จุฬาลงกรณ์มหาวิท ข่าวประชาสัมพันธ์ “จุฬาลงกรณ์มหาวิท” http://www.newswit.com/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97/ กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเวทีจุฬาฯ สัมมนาการเตรียมพร้อมรับมือ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมบรรยายในงานสัมมนา หัวข้อ "การเตรียมพร้อมรับมือ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์" จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 หลังจาก ร่าง th-TH Tue, 26 Mar 2019 13:30:35 +0700 กลุ่มทรู ร่วมพิธีเปิดศูนย์ 5G AI / IoT Innovation Center หนุนนโยบายรัฐบาลสู่การเปลี่ยนผ่านใช้งานเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย http://www.newswit.com/it/2019-03-14/d62efbef2713064869c6d488a41c8c3b/ สำนักงาน กสทช. โดย พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (กลาง) อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ 5G AI / IoT Innovation Center ที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ 5G http://www.newswit.com/it/2019-03-14/d62efbef2713064869c6d488a41c8c3b/ Thu, 14 Mar 2019 9:54:16 +0700 ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินสนับสนุน กองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.newswit.com/fin/2019-03-11/a311e749ab1b70f74781685ca0e6c7b2/ นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนุบสนุน จำนวน 1,000,000 บาท แก่กองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล http://www.newswit.com/fin/2019-03-11/a311e749ab1b70f74781685ca0e6c7b2/ Mon, 11 Mar 2019 11:47:04 +0700 คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ มอบรางวัลอุกฤษ มงคลนาวิน นิติศาสตร์เพื่อสังคม ประจำปี 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-03-11/9d5d604cc04fd270a4c892af92c611c3/ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดี มอบ รางวัลอุกฤษ มงคลนาวินนิติศาสตร์เพื่อสังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ให้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ http://www.newswit.com/gen/2019-03-11/9d5d604cc04fd270a4c892af92c611c3/ Mon, 11 Mar 2019 15:20:05 +0700 กลุ่มทรู สนับสนุนทุนพัฒนานวัตกรรมในโครงการ PM2.5 Sensor for All ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.newswit.com/it/2019-03-11/15f6cee43c50d7a61e85a8f34cfcb6a3/ กลุ่มทรู สนับสนุนทุนพัฒนานวัตกรรมในโครงการ PM2.5 Sensor for All ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (กลาง) คณบดี ร่วมกับ กลุ่มทรู นำโดย นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ (ขวา) รองผู้อำนวยการ http://www.newswit.com/it/2019-03-11/15f6cee43c50d7a61e85a8f34cfcb6a3/ Mon, 11 Mar 2019 15:18:12 +0700 #ครูเอิร์น นำคณะครูชมการสอนที่ สาธิตจุฬาฯ หวังปรับสูตรให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน http://www.newswit.com/gen/2019-03-07/c552eca7ad24f6ce406e5e6a7d0fb1ae/ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดย คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ทินกร บัวพูล http://www.newswit.com/gen/2019-03-07/c552eca7ad24f6ce406e5e6a7d0fb1ae/ Thu, 07 Mar 2019 14:56:03 +0700 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.newswit.com/gen/2019-03-05/7157eff0ac6942e592872369acbfadcf/ กรมส่งเสริมการเกษตรเผยแผนบริหารจัดการผลไม้ ปี 2562 ยังคงยึดหลักมุ่งเน้นคุณภาพโดยให้จังหวัดในภาคตะวันออกและภาคเหนือวางแผนบริหารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จด้วยตัวเอง http://www.newswit.com/gen/2019-03-05/7157eff0ac6942e592872369acbfadcf/ Tue, 05 Mar 2019 17:26:58 +0700 ภาพข่าว: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และภาคีเครือข่ายฯ ร่วมเสวนาเรื่องนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน (iRAP) http://www.newswit.com/gen/2019-03-05/d571672e0d905ae5ed0928fb40c9a101/ รศ. ดร. เกษม ชูจารุกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 5 จากขวา) จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ การประยุกต์ใช้ iRAP Star Rating บนโครงข่ายถนนในประเทศไทย และทิศทางการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางถนน สำหรับผู้ใช้ทางทุกประเภท http://www.newswit.com/gen/2019-03-05/d571672e0d905ae5ed0928fb40c9a101/ Tue, 05 Mar 2019 17:16:08 +0700 ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์และศศินทร์ลงนามความร่วมมือโครงการ SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) http://www.newswit.com/fin/2019-03-04/66e083a1a5b1824dae4a06e178d3221b/ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขัน SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 http://www.newswit.com/fin/2019-03-04/66e083a1a5b1824dae4a06e178d3221b/ Mon, 04 Mar 2019 11:24:02 +0700 ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมกับ เอสซีจี จัดพิธีเปิดการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 http://www.newswit.com/evnt/2019-02-25/4467a3e7b862887be3b21e88aaf92bc9/ พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 http://www.newswit.com/evnt/2019-02-25/4467a3e7b862887be3b21e88aaf92bc9/ Mon, 25 Feb 2019 15:32:08 +0700 ภาพข่าว: น้ำแร่ออรา ร่วมสนับสนุนงานเดิน - วิ่งการกุศล อักษรฯ จรัล ๑๐๒ http://www.newswit.com/evnt/2019-02-25/2543eebbd48e840626cb2d42803a2975/ บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติแท้ 100% ภายใต้แบรนด์ ออรา ร่วมสนับสนุน โครงการเดิน วิ่งการกุศล อักษรฯ จรัล ๑๐๒ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยในวันงาน ออรา http://www.newswit.com/evnt/2019-02-25/2543eebbd48e840626cb2d42803a2975/ Mon, 25 Feb 2019 14:59:43 +0700 BSC Cosmetology เผยภาพความประทับใจ BSC Beauty Run Fun Rally อวดโฉมสาวสวยสายเฮลท์ตี้สุดใกล้ชิด โป๊ป-ธนวรรธน์ http://www.newswit.com/gen/2019-02-22/7f9c76ff7f8ef28e86c70a299687e243/ ปิดลู่แรลลี่สุดชิลล์ไปแล้ว สำหรับกิจกรรม BSC Beauty Run Fun Rally ซึ่งเครื่องสำอาง BSC Cosmetology จัดขึ้นที่อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันก่อน โดยมีสาวสวยสายเฮลท์ตี้กว่า 1,000 คน พร้อมใจกันมาร่วมกิจรรม http://www.newswit.com/gen/2019-02-22/7f9c76ff7f8ef28e86c70a299687e243/ Fri, 22 Feb 2019 15:09:40 +0700 เปิดฉากการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันสตาร์ทอัพระดับโลกของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2019-02-22/65e1207b378b434f784791169fb22fd2/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เอสซีจี จัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 ระเบิดศึกการแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพของนักศึกษาระดับปริญญาโทครั้งยิ่งใหญ่ตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 21 23 กุมภาพันธ์ 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-02-22/65e1207b378b434f784791169fb22fd2/ Fri, 22 Feb 2019 11:43:50 +0700 ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ ประกาศผลรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 http://www.newswit.com/fin/2019-02-21/6c4a3c54f488386edeea6eacde6ba2e2/ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 http://www.newswit.com/fin/2019-02-21/6c4a3c54f488386edeea6eacde6ba2e2/ Thu, 21 Feb 2019 14:56:43 +0700 ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ ประกาศผลรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 เชิดชู 5 เอสเอ็มอีไทยสร้างธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/fin/2019-02-21/18bb11f7fc64a707b354b074add46485/ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 เชิดชูผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) http://www.newswit.com/fin/2019-02-21/18bb11f7fc64a707b354b074add46485/ Thu, 21 Feb 2019 14:55:34 +0700 ภาพข่าว: เอสซีจี ร่วมกับ ศศินทร์ จัดแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 http://www.newswit.com/gen/2019-02-21/f5c9105ec1c5151c1d8ca897b10b5f17/ เอสซีจี ร่วมกับ ศศินทร์ จัดแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน SCG Bangkok http://www.newswit.com/gen/2019-02-21/f5c9105ec1c5151c1d8ca897b10b5f17/ Thu, 21 Feb 2019 10:25:03 +0700 ภาพข่าว: จุฬาฯ เปิดนิทรรศการขั้วโลก http://www.newswit.com/gen/2019-02-20/7aa0c9bc2335bf217e09e4b0069c67cd/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีเปิดนิทรรศการ ภารกิจพิชิตขั้วโลก (Polar Exploration) โดยมี 2 นักวิจัยขั้วโลก รศ.ดร.วรณพ http://www.newswit.com/gen/2019-02-20/7aa0c9bc2335bf217e09e4b0069c67cd/ Wed, 20 Feb 2019 17:33:01 +0700 ภาพข่าว: กลุ่มทรู สนับสนุนทุนพัฒนานวัตกรรมในโครงการ PM2.5 Sensor for All ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.newswit.com/gen/2019-02-18/f65d563c4490820b483b5ded31c65141/ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (กลาง) คณบดี ร่วมกับ กลุ่มทรู นำโดย นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ (ขวา) รองผู้อำนวยการ ธุรกิจโมบายล์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าโครงการ PM2.5 Sensor for All โดย ทรูแล็บ (TrueLab) http://www.newswit.com/gen/2019-02-18/f65d563c4490820b483b5ded31c65141/ Mon, 18 Feb 2019 13:54:49 +0700 ภาพข่าว: ครบรอบ 33 ปี ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ http://www.newswit.com/gen/2019-02-14/86ea259977c4cc649a93cfe727836c98/ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการฯ ครบรอบ 33 ปี ณ http://www.newswit.com/gen/2019-02-14/86ea259977c4cc649a93cfe727836c98/ Thu, 14 Feb 2019 15:59:34 +0700 ศศินทร์ จับมือ เอสซีจี จัดศึก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันสตาร์ทอัพระดับโลกของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดคนรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี http://www.newswit.com/gen/2019-02-12/1389621a935bc8bd46ba97eac1de500d/ ศศินทร์ จับมือ เอสซีจี จัดศึก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันสตาร์ทอัพระดับโลกของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดคนรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.newswit.com/gen/2019-02-12/1389621a935bc8bd46ba97eac1de500d/ Tue, 12 Feb 2019 14:40:07 +0700 ศศินทร์ จับมือ เอสซีจี จัดศึก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันสตาร์ทอัพระดับโลกของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดคนรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี http://www.newswit.com/gen/2019-02-12/65a30c69102b4d59bc95685c681688ba/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอสซีจี ร่วมกันแถลงข่าวประกาศการจัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ ในวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 15.30 ณ ห้องรอยัลฮอลล์ http://www.newswit.com/gen/2019-02-12/65a30c69102b4d59bc95685c681688ba/ Tue, 12 Feb 2019 14:23:32 +0700 ก.ล.ต. แต่งตั้งรองเลขาธิการคนใหม่ http://www.newswit.com/fin/2019-02-12/41f789edf1bf56b5ee72ba812f206e84/ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติแต่งตั้งนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ ผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นรองเลขาธิการ ก.ล.