และเร่งช่วยเหลือผู้ค้าจัดพื้นที่ให้ค้าขายชั่วคราวได้ตามปกติ นายสายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการอาวุโสบริหาร ตลาดยิ่งเจริญ

ไทยประกันชีวิตต่อยอดแนวคิด Eco-Health System ชวนวิ่ง Virtual Run 2020 ปฏิทินข่าว—๒ ก.ค. ๖๓

ไทยประกันชีวิตต่อยอดแนวคิด Eco-Health System ชวนวิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพในรูปแบบ Virtual Run “Run To The World 2020” วิ่งขนานกับมาราธอนระดับโลก โดยไม่ต้องเดินทางไปแข่งขันจริง รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ขนทัพ “ร้านค้า-แบรนด์ชั้นนำ” จัดโปรโมชันจุใจตลอดเดือนกรกฎาคม ปฏิทินข่าว—๒ ก.ค. ๖๓

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าชั้นนำย่านปทุมวัน ร่วมกับ ร้านค้าภายในศูนย์ฯ ส่งมอบความสุขให้กับคนไทยได้จับจ่ายสินค้าในราคาสบายกระเป๋าตลอดเดือนกรกฎาคม ช้อปกันจุใจตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานโปรโมชัน ชั้น G และ ชั้น 4 โซน D ชั้น G แบ่งเป็น

สพร.9 พิษณุโลก จัดพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจ ทั่วไป—๒ ก.ค. ๖๓

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่เกษตรกร

ภาพข่าว: อพวช. ปฐมนิเทศลูกจ้าง ในโครงการ อว. สร้างงานช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ทั่วไป—๒ ก.ค. ๖๓

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราว ใน “โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2” เพื่อร่วมสร้างงานพัฒนาทักษะช่วยเหลือผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ขานรับนโยบาย อว.

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 8 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—๒ ก.ค. ๖๓

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ลำปาง ลำพูน หนองคาย

ภาพข่าว: เคทีซีรวมน้ำใจสมาชิกบัตรบริจาคสมทบทุนมูลนิธิศุภนิมิตร เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ทั่วไป—๒ ก.ค. ๖๓

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 36,113,150.30 บาท ซึ่งสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีร่วมกันใช้คะแนน KTC FOREVER

สพร. 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ บจก.สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น และบจก. คูโบต้า เจริญชัย ทั่วไป—๒ ก.ค. ๖๓

สพร. 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท คูโบต้า เจริญชัย จำกัด จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 สาขา

50 Best เปิดตัวตำราอาหาร e-cookbook รวมสูตรเด็ดจากเชฟชื่อดัง มุ่งช่วยเหลืออุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก General—๒ ก.ค. ๖๓

องค์กรผู้จัดอันดับ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมของโลก (The World’s 50 Best Restaurants) ได้เปิดตัว e-cookbook หรือตำราอาหารอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกในชื่อ "Home Comforts: simple lockdown recipes from the world's best chefs and bartenders"

ลีวายส์(R) สานต่อโครงการ WE STAND TOGETHER ชวนแฟนๆ ช้อปยีนส์ ซื้อชุดธารน้ำใจและครัวเคลื่อนที่ให้บริก ทั่วไป—๑ ก.ค. ๖๓

ลีวายส์(R) สานต่อความมุ่งมั่นในการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้โครงการ WE STAND TOGETHER จากกิจกรรม BUY 1 GIVE 1 ที่ลีวายส์(R) ได้ร่วมบริจาคถุงยังชีพ กว่า 5,000 ชุดให้กับทีมงาน COVID

สนพ.ปราจีนบุรี แจ้งลดสัดส่วนการฝึกฯ และขยายเวลายื่นรับรองหลักสูตร ช่วยเหลือโควิด-19 ทั่วไป—๑ ก.ค. ๖๓

สนพ.ปราจีนบุรี แจ้งลดสัดส่วนการฝึกอบรมฯ เหลือร้อยละ 10 ไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ และขยายระยะเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตร เพื่อช่วยเหลือ สปก.ในจังหวัดปราจีนฯกว่า 200 แห่ง นางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

ภาพข่าว: โรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ทั้ง 3 แห่ง ในจังหวัดชลบุรี มอบถุงยังชีพ มูลค่า ทั่วไป—๑ ก.ค. ๖๓

สุดาวดี ฤกษ์สุจริต (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา, รุ่งโรจน์ พ้นภัย (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา และ ศิริพร จงจิตรเจริญยนต์ (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการ โรงแรมคาราเวล เฮ้าส์ ศรีราชา

ร้านภูฟ้า จำหน่ายหน้ากากผ้าพิมพ์ภาพวาดลายดอกไม้จากพระตำหนักดอยตุง เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้แล ทั่วไป—๑ ก.ค. ๖๓

ร้านภูฟ้า โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในกองทุนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ก.พ.ด.) จัดจำหน่ายหน้ากากผ้าพิมพ์ภาพวาดลายดอกไม้จากพระตำหนักดอยตุง

แบงก์ชาติ-แบงก์พาณิชย์มั่นใจระบบสถาบันการเงินไทยมีความเข้มแข็งเพียงพอ หุ้น—๑ ก.ค. ๖๓

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ยังคงเร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการรักษาความเข้มแข็งของระบบสถาบันการเงินในภาพรวม

ภาพข่าว : ข้าวมาบุญครอง ช่วยเหลือควาญช้างทั่วประเทศ ผ่านกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย ทั่วไป—๑ ก.ค. ๖๓

นางสาวกนกพร มรรคอมร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยนางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง