ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๔:๑๒ น.

ฉลองสิริราชสมบัติ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ฉลองสิริราชสมบัติ”

ภาพข่าว: ก.เกษตร มหกรรมยางพาราฯ จ.สงขลา ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๖๑

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "นวัตกรรมยางพาราไทย" Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่

#กฤษฎา# หนุนมหกรรมยางพาราฯ ช่วยเพิ่มช่องทางและเปิดตลาดการค้า เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๖๑

กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน "นวัตกรรมยางพาราไทย" Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่า งาน "นวัตกรรมยางพาราไทย" Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2561 ภายใต้แนวคิด "Rubber is Life ยางคือชีวิต" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการ เป็นการส่งเสริมสนับสนุน และเปิดช่องทางด้านการตลาดของยางพาราในจังหวัดสงขลา สามารถเชื่อมโยงตลาดกลางยางพาราทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน อาทิ การเสวนา การบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับยางพาราตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง การแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีเกี่ยวกับยางพารา การออกบูธจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เจรจาธุรกิจเพื่อขยายช่องทางการตลาดและผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง เป็นต้น

"การจัดงานในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พบปะผู้ประกอบการ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยรับฟังความต้องการที่จะให้รัฐบาลเข้าไปสนับสนุนด้านใดบ้าง ทำอย่างไรจะเพิ่มกำลังการซื้อยางพาราให้มากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนให้ซื้อยางพาราจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มตัวเลือกผู้ค้าในตลาดยางพาราให้หลากหลาย เช่น สหกรณ์การเกษตร การยางแห่งประเทศไทย และจากการแสดงนวัตกรรมต่าง ๆ ในวันนี้ พบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่แป

#พาณิชย์ ขนทัพสินค้าของดีภาคใต้กว่า 70 ร้านค้า โชว์ศักยภาพในงาน MOC Biz Club Expo 2018 ทั่วไป—๕ ก.ย. ๖๑

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดงาน 'MOC Biz Club Expo 2018 มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย' ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) อย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561

ภาพข่าว: ธอส.รับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๑

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ

ภาพข่าว: ธอส. รับมอบรางวัลผู้สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๑

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โรงเรียนสาธิต มรธ.สป.จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๖๐

ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อ.สาโรจน์ นราศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีวันพ่อแห่งชาติ และมอบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่าง โดยมี

RBRU: เพาะกายทุกวัน สดใสทุกวัน มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ปิดโครงการประจำปี ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๐

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 35201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร35) อาจารย์นคร เผือกนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดโครงการ อบรมผู้นำเครือข่ายการออกกำลังกาย "เพาะกายทุกวัน

ราชภัฏธนบุรี ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร และพิธีไหว้ครู ปี ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติปี 60 และพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๐

ที่ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ทั่วไป—๕ เม.ย. ๖๐

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) (คนกลาง) และนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ สำนักงาน กปร. (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแสตมป์ชุดที่ยาวที่สุดในโลก "ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี" น้อมเกล้าฯ

จำหน่ายวันแรกแสตมป์ยาวที่สุดในโลก ทั่วไป—๓ เม.ย. ๖๐

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เริ่มจำหน่ายแสตมป์ชุดประวัติศาสตร์ยาวที่สุดในโลก ชุด "ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี" วันแรก โดยมีประชาชนให้ความสนใจอย่างเนืองแน่น ณ บูธไปรษณีย์ไทย ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 45 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้

ไปรษณีย์ไทย จัดสร้างแสตมป์ชุดประวัติศาสตร์ 70 ปีครองราชย์ สร้างสถิติใหม่ 170 ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๐

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดสร้างแสตมป์ที่ระลึกชุด "ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี" น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช นำเสนอภาพมุมกว้างโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์ 6

ภาพข่าว: สาธิตฯราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เลี้ยงอำลานักเรียนชั้น ป.6 ทั่วไป—๒๒ มี.ค. ๖๐

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดงาน "อำลาน้อง อาลัยพี่ ครั้งที่ 1" โดยมี อ.ไพรวัน จงรักดี