ต. มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.newswit.com/fin/2019-02-12/41f789edf1bf56b5ee72ba812f206e84/ Tue, 12 Feb 2019 12:55:06 +0700 ศศินทร์ จับมือ เอสซีจี จัดศึก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันสตาร์ทอัพระดับโลกของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดคนรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี http://www.newswit.com/gen/2019-02-11/ef8a2f1228e1413637362533bd8e60b9/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอสซีจี ร่วมกันแถลงข่าวประกาศการจัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ ในวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 15.30 ณ ห้องรอยัลฮอลล์ http://www.newswit.com/gen/2019-02-11/ef8a2f1228e1413637362533bd8e60b9/ Mon, 11 Feb 2019 16:25:20 +0700 ภาพข่าว: ซีพีเอฟ มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ http://www.newswit.com/gen/2019-02-08/61d6ba97d9156823b185dbc7df0752df/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสนธิ์ จงตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชลเกียรติ ขอประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จากบริษัท http://www.newswit.com/gen/2019-02-08/61d6ba97d9156823b185dbc7df0752df/ Fri, 08 Feb 2019 14:47:28 +0700 ภาพข่าว: BEM ต้อนรับคณะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.newswit.com/gen/2019-02-08/658a63dbdd057e419dd40c5a07521783/ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการเดินรถ และศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ณ http://www.newswit.com/gen/2019-02-08/658a63dbdd057e419dd40c5a07521783/ Fri, 08 Feb 2019 14:32:33 +0700 ศศินทร์เปิดเยี่ยมชมสถาบัน พร้อมเข้าฟังหลักสูตรปีการศึกษา 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-02-08/9ab2ba4f18c327351bc18ad64ba3c01d/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2562 หลักสูตร The Flexible MBA, Dual MBA Master of Engineering, Executive MBA, Ph.D. in Finance or Marketing http://www.newswit.com/gen/2019-02-08/9ab2ba4f18c327351bc18ad64ba3c01d/ Fri, 08 Feb 2019 10:36:28 +0700 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดกิจกรรม ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 12 และเปิด สาขาจามจุรีสแควร์ (โฉมใหม่) http://www.newswit.com/gen/2019-02-06/78e7d84ebf00cf40b78e4fd4449cd3ef/ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ จัดกิจกรรม ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 12 และพิธีเปิดศูนย์หนังสือจุฬาฯ จามจุรีสแควร์ ชั้น 4 (โฉมใหม่) ประธานเปิดงานโดย รศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย รองอธิการบดี http://www.newswit.com/gen/2019-02-06/78e7d84ebf00cf40b78e4fd4449cd3ef/ Wed, 06 Feb 2019 17:13:55 +0700 ดร.ลูกจัน ชวนใกล้ชิดกับ กูรูนวัตกรรมตัวจริง ในงาน CUTIP PhD and MSc Open House 2019 http://www.newswit.com/gen/2019-02-05/5f8ada41312144d3540518c1636463c6/ ดร.จันจิรา จันทร์โฉม (ลูกจัน) ผู้บริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) อดีตมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปี 2545 และศิษย์เก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญผู้เข้าสนใจร่วมงาน CUTIP PhD and MSc Open House 2019 ไขความลับนักสร้างสรรค์นวัตกรรม : http://www.newswit.com/gen/2019-02-05/5f8ada41312144d3540518c1636463c6/ Tue, 05 Feb 2019 9:37:49 +0700 จุฬาฯ เปิดตัว Sound of Chula ส่งต่อองค์ความรู้สู่คนไทย ผ่านช่องทาง Sound Cloud Podcast หวังใช้เสียงลดช่องว่างสร้างสังคม http://www.newswit.com/gen/2019-02-04/5461eee44d74d026058290fe7e96851b/ นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) กล่าวว่า สนจ.ได้เปิดตัว Sound of Chula ซึ่งเป็น Podcast สื่อเสียงสร้างสรรค์และใช้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบใหม่ในโลกโซเชี่ยล ชวนคนไทยใช้เสียงลดช่องว่างสร้างสังคม http://www.newswit.com/gen/2019-02-04/5461eee44d74d026058290fe7e96851b/ Mon, 04 Feb 2019 17:56:01 +0700 ภาพข่าว: นักวิจัยจุฬาฯ ผนึก กสทช.- AIS ทดสอบหุ่นยนต์ต้นแบบในการรักษาทางการแพทย์ เพื่อผ่าตัดกระดูก หรือ Teleoperation drilling robot http://www.newswit.com/it/2019-02-04/6e18b63c3028d2636c9e87c2ea587ff9/ พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร http://www.newswit.com/it/2019-02-04/6e18b63c3028d2636c9e87c2ea587ff9/ Mon, 04 Feb 2019 14:52:23 +0700