จุฬาลงกรณ์มหาวิท ข่าวประชาสัมพันธ์ “จุฬาลงกรณ์มหาวิท” http://www.newswit.com/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97/ ภาพข่าว: PTG เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (แถวแรกที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) PTG ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 33 ท่าน th-TH Fri, 24 May 2019 6:25:01 +0700 ภาพข่าว: จุฬาฯ วางใจ บลจ.กรุงไทยบริหารกองทุนต่ออีก 3 ปี http://www.newswit.com/fin/2019-05-23/7867bcbb6c4b7299c46ca28b337b6028/ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ นางชวินดา หาญรัตนกูล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM ลงนามในสัญญาจ้างบลจ.กรุงไทยบริหารกองทุนส่วนบุคคล http://www.newswit.com/fin/2019-05-23/7867bcbb6c4b7299c46ca28b337b6028/ Thu, 23 May 2019 10:09:45 +0700 ภาพข่าว: จุฬาฯ วางใจ บลจ.ทิสโก้ บริหารกองทุนส่วนบุคคล http://www.newswit.com/fin/2019-05-23/a4fbdf375a031edaced12d0948e2f926/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ. ทิสโก้) เป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคลประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี้ - ตราสารทุน) ต่อเนื่องเป็นรอบที่ 4 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 โดยในงานได้รับเกียรติจาก http://www.newswit.com/fin/2019-05-23/a4fbdf375a031edaced12d0948e2f926/ Thu, 23 May 2019 9:48:38 +0700 ภาพข่าว: ธนาคารธนชาต จุฬาฯ จัดประกวดแผนนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเงิน http://www.newswit.com/fin/2019-05-21/2c99c4e1f5035b32bb0955784b031e16/ นายธีรชาติ จิรจรัสพร (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Enterprise Digital ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโครงการ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019 รับสมัครนิสิต http://www.newswit.com/fin/2019-05-21/2c99c4e1f5035b32bb0955784b031e16/ Tue, 21 May 2019 10:37:50 +0700 นักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คว้าเหรียญเงิน เวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ 30th International Invention Innovation Technology Exhibition (ITEX#19) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย http://www.newswit.com/gen/2019-05-14/ba15be8e72eb61a92afc71f4a9fca16c/ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสุดเจ๋ง ลิปบาล์มสูตรต้านอนุมูลอิสระและเพิ่มความชุ่มชื้นจากสารสกัดกากเมล็ดงาขี้ม้อน คว้ารางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ The 30th International http://www.newswit.com/gen/2019-05-14/ba15be8e72eb61a92afc71f4a9fca16c/ Tue, 14 May 2019 16:32:33 +0700 ธนชาต จุฬาฯ เปิดโครงการ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019 จัดประกวดแผนนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน http://www.newswit.com/gen/2019-05-14/59c67edb1076c0acab36e5f9947433d3/ ธนาคารธนชาต ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด โครงการ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019 ครั้งแรกกับเวทีประกวดนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Digital Banking) ระดับอุดมศึกษา ชิงรางวัลรวมมูลค่า 235,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร http://www.newswit.com/gen/2019-05-14/59c67edb1076c0acab36e5f9947433d3/ Tue, 14 May 2019 16:01:00 +0700 ภาพข่าว: PTG จัดอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร PTG Group Mini MBA http://www.newswit.com/gen/2019-05-08/20a2157cf083c3ae9dd4adb8afb820dd/ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ร่วมกับ คณบดี คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม รศ.