ส.อสังหาฯสงขลา พอใจความสำเร็จหลังการจัดงาน บ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่งครั้งที่ 7 เก็บยอดจองภายในงาน 4 บ้าน/คอนโด—๗ มี.ค. ๖๐

นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา เปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน "บ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง ครั้งที่ 7" ว่าตลอด 4 วันของการจัดงานระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

มรธ.สป.จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย ทั่วไป—๑๑ ธ.ค. ๕๙

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

เปิดจองบูธงานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง60 ครั้งที่ 7 บ้าน/คอนโด—๓๐ พ.ย. ๕๙

สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง'60 ครั้งที่ 7 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

นักศึกษาภาคพิเศษ มรธ.สมุทรปราการ จัดพิธีถวายความอาลัยในหลวง รัชการที่ ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ธนาคารกรุงเทพ เตรียมธนบัตรที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เปิดให้ลูกค้าและประชาชนจ่ายแลก หุ้น—๒๖ ต.ค. ๕๙

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดสรรธนบัตรที่ระลึกเพิ่มเติมจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยครั้งนี้เป็น'ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี9 มิถุนายน 2559' ชนิดราคา 70 บาท

เปิดรับผู้ร่วมทริป เดิน ทาง พ่อ (Walk of the King) บันเทิง—๑๓ ต.ค. ๕๙

"เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ" จัดโครงการ "เดิน ทาง พ่อ" (Walk of the King) เพื่อร่วมฉลองในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี โดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ออกเดินทางไปเรียนรู้ประสบการณ์ตรง

ชวนน้องๆ ผู้รักการวาดภาพส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ The Story of King ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๙

MCOT FAMILY ช่อง 14 ร่วมกับรายการ Smart junior โตอย่างฉลาด ปี2 THE FAMILY เปิดเวทีให้ผู้ที่ชื่นชอบการวาดภาพ เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในโครงการ Story Of king ภายใต้หัวข้อ "ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง"แบ่งเป็น 2 ระดับอายุ คือ

ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. หาดใหญ่ ชวนชม ชิม ช็อป ชิลล์ ที่งาน Coffee Bakery Fest Hat Yai ไลฟ์สไตล์—๒ ก.ย. ๕๙

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เตรียมต่อยอดความสำเร็จจากงาน Coffee Tea and Bakery Fair Songkhla 2015 และ Summer Bitter Sweet 2016 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ร่วมแสดงสินค้า และผู้มาร่วมงาน พร้อมสานต่อ จัดอีเว้นท์ใหญ่ ในงาน "Coffee

กิจกรรม บูมสาขาสร้างแรงใจธนบุรี ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 อ.อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน "บูมสาขา สร้างแรงใจธนบุรี ครั้งที่ 4" ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

หนุ่มสาววัยใส เฟรชชี่ พิกุลจัน ครั้งที่ 3 ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ทั่วไป—๒๖ ส.ค. ๕๙

อ.อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน "หนุมสาววัยใส เฟรชชี่ พิกุลจัน ครั้งที่ 3" เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดินจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน กำหนดจัดนิทรรศการฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติ ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๙

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 กำหนดจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี

คูลฟาเรนไอต์ 93 ชวนชาวไทยร่วมหลอมหัวใจเป็นหนึ่งเดียว จัดทำเสื้อดีไซน์พิเศษ บันเทิง—๑๕ ส.ค. ๕๙

"คูลฟาเรนไอต์ 93" ขอชวนชาวไทยร่วมหลอมหัวใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อร่วมเฉลิมฉลองทั้งสองวาระมหามงคลร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

คณะกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั่วไป—๑๑ ส.ค. ๕๙

วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ ห้องโถงรัฐสภา ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ได้มีการจัดงานแถลงข่าวและ การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการประชาสัมพันธ์สื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

กรมป่าไม้จัดกล้าไม้มงคลประจำจังหวัดกว่า 5 แสนต้น แจกทั่วประเทศดึงคนไทย ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๕๙

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานงานเปิดโครงการปวงประชารวมใจปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