ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓:๓๐ น.

ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน ข่าวประชาสัมพันธ์ “ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน”

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับความ ทั่วไป—๑ ส.ค. ๕๙

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง มาตรา 44 กับกระบวนการทำอาร์ไอเอ ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

แกนนำชุมชน หนุนรัฐทำประเมินผลกระทบการออกกฎหมายตาม ม.44 โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการยอมรับและลดความขัดแย้ง รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA)

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง คนไทยเข้าใจรัฐธรรมนูญแล้วหรือยัง ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๙

มาสเตอร์โพลล์ เผยแกนนำชุมชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจและยอมรับทุกประเด็นร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มมากขึ้น และเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองเก่าไม่ส่งผลกระทบต่อการลงประชามติ รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง คนไทยเข้าใจรัฐธรรมนูญแล้วหรือยัง ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๙

มาสเตอร์โพลล์ เผยแกนนำชุมชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจและยอมรับทุกประเด็นร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มมากขึ้น และเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองเก่าไม่ส่งผลกระทบต่อการลงประชามติ รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง รัฐกับการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๕๙

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง รัฐกับการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน :กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง รัฐกับนโยบายจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๕๙

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง รัฐกับนโยบายจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สถานการณ์ยาเสพติดกับมุมมองต่อปัญหาที่เป็นอยู ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๕๙

"ประชาชนร้อยละ 80 ไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดยกเลิกเมทแอมเฟตามีน หรือ ยาบ้า ออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 1 และมองว่าข้อเสนอให้แพทย์สั่งยาได้จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี" รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง บริษัทประชารัฐเป็นอย่างไรในใจประชาชน ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๕๙

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง บริษัทประชารัฐเป็นอย่างไรในใจประชาชน

มาสเตอร์โพลล์(Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ทั่วไป—๑๘ เม.ย. ๕๙

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง แกนนำชุมชนมองอย่างไรถึงอนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๕๙

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) สงกรานต์ไทย (ปีนี้) เปลี่ยนไปหรือเหมือนเดิม?

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง 2 ปี คสช. ทั่วไป—๔ เม.ย. ๕๙

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) 2 ปี คสช.เปลี่ยนประเทศไทยอย่างไร? :กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง 1 ปี มาตรา ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง 1 ปีมาตรา44 กับความเชื่อมั่นของประชาชน

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน มาสเตอร์โพล (Master ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๕๘

มาสเตอร์โพลเปิดเผยแนวโน้มความนิยมตั้งแต่ รัฐบาลและ คสช. เข้าแก้ปัญหาประเทศในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบ กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลมีอาการแกว่งตัวขึ้นลงสูง แต่ความนิยมของกลุ่มพลังเงียบและกลุ่มสนับสนุนต่อ คสช.และรัฐบาลอยู่ในเกณฑ์สูงทำให้รัฐบาลและ คสช.

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน มาสเตอร์โพล (Master Poll) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ทั่วไป—๖ ม.ค. ๕๙

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพล (Master Poll) เรื่อง ที่สุดแห่ง ปี 58

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เปิดข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องถอดรหัส ทั่วไป—๒๒ ธ.ค. ๕๘

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เผยข้อมูลย้อนหลัง 15 ปีรายงานอันดับเทียร์ค้ามนุษย์โดยกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ พบประเทศไทยเป็นแหล่งหากินของขบวนการค้ามนุษย์จาก เมียนมา กัมพูชา และลาว ต่อเนื่องทุกปี น่าตกใจปี 52

เผย 15 ปัญหาสำคัญขัดขวางแก้ค้ามนุษย์ คณะวิจัยกังวลว่าไทยอาจถูกจัดอันดับขึ้นลง เหมือนเดิม ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๘

ต่างชาติมองว่าไทยทำไปแล้วได้อะไร (Outcome) มากกว่า ทำอะไรไปแล้วบ้าง (output) หวังการเปลี่ยนแปลงเกิดในยุคนี้มากกว่ายุคการเมืองแบบดั้งเดิม ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน และ มาสเตอร์โพล (Master Poll)

มาสเตอร์โพล (Master Poll)เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ทั่วไป—๒ พ.ย. ๕๘

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน มาสเตอร์โพล (Master Poll)เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ข่าวอะไรสร้างสุข ข่าวอะไรสร้างความกังวลในใจแกนนำชุมชน ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน มาสเตอร์โพล (Master Poll)เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๕๘

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพล (Master Poll) เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไรต่อ การร่างรัฐธรรมนูญ การชุมนุมทางการเมือง และประโยชน์ของนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันเปรียบเทียบกับ

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน มาสเตอร์โพล (Master Poll) ทั่วไป—๑๕ ต.ค. ๕๘

รศ.ดร.เชษฐ ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพล (Master Poll) เรื่อง นักการเมืองกับซิงเกิลเกตเวย์ในสายตาแกนนำชุมชน กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 580 ชุมชนตัวอย่าง

มาสเตอร์โพล (Master Poll) เสียงสะท้อนของคนเห็นต่างและกลุ่มพลังเงียบ ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๘

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชนมาสเตอร์โพล (Master Poll)ผลวิจัย เสียงสะท้อนของคนเห็นต่างและกลุ่มพลังเงียบ พบ นโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันฯ มาเป็นอันดับหนึ่งในความพอใจของทุกกลุ่ม

มาสเตอร์โพล (Master Poll) ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน(Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) ร่วมกับ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

มาสเตอร์โพล (Master Poll) ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๘

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพล (Master Poll) เรื่อง ข่าวสาร ยุทธศาสตร์ และความเหลื่อมล้ำ

มาสเตอร์โพล (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๕๘

ดร.นพดล กรรณิกา หัวหน้าโครงการวิจัย ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพล (Master Poll) เรื่อง แกนนำชุมชนคิดอย่างไรต่อ ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติ

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll): ความสุขของแกนนำชุมชนต่อ 3 รัฐบาล 3 นายกรัฐมนตรี: ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๘

ดร.นพดล กรรณิกา หัวหน้าโครงการโพลล์ความสุข ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง ความสุขของแกนนำชุมชนต่อ 3 รัฐบาล 3 นายกรัฐมนตรี:

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) พลังความไว้วางใจจากประชาชนไทยถึงรัฐบาลประยุทธ์ ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๘

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง พลังความไว้วางใจจากประชาชนไทยถึงรัฐบาลประยุทธ์ 3 (The Power of Trust

มาสเตอร์โพลล์ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง คำตอบจากแกนนำชุมชน ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทยต้องรักสามัคค ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๕๘

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง คำตอบจากแกนนำชุมชน ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทยต้องรักสามัคคี? OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER: กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๕๘

ดร.นพดล กรรณิกา ที่ปรึกษาประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง แกนนำชุมชนคิดอย่างไรต่อ รัฐบาล และ คสช.

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๕๘

ดร.นพดล กรรณิกา ที่ปรึกษาชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง ความสุขมวลรวม (Gross Domestic Happiness, GDH) ของประชาชน เดือนสิงหาคม 2558

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ความสำเร็จของการปฏิรูปประเทศในสายตาของแกนนำชุมชน: ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๕๘

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง ความสำเร็จของการปฏิรูปประเทศในสายตาของแกนนำชุมชน :

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๘

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง วิกฤตเกษตรกรไทยจากภัยแล้ง: กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community