สุมาลี อุณหะนันทน์ http://www.newswit.com/gen/2019-05-08/20a2157cf083c3ae9dd4adb8afb820dd/ Wed, 08 May 2019 15:12:19 +0700 ภาพข่าว: คณบดีคนใหม่ คณะบัญชีฯ จุฬาฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณอดีตคณบดีและทีม http://www.newswit.com/gen/2019-05-02/ac04d762e75f15e388cb02cd2230947c/ ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคนใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School จัดงานเลี้ยงขอบคุณ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ อดีตคณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร และเลี้ยงต้อนรับ ทีมผู้บริหารชุดใหม่ อาทิ รศ. ดร. สมพงษ์ พรอุปถัมภ์, http://www.newswit.com/gen/2019-05-02/ac04d762e75f15e388cb02cd2230947c/ Thu, 02 May 2019 17:23:23 +0700 ภาพข่าว: บอสใหญ่ยูนิลีเวอร์ได้รับเกียรติจากศศินทร์ร่วมบรรยายเรื่องความยั่งยืน http://www.newswit.com/evnt/2019-05-02/7812217fce02aeb6138e3896b2a6ae2d/ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร. โรเบิร์ต แคนเดลิโน (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ได้รับเกียรติจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบรรยายเรื่อง ความท้าทายของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/evnt/2019-05-02/7812217fce02aeb6138e3896b2a6ae2d/ Thu, 02 May 2019 14:52:55 +0700 ภาพข่าว: ซีพีเอฟ สนับสนุนงาน CUVC 2019 transformation http://www.newswit.com/evnt/2019-04-29/3d2e5d27a4abd3e9c75dc28e555a9c51/ น.สพ.บุญเลิศ ปรีชาตั้งกิจ นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18 (The 18th Chulalongkorn University Veterinary Conference http://www.newswit.com/evnt/2019-04-29/3d2e5d27a4abd3e9c75dc28e555a9c51/ Mon, 29 Apr 2019 17:33:27 +0700 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Hemophilia Thailand 4.0 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก http://www.newswit.com/food/2019-04-23/8ca0e145424f0a4a4c1a1f523f38461c/ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคฮีโมฟีเลีย รวมถึงนวัตกรรมการรักษาที่ช่วยยกระดับการดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลียจึงสนับสนุนให้เกิดงาน http://www.newswit.com/food/2019-04-23/8ca0e145424f0a4a4c1a1f523f38461c/ Tue, 23 Apr 2019 13:50:41 +0700 ทีเซลส์ จับมือร่วมกับจุฬาฯ จัดงานแถลงข่าว ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเซลล์นักฆ่า http://www.newswit.com/gen/2019-04-22/b7224bd7f3a58f7941305ae8405ffc87/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าว http://www.newswit.com/gen/2019-04-22/b7224bd7f3a58f7941305ae8405ffc87/ Mon, 22 Apr 2019 11:12:43 +0700 กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น สนับสนุนเยาวชนไทยแข่งขันอากาศยานไร้คนขับระดับโลก! http://www.newswit.com/gen/2019-04-18/01cc2c07c070e7bedc02933330063be6/ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนนิสิตจุฬาฯ ชมรม Design, Build, and Fly (D/B/F) หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในการแข่งขัน Cessna / Raytheon Missile Systems Missile Systems - DBF http://www.newswit.com/gen/2019-04-18/01cc2c07c070e7bedc02933330063be6/ Thu, 18 Apr 2019 10:49:43 +0700 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน Hemophilia Thailand 4.0 ในวันที่ 21 เมษายน 62 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายหยุดยากฮีโมฟีเลีย http://www.newswit.com/food/2019-04-17/8f11669c12618b8fde3a9cce4d821c4f/ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย ฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย จัดงาน Hemophilia Thailand 4.0 http://www.newswit.com/food/2019-04-17/8f11669c12618b8fde3a9cce4d821c4f/ Wed, 17 Apr 2019 17:32:50 +0700 MSC เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์ และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.newswit.com/it/2019-04-17/971ebf9fc50f19c5c6a999e8a649770d/ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ต้อนรับคณาจารย์และนิสิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และให้ความรู้แก่นักศึกษา http://www.newswit.com/it/2019-04-17/971ebf9fc50f19c5c6a999e8a649770d/ Wed, 17 Apr 2019 14:39:59 +0700 เคล็บลับในการปรับองค์กรเพื่อรองรับ Accelerating Technologies http://www.newswit.com/fin/2019-04-12/5c3d79804aa9802bbac528efaefddc97/ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนา เรื่อง How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเชิญ Salim Ismail นักคิด นักกลยุทธ์ http://www.newswit.com/fin/2019-04-12/5c3d79804aa9802bbac528efaefddc97/ Fri, 12 Apr 2019 10:16:53 +0700 ศิลปินดารา พร้อมยกทัพมาสร้างสีสันใน งาน สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าสนั่นโลก สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย http://www.newswit.com/life/2019-04-11/ccbfa681840c0ed06193c1e567977a22/ ใกล้จะถึงเทศกาลวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทยกันแล้ว โดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดงาน สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าสนั่นโลก สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย สงกรานต์สีขาว ปลอดภัย ไร้โป๊ ไร้แป้ง ไร้แอลกอฮอลล์ http://www.newswit.com/life/2019-04-11/ccbfa681840c0ed06193c1e567977a22/ Thu, 11 Apr 2019 14:32:40 +0700 ภาพข่าว: จุฬาฯ สานต่อ CU Smart City ร่วมกับกฟน.ลงนามร่วมมือพัฒนาพลังงานไฟฟ้า http://www.newswit.com/gen/2019-04-10/f903d17bf4290dc445cb3f23970c5300/ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง ลงนามความร่วมมือ การพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้า รองรับโครงการเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ รวมถึงการพัฒนา สถานีไฟฟ้าย่อยสามย่าน และ สถานีย่อยปทุมวัน http://www.newswit.com/gen/2019-04-10/f903d17bf4290dc445cb3f23970c5300/ Wed, 10 Apr 2019 11:05:21 +0700 เชลล์ จัดการแข่งขัน Imagine the Future จุดประกายเด็กไทยคิดค้นและจำลองสถานการณ์อนาคต ทีม BBA 21 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมบินไปแข่งต่อที่สิงคโปร์ http://www.newswit.com/nrg/2019-04-04/d772d7a259a8dc39abf48b8d7a4ec95b/ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดการแข่งขัน Imagine the Future Scenarios Competition Thailand โครงการที่สนับสนุนให้เยาวชนคิดค้นและนำเสนอแบบจำลองสถานการณ์อนาคต ภายใต้หัวข้อ พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม http://www.newswit.com/nrg/2019-04-04/d772d7a259a8dc39abf48b8d7a4ec95b/ Thu, 04 Apr 2019 14:52:33 +0700 กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เดินหน้าเทคโนโลยี 5Gใช้งาน ด้านต่างๆ http://www.newswit.com/it/2019-04-04/dd2e704bff9d48a94d2d95c34bc5d086/ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานเสวนาและนิทรรศการแสดงศักยภาพ 5G ปลุกไทยที่ 1 อาเซียน ณ อาคารมหิตาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง http://www.newswit.com/it/2019-04-04/dd2e704bff9d48a94d2d95c34bc5d086/ Thu, 04 Apr 2019 11:09:35 +0700 ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.newswit.com/gen/2019-04-03/16e915d7fca85af9474410c2fce6c0ab/ นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด โดยมีคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ http://www.newswit.com/gen/2019-04-03/16e915d7fca85af9474410c2fce6c0ab/ Wed, 03 Apr 2019 11:09:37 +0700 AIS เปิดวิสัยทัศน์ 5G สำหรับประเทศไทย เปิดให้สัมผัส Use case บนเครือข่าย 5G LIVE Network เป็นรายแรก จากการสนับสนุนของ กสทช. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนุนประเทศเป็นที่ 1 http://www.newswit.com/it/2019-04-03/78fca77ae9ce2928b6c6f72dca028fcb/ นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวในโอกาสร่วมเสวนางาน 5G ปลุกไทยที่ 1 อาเซียน ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า 5G http://www.newswit.com/it/2019-04-03/78fca77ae9ce2928b6c6f72dca028fcb/ Wed, 03 Apr 2019 9:34:25 +0700 ทีม XSecrets จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์ ในโครงการ Isuzu Creative Brains Challenge 2018 http://www.newswit.com/auto/2019-04-02/21f925fcceaf291cd25c9641b632b99d/ อีซูซุจัดพิธีมอบรางวัลแก่สุดยอดนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 1-Day Mission with Isuzu X-Series ภารกิจ 1 วันกับรถอีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์ พร้อมแผนโปรโมท โดยทีม XSecrets จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โชว์ไอเดียสุดครีเอทในการสร้างสรรค์แคมเพจ์น http://www.newswit.com/auto/2019-04-02/21f925fcceaf291cd25c9641b632b99d/ Tue, 02 Apr 2019 11:35:46 +0700 คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ติดโผการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ยืนยันความแข็งแกร่ง เปิดรับสมัครผู้สนใจหลักสูตรวิชากฎหมายถึงกลางเดือนเมษายน 62 http://www.newswit.com/gen/2019-04-01/7753cf633730f60c173478e4d307b940/ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับ ติดท็อป 200 ของโลก โดย QS World University Rankings by Subject 2019 เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชาต่างๆ โดย QS จากประเทศอังกฤษ เป็นหน่วยงานในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก http://www.newswit.com/gen/2019-04-01/7753cf633730f60c173478e4d307b940/ Mon, 01 Apr 2019 13:52:54 +0700 BSG GLASS กระตุ้นจิตสำนึกรักษ์โลก ปลูกปะการังอ่าวไทยด้วยแนวคิด Zero Waste http://www.newswit.com/gen/2019-03-29/37c3b8bd296eb7fd3bbbcc4973b11f2e/ บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด หรือ BSG GLASS ร่วมมือกับ กลุ่มการวิจัยชีววิทยาแนวปะการัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือ เดินหน้าโครงการอนุบาลและฟื้นฟูปะการัง ณ เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2019-03-29/37c3b8bd296eb7fd3bbbcc4973b11f2e/ Fri, 29 Mar 2019 13:51:49 +0700 ภาพข่าว: เอสซีจี มอบรางวัลการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 http://www.newswit.com/gen/2019-03-28/430ee9284f9ccafeaebdf6788ce797ba/ ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ RD Director and Emerging Business Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบรางวัลให้กับ นายคริษฐ์ ศุภวัฒนกุล หนึ่งในสมาชิกทีม Cheewid จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นทีมผู้ชนะรางวัล Thailand Track http://www.newswit.com/gen/2019-03-28/430ee9284f9ccafeaebdf6788ce797ba/ Thu, 28 Mar 2019 14:20:42 +0700 กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเวทีจุฬาฯ สัมมนาการเตรียมพร้อมรับมือ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ http://www.newswit.com/gen/2019-03-22/87dae6d61aa2d6eb1d95e34e4af5634b/ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมบรรยายในงานสัมมนา หัวข้อ การเตรียมพร้อมรับมือ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 หลังจาก ร่าง http://www.newswit.com/gen/2019-03-22/87dae6d61aa2d6eb1d95e34e4af5634b/ Fri, 22 Mar 2019 15:35:32 +0700 กลุ่มทรู ร่วมพิธีเปิดศูนย์ 5G AI / IoT Innovation Center หนุนนโยบายรัฐบาลสู่การเปลี่ยนผ่านใช้งานเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย http://www.newswit.com/it/2019-03-14/d62efbef2713064869c6d488a41c8c3b/ สำนักงาน กสทช. โดย พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (กลาง) อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ 5G AI / IoT Innovation Center ที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ 5G http://www.newswit.com/it/2019-03-14/d62efbef2713064869c6d488a41c8c3b/ Thu, 14 Mar 2019 9:54:16 +0700 ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินสนับสนุน กองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.newswit.com/fin/2019-03-11/a311e749ab1b70f74781685ca0e6c7b2/ นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนุบสนุน จำนวน 1,000,000 บาท แก่กองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล http://www.newswit.com/fin/2019-03-11/a311e749ab1b70f74781685ca0e6c7b2/ Mon, 11 Mar 2019 11:47:04 +0700 คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ มอบรางวัลอุกฤษ มงคลนาวิน นิติศาสตร์เพื่อสังคม ประจำปี 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-03-11/9d5d604cc04fd270a4c892af92c611c3/ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดี มอบ รางวัลอุกฤษ มงคลนาวินนิติศาสตร์เพื่อสังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ให้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ http://www.newswit.com/gen/2019-03-11/9d5d604cc04fd270a4c892af92c611c3/ Mon, 11 Mar 2019 15:20:05 +0